Kas sina oled õpetatav?

Põhidilemma, millega seisavad silmitsi kõik tõeotsijad

Kui sa vaatled inimkonda, siis on ilmne, et paljud inimesed ei näita üles mingit huvi elu vaimse külje vastu. Paljud inimesed näivad arvavat, et Jumal armastab  väliselt kõige religioossemaid inimesi – eriti oma religiooni liikmeid – rohkem kui teisi. Sellised inimesed võivad arvata, et see raamat on suunatud neile, kes on avatult religioossed või vaimsed.

Tegelikult ei hinda vaimne õpetaja inimesi välise järgi. Meid huvitab ainult see, millisel määral on isik valmis vaatama kaugemale oma eksisteerivatest uskumustest ja oma ususüsteemist. Me oleme vaimsed õpetajad ja meie kutsumus on õpetada. Aga selleks, et inimesi õpetada, peavad nad olema õpetatavad.

 Sul on juba teatud teadmised elu vaimsest küljest ja sa oled tõenäoliselt saanud need teadmised ühe või enama religiooni, guru või õpetuse kaudu. See teadmine moodustab ususüsteemi, mentaalse kasti ja annab sulle kindlustunde, ka tunde, kes sa oled. Aga kui sa hakkasid seda raamatut lugema, siis tähendab see seda, et sa pead ennast tõeotsijaks, mis tähendab, et sul on küsimusi teatud teemade kohta, millele ei ole vastatud. Keskne dilemma, mis määrab ära, kas sa oled õpetatav, on lahing, köievedu kahe jõu vahel sinu enda psüühikas:

  •  On jõud, mis püüab panna sind klammerduma selle külge, mida sa juba tead. Sellel jõul on täitmatu vajadus kindlustunde järele, tunde järele, et sa oled juba päästetud  ja ta tahab, et sa usuksid, et mingit välist ususüsteemi järgides on sinu lunastus garanteeritud. Seda jõudu me kutsume egoks ja ma kirjeldan seda detailsemalt hiljem selles raamatus. Tähtis punkt selles staadiumis on mõista, et need, kes järgnevad ego häälele, loevad vaimset raamatut põhiliselt selleks, et saada kinnitust oma eksisteerivatele uskumustele. Kui nad kohtavad väiteid, mis on vastuolus nende eksisteerivate uskumustega  või lähevad nendest kaugemale, siis tunnistavad nad selle raamatu valeks, kasutades sageli ühte väidet kogu raamatu tagasilükkamiseks. Sellised inimesed ei ole endastmõistetavalt õpetatavad ja see raamat ei ole nende jaoks kirjutatud.
  • On jõud, mis ei ole kunagi klammerdunud ühegi teadmise külge, mis on väljendatud selle maailma sõnades või kujundites. See jõud püüab alati inspireerida sind vaatama kaugemale sinu mentaalsest kastist ja suurendama oma arusaamist. See jõud on sinu Kõrgema Mina, sinu vaimse mina  hääl ja seda kirjeldatakse ka detailselt. Inimesed, kes seda häält kuulavad, püüavad alati laiendada oma mentaalseid kaste ja mõned on ka mõistnud, et vaimse kasvu ülim eesmärk on vabaneda kõikidest inimlikest kastidest.

 Me näeme nüüd, et see faktor, mis määrab ära selle, kas sa oled õpetatav, on tasakaal nende kahe jõu vahel. Millisel määral sa klammerdud oma eksisteerivate uskumuste külge ja millisel määral oled sa valmis vaatama oma praegusest mentaalsest kastist kaugemale?

 See, mis hoiab inimesi kinni piirangutes ja kannatuses, on harimatus. Inimühiskond progresseerus koopaelanike staadiumist  kaugemale sellepärast, et tänapäeva inimestel on suuremad teadmised elu tahkudest kui olid inimestel eelajaloolistel aegadel.

 Kelle häälele sa järgned?

Sellele küsimusele, kas sa oled õpetatav, ei saa muidugi vastata mina. Sellele saad vastata ainult sina. Aga luba mul pakkuda juhendamist. Inimkonna vaimsetel õpetajatel on ütlus, mis väidab „Kui õpilane on valmis, siis ilmub õpetaja.” See tähendab seda, et sa ei ole võimeline leidma vaimset õpetust – või ära tundma selle väärtust – kui sa ei ole valmis astuma sammu kõrgemale vaimsel teel. Aga on võimalik - ja tavaline – et inimesed on oma olemuste kõrgematel tasanditel kõrgema õpetuse jaoks valmis, aga nende välised meeled blokeerivad uue õpetuse vastuvõtmise, mis paneb neid klammerduma selle külge, mis on tuttav.

 Näiteks, kui sa oled leidnud selle raamatu ja oled lugenud selle kohani, siis võin ma sulle kinnitada, et – oma olemuse kõrgematel tasanditel – oled sa valmis õpetustele, mida ma annan selles raamatus. Aga on võimalik, et osa sinu välisest meelest on sinu selle raamatu lugemise või selle õpetuste aktsepteerimise vastu. Selleks, et seda vastuseisu ületada, on sul vaja saada teadlikuks ego häälest, mis püüab blokeerida nende ideede vastuvõtmist, mis saavad sind tema kontrollist vabastada. Ego võib olla väga vali hääl, mis püüab mängida sinu hirmul, pannes sind kartma, et teatud ideed selles raamatus on valed ja viivad su põrgusse. Aga ego võib olla ka väga kaval ja keelitav hääl, mis püüab panna sind uskuma, et sul ei ole vaja esitada küsimusi või laiendada oma praegust mentaalset kasti. Sõnum on selles, et sa saaksid turvaliselt jääda sinna, kus sul on mugav, mis tähendab seda, et oled ego kontrolli all.

 Aga pane tähele, mida siin ütlen. Ma ei palu sind mingil viisil pimesi aktsepteerida neid õpetusi, mida ma selles raamatus annan. Mida ma tegelikult ütlen, on, et kui sa oled selle raamatu leidnud, siis sinu enda kõrgem olemus teab, et see raamat saab sulle anda võtmeid sinu vaimse vabaduse jaoks. Vaimset vabadust saab kätte võita ainult kasutades selle raamatu õpetusi võtmena selle seesmise arusaamise lahtipäästmiseks, mis sul on juba oma kõrgemas olemuses.

 Tõeline võti maksimaalse kasu saamiseks sellest raamatust on rakenduda enese-analüüsi protsessi. Kui sa seda raamatut loed, siis uuri oma reageeringut selles antud väidetele. Ole teadlik ego häälest, mis on alati sinu kasvu vastu, ja ole teadlik õrnast seesmisest häälest, mis alati inspireerib sind vaatama kaugemale oma mentaalsest kastist ja sirutuma suurema vabaduse poole, mis tuleb ainult seesmisest teadmisest. See seesmine teadmine ei ole välisesse õpetusse uskumise automaatne tulemus. Aga sa saad välist õpetust kasutada seestpoolt vastuste saamise protsessi stimuleerimisele.

 Väline päästja versus seesmine tee

Vaadelgem, kuidas ülalkirjeldatud kaks jõudu on selle planeedi religioosses elus välja mängitud. Enamikku religioonidest on alustanud üks isik, kes on saavutanud otsese ühenduse vaimse valdkonnaga. See isik muutus siis avatud ukseks, kelle kaudu inimkonna vaimsed õpetajad tõid esile uue vaimse õpetuse. See uus õpetus oli – oma algses vormis – selleks hääleks, mis kutsus inimesi minema kaugemale nende vanadest mentaalsetest kastidest ja avama oma meeled kõrgemale arusaamisele. Uue religiooni juhil oli ette nähtud olla eeskujuks, mitte erandiks. Tal oli ette nähtud näidata, et  kõik inimesed saavad minna sissepoole ja saavutada kõrgemat arusaamist.

 Aga praktiliselt kõik religioonid võttis ego lõpuks üle ja muutis rajaja kellekski, kes on teistest inimolenditest nii palju kõrgemal ja kaugemal, et keegi ei saa käia tema jälgedes.

 Selleks, et isik oleks õpetatav, peab ta mõistma, et ainus tee vaimsele vabadusele on  läbi teadvuse muutmise. Ja selle muutmise saad teha ainult sina ise..


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine