Neljakandilise punni sobitamine ümmargusse auku

Jeesuse vestlus, aprill 26.2006

Te olete kindlasti kuulnud väljendit, et keegi püüab neljakandilist punni ümmargusse auku sobitada ja see kirjeldabki  ego järjepidevat tegevust, kuni te lubate tal surra. Ümmargune auk on tähe „O” sümbol, mis kujutab Üksolemist (Oneness). Neljakandiline punn on  materiaalse universumi nelja tasandi sümbol ja ego piirdubki selle nelja tasandiga teel igavesse ellu.

Tegelikkuses on ainus tee lunastusele, ülestõusmisele või igavesse ellu Üksolemise tee, mille abil tuled sa õigesse identsustundesse kui kaas-looja koos oma Jumalaga. Sa võid siseneda Jumala kuningriiki vaid siis, kui saavutad Jumalaga üksolemise tunde nii, et sa võiksid öelda nagu minagi: „Mina ja mu isa oleme üks!” 

Ego sündis siis, kui sa otsustasid ära pöörduda Üksolemise teelt ja selle asemel ühineda lahusoleku teega. Kuid ego ei suuda mitte kunagi tulla Jumalaga üksolemisse. Sa lõid ego, sest sa eraldasid end Jumalast ja seega, kui sa tuled tagasi üksolemisse, pole ego enam vaja  ja tal võib lasta surra ja ta peabki surema.

Ego ei tunne kunagi ära seda tõsiasja ja seega püüab ta pidevalt luua vale-kujutlust selle kohta, et sa võid saada päästetud ego ületamata, ilma, et sa peaksid tal surra laskma. Ego püüab luua näivuse sellest, et sa saad päästetud siis, kui elad oma elu kooskõlas selle maailma teatud nõuetega. Teiste sõnadega, ego püüab kasutada midagi mateeria neljalt tasandilt ja väita sealjuures, et sa liigud üksolemise kuningriigi poole. Seepärast  saab kõik ego poolt loodu olema nelinurkne punn, mis mitte kunagi ei sobitu üksolemise kuningriigi ümmargusse avasse. Seepärast andsin ma järgmise tähendamissõna:

1. Ja Jeesus algas kõnet ja rääkis neile jälle tähendamissõnadega ning ütles:

2. Taevariik on kuninga sarnane, kes oma pojale pulmad tegi

3.  Ja ta läkitas oma sulased kutsutuid pulma kutsutuma. Ja need ei tahtnud tulla.

8. Siis ta ütles oma sulastele. Pulmad on küll valmis, aga need, kes olid kutsutud, ei olnud seda väärt.

9. Minge nüüd teelahkmele ja kutsuge pulma, keda te iganes leiate.

11. Siis kuningas läks sisse lauavõõraid vaatama ja nägi seal inimest, kellel ei olnud pulmariideid seljas.

12 Ja ta ütles temale: sõber, kuidas sa siia oled sisse tulnud, ilma, et sul pulmariiet oleks? Aga too ei saanud sõnagi suust.

13. Siis kuningas ütles teenijaile: Siduge tema jalad ja käed ja heitke ta kõige äärmisemasse pimedusse, seal on ulumine ja hammaste kiristamine.

14. Sest paljud on kutsutud, kuid vähesed on valitud. (Matteuse 22).

Tegelikkuses sümboliseerib pulmariie  Kristus-teadvust, mis on ainus tee, et luua  Jumalaga üksolemine. Nagu ma eelnevas vestluses selgitasin, on ego sündinud lahusolekust Jumalaga ja seega kõik see, mida ego usub, iga mentaalne kujutlus, mille ta loob, tärkab anti-kristuse meelest – lahusoleku meelest. Seepärast ei moodusta need kujutelmad  kunagi pulmarõivast, mis võimaldab juurdepääsu kuningriigile ja ego jääb alati iseenda poolt loodud välisesse pimedusse. Nii kaua, kui sa samastad end egoga, jääd sinagi teadvuse seisundisse, kus on nutt ja hammaste kiristamine.

Missugune on see sina, kes saab end egost lahti rebida?
See on ilmselge, et sa ei pea jääma ego lõksu. Iga vaimse õpetuse sisemine sõnum – tihtipeale maskeeritud metafooridesse või müütidesse – on see, et sa võid surmata egodraakoni, sind võib päästa valge ratsu seljas olev Kristus-mina  ja sa võid pärida Jumala kuningriigi. Kuid kes on see „sina”, kes seda teha saab? Oma nurgakiviks olevas raamatus „Põhivõtmed küllusliku elu jaoks“, nimetab Ema Maria seda „Teadlikuks Sinaks.” Sa võid seda nimetada ka „Teadlikuks Minaks”. 

Teadlik Sina on sinu madalama olemise tuum. See on sinu vaimse mina, sinu Mina Olen Kohaloleku individualisatsioon . See oli kavandatud selleks, et laskuda materiaalsesse universumisse nii selle valdkonna kogemiseks kui ka  oma Mina Olen Kohaloleku Valguse   - sinu Jumaliku Leegi – toomiseks sellesse maailma, aidates muuta seda  maailma  Jumala kuningriigiks. Teadlik Sina on see, kes teeb sind teadlikuks sellest, et sa  oled olemas ja see on see osa sinust, kes teeb teadlikke otsuseid.

Nagu Ema Maria oma raamatus selgitab, on Teadlik Sina mõeldud olema sinu madalama olemuse meister, mida tema nimetab sinu mina mahutiks. On ette nähtud, et sa teeksid enamuse oma otsuseid oma Teadliku Sina tasandil ja oma Mina Olen Kohaloleku ja vaimse õpetaja juhendamisel. Kui sa pöördusid ära oma vaimsest õpetajast, kaotasid sa jumaliku juhendamise ja seega pidid otsuseid tegema üksi (ilma Mina Olen Kohaloleku ja vaimse õpetaja juhendamiseta). See sai olema valus paljudele kaas-loojatele, mille tõttu nad järk-järgult lubasid oma egol teha rohkem ja rohkem otsuseid  enda eest.

Võiks öelda, et probleem, millega enamik inimesi vastakuti seisis on see, et nad on pannud teadliku mina magama ja on lubanud  egol oma elu juhtida. Seepärast pole paljud nende otsused tehtud  teadliku mina tasandil, vaid on tehtud läbi ego poolt juhitud alateadliku protsessi. Me võime võrrelda ego arvutiga, mis pole reaalselt võimeline mõtlema, kuid on piisavalt kõrgetasemeline, et jätta mulje, justkui ta mõelda oskaks.

See analoogia on piisavalt tulemusrikas, kui kõrvutada seda minu eelmise analoogiaga metsast ja puudest. Ego on loonud suure arvu dualistlikke illusioone, mis sarnanevad individuaalsetele arvutiprogrammidele. Sa võid võrrelda neid puudega metsas ja iga programm on kavandatud käsitlema spetsiifilist situatsiooni elus. Kui sa satud mingit tüüpi olukorda, lülitub sisse üks programm ja võtab üle sinu reageeringud sellele situatsioonile. Sa ei tee enam teadlikke valikuid selleks, kuidas kõige paremini olukorda ohjata, vaid kõike hakkab juhtima egokompuuter.

Sa muidugi tead, et arvutis on arvukalt spetsiifilisi programme, mis kõik funktsioneerivad raamistikus, mida kutsutakse operatsioonisüsteemiks. See annabki arvutile tema kuuluvuse kas Windowsi, Machintoshi või UNIXi arvutite hulka. Operatsioonisüsteem on ego ise ja see on võrreldav metsaga eelnevas vestluses. See operatsioonisüsteem on  ego südamik ja ta sündis otsusest pöörduda ära sinu õpetajast. Teiste sõnadega, spetsiifiline põhjendus, mida Teadlik Sina kasutas õpetajast ära pöördumise põhjendusena, sai sinu ego tuumaks. See on oluline, sest kui sa mõistad, et sinu ego kasvas välja sellest otsusest, siis näed sa, miks ego ei aseta mitte kunagi küsimärgi alla selle otsuse kehtivust. Ego on nagu arvuti, mis ei pea küsitavaks oma operatsioonisüsteemi kehtivust, vaid jätkab alati funktsioneerimist vastavalt oma programmeeringule.

Ego sõna otseses mõttes elab ja sureb selle algse otsuse läbi pöörduda ära Jumalast. Kui Teadlik Sina kunagi seda otsust  vaataks, mõistaks ta, et see polnud konstruktiivne valik ja asendaks selle parema otsusega  - valides surma asemel elu. Sel juhul ego sureks. Seega võib nüüd Teadlik Sina hakata mõistma, et ego teeks mida iganes, mis on tema võimuses, et sind aina takistada ületamast ja ümber hindamast  algset otsust, mis ego lõi. Tagasi pöördudes arvuti-analoogia juurde, tead sa, et üksik programm ei saa operatsioonisüsteemi muuta – see peab funktsioneerima selles raamistikus, mille süsteem määratleb. Seega ego püüab Teadlikku Sind  fokuseerida oma uskumustele – puudele –nii,  et sa kunagi ei näeks põhiuskumust – metsa, mis ego lõi.

Isegi paljusid siiraid vaimseid otsijaid on see ego trikk ära petnud. Nad on mõistnud, et on olemas entiteet – kas nad nimetavad seda egoks või millekski muuks – mis nende vaimset kasvu blokeerib. Nad on mõistnud, et on vaja metsas mõned puud maha võtta selleks, et kõrvaldada illusioonideloor, mis neid Jumalast lahutab. Kuid nad pole siiani läbi näinud seda, et on olemas miski, mis end puude taha peidab. Kuigi mõned otsijad on siiralt kahtlustanud oma ego aspekte, pole nad siiski siiani näinud loori taha, et kahtlustada ego ennast. Ilmselt pole algaja otsija valmis seda tegema, kuid paljud, kes on olnud vaimsel teel aastakümneid – või isegi elusid – saavutavad tohutut edu, mõtiskledes nende õpetuste üle, mida ma annan. Nad on valmis oma ego põhilise illusiooni kahtluse alla seadmisega algust tegema.                                                                          

Sa oled enamat kui ego
Esimeseks sammuks egost ülesaamise poole on mõistmine, et „sina“ oled midagi enamat kui ego ja tema individuaalsed illusioonid. Sa pead mõistma, et sa oled enamat kui kõrgestiarenenud loom, et sa oled enamat kui ego arvutiprogrammid. Kui sa vaatad maailma, siis näed sa paljusid, kes pole selle mõistmiseni jõudnud. Piiblis kutsutakse neid „rahvahulkadeks” ja sa võid märgata, et ma rääkisin nendega tähendamissõnades, aga oma õpilastele andsin ma kõrgetasemelisema õpetuse.

Minu õpilased olid aru saanud, et nad olid enamat kui nende ego, kuid nad polnud tõeliselt oma ego nägema hakanud. See on võrreldav tänapäeva vaimsete otsijate olukorraga. Tänapäeva maailmas on miljonid inimesed samal või kõrgemal vaimse küpsuse tasemel, kui olid minu õpilased 2000 aastat tagasi. Kui te olete teadvel vaimsest teest, teate te juba, et teie on midagi enamat kui ego, et tõelus, reaalsus on midagi enamat kui materiaalne maailm. Kuid selleks, et astuda järgmine samm, peate te jõudma rafineerituma arusaamise juurde sellest  endast, mis on enamat kui ego.

Otsustav arusaamine, mida enamus vaimseid otsijaid pole ära tabanud, on mõistmine, et Teadlik Sina on kavandatud otsuseid tegema ja ta teeb neid otsuseid, tuginedes oma identsustundele. Nagu Ema Maria selgitab suuremas üksikasjalisuses, on Teadlik Sina Jumala individualisatsioon, kuid ajas ja ruumis olles on Teadlik Sina see, mida ta arvab enese olevat, keda ta näeb end olema ja kelleks ta ennast peab. Teadlikul Sinul on võime samastada end  absoluutselt kõigega, mida ta võib kujutleda ja reaalsusena aktsepteerida. Niisiis, saab Teadlik Sina samastada end kõrgeltarenenud loomaga ja siis teha niisuguse otsuse, nagu teeks loom. Kui Teadlik Sina identifitseerib end sureliku patusena, siis teeb ta otsuse, mille teeb patune ja ta peab jumalateotuseks enda nägemist Jumala poja või tütrena.

Teiste sõnadega on Teadlik Sina kavandatud olema kaas-looja materiaalses universumis ja ta väljendab oma loovaid võimeid läbi oma identsustunde filtri. Iga otsus, mille Teadlik Sina teeb, on värvitud selle identsustunde poolt, mida sa oled hakanud aktsepteerima, tuginedes oma üleskasvamise tingimustele selles elus ja möödunud elude kogemustele. Otsustav näitaja on see, et Teadlik Sina pole mitte kunagi  jäävalt praeguse identsustunde piiratuses või alatises lõksus. Teadlikul Sinul on võime end mentaalselt projekteerida kuhu iganes ta tahab, mis tähendab, et ta võib isegi mina-tunde projekteerida väljapoole oma praegust identiteeti – väljapoole selles maailmas loodud identiteeti. 

See on võime eraldada end praegusest identsustundest ja aru saada, et elu on midagi hoopis enamat - see on kogu inimkonna progressi võti, on see siis materiaalne või vaimne progress. Kui sa suudad näha ennast vaid läbi praeguse identsustunde filtri, ei suuda sa kunagi tõusta sellest identsusest kõrgemale. Ja seega ei saaks inimolendid kunagi tagasi tulla üksolemisse pärast seda, kui nad juba on  eraldatuse teadvusse laskunud.

Oluline võti on see, et Teadlik Sina saab igal hetkel välja astuda sinu praegusest identsustundest. Mitte miski ei seo Teadlikku Sind sinu praeguse identsustundega – välja arvatud sinu uskumus, et väljaspool seda (praegust identsustunnet) pole midagi või  et sa ei saa pääseda oma praegusest identsustundest. Lõks on selles, et enamus inimesi on jõudnud samastumisel oma egoga sellesse punkti, kus nad ei suuda mõelda ega uskuda, et saavad egost pääseda igal momendil. Teatud mõttes on see uskumus õige, sest  sa ei saa lihtsalt egometsast minema jalutada. Sa pead süstemaatiliselt maha lõikama egopuud – illusioonid,  enne kui näed oma tõelist identiteeti. Kuigi need illusioonid on vaja kõrvaldada, saab Teadlik Sina  igal momendil valida enda samastamise lõpetamise egoga  ja see teeb egost loobumise sinu jaoks palju kergemaks. Seda protsessi kirjeldasin ma tsitaadiga:

3. Jeesus vastas ning ütles talle: „Tõesti, tõesti ma ütlen sulle, kui keegi ei sünni ülevalt, ei või ta Jumalariiki näha!“

4. Nikodemus ütles temale: „Kuidas võib inimene sündida, kui ta on vana? Ega ta või teist korda minna ema ihusse ja sündida?“

5. Jeesus vastas: „Tõesti, tõesti ma ütlen sulle, kui keegi ei sünni veest ja Vaimust, ei või ta Jumalariiki pääseda! (Johannese 3)

Vaimust sündida tähendab muude õigete tõlgenduste seas ka mõistmist, et Teadlik Sina võib ego mentaalsest vanglast minema astuda ja taastada oma tõelise identsuse Jumalaga kaas-loojana. Sa mõistad, et sinu praegune identsustunne on sügavasti mõjutatud sinu ego illusioonidest ja ka inimkonna  kollektiivse teadvuse illusioonidest. See põhineb Jumalast eraldatuse tundel ja seepärast on see surelik, sest kõigel, mis  on väljaspool üksolemise kuningriiki, puudub igavene elu. Sinu surelik identsustunne on ebatõene ega päri kunagi igavest elu. Seepärast ma ütlesin:

Sest kes iganes oma hinge tahab päästa, see kaotab selle; aga kes oma hinge kaotab minu pärast, see leiab selle. (Matteuse 16:25)

Kui sa püüad kinni hoida identsustundest, elust, mis on ego poolt loodud, ei leia sa igavest elu. Kuid kui sa tahad maha jätta selle elutunde, et võita Kristus-teadvus ja tagasi tulla üksolemisse, leiad sa tõesti igavese elu.

Oma elu mahajätmisega alustamine
Kuidas sina – Teadlik Sina – alustad iseenda egost lahtiütlemise protsessi? See on kahekordne protsess ja esimene osa sellest on, nagu ma ütlesin, oma kõrgema olemusega, oma Mina Olen Kohalolekuga ühenduse taastamine. Ainult siis, kui sul on see ühendus olemas – läbi sinu Kristus-mina – tead sa, et sa ei sure, kui sinu ego sureb. Ja vaid siis, kui sa seda tead, saad sa pühenduda teele, mis viib ego surmale. Teadlik Sina ei talu, ei tal pole identsustunnet, niisiis enne, kui sa saad loobuda eraldatuse, lahusoleku tundel baseeruvast identiteedist, pead sa alustama enda taasühendamist oma tõelise üksolemise identsusega.

Teine samm on  laiendada oma arusaamist tõsiasjast, et ego eksisteerib  ja siis õppima tema illusioonidest läbi nägemist. Tähtsam illusioon, mida sa nägema pead on see, et ego on lõpututes otsingutes, mis eesmärgile ei vii, nagu ma ka eelmises vestluses selgitasin. Selle maailma vürst teab, et Teadlik Sina ei unusta kunagi täielikult oma päritolu. Seega on selle maailma jõudude, sealhulgas ka ego jaoks praktiliselt võimatu hoida sind mõtisklemast vajaduse üle, mida enamus usklikke inimesi nimetavad lunastuseks.

Kuigi te elate kultuuris, kus paljud inimesed on religiooni hukka mõistnud, ei loobu enamus inimesi siiski oma vaimsetest küsimustest. Ego eelistab  hoida teid kas vaimse kasvamise eitamises või ükskõiksuses selle suhtes. Aga kui ta seda saavutada ei suuda, siis ta läheb üle plaanile B, mis on vale tee loomine lunastuseks ja teie täielik veenmine, et kui te seda teed järgite, saate te päästetud või kuidas iganes te lunastust siis ka ei defineeriks. Seega on selle maailma vürst ja ego loonud peaaegu lõputu valiku niisugustest valedest teedest nii vaimses kui religioosses süsteemis, mis lubavad tuua teile lunastuse, kuid ei suuda kunagi seda lubadust täita, sest ei suuda teid viia kõrgemale ego poolt loodud identiteedist. Õpetussõna kirjeldab seda nii:

Inimese meelest on mõnigi tee õige, aga lõppeks on see surma tee. (Õpetussõnad 14:12)

 Mina kirjeldasin seda nii:

13. Minge sisse kitsast väravast; sest avar on värav ja  lai on tee, mis viib hukatusse, ja palju on neid, kes sealt sisse lähevad.

14. Ja kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu, ja pisut on neid, kes selle leiavad. (Matteuse 7).

Paljud siirad religioossed ja vaimsed inimesed on ego poolt petetud järgima seda vale teed lunastusele, olles ise veendunud, et kui nad kuuluvad ainsasse õigesse kirikusse ja täidavad teatud väliseid nõudmisi, on lunastus garanteeritud. Pange tähele, et see uskumus võib olla  väga lohutav ja seega võib see isegi olla vajalik tee madalamatel tasanditel. Paljud inimesed ei talu mittepäästmise hirmu, kuid uskumine, et nende päästmine on garanteeritud, aitab neil järk-järgult kasvada välja äärmusliku hirmu halvatusest.

Probleem on selles, et seda uskumust on ego väga sageli kasutanud, et viia teid umbtänavasse, kus te usute, et kui te olete mingi välise kiriku liige ja järgite selle väliseid nõudeid, pole teil tarvis tegelikult ennast muuta. Sel juhul pole te järginud mu käsku:

3. Aga miks sa näed pindu oma venna silmas, kuid palki oma silmas ei pane sa tähele?

4. Või kuidas sa ütled oma vennale: lase ma tõmban pinnu sinu silmast? Ja vaata palk on su omas silmas!

5. Sa silmakirjatseja! Tõmba esiti palk omast silmast, ja siis sa seletad tõmmata pindu oma venna silmast. (Matteuse 7)

 Palk sinu oma silmas on ego ja tema vale-identsus, mis hoiab Teadlikku Sind lahusolemise teadvuses lõksus, mis hoiab sind üksolemise kuningriigist väljas kuni sa eraldad ennast eraldatuse tundest ja tuled oma Jumalaga üksolemisse. Seega peab küpsem vaimne otsija maha jätma välisesse lunastusse uskumise – välisesse teesse uskumise  ja avastama tõelise sisemise Üksolemise Tee. Ainult siis leiad sa ehtsa ja kitsa tee, mis juhib Jumala kuningriiki sinus eneses.

Asja tuum on siin selles, et ükskord hakkad sa mõistma, et ego peamine eesmärk on takistada sind avastamast ja järgimast õiget Üksolemise Teed, pannes sind uskuma, et sa võid järgida välist teed lunastusele. Sa hakkad nägema läbi spetsiifiliste illusioonide, mida sinu ego kasutab, et hoida sind lõksus. Siis saab sinu jaoks palju kergem olema sellest tundest hoidumine, et sa peaksid neid illusioone uskuma. Järgnevates vestlustes vaatame me mõnd neist illusioonidest ja seda, kuidas ego on meister sind tundma panema, et sa miskipärast ei saa neist illusioonidest lahti.

Mäletad, et Teadlik Sina on see, kelle ta arvab enese olevat ja sa saad igal hetkel muuta  oma mõtet selle kohta, kes sa oled. Ego ja selle maailma vürst püüavad sind uskuma panna, et sa ei saa oma meelt muuta, kuid see pole nii.  Jumal tahab, et sa koju tuleksid ja tahab, et sa meelt muudaksid nii, et sa saaksid ületada ego illusioonid. Ego tahab sind lõksus hoida piiratud identsustundes ja seega sind arvama panna, et sa ei saa või ei suuda oma meelt muuta. Ta tahab sind uskuma panna, et kui sa kord oled maitsnud keelatud vilja, pole sul enam sellest otsusest pääsu. Oled lõksus igavesti. 

Materiaalses universumis pole miski igavene. Kõik on loodud valikute läbi ja kõik jätkab eksistentsi vaid senikaua, kui teie jätkate selle valiku kinnitamist. Siit tuleneb ka keskne väljakutse  valida elu selle asemel, et jätkata surma valimist.

 

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine