Kuidas leida vastuseid elu küsimustele

Kuidas leida vastuseid elu küsimustele

See raamat on kingituseks nendele, kes peavad ennast tõe otsijateks, mis tähendab, et nad on jõudnud teadlikule arusaamisele, et nad tahavad tõelisi vastuseid põhilistele elu küsimustele:

 Kes ma olen, kust ma tulen, ja miks ma siin olen – mis tähendab eksisteerimises ja siin planeedil, mida kutsutakse Maaks?

  • Mis on elu eesmärk üldiselt ja mis on spetsiaalne eesmärk minu isikliku elu jaoks?
  • Kes on Jumal ja milline Jumal on?
  • Milline on minu suhe Jumalaga ja kuidas saan ma seda süvendada?
  • Mis on religiooni tõeline eesmärk suhtes Jumalaga minu jaoks ja miks religioon nii sageli rohkem piirab kui laiendab minu suhet Jumalaga?

 Mida mõtlen ma, kui ma räägin tõelistest  vastustest? On arvukaid ususüsteeme, mis väidavad, et neil on täielikud, absoluutsed ja vääratamatud vastused elu põhiküsimustele. Olgu selgeks tehtud, et selle raamatu eesmärk  ei ole luua veel ühte ususüsteemi võistlemaks nende paljude süsteemidega, kes väidavad, et neil on ainulaadsed vastused elu küsimustele.

 See raamat ei anna sulle vastuseid elu küsimustele. See on kavandatud abistama sind vastuste saamisel ainsast kohast, kust neid võib saada, nimelt sinu sees olevast allikast. See allikas on Tõe Vaim (Joh.4:24) ja vastused, mida sa temalt saad, on elavad vastused, Elav Tõde, mis on sõnadest kaugemal.

 Olgu sellepärast mõistetud, et niipea kui mingi vaimne kontseptsioon on sõnadeks muudetud, on see sisenenud duaalsuse valdkonda ja sellest punktist allub ta inimmeele spetsiaalse osa  interpretatsioonile – nimelt analüütilise meele interpretatsioonile, mida ego saab nii kergesti kontrollida.

 Üks selle raamatu peamisi eesmärke  on seletada – viisil, mida varem ei ole kasutatud – kuidas inimlik ego sekkub sinu suhtesse Jumalaga. See võtab mõnda aega, aga millest pead sa olema teadlik algusest peale, on ego võime  kasutab sõnu selleks, et takistada sinu kasvu, samal ajal, kui sinu Kõrgem Mina püüab aidata sul näha sõnadest kaugemale varjatud tähenduseni:

  •  Ego püüab panna sind interpreteerima iga minu poolt esitatud väidet sõnade tasemel, seda sõnasõnalt võttes. Ta püüab panna sind võrdlema seda väidet sinu poolt omaksvõetud ususüsteemiga ja tagasi lükkama kõike, mis räägib vastu või läheb kaugemale sellest, mida sa juba usud. Ego püüab alati panna sinu meelt mentaalsesse kasti, milles ta tunneb, et kontrollib sind. Kui sa juba seal oled, siis püüab ta takistada sul kasti laiendamist või sellest väljaastumist. Miljardid inimesed väidavad, et on religioossed, aga ei ole mõistnud, et nende egod on kasutanud nende religiooni selleks, et ehitada mentaalset vanglat nende meelte jaoks. See raamat on kingitus nendele, kes on mõistnud või on valmis mõistma, et nende enda psühholoogias on jõud, mis püüab takistada nende Elava Tõe otsingut. Selleks, et tõde leida, tuleb see jõud ületada.
  •  Sinu Kõrgem Mina püüab aidata sul vaadata kaugemale välistest sõnadest ja kasutada neid hüppelauana otsese seesmise Tõe vaimu kogemiseni jõudmiseks. See tõde, mida saad sa sellest seesmisest allikast, on Elav Tõde, mida ei saa sõnadega piirata. Aga seda saab kogeda sinu intuitiivsete võimete kaudu ja seda saab sõnadega lahti  päästa. Kui sa koged Elavat Tõde, siis mõistad sa, et seda ei saa piirata ühegi ususüsteemiga. Otsing, tõestamaks ühe ususüsteemi üleolekut, on asjatu. Tegelikult saavad paljud ususüsteemid teenida astumiskividena otsese Elava Tõe kogemuse jaoks. Kui neid selliseks kasutada, siis teenivad nad õiget eesmärki, aga kui neid kasutatakse relvana selleks, et tõestada ego ülemuslikkust, siis moodustavad nad läbistamatu tõkke sinu ja Jumala vahele.

 Mida on vaja selleks, et kogeda Tõe Vaimu? Tõenäoliselt oled sa juba saanud elava kogemuse pilguheite. Aga enamus inimesi ei ole veel piisavalt võimelised saama selget Tõe Vaimu kogemust, sest nad, nagu püha Paulus väljendas,  „näevad peeglis tuhmi kujutist.” (1.Kor. 13:!2). See filter, mis seisab  sinu teadliku meele ja Tõe Vaimu vahel, on loodud ideedest ja uskumustest, mida sinu ego ja maailm on sinu meelde programmeerinud. Üks kõige tähtsamaid võimeid tõeotsingu jaoks on valmisolek uurida oma uskumusi ja lasta minna kõikidel  uskumustel, mis piiravad tõe otsingut.

 Kui sa ei tunnista ego eksisteerimist, siis saab ta kergesti panna sind kahtlema ja mõistuspärastama suunamisi, mida sa saad oma Kõrgemalt minalt või otseseid Elava Tõe kogemusi. Väljakutseks igale tõeotsijale on selle külge klammerdumine, mis  on tuttav ja näib turvalisena või sirutub ta selle arusaamise poole, mis lihtsalt ei saa sobida eksisteerivate uskumuste piiratusse.

 Ma olen teinud kõik, mida ma saan selleks, et teha kindlaks, et see raamat saab lahti päästa otsese kohtumise Tõe vaimuga. Rohkem ei saa ma midagi teha, sest ma austan Jumala Vaba Tahte Seadust ja mul ei ole mingit soovi teha sinu eest otsuseid. Aga kui sa otsustad sirutuda kaugemale selles raamatus antud sõnadest, püüdes ausalt kohtuda Tõe vaimuga, siis töötan ma koos sinuga nagu töötab ka Sinu Kõrgem Mina. Kogemus, mida sa selle raamatu lugemisest saad  võib muutuda kahepoolse liiklusega tänavaks, kaheksakujuliseks vooluks sinu kui all oleva õpilase ja minu kui üleval oleva vaimse õpetaja vahel. See õpetaja-õpilase suhe on – ja on alati olnud – selle põhiolemuseks, kuidas elu sellel planeedil edeneb. See on Jumala poolt määratud viis tõsta nende teadvust, kes on veel füüsilises kehas, aga teavad, et nad on midagi enamat kui keha. See on püha suhe, mida on kirjeldatud paljudes vaimsetes ja religioossetes traditsioonides.

 Nagu mainitud, on igavene tõde  see, et kui õpilane on valmis, siis ilmub õpetaja. Aga sellel väitel on peidetud tähendusi. Tõeline küsimus on selles, missuguse õpetaja jaoks oled sa valmis igal antud hetkel? Sest sa tõmbad vältimatult  külge sellise õpetaja, kes vastab mitte ainult sinu praegusele teadvuse tasemele, vaid ka sinu valmisolekule seda teadvuse taset ületada. Kui sa oled ainult valmis otsima tõde lausutud sõnadest, siis tõmbad sa külge õpetaja, kes arvab, et tõde saab sõnadega piirata. Aga kui sa oled valmis sõnade tasandist kaugemale minema, siis tõmbad sa külge vaimse õpetaja, kes saab sind  viia sõnadest kaugemale Elava Tõe endani. Mina olen selline õpetaja ja selle raamatu kaudu pakun ma juhendamist igaühele, kes on eneseületamiseks valmis.

 Enne, kui sa saad vastuseid leida, pead sa olema valmis küsimusi esitama, neid küsimusi, mis lähevad kaugemale sinu olemasolevatest uskumustest. Tehkem selgeks, et ei ole olemas rumalaid või keelatud küsimusi. Kahjuks ei taha inimesed avada oma meeli selleks, et leida elavaid vastuseid esitatud küsimustele.

 See on fakt, et kõigile küsimustele on olemas vastused. Igale küsimusele, mida sul on võimalik esitada, on olemas vastus, mis suurendab sinu sellest teemast arusaamist. Aga kõikidele küsimustele ei saa vastata viisil, kuidas nad on esitatud. Põhjus on selles, et kui sa esitad küsimuse, siis viis, kuidas sa küsimuse formuleerid, on sinu praeguse teadvuse seisundi produkt, mis sisaldab sinu praegust ususüsteemi. Enamik inimesi ei ole sellest faktist teadlikud ja seega ei mõista nad, et teadvuse seisund, millest nad küsimuse esitavad, takistab sageli mõttekaid vastuseid leidmast.

 Keskaegses Euroopas oli elu küsimustele vastuste leidmine üsna piiratud. Tänapäeva maailmas on valikuvõimalus vastuste leidmiseks  palju keerulisem. Tänu internetile on nüüd väga palju informatsiooni ja palju võistlevaid ja vastastikku üksteist välistavaid uskumuse süsteeme. Nii liiga vähe kui liiga palju informatsiooni  võivad  piirata sinu võimet leida vastuseid, mis saavad aidata sul ületada oma praegust teadvuse taset. Tõeline kasulike vastuste leidmise  võti on võime eristada reaalsust ebareaalsusest. Kust see võime tuleb?

 Enamik religioone väidab, et on olemas intelligentsemad olevused, kes elavad kõrgemas valdkonnas. Need surematud olevused ei ole seotud piirangutega, mis vangistavad inimesi Maa peal. Kõigil inimolenditel on olemas potentsiaal sooritada lõpueksam Maa koolitoas ja tõusta üles vaimsesse valdkonda. Kui sa lähed läbi selle ülestõusmise protsessi, siis saavad kõik küsimused vastatud, mis sul Maa peal olid absoluutsel ja lõplikul viisil.

 Mida tähendab vastamine lõplikul viisil? Nagu ma varem ütlesin, iga küsimus, mille sa esitad, on teatud teadvuse seisundi pikendus. Selles teadvuse seisundis on midagi, mida sa ei suuda näha, midagi, mida sa ei suuda mõista – sellepärast tekibki küsimus.

 Ma tahan öelda seda, et ainus viis lõpliku vastuse leidmiseks on tõusta sellest teadvuse seisundist – harimatuse seisundist – kõrgemale, mis küsimuse sünnitas. Seega võib sinu küsimusi vaadelda astumiskividena sinu kasvu jaoks teadvuses, sinu vaimses edasijõudmises.

 Kui sa lähed läbi ülestõusmise protsessi, siis leiad sa lõplikud vastused igale  küsimusele, mis on sul kunagi Maa peal olnud. Sa leiad need vastused selle abil, et ühendad ennast - tegelikult saad üheks -  avarama meelega kui see meel, millest sa praegu oled teadlik. Seda avaramat meelt, seda avaramat teadlikkuse seisundit võib kutsuda mitmete õigete nimedega, aga mina kutsuksin seda „Kristuse meeleks.” Termin „Kristus” viitab universaalsele meeleseisundile, universaalsele teadvuse seisundile. Selle meele ülesanne – mida ma kirjeldan hiljem detailsemalt – on ladustada kõiki teadmisi,  mis on õiged, reaalsed ja kehtivad absoluutses mõttes.  See kujund, mida ma tahan sulle anda, on teadmine, et kõrgemas vibratsioonispektris on olemas „andmebaas,” mis sisaldab kogu õiget teadmist, mida saab sellest universumist leida. Sinu meel on praegu sellest teadmise allikast illusioonide ja harimatuse looriga lahutatud. Aga asjad ei pea sellisteks jääma.

 Tegelikult  on kõikidel tõelistel vaimsetel õpetajatel, kes on Ülestõusnud Väe poolt Maale saadetud, olnud missioon aidata inimestel ühendada ennast tõe allikaga. Nii Buddha kui Jeesus demonstreerisid  selle tee lõppstaadiume, mil sa lähed kaugemale sideme omamisest universaalse Kristuse meelega ja ühined selle meelega. Sinu meel muutub individuaalseks entiteediks, kes eksisteerib universaalse meele tervikus. Ainult selles punktis oled sa täielikult tõusnud kõrgemale sellest teadvusest, mis hoiab inimesi lõksus Maa peal. Ainult siis saavad sinu maised küsimused täielikult ja lõplikult vastatud.

 Kuidas saad sa rajada individuaalse ühenduse universaalse Kristuse meelega, tõe allikaga?  See on fakt, et sa oled lahutanud ennast universaalsest Kristuse meelest (protsessi kaudu, mida ma kirjeldan hiljem) ja nii vajad sa vahendajat. Sellel vahendajal on kaks aspekti, kaks vormi. On väline õpetaja, nimelt üks ülestõusnud olevus või õpetaja Maa peal, kes teenib sinu isikliku teejuhina. Siis on seesmine õpetaja, keda mulle meeldiks kutsuda sinu Kristuse minaks ehk Kõrgemaks Minaks. Sinu Kristuse mina on muutunud sinu enda meele ehk olemuse osaks ja ta tunneb sind  sisimate detailideni. Ta on võimeline juhtima sind kõikides elu olukordades ja ta saab anda sulle vastuseid, mis on hoolikalt kohandatud sinu praegusele teadvuse seisundile.

 Ma tahan öelda, et kõigil siiratel arusaamise otsijatel on juba isiklik ühendus universaalse Kristuse meelega, tõe allikaga. Ja see ühendus asub nende enda sees, mitte välises, mitte organisatsioonis ega doktriinis. Sellepärast ütles Jeesus, et Jumala kuningriik on teie sees (Luuk.17:21)

 See fakt, et sa oled sellele raamatule avatud, näitab, et sul on juba mingi ühendus oma Kristus-minaga. Sa võid tunda seda intuitsioonina, seesmise teejuhina või vaikse tasase häälena, seesmise teadmise tundena, mis on õige või ehk hoiatuse tundena millegi eest, mis on vale.

 Selleks, et täielikult kasutada isiklikku ühendust universaalse Kristuse meelega, pead sa mõistma, et see teadmine, mis on ladustatud selles kõrgemas meeles, ei ole ladustatud sõnade kujul, vähemalt mitte nende sõnade kujul, mida tuntakse Maa peal. Sellel planeedil kasutavad inimesed praegu sõnu väga kahemõttelisel ja lineaarsel viisil. Kaks inimest võivad lugeda samu väiteid ja  tulla välja kahe erineva, isegi vastastikku teineteist välistavate interpretatsioonidega. Tegelikult on  religioosse pühakirja vastuolus olev interpreteerimine üks põhiline konflikti allikas sellel planeedil.

 Enesestmõistetavalt ei saa sellised konfliktid eksisteerida taevas ja üks järeldus on, et sinu Kristuse mina ei suhtle lineaarsel viisil. Sõnad on lihtsalt liiga lineaarsed, liiga ebatäpsed, liiga kahemõttelised, et edasi anda tõelist arusaamist sügavamatest elu tõdedest. Mul ei ole mingit kavatsust väita, et see raamat väljendab absoluutset tõde. Vastupidi, olgu tehtud selgeks, et see raamat on katse teha võimatut, nimelt seletada  mittelineaarset, sfäärilist   tõde lineaarsete sõnade kaudu. Aga see raamat ei ole mõeldud selleks, et anda sulle kõike, mida sa vajad selleks, et neid saladusi mõista. See raamat saab olla ainult väliseks ergutusvahendiks, mis aitab sul saavutada pilguheite otse sinu Kristuse minalt. Need pilguheidud tulevad sageli sulle mitteverbaalse, sfäärilise aistinguna, et mingi idee selles raamatus on tõde, aga pilguheidud lähevad välistest sõnadest kaugemale.

 Ole ettevaatlik, et sa ei langeks iidsesse mõtlemislõksu, et tõde, mida ma selles raamatus kirjeldan, saab väljendada ainult nende sõnade kaudu, mida mina kasutan. Ma annan tahtlikult selle raamatu avameelses, otseses ja lineaarses keeles, mida tavaliselt kasutatakse Lääne maailmas. Aga sedasama tõde saab väljendada paljudel teistel viisidel, mis võivad olla täiesti kehtivad erinevates kontekstides. Näiteks on võimalik väljendada samu kontseptsioone, kasutades paljude iidsete poeesia vormide sümboolikat ja keelt, nagu Ilias, Upanishadid või teised eepilised poeemid.

 Ma tahan öelda, et  kui sa tahad  saada täit kasu sellest raamatust, siis ei pea sa fokuseeruma liiga palju välistele sõnadele. Sa pead kasutama teadmise võtit, et jõuda kaugemale välistest sõnadest ja lubama oma Kristuse minal anda sulle seesmine, sfääriline kujund, mis läheb sõnadest kaugemale.

 Tõsise sügavamate saladuste õpilase jaoks on absoluutselt oluline olla teadlik sellest, et on olemas jõud, kes püüavad vastu tegutseda sinu edasijõudmisele kõrgema teadvuse seisundi suunas. Sinu praeguses teadvuse seisundis on neil mingil määral sinu üle kontroll. Kui sa avastad kõrgema arusaamise, siis tõused sa oma praegusest teadvuse seisundist kõrgemale ja seega vähendad nende kontrolli.

 Et seda kontrolli vältida, on oluline mõista, et kui sulle antakse uut informatsiooni, nagu see raamat või  mingi teine vaimne õpetus, mis läheb kaugemale sinu praegusest ususüsteemist, siis püüavad need jõud panna sind „ohtlikku” informatsiooni tagasi lükkama. Sul on seesmine õpetaja ja väline õpetaja, kes  püüavad aidata sul kasvada, andes sulle kõrgemat arusaamist. Samuti on sul seesmine vale-õpetaja ja väline vale-õpetaja, kes püüavad takistada sind aktsepteerimast igat vabastavat tõde, mida sinu tõelised õpetajad esitavad.

 Väline vale-õpetaja on moodustatud massiteadvusest ja teatud jõududest, keda ma kirjeldan hiljem. Seesmine vale-õpetaja on see, keda me tavaliselt kutsume inimlikuks egoks.  Tema on sinu Kristuse mina pettur. Ego püüab alati panna sind tagasi lükkama infot, mis võib sind tema kontrollist vabastada.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine