Isetäituvaks ennustuseks saamine

Jeesuse vestlus, 7. mai 2006
Egol on väga spetsiifiline missioon, nimelt takistada Teadlikku Sinu taas-avastamist ja seejärel lahti ütlemast Jumalast ärapöördumise algsest valikust -  otsusest, mille autor on ego.

 See otsus oli tehtud Teadliku Sinu poolt, kuid see polnud tehtud Kristvus-teadvuse täies selguses. See tehti, sest Teadlik Sina oli alustanud duaalsuse teadvusega, anti-kristuse teadvusega eksperimenteerimist. Seepärast ei näinud Teadlik Sina selgesti, mida see otsus endaga kaasa tõi ja ta ei mõistnud täielikult, et tema argumendid põhinesid dualistlikul mõtlemisel. Ego teeb kõik, mis ta võimuses, et takistada sind ületamast pimedust; ta teeb ükskõik mida selleks, et takistada  Teadlikul Sinul projekteerimast end väljapoole ego illusioone.

 Sa pead mõistma, et teadlik Sina tegi oma saatusliku otsuse seepärast, et ta ei näinud absoluutset Kristuse reaalsust ja teda pimestas duaalsusteadvuse poolt loodud loor. Teadlik Sina uskus tema argumentatsiooni ja tundis, et  õpetajast ära pöördumine  oli kas õigustatav, vajalik, kasulik või tema ainus valik. Kuna Teadlik Sina juba oli osaliselt pimestatud, see tähendab kahestunud dualistliku loogika poolt – nagu Eva oli kahestunud oma meeles mao teatest, et ta ei pea tingimata surema –ei näinud ta, et see mõttekäik oli suhteline. Ta ei mõistnud, et  mao loogika tundub mõistlik ainult vaadatuna läbi duaalsusefiltri, meeleseisundi, kus kõik on suhteline, mis tähendab, et kõik on õigustatud.

Minu jutu tuum on selles, et Teadlik Sina, see tähendab sinu Mina Olen Kohalolek, on tehtud Jumala kuju ja sarnasuse järgi. Seepärast pole sa ei hea ega halb inimene ja sa pole rumal. Kui Teadlik Sina oleks paremini  teadnud, oleks ta ka paremini teinud. Probleem on selles, et nii kaua, kui Teadlik Sina vaatab maailma läbi duaalse loogika filtri, ei saa ta paremini teada. Ta ei suuda näha üle anti-kristuse suhtelisest loogikast, nägemaks Kristuse absoluutset reaalsust.

 Miks universum tundub ego illusioone kinnitavat
Duaalsuseteadvuse sisu on see, et Teadlik Sina  -  juhituna selle maailma  valeõpetajate ja ego poolt - loob oma „reaalsuse”, maailmavaate, mis on koondatud ego poolt loodud illusiooni ümber. Kõik selles maailmavaates on sündinud kesksest illusioonist, mille ego lõi ja seega  tundub kõik seda illusiooni toetavat. Teiste sõnadega, senikaua, kui sa maailma läbi niisuguse filtri vaatad, kinnitab kõik sinu poolt nähtu ego illusiooni õigsust. Kui sa kannad kollaseid prille, paistab maailm kollast värvi ja seda senikaua, kui sa prillid ära võtad ja näed maailma ilma filtrita.

 Kuid on olemas isegi sügavam reaalsus selles mõttes, et maailm mitte ainult ei tundu värvilisena. Reaalsus, mida te kogete materiaalses universumis, on kujundatud ego uskumuste poolt. See on oluline punkt, millest kõigil siiratel otsijatel on vaja aru saada. Materiaalne universum toimib nagu peegel, mis peegeldab tagasi teile selle, mille te iganes välja saadate. Seepärast käskisin ma inimestel teha teistele seda, mida nad tahavad, et neile tehtaks. Tõde on selles, et universum teeb sulle seda, mida sina teistele teed. See on kaitsemehhanism, mis on suunatud teenima õpetaja asendajana niisuguste kaas-loojate jaoks, kes pöördusid ära oma vaimsetest õpetajatest. Kui teil pole kontakti õpetajaga, on teil ainuke viis õppida, nähes oma tegude tagajärgi ja nii peegeldab universum tagasi teile seda, mida te välja saadate.

Te peate nüüd aru saama, et vaba tahte seadus määrab ära selle, et kui teie  pöördute ära Jumalast ja oma vaimsest õpetajast, peab laskma teil õppida oma tegude tagajärgedest. Seega  ei saa vaimne õpetaja häirida teie õppeprotsessi, kuni te otsustate õpetajalt abi otsida. Õpetaja pole teie isiklike illusioonide lõksus, teie ego peeglite majas, seega näeb ta selgesti läbi loori, mis teid pimestab. Kuid ta ei saa selgitada seda teile enne, kuni te tõusete vaimse tee sellele tasandile, kus te olete avatud sellele selgitusele. Niisiis, õpetaja peab ootama,  kuni teie Teadlik Sina alustab ego poolt loodud illusioonide küsitavaks muutmist.

Õpetaja on põhiprobleemist piisavalt teadlik, kuid vaid piisava küpsusega õpilane suudab haarama hakata seda probleemi. Mis on selle probleemi tuum? Sinu ego on kasutanud duaalsuseteadvust, et luua mentaalne kujutis sellest, millisena ta arvab maailma olevat – pigem, missugusena ta tahab, et maailm oleks, et ta saaks hoida üleval põhi-illusiooni, mis lõi sinu spetsiifilise ego. Teadlik Sina on osaliselt samastanud end selle maailmavaatega  ja seepärast näeb ta maailma läbi ego illusioonide kehastatud värviliste prillide. Samal ajal projekteerib  Teadlik Sina   kui  sinu tähelepanu suunaja, mis on sinu loov jõud, selle maailmavaate  kosmilisse peeglisse. Ja arva ära, mida peegel tagasi peegeldab?

Kas sa hakkad probleemi nägema? Teadlik Sina kasutab oma loovaid võimeid selleks, et projekteerida  dualistlik kujutis materiaalsesse universumisse ja kosmiline peegel peegeldab selle tagasi, see tähendab, et see tuleb sinu juurde tagasi justkui kinnitades ego maailmavaadet. Kui sinu ego on loonud niisuguse kujutluse, et Jumal on vihane ja ebaõiglane  olevus taevas, kes on sind maha jätnud, siis materiaalne universum peegeldab tagasi sulle tingimused, mis näivad kinnitavat  seda kujutust. Sa pole lihtsalt suuteline kogema Jumalat vahetult senikaua, kui sa samastud eraldatuse illusiooniga ja seega peidab materiaalne universum tõe, et Jumal on kõiges. Kõik, mida sa koged selles maailmas, näib kinnitavat uskumust, et siin Jumalat pole ja seega tekib näiv kujutlus, nagu Jumal oleks sind maha jätnud.  Samuti kui sa usud, et elu on võitlus, peegeldab kosmiline peegel tagasi sulle füüsilised tingimused, mis su elu võitluseks muudavad.

Teiste sõnadega, sa oled Jumalaga kaas-looja ja sa ei saa kaas-loomist kunagi peatada. Nagu ma varem öelnud olen, lood sa paratamatult oma olukorrad ja valik on selles, kas sa lood läbi ego poolt määratud dualistliku identsustunde või läbi oma jumaliku identsuse, mis on ankurdatud sinu Mina Olen Kohalolekus. Teadlikul Sinul on võime samastada end kõigega, mida ta ette kujutada suudab ja mida ta reaalsusena aktsepteerib. Seega, kui Teadlik Sina samastub ego poolt määratletud sureliku identsusega, hakkadki sa uskuma, et oled surelik, inimolend, kes elab piiratud maailmas, mis teeb su elu võitluseks ja kuna sa oled samastanud end asjade nägemisega nii, nagu selle maailma poolt paistab, suunab külgetõmbejõud sinu hinge planeedi poole, kus  need tingimused on füüsiliselt avaldunud, sest need on loodud sellel planeedil elavate eluvoolude kollektiivse teadvuse poolt.

 Ego identiteedi küsitavaks muutmise alustamine
Senikaua, kui sa samastad end täielikult ego poolt loodud maailmavaatega, peab kõik, mida sa näed, olema surutud selle maailmavaate raamistikku. Teiste sõnadega, senimaani, kuni Teadlik Sina hakkab kahtlustama, et ta on enamat kui ego, pole sa suuteline ego maailmavaadet küsitavaks pidama. Sa ei talu oma identsustunde kaotamist ja seega kui sa arvad, et ego surelik identsus on kõik, mis sul on, pole sa suuteline seda küsimärgi alla seadma ja seega oled  sa  vaimse õpetaja jaoks ligipääsmatu. Selle asemel püüad sa tõlgendada kõike, mis sinuga juhtub sel viisil, nagu  taaskinnitab seda ego maailmavaade. Ja kuna anti-kristuse meel kasutab relatiivset loogikat, saad sa väänata peaaegu kõike nii, et see tõestab seda, mida sa uskuda tahad. Seda nimetatakse tavaliselt ringloogikaks.

Kuid, kuidas sa sel juhul saad lahti rabeleda ego poolt loodud illusioonidest? Seda saad sa kaitsemehhanismi läbi, mille Jumal on loonud materiaalse universumi sisse ja mida Ema Maria oma raamatus selgitab. See mehhanism on Ema Valguse suundumus pöörduda algolekusse, tasakaalu. Teiste sõnadega, kui sa kasutad oma kaas-looja võimeid, et luua midagi, mis pole Jumala seadustega ja loovate kavatsustega kooskõlas, pole sinu loomine jätkusuutlik. See eksisteerib vaid ajas ja ruumis, mis tähendab, et Ema Valgus lagundab selle paratamatult  .

Su elu muutub püsivaks võitluseks, et hoida üleval ego illusioone. Mida rohkem sa püüad hoida kinni illusioonidest, seda rohkem sa lood vastujõudu, mis püüab need ära lõhkuda. Sinu elust saab tõeline võitlus, sest sa võitled  materiaalse universumi  algjõule vastu.  Ema Valgus on kavandatud maha lõhkuma iga struktuuri, mis ei ole kooskõlas Jumala seadustega. Selleks, et alal hoida oma ego illusioone, pead sa püüdma sundida kogu universumi alluma ego maailmavaatele.

Grupp kaas-loojaid võib sundida lokaliseeritud osa universumist alluma oma maailmavaatele mingi aja jooksul. Seepärast on inimkond suutnud  sundida   Ema Valgust, mis moodustab planeedi Maa, alluma oma kollektiivsele maailmavaatele. Ent pole tähtsust, kui tugevasti  usuvad kaas-loojad oma illusioonidesse, ikkagi ei saa nad sundida Ema Valgust säilitama neid igavesti. Paratamatult loovad nad vastujõu, mis lõhub ära nende poolt loodud maailma. Seda sa näed selgesti  tänapäeva inimühiskonnas haigustena, puudusena, vaesusena, lühikese elueana, toidu puudusena, saastatusena, looduskatastroofidena ja looduse tasakaalutusena.

 Järeldus on lihtne. Ühel või teisel viisil pead sa õppima, et ego maailmavaade on vale. Kui sa vaimset õpetajat ei kuula, pead sa õppima,  lüües oma pea vastu universumi betoonseina, kuni sa lõpuks kokku varised ja hakkad kahtlema selles, kas mitte pole olemas paremat viisi õppimiseks. Vaimse õpetaja jaoks on alati kurb vaadata inimesi, kes keelduvad küsitavaks muutmast oma ego illusioone ja seepärast loovad üha juurde tõsiseid kriise oma eludes, kuni nad lõpuks pingest murduvad ja abi järele kisendavad. Kuid me oleme piiratud vaba tahte seadusega jätta inimesed jätkama oma suunda,  kuni nad abi paluvad. Me saame vaid vaadata, kuidas inimesed end kasti panevad, kuni nad enam edasi ei saa.

Minu jutu iva on selles, et Teadlik Sina on samastanud end ego dualistliku maailmavaatega ja väga raske on murda selle illusiooni lummust. Universum ise tõepoolest tundub kinnitavat ego maailmavaadet, nõustudes sellega mingiks ajaks. Seepärast näete te nii paljusid inimesi, kes on veendunud, et nende maailmavaade on õige. Ent te näete ka, et põhiline maailmavaade, mida enamus lõpuks omaks võtab, areneb ajaga. Sajandeid tagasi uskusid paljud, et Maa ja universum on väga väikesed. Nad uskusid, et Maa on lapik ja et taevas on planeedi kohal olev kuppel.

See maailmavaade on muutunud, sest igas põlvkonnas leidus mõni, kes julges  kahelda oma ühiskonna ja oma ego maailmavaates. Praegusel ajal on inimesi, kes on valmis lõikuseks, taas kord enda ühendamiseks  vaimsete õpetajatega ja valmis saada tõstetud – täielikult ja lõplikult – välja oma isikliku ego ja selle planeedi kollektiivse ego dualistlikest illusioonidest. Siiski peate te mõistma, et on olemas jõud, mis teevad mida iganes, et takistada teie isiklikku ärkamist ja  nende kasutuses on väga võimsad relvad teie vastu, nimelt duaalsuseteadvuse rafineeritus. Vaadelgem lähemalt, kui peened nimelt saavad asjad  olla maailmas, kus kõik on suhteline.

 Kui kõik on suhteline, kellel on siis õigus?
Ego sündis sinu Jumalast eraldumise tulemusena ja seega saab ta näha end vaid Jumalaga lahus, sest ego, Jumal ja Jumala tegelikkus jäävad mentaalseks kontseptsiooniks, mida võib kujutleda, kuid mitte vahetult kogeda. Teadlik Sina saab kogeda Jumalat otse, kuid vaid läbi Kristus-teadvuse. Seepärast, niikaua kui sa läbi egofiltri vaatad, ei saa sa kogeda Jumalat vahetult. Tähendab sa pead rahul olema kirjeldusega vahetu kogemise asemel. Kui te ei tunne reaalsust läbi vahetu kogemuse, peate te „tundma“ reaalsust läbi kirjelduse ja seda kirjeldust on paratamatult mõjutatud lahusolekuteadvus. Kui sind pole lahusolekuteadvus mõjutanud, siis ei vaja sa kirjeldust.

 Nagu ma eelmises vestluses selgitasin, on kõik Kristuse reaalsuses olev loodud Jumala olemusest. Seega ei saa miski olla tegelikult lahus Jumala reaalsusest. Miski saab olla lahus Jumalast vaid läbi eneseteadliku kaas-looja mentaalses illusioonis. Ego-teadvus  on sündinud lahusolekust, see tähendab, et sellel on fundamentaalne  sisseehitatud duaalsus. Sina oled siin, Jumal on kusagil mujal. Jumala ja sinu vahel on lõhe.

Selle asemel, et Jumalat vahetult kogeda, saab ego vaid kujutleda Jumalat, kuid sellele kujutlusele on  juba sisse loodud duaalsus. Ego jaoks pole olemas sellist asja nagu absoluutne tõde, mille üle ei saa vaielda või millel puudub opositsioon. Ego näeb vaid duaalsust ja kui ego kujutleb Jumalat, saab ta teha seda siis kui asetab Jumala suhtelisuse skaalale, see tähendab, et Jumalal peab olema vastand.   

 Nagu ma varem öelnud olen, ei saa Teadlik Sina kunagi täielikult kaotada oma mälu oma jumalikust päritolust. Seega teab Teadlik Sina, et Jumal on olemas ja et Jumal on hea. Ego eelistaks, et Teadlik Sina unustaks ära kõik Jumala kohta käiva, mis nimelt on juhtunudki mõnega ajutiselt. Kuid vaimne otsija ei saa unustada Jumala olemasolu  ja seega peab ego liitma Jumala olemasolu tema kandja maailmavaatesse  - või Teadlik Sina enam ego maailmanägemist ei aktsepteeri.

Kui ego kujutleb Jumalat, teeb ta seda suhtelisel viisil. Teadlik Sina teab, et Jumal on hea, kuid nii kaua, kui teda mõjutab ego loogika, ei saa ta täielikult Jumala headust kogeda, see tähendab, ta ei saa näha, et Jumalal puudub opositsiooniline vaste. Egoistlik loogika oleks nagu Teadliku Sinu lõksu meelitanud, kus Jumala headus on relatiivsel skaalal ja sellel on olemas opositsiooniline vastand. Hea vastand on halb ja elu sellel planeedil hoolitseb küllusliku tõendusmaterjali eest, mis tundub tõestavat, et halb on reaalne. Tundub, et  Jumala oletatav vastand  - kutsuge seda siis kuradiks või kelleks tahate – on sama reaalne kui Jumal ja tõenäoliselt vajalik, et täiendada loodu tasakaalu.

Kas sa näed mu pointi? Ego loob läbi anti-kristuse teadvuse mentaalse kuju, kus  Jumal  pole iseseisev, sõltumatu reaalsus, millel pole vastandit. Ta nimelt portreteerib Jumalat kui ebatäiuslikku olevust ja Jumala headus pole enam absoluutne; see on defineeritud halva või kurja vastandina.

Miks sa kunagi ei  suuda võita dualistlikku vaidlust
Pane tähele peensust, mille on kahe silma vahele jätnud religioossed inimesed. Nad eeldavad seda, et hea defineerimisega kurja vastandina,  langeb headus kokku  Jumala absoluutse headusega. Ometi on see  üle aegade suur illusioon, mis on viinud tegelikult  kõikide religioossete konfliktideni ja sõdadeni, mida siin planeedil nähtud on. Kui sa vaatad asju läbi lahusolekuteadvuse, ei näe sa kunagi Jumala absoluutset reaalsust ja headust. Sa näed vaid suhtelist headust ja nüüd saab võimalikuks  - isegi paratamatuks – et sa defineerid headust viisil, mis on suhteline  ja näib kinnitavat seda põhiillusiooni, mis lõi ego!

Läbi aegade on indiviididel ja ühiskondadel olnud erinev definitsioon selle kohta, mis on hea. Isegi siis kui Jumal andis Moosesele käsu mitte tappa, ütlesid tihtipeale need, kes väitsid ennast esindavat Jumalat juutidele, et vaenlaste tapmine on hea. See on ilmne näide faktist, et ego ei näe Jumala absoluutset headust, kuid vältimatult pöörab selle suhteliseks kontseptsiooniks, mida saab defineerida vastavuses sellega, mis on egole parasjagu kasulik.

Niipea, kui Teadlik Sina paneb ette ego dualistliku loogika värvilised prillid, näeb ta maailma läbi filtri, mis määratleb kaks vastandit. Ego ei näe midagi, mis asub nende vastandite kohal ja seega väidab ta kuni oma surmapäevani, et suhtelisusest kõrgemal pole midagi. Selles suhtelises maailmavaates pole absoluute ja seega pole olemas viisi, et määratleda, mis langeb kokku Jumala headusega  ja mis on väljaspool absoluutset reaalsust. Seda võib määratleda vaid läbi Kristus-teadvuse selguse. Seepärast ma ütlesin:

Ihu küünal on sinu silm. Kui su silm on korras, siis on ka kõik sinu ihu valguses, aga kui ta on rikkis, siis on ka su ihu pimeduses.(Luuka 11:34)

Asi on selles, et kui su silm on üks – see tähendab, et Teadlik Sina näeb ühte, jagamatut Kristuse tõde – siis su madalam olemus on avatud ukseks Jumala valgusele, et särada sellesse maailma. Kuid, kui su nägemus ei ole ühtne, tähendab see, et Teadlik Sina näeb läbi dualistliku filtri ja siis on su olemus täidetud duaalsuseteadvuse pimedusega. Valgus sinu Mina Olen Kohalolekust lihtsalt ei saa särada läbi sinu mina  oma puhtas vormis, seda hägustavad ja pimestavad sinu ego uskumused.

Suhtelise loogika põhiolemus on selles, et kui kõik on suhteline, siis ei saa mitte miskit  kinnitada ega kummutada  absoluutsuse seisukohast. See pole tähtis, mis on õige ja vale;  tähtis on vaid kes on „õige ja vale“, tähendab, et õige on see, kes on suuteline teisi veenma. See annab selge eelise neile, kes on rohkem vilunumad kasutama anti-kristuse meele suhtelist loogikat ja kes on rohkem valmis manipuleerima, valetama ja jõudu rakendama, eesmärgiga teisi kontrolli all hoida.

Mao lugu Eedeni aias on mõeldud illustreerima  olukorda, kus sa juba kord duaalsusteadvusesse laskudes, saades osa suhtelise hea ja kurja tundmise puust,  oled kergesti manipuleeritav nende poolt, kes on veetnud eluaegasid selles meeleraamis ja kel pole sisetundepiinu teie petmise pärast, eesmärgiga teid oma kontrolli all hoida. On olemas üks väljapääsutee. Sa ei saa kasutada anti-kristuse meelt, et välja rabelda lahusolekuteadvusest. Seega pead sa mõistma, et ego on loonud hiiglasliku illusiooni, milles kõik paistab suhtelisena. Senikaua, kui sa jääd illusioonide raamistiku piiresse, ei saa sa kunagi  välja rabeleda ego haardest.

Ma olen näinud paljusid vaimseid otsijaid, kes on langenud selle illusiooni saagiks, arvates, et nad saavad kasutada intellekti oma ego ja selle maailma vürsti  ülekavaldamiseks. Mõned isegi arvavad, et nende töö on veenda oma ego tema õigsuses ja teiste inimeste ego selles, et ta eksib või pöörata maailm oma egoõigust aktsepteerima.  Paratamatult põhjustab see ego poolt loodud dualistlikku võitlusse lülitumise ja niimoodi saad sa olema seotud võitlusega veelgi enam. Kui sa püüad kasutada anti-kristuse meelt anti-kristuse jõudude ülekavaldamiseks, kuidas saad sa hoiduda saamast segatud olema anti-kristuse meelega.

See on illusioon, mis põhjustas paljusid kaas-loojaid algselt langema. Nagu on selgitatud Rahu  Elohimi poolt, langesid paljud illusiooni pärast, arvates, et nad peaksid oma Jumala leegi välja lülitama, kuni teatud tingimused selles maailmas saavad rahuldatud. Me võime isegi öelda, et mõned kaas-loojad hakkasid uskuma, et selle asemel, et lasta  oma Jumala leegi valgusel  hävitada pimedus selles maailmas, lülitusid nad vaidlusse pimedusega ja püüdsid nõusse meelitada  neid, kes olid  lõksus, et nad Jumala juurde tagasi tuleksid. Kuid kui sa tahad kinni püüda määrdunud siga, saad sa paratamatult lõpuks poriseks.

Kui hakata kauplema ego duaalsuseteadvusega. Kuradile meeldib sind  haarata katsesse teda üle kavaldada ja ta isegi lubab sul tunda, et sa oled vaidluse võitnud. Kuid kurat ei püüa oma õigust tõestada; ta püüab vaid hoida sind ühendatuna anti-kristuse teadvusega. Samuti pole su ego  mures selle pärast, et sa oled võitnud ühe lahingu, senikaua kui tema on sõja võitnud, hoides sind dualistliku võitluse lõksus nii, et sa ei näe metsa puude taga. 

See on oluline punkt, millest nii paljud vaimsed otsijad  pole aru saanud ja seega peate te selle üle väga hoolikalt järele mõtlema. Te lihtsalt ei saa võita, vajudes ego-tasandi dualistlikesse vaidlustesse. Sa ei saa veenda ega ümber pöörata  oma ego, sest ta ei saa kunagi kogeda Tõe Vaimu, vaid ta näeb alati vaid dualistlikku kirjeldust. Seega ei saa sa kunagi panna ego nägema absoluutset tõde  ja selle asemel, et saada tõmmatud mõttetusse vaidlusse, püüdes tõestada ühe dualistliku kirjelduse paremust teisest dualistlikust kirjeldusest, hoidu sellest igavesest lõksust, mõeldes mu sõnade üle:

Vaata, mina läkitan teid nagu lambaid huntide sekka! Olge siis arukad nagu maod ja vagurad nagu tuvid! (Matteuse 10:16)

Te peate õppima sellest näitest, kuidas mina kurjaga toimisin pärast paastumist kõrbes (Luuka pt.3) või kuidas Buddha toimis Mara kiusatustega kui ta oli valmis Nirvanasse sisenema. Me kumbki ei klammerdunud. Mina noomisin kuradit ja Buddha konstateeris oma õigust olla Buddha Maa peal. Kuid me ei sidunud end duaalsusejõududega duaalsuse tasandil.

Sa ei võida kunagi, kui sa laskud dualistlikku vaidlusse[1], ega edenda jumalikku, võites dualistlikke võitlusi. Sa saad võita vaid tõustes üle duaalsuseteadvuse, lihtsalt jättes selja taha dualistlikud argumendid ja oma ego võitlused. Seda tehes pead sa jõudma jagamatu Kristuse tõeni, mis annab sulle võimaluse näha ego dualistliku mõtlemisviisi petlikkust.

Järgnevas vestluses annan ma teile mõned näited, kuidas ego püüab hoida sind dualistliku võitluse lõksus, seades üles erinevaid duaalsusel põhinevaid uskumuste süsteeme. Eesmärk on hoida sind võitlemas dualistlikus lahingus, mis laseb mõlemal, nii sinu egol ja ka anti-kristuse jõududel, varastada sinu elujõudu selleks, et nemad ellu jääksid.

 

 [1] Mõtle ütluse üle: „Sa pead lõpetama võitmise.“ See tähendab, et pead lõpetama duaalse võitluse selleks, et võita oma Kristus-olemine. Tähtis  on  vaid  õigsus Jumala silmis, mitte püüe oma õigust kehtestada inimeste seas.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine