Põgenemine vaimsusesse

Küsimus: Olen märganud vaimsetes kogukondades inimesi, kes justkui põgeneksid sinna materiaalse maailma eest. See on justkui põgenemine vaimsusesse, mis pole sugugi kooskõlas jumaliku naisaspektiga. Palun meistrite kommentaari.

Vastab ülestõusnud meister Ema Maria (Hollandi konverents 2016).

See on nimelt üks suurimaid takistusi planeedi teadvuse tõstmisel. Kui õpilane alustab oma vaimset teekonda, leiab ta õpetused ja hakkab tegelema vaimsete praktikatega ning lülitub seeläbi alkeemilisse protsessi. Paljud õpilased aga ei mõista selle tähendust. Selle protsessi eesmärgiks on oma alateadvuse läbipuhastamine. Täpselt samuti nagu füüsilise keha puhastamisel eemaldate te oma kehast toksiinid ning sellel tegevusel on teie emotsionaal- ja mentaalkehale vastav mõju. Täpselt sama teete te teadvuse vallas. Paljud, kes vaimse tee enda jaoks avastavad, arvavad algul, et see tee saab olema mugav, lihtne ja imeline. Ja kui neid tabab elus raske moment ja nad seisavad silmitsi mingi psühholoogilise probleemiga, löövad nad kartma.

Kui inimesed ei soovi probleemiga tegeleda ega seda lahendada, siis kaevuvad nad valu eest põgenedes vaimsesse õpetusse või praktikasse. Nad arvavad, et vaimne kasvamine peaks olema valutu. Oleme andnud teile mitmeid õpetusi, mis aitaksid teil oma suhtumist muuta nii, et kasvamisprotsess oleks valutum. Aga vaimne kasvamine pole võimalik ilma isiklike teemade lahendamiseta. Kõik, mida te teha saate, on muuta oma arusaamist sellest, et tegemist pole lihtsa, mugava ja valutu ega omaapoolset jõupingutust mittenõudva tegevusega. Selleni peaksid jõudma kõik ülestõusnud meistrite õpilased ja ka need, kes on vaimselt ärganud, kuid pole liitunud ülestõusnud meistrite õpetusega.

Tähelepanek, et suur hulk vaimsel teel olijaid kasutab erinevaid põgenemisvorme, on täiesti õige tähelepanek. Selline eskapism aga ei aita neid isiklikult ega aita ka meie planeeti. Ülestõusnud meistrite jaoks on see suur väljakutse, sest kui inimene on avanenud vaimsele teele, siis annab ülestõusnud meister alati sellele inimesele vaimse energia, mis võimaldab tal tõsta oma teadvus tasemeni, kus ta tunneb, et on olemas midagi enamat sellest, mida ta varem tundis. See on asja sisu, ja ka vaimne seadus ütleb, et antut tuleb paljundada enne, kui seda juurde antakse. Kui inimesed ei paljunda seda, mida me neile anname, siis see seab omakorda meile piirid.

Oleme rääkinud teatud struktuurist, kus inimesed on omavahel seotud. Kui te ei paljunda seda, mida ülestõusnud meistrid on teile andnud, siis teiega seotud, teist allpool asuvate inimesteni ei jõua midagi, sest nemad ei ole suutelised meie poolt antut vastu võtma. Vaimne eskapism pidurdab kollektiivteadvuse tõusu.

Suur osa vaimsest eskapismist tuleneb asjaolust, et inimesed on usaldanud valesid lubadusi, mis lubavad hõlpsaid ja mugavaid kasvutingimusi. Elujõega koosvoolamise saavutab siin vaid suhtumise muutmisega. Suhtumist saate muuta oma psühholoogiasse süvenedes, nähes haavu oma hinges. Alguses on see valus.

Paljud New Age'i pooldajate kasutuses pole piisavalt töövahendeid, mis aitaksid muuta protsessi vähem valulikuks, sest nad ei mõista vaimse valguse kasutamisega kaasnevat tähtsust. Me oleme andnud teile dikriid ja invokatsioonid, sest kui te hakkate vaimset valgust kutsuma, muudab see emotsionaalse keha energiat ja aitab kaasa psühholoogilise valu ohjeldamisel. Vastasel korral võib psühholoogiline valu muutuda talumatuks ja hirmutavaks. Inimesed aga üritavad valu vältida ja lähevad eskapismi.

Valu psühholoogilises piirkonnas (olgu see siis emotsionaal-, mentaal- või identiteedi kehas), põhjustab energia. Seda energiat saab muuta. Kui on tegemist füüsilise valuga, näiteks kui teil on kingas nael, siis peate seisma jääma ja selle naele sealt välja võtma. Dikriide lugemine siin valu ravida ei aita. Mis puudutab kolme kõrgemat keha, siis võite kasutada energia muundamiseks vaimset valgust ning see aitab probleemi näha vähem valusalt ning seega puudub vajadus eskapismiks. Me võime öelda, et eskapism eksisteerib lihtsalt sellepärast, et inimesed ei tea, kuidas vaimset teed ilma valuta käia, ei tea, kuidas valu ületada, ei tea, kuidas valu läbi töötada ja seda lahendada. Nad ei ole aru saanud, et mõnikord peate silmitsi seisma oma varasemate mustrite ja haavadega. See on ebameeldiv, kuid see annab inimesele suurema vabaduse ülejäänud eluks. Põgenejad aga tuimestavad valu vältimiseks oma meelt.

Mõned kasutavad keemilisi aineid ja arvavad, et see aitab neil vaimselt kasvada. Aga see ei anna neile tegelikku ja pikaajalist vaimset kasvamist. See võib neile näidata, et on olemas tavapärasest erinev teadvuse seisund, aga seda seisundit saab kogeda kergesti ka muul viisil. Kui jätkata keemiliste ainete kasutamist teatud piirini, siis tuimestab see teie vaimsed võimed ning võib tekitada füüsilist või vähemalt emotsionaalset sõltuvust.


Jaga seda lehte



E-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine