Vaimne pimedus – peamine ego väljakutse

Jeesuse vestlus
15. aprill 2006

 Minu kavatsus on anda  selle seeria kõnelustega   lühike ülevaade väljakutsetest, mille inimego esitab kõigile  vaimsetele  otsijatele, hoolimata sellest, missugust välist õpetust või religiooni nad järgivad. See on nii-öelda „vähim, mida te peaksite teadma inimego kohta.”

Miks ma sellest rääkida tahan? Sellepärast, et egost ülesaamine on peamine vaimse tee aspekt. Hoolimata välisest õpetusest või traditsioonist, mida te järgite, peate te egost üle saama selleks, et saavutada kõrgem teadvuse seisund, mis on ainus võti tõusmaks kõrgemale vajadusest taaskehastuda siia Maa peale. On põhitõde, et inimego lihtsalt ei saa siseneda „taevasse” või kuidas tahes te eelistate seda kutsuda. Seega, isegi siis, kui vaimne õpetus otseselt egost ei räägi, on iga õige õpetus kavandatud aitama sind oma egost vabaneda ja luua uus identsustunne, mis egole ei tugine.

Võib arvata, et ma alustan inimego definitsiooniga, kuid kui sa mõistad, mis on ego, näed sa, et see pole kõige tulemuslikum lähenemisviis põhjusel, et põhiline väljakutse, mille ego esitab, on moonutus sellest viisist kuidas sina kõike „näed”. Ego moodustab filtri, mis „värvib” sinu meele tajumisviisi kõige suhtes ja see filter moonutab mu katset ego defineerida. Ma valin kõigepealt teemaks vaimse pimeduse selleks, et te hakkaksite nägema sellest pimedusest läbi enne, kui on mõtet midagi muud ego kohta öelda.

Mis on vaimne pimedus?
Kui te kujutate ette pimedat inimesest, siis on teie kujtuluses ilmselt inimene. kes ei näe midagi. Te võite arvata, et vaimne pimedus tähendab seda, et inimene pole  suuteline nägema elu vaimset külge. See inimene on tõenäoliselt kas ateist,  teaduslik materialist, eitada Jumala olemasolu või eitada inimese vaimset olemust. Ometigi pole see vaimse pimeduse õige määratlus.

Tegelikkuses on enamus vaimselt pimedaid inimesi  täiesti veendunud, et nemad on religioossed või vaimsed inimesed. Enamust neis võib kohata pühapäeviti kristlikes kirikutes. Teised kuuluvad teistesse maailmareligiooni ortodokssetesse harudesse, aga mõned erinevatesse New Age´i liikumistesse. Ühine neile kõigile on veendumus, et nad kuuluvad ainuõigesse religiooni või järgivad kõrgeimat võimalikku guru või vaimset õpetust.

Need inimesed on täiesti veendunud, et nad saavad päästetud,  tõusevad üles, sisenevad nirvaanasse, saavutavad igavese elu või kuidas nad iganes määratlevad oma religioossete saavutuste resultaati. Tegelikkuses põhineb see uskumus inimego poolt loodud illusioonil. Ego on nii-öelda  pannud loori nende inimeste silmade ette, põhjustades pettekujutluse. Lihtsaim võimalik illustratsioon sellele  on värviliste klaasidega prillide ettepanemine. Kõik, mida näed läbi prillide,  on toonitud prilliklaaside värviga.

Nüüd kujutlege, et beebile on varsti pärast sündimist paigaldatud paar kollaseid kontaktläätsesid  Laps kasvab üles, nähes kõike läbi kollase läätse, arvates, et taevas on roheline. Lapsel pole põhjust küsitavaks pidada, kas „tegelikkuse” nägemine on tõene, olles täiesti veendunud, et taevas tegelikult ongi roheline. Peaasjalikult niimoodi moonutabki ego iga inimese vaimset vaadet sellel planeedil. Iga inimene on üles kasvanud  reaalsuse  kõveriti nägemisega, kuid mõned inimesed pole kunagi näinud alternatiivi ja seepärast pole neil põhjust küsitavaks pidada oma maailmavaadet.

Oluline probleem egoga
See seletab, miks nii paljud inimesed peavad endid  väga religioosseteks või vaimseteks, olles veendunud, et saavad päästetud. Kuid tegelikkuses pühendavad nad end teele, mis kunagi lunastusele ei vii. See on ego poolt loodud vale tee ning see on just nimelt see tee, mida piibel kirjeldab järgnevalt:

Inimese meelest on mõnigi tee õige, aga lõppeks on see surma tee! (Õpetussõnad 14:12)

Kas ma tahan väita, et enamus religioosseid/vaimseid inimesi sellel planeedil järgivad vale teerada? Nimelt seda ma ütlen ja ma lihtsalt kordan seda, mida ütlesin 2 000 aastat tagasi:

13. Minge sisse kitsast väravast, sest avar on värav ja lai on tee, mis viib hukatusse ja palju on neid, kes sealt sisse lähevad.

14. Ja kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu, ja pisut on neid, kes selle leiavad. (Matteuse, peatükk 7)

Avar värav ja lai tee on inimego poolt loodud. Ego on loonud nimelt illusiooni, et te saate päästetud ilma ego üle võitu saavutamata, ilma, et teeksite rasket ja ebameeldivat  tööd, mida kirjeldasin järgnevalt:

3. Aga miks sa näed pindu venna silmas, kuid palki oma silmas ei pane sa tähele?

4. Või kuidas sa ütled oma vennale: lase ma tõmban pinnu sinu silmast? Ja vaata palk on su omas silmas!

5. Sa silmakirjatseja! Tõmba esiti palk omast silmast ja siis sa seletad tõmmata pindu oma venna silmast.  (Matteuse , peatükk 7)

Vagatsemise (silmakirjalikkuse) sisu on tahtmatus muutuda. Siiski ei saa vagatseja aru, et tema muutuda ei taha. Vagatsejad nõustuvad alati ego illusioonidega, uskudes kindlalt, et nemad ei peagi muutuma. Nende niisuguse uskumuse tugipunkt on faktil, et nemad kuuluvad ainsasse õigesse vaimsesse/religioossesse liikumisse ja   kuna nemad täidavad teatud väliseid nõudeid,  peab päästmine olema nende jaoks garanteeritud.  Kui inimene tõemeeli usub, et tema päästmine on garanteeritud, miks peaks ta siis muutuda tahtma? See on avar värav ja lai tee, mis viib hukatusse. Kuidas sa saad hoiduda järgimast niisugust  vale teed?

Ainus väljapääsutee
Kui poleks ühtegi  pääseteed, mis ego poolt loodud illusioonist välja viiks, siis  ma ilmselt ei esitaks seda kõnelust. Tõesti on olemas väljapääsutee ja me võime öelda, et see on kaitsemehhanism, mille Jumal lõi universumimudeli sisse. Selleks, et avastada see pääsetee, peate te küünitama end ego poolt loodud illusioonideloorist väljapoole. Ainus tee seda teha on luua kontakt oma  oma selle „minaga”, kes asub egost kõrgemal. Seda mina on nimetatud paljude nimedega, kuid levinud termin, mida kasutab Ülestõusnud Vägi, on „Kristus-mina”. Seepärast ma ütlesin:

Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui te ei söö Inimese Poja liha ega joo tema verd, siis ei ole elu teis enestes! (Johannese 6:53)

Kuna see väljend on kasutusele võetud teadvuse jaoks, milles olid enamus inimesi 2 000 aastat tagasi ja ma mõistan täiesti, et see kõlab kentsakalt tänapäeva vaimsete otsijate jaoks, kannab see siiski tõetuuma. Sa pead lihtsalt aru saama, et „inimesepoja liha ja veri” viitab Kristus-teadvusele. Kristus-meel on teadvuse seisund, mis on kõrgemal inimegost. Seega, ainult siis, kui sa saad  osa sellest meelest, ainult siis, kui sa lubad sellel siseneda  oma teadvusse,  saad sa end egost vabastada sel põhjusel, et  Kristus-meel on ainus, kes suudab näha reaalsust niisugusena, nagu see tõeliselt on.

Ükski ei ole Jumalat iialgi näinud; ainusündinud Poeg, kes on Isa süles, on temast kõnelnud. (Johannese 1:18)

Seega vaid Kristus-meel saab anda mõõtme, mis annab sulle võimaluse näha läbi egoloodud illusioonist. Vaid Kristus-meel võimaldab sul kogeda Tõevaimu. Seepärast ütlesin ma:

 24. Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja teeb nende järele, on võrreldav mõistliku mehega, kes ehitas oma koja kaljule.

25. Ja ränk sadu tuli ja tulid vetevoolud ja tuuled puhusid ja sööstsid vastu seda koda, aga ta ei langenud, sest tema alus oli rajatud kaljule.

26. Ja igaüks, kes neid minu sõnu kuuleb, aga ei tee nende järele, on võrreldav rumala mehega, kes oma koja ehitas liivale.

27. Ja ränk sadu tuli ja tulid vetevoolud ja tuuled puhusid ja sööstsid vastu seda koda ja ta langes, ja tema langemine oli suur. (Matteuse, peatükk 7).

 Kalju on Kristus-teadvus ja liiv ego-teadvus. Kui sa toetad oma identsustaju – oma maja - ego poolt loodud illusioonile, pole sa suuteline vastu panema elukatsumustele –  vihmadele.

 Kuidas saad sa ühenduse Kristus-meelega? Sulle on antud selleks võime ja suutlikkus. See võime on sinu isiklik Lohutaja, sinu Kristus-mina, kes saab ühendada sind sinu olemuse kõrgema osaga, nimelt sinu Mina Olen Kohalolekuga. See tõsiasi, et oled leidnud need õpetused, näitab, et oled juba avatud mõningasele ühendusele oma Kristus-meelega - vastasel korral poleks sa avatud neile õpetustele, mida ma esitan. Edasi on sul vaja :

  1.  Tugevdada oma ühendust oma Kristus-minaga. Ma annan läbi selle veebilehe õpetused ja instrumendid selleks (www.askrealjesus.com).
  2. Pead saama rohkem teadlikuks oma egost ja neist illusioonidest, mida sinu ego kasutab, et püüda sind vaimse pimeduse  lõksu. Vaid teadlikult läbi nähes ego illusioonid saab avaneda sinu sisemine silm, sinu vaimne silm nii, et suudad tõusta egost kõrgemale ja riietuda Kristus-teadvusega.  

Minu nende vestluste eemärk on käivitada  ego illusioonidest läbinägemine.

 Ego põhiline illusioon
Ego tekitatud põhiprobleem on selles, et ta moonutab sinu vaimset vaadet nii, et sa ei taju Jumala tõelust, Jumala reaalsust. Kristus-mina on sisuliselt alati üks Jumalaga ja seega Kristus-mina  läbi võid sa otseselt kogeda Ainulist Tõelust, Ainulist  Jumala Tõde. Seepärast ma ütlesin:

 Jumal on vaim, ja kes teda kummardavad, need peavad vaimus ja tões teda kummardama. (Johannese 4: 24)

 Kristus-meel tajub Jumala Elavat tõde ja ta on teadlik, et see tõde on pidevalt  kasvav, arenev ja ennastületav. Kuna Kristus-mina kogeb seda Elavat tõde, pole tal vaja tõde kirjeldada ega määratleda. Nüüd mõistate, et on vahe tõe kirjeldamisel ja tõel endal, nimelt Tõe Vaimul.

 Et teha see teile arusaadavamaks, lubage anda mul analoogia. Kujutlege, et te pole kunagi õuna maitsnud. Olete küll kuulnud inimesi rääkimas õuntest, olete näinud õunu TV-s ja olete neist lugenud, kuid kogu neist allikaist pärinev on vaid kirjeldus. Mõni neist võib olla väga elav kirjeldus suurepärasest õuna maitsest ja see võib panna suu vett jooksma. Kuid vaatamata sellele, kui suurepärased on kirjeldused, pole need kunagi sama kui õuna maitse tegelikult. Teiste sõnadega, isegi parim kirjeldus ei saa asendada õuna maitsmist; ükski kirjeldus pole vahetu kogemuse aseaine. Kuid ühel hetkell hoiad sa käes õuna, võtad ampsu ja kirjeldamisvajadus sinu jaoks kaob.  Miks peaksid sa veel lugema raamatut, mis kirjeldab õuna maitset, kui sa võid kergesti võtta ampsu päris-õunast?

 See on keskne ego probleem. Nagu ma hiljem detailsemalt kirjeldan, sündis ego siis, kui sa end Jumalast eraldasid. Ego sündis siis, kui sa lahutasid end Jumalast ja läbi aegade on ego illusioonid sind niivõrd pimastanud, et  sul pole enam Tõe Vaimu teadlikku kogemust. Järelikult, selle asemel, et Jumala reaalsust vahetult kogeda, tugined sa Jumal reaalsuse kirjeldustele, mille on loonud religioossed ja vaimsed õpetused.

 Kas näed, millele ma osutan? Keskne probleem, mille ees sa seisad vaimse otsijana, on vajadus tagasi saada üksolemise meelde Jumalaga. Kui sul puudub see  üksolemise meel, kuidas on sul siis võimalik siseneda Jumala kuningriiki? Selleks pead sa tagasi saama lapse süütu meele, milles koged vahetult Jumala tõelust nii, et sul kaob vajadus igasuguse kirjelduse järele.

 Pärast seda, kui kaotasid vahetu kontakti Jumala reaalsusega, lõi ego peaaegu otsatu hulga aseainet, sest kuna ego ei suuda Jumala reaalsust kogeda, lõi ta reaalsuse kirjeldused. Pole tähtis, kui head need kirjeldused ka olla võiksid, ei saa nad kunagi asendada vahetut kogemust ja seepärast ma ütlesingi, et sa pead teenima Jumalat vaimus ja tões. Kahjuks ei mõista ego seda tõde ja kuna ego  usub, et see kirjeldus on sama hea  kui reaalsus ise, usub ta, et kirjeldus ON reaalsus.

 Põhiline probleem egoga on selles, et ta on asendanud Jumala tõeluse kirjeldusega, ent ta usub, et kui sa järgid seda kirjeldust, sisened sa lõpuks Jumala kuningriiki. Miljardid inimesed peavad end väga religioosseteks inimesteks ja nad on veendunud, et nad saavad päästetud, kuid nad järgivad laia teed, mis viib hukatusse, sest nad usuvad illusiooni, et ego tee viib neid Taevasse.

 Piibel, Torah, Bhagavad Gita, Dhammapada, Tao Te Ching ja Ülestõusnud Meistrite õpetused, mis on edasi antud möödunud sajandi jooksul, kaasa arvatud minu õpetused selles raamatus, on kõik tõe kirjeldused, nad EI ole Elav Tõe Vaim. Kui ego suudab sind veenda, et ühe järgimine neist õpetustest võib sind Taevasse viia egost loobumata, siis oled sa langenud ego illusiooni saagiks, nimelt selle illusiooni, mida Madu kasutas Eva – kui sinu hinge sümboli – petmiseks Eedeni aias.  

 Ent see on fakt, et nii kauaks, kui sa jääd ego illusioonide lõksu, pole sinul igavest elu. Sa ei saa KUNAGI siseneda Jumala kuningriiki, laskmata egol surra ja riietumata Kristus-teadvuse pulmariidega:

 11. Siis kuningas läks sisse lauavõõraid vaatama ja nägi seal inimest, kellel ei olnud pulmariiet seljas.

12.  Ja ta ütles temale: Sõber, kuidas sa siia oled sisse tulnud, ilma et sul pulmariiet oleks? Aga too ei saanud sõnagi suust.

13. Siis kuningas ütles teenijale: Siduge tema jalad ja käed ja heitke ta kõige äärmisemasse pimedusse, seal on ulumine ja hammaste kiristamine! Sest  paljud on kutsutud, kui vähesed on valitud!” (Matteuse, peatükk 22).

 Tegelikkuses on kõik kutsutud, kuid vähesed valivad siseneda sirgele ja kitsale teele, mis juhib neid ego illusioonidest välja. Kes seda teed ei vali, jäävad  mentaalsesse, ego poolt loodud pimedusse ja siis saab elust võitlus.

Seepärast: „Valige Elu!”


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine