Kui ego maailm on must-valge

3. KUI EGO MAAILM ON MUST-VALGE

Jeesuse vestlus, 9.mai 2006

Kõige selgem näide ego suhtelisusest, dualistlikust mõtteviisist on must-valge mõtlemine. Läbi selle konspiratsiooni kasutab ego jultunult anti-kristuse meeles olevat duaalsust. Ta määratleb ära kaks vastandit, mis on igal viisil opositsioonis, see tähendab, et neil vastandeil pole ühisosa ega potentsiaali kompromissiks. Pole halli tsooni, sest vastandid ei saa koos eksisteerida, vaid peavad tühistama teineteist - või nii see näib. Üks vastand on defineeritud  absoluutse heana ja teine absoluutse halvana, kurjana, luues sellega nende vahel vältimatult tingimused võitluseks surmani.

Ego paneb inimesed uskuma, et ainukene viis nende jaoks Jumalale meelepärane olla ja päästetud saada, on hoida hea poole ja võidelda kurja vastu. Selle stsenaariumi äärmuslik väljund on kahe ennast ainuõigeks pidava religiooni või ideoogiat esindajate uskumus, et nende kohus on vastasleeriga võidelda. Selle maailma vürsti ülim triumf  on saada kaks gruppi usklikke üksteist tapma ühe ja sellesama Jumala nimel, nagu seda on näiteks ristisõjad.

Niisuguse ego-manipulatsiooni tulemuseks on väga lihtsakoeline maailmavaade, mille inimesed vastu võtavad. Nende religioon on täielikult õige ja kõik teised on täielikult valed. Ühegi nüansi jaoks seal vahel pole ruumi, mis tähendab, et inimesed muutuvad paratamatult äärmuslasteks ja fanaatikuteks. See on väga lihtsustatud lähenemine elule, sest see tõesti ei nõua inimestelt iseseisvat mõtlemist. Nad lihtsalt nõustuvad oma ühiskonna liidrite poolt loodud määratlusega ilma, et nad teeksid isiklikku katset eristada, kas Kristuse vaatenurgast vaadates on nende juhtidel ikka õigus. Nad usuvad, et nende liidritel on absoluutselt õigus ja et Jumal ise ka nõustuks nendega.

Elule niisuguse lähenemisviisi tagajärjeks on mõtteviis, et kui  kord inimesed on aktsepteerinud, et mingi kõnealune  uskumuste süsteem on õige, ei hakka nad seda kunagi küsitavaks pidama. Seega järgivad nad pimesi seda, mida nende religiooni liidrid on defineerinud kui absoluutselt õiget ja see on viinud nii mõnelegi ajaloos tuntud halvimale metsikusele. Mina kirjeldasin seda stsenaariumi järgmiselt: 

Jätke nad! Nad on pimedate pimedad teejuhid. Aga kui pime pimedat juhib, kukuvad mõlemad auku. (Matteuse 15:14)

Selle asemel, et jätta pimedad liidrid rahule, järgnevad inimesed neile ilma igasuguse kriitikata. Nad ei kahtle kunagi, kas must-valge definitsioon elu kohta ikka on Jumala tõega kooskõlas. Lõpuks on paljud inimesed veetnud ühe või rohkem elusid, pühendades kogu oma energia ja tähelepanu sellele dualistlikule võitlusele kahe suhtelise vastandi vahel. Niisugused inimesed on ise ära määratlenud vaenlase või patuoina ja nad usuvad, et nad teevad vaenlast hävitades Jumalale meelepärast tööd.

Senikaua, kui inimesed on niisuguse must-valge mõtlemisviisi lõksus, on nad veendunud, et töötavad hea nimel ja saavad päästetud. Kuid karm reaalsus on selles, et kõik, mida nad teevad, võideldes enda poolt defineeritud vaenlasega, teenib vaid selleks, et neid veel kindlamini duaalsuseteadvuse seisundisse lõksu panna.  See muidugi takistab neid Kristus-teadvuse pulmariiet selga panemast, mis aga on ainus viis Taevasse sisenemiseks.

Äärmuslastel on äärmiselt raske tunnistada, et nad eksivad. Nad ei suuda tunnistada, et see, mida nemad on näinud tööna Jumala jaoks, pole seda olnud, vaid  on ainult tugevdanud anti-kristuse poolt loodud dualistlikku võitlust. Niisugused inimesed kipuvad kalduma kaitsepositsiooni ja muutuma vaenulikuks kõigi suhtes, kes kahtleb nende lähenemisviisi paikapidavuses. Sellepärast tahtsid kirjatundjad ja variserid mu surma ja sellepärast on  mõned tänapäeva maailmas muutunud fanaatiliseks, kaitstes oma „tõde“.

Kurb on see, et niisugused inimesed on vaimsete õpetajate jaoks ligipääsmatud. Näiteks võib tuua selle, kuidas kirjatundjad ja variserid lükkasid tagasi mu katsed näidata neile Kristuse kõrgemat teed. Nad lausa kasutasid oma must-valget vaatenurka, et õigustada Elava Kristuse tagasilükkamist, mis tähendab, et nad olid pannud oma kivistunud kujutise kõrgemale Elavast Jumalast. Nad kasutasid suhtelist kujutist Jumala absoluutse tõeluse kogemise mitte-saavutamise õigustamiseks – selle kogemise, mida mina tulin  pakkuma kõigile, kes tahtsid  minetada oma sureliku identsustunde  minu kasuks.

Äärmusliku isekuse ületamine
Ma olen varem öelnud, et ego loob vale tee lunastusele. Kasutades must-valget loogikat loob ego mulje, et päästetud saamine  on midagi  ainsasse õigesse religiooni kuulumise laadset ja selle usuga seonduvate väliste nõudmiste täitmist. Mida rohkem inimesed oma egoga samastuvad, seda rohkem aldid on nad seda illusiooni uskuma. Selle asemel, et teha rasket tööd palgi välja tõmbamisega oma silmast, tundub nii lihtne, et pead lihtsalt uskuma etteformuleeritud doktriini ja järgima väliste reeglite kogumit.

Vaimse tee algtasemel on inimesed aldid aktsepteerima must-valget lähenemisviisi päästmisele. Nad muutuvad väga innukaks, isegi fanaatiliseks oma ususüsteemi järgides, on see siis olemuselt religioosne, poliitiline või teaduslik  ja nad ei kahtle selles absoluutselt. Seepärast suudavadki mõned uskuda, et Jumala vaenlasi tappes saavad nad sedamaid päästetud.

Nüüd tuleb üks peensus, millest küpsemad vaimsed otsijad peavad aru saama. Äärmuslik must-valgest mõtlemisest pimestatuse tulemus on see, et inimesed muutuvad täiesti enesekeskseteks ja isekateks. Tihti arvavad nad, et neil on ülimalt õigus teha, mida nemad tahavad ja et eksib igaüks, kes neile vastu seisab, kaasa arvatud ülejäänud inimkond. Nad hakkavad tegutsema kui röövloomad, kes võtavad, mida nad tahavad ja ei taha järele mõelda, kuidas mõjutavad nende teod teisi inimesi, neid endid pikemas perspektiivis või  kuidas niisugune tegevusviis mõjub kõrgemate printsiipide seisukohast vaadatuna. Minevikus oli inimkond palju madalamal teadvuse tasandil kui tänapäeval, mida illustreerib koopainimese ühiskond, kus valitsesid dzungliseadused. Tänapäeva maailmas näete te seda teadvuse tasandit paljudel kurjategijatel, organiseeritud kuritegevuse juhtidest kuni pedofiilide ja sarimõrvariteni.

Kuidas sa võtad inimesed, kes on täiesti isekad  ja tõstad  nad vaimsemale tasandile? Äärmuslik isekus on ego suhtelise loogika ülim väljund. Kristus-teadvuses näed sa, et kogu elu on üks ja kui sa kahjustad teist, kahjustad sa paratamatult iseennast. Kui sa oled täielikult anti-kristuse  teadvuses lõksus, mõtled sa, et saad kahjustada teisi, ilma endale häda tegemata, sa võid isegi mõelda, et sul on õigus teha mida sa iganes tahad, hoolimata sellest, kuidas see teisi mõjutab. Sa õigustad seda ja ego suhtelist loogikat kasutades õigustad sa mida tahes ja kõik tundubki õige olevat.

Kuidas inimesed saaksid alustada ületõusmist niisugusest teadvuse tasandist. Nad teevad seda mõistmisele jõudes, et midagi on ego relatiivsest loogikast kõrgemal, et on olemas midagi, mis on õige või vale vastavalt kõrgemale standardile. Kas näed asja iva? Kui sa oled täiesti isekas, ei näe sa midagi, mis asub kõrgemal ego suhtelisest loogikast ja seega mõtled, et sul on õigus teha mida sa iganes tahad. Alustades täielikust isekusest lahtirebimise protsessi, pead sa mõistma, et on olemas kõrgem standard käitumise hindamiseks nii, et sa valid piirata teatud isekaid tüüpkäitumisi.

Enamusele inimestest, kes on isekuse lõksus, tuleb see arusaamine vaid siis, kui keegi „sisendab neisse hirmu Jumala vastu“. Teiste sõnadega, need inimesed hakkavad mõistma, et on olemas niisugune asi nagu tagajärjed pikemas perspektiivis. Nende hinged võivad kahjustatud saada hauataguses elus selle elu tegude tagajärjel  ja nad kas saavad tasu Taevas või põlevad igavesti põrgus.  Niisiis, puhtalt isekatel motiividel hakkavad need inimesed muutma oma lähiajalist enesekeskset käitumist vastavalt kõrgematele standarditele.

Kuna need inimesed   samastavad veel end oma egoga, ei näe nad  ego suhtelise loogika piiranguid. Seepärast vajavad nemad väga lihtsustatud must-valget uskumuste süsteemi selgeltmääratletud reeglitega selle kohta, kuidas põrgust hoiduda ja Taevasse saada. Siit tuleb peen tuum. Kui inimesed hakkavad muutma oma isekat käitumist, on nad jõudnud pöördepunkti, millest alates on võimalik tõeline progress. Kuid on olemas reaalne oht, et neid inimesi võib nende endi ego lollitada sisenema pimedale fanatismi kõrvaltänavale, kus nad arvavad, et nad teenivad Jumalat, võideldes nendega, keda nende ususüsteem defineerib Jumala vaenlasteks. See muidugi nullib niisuguste inimeste progressi.

Ometi, kui inimesed hoiduvad fanatismi minemast, on võimalik teha tõelist vaimset arengut, järgides must-valget uskumuste süsteemi. Selle põhjuseks on asjaolu, et kui sa usud, et teatud käitumistüübid viivad põrgusse, omandad sa väga tugeva motivatsiooni iseka käitumise muutmiseks. See põhjustab hingel väiksema karma loomise ja seega saab hing end järk-järgult vabastada vähemalt mõnest dualistliku võitluse allatõmbest. Kui sa oled täiesti isekas, siis kõik, mida sa teed, loob negatiivset karmat, mis vaid kindlustab seda meelt, mille seisundis sa teiste vastu võideldes oled. Kui sa vabaned mõningasest pingest, võid sa hakata selgemini läbi nägema isekatest uskumustest ja seega saad sa vabastada end mõnest ego illusioonist.

Ärge mõistke kohut
Minu mõte on selles, et isegi kui kõige fundamentaalsemad kristlased lükkavad selle veebilehe tagasi kui kuradi töö, on tegelikult olemas inimesi, kes on edasi liikuma hakanud, kuigi järgivad fundamentalistide ususüsteemi. Probleem on selles, et see areng kestab niisugustes raamides ajutiselt. Must-valge lähenemine lihtsalt ei saa viia sind üle teatud vaimsest arengutasemest, sest kuna suhteline loogika on siiani nii tugevasti mõjutanud seda lähenemist, võib see väga kergesti saada pimedaks umbtänavaks, mis hakkab kaasa viima sind hukkamõistmise ja uhkuse allaminevasse spiraali, mis on vaid napilt parem  kui isekuse allaminev spiraal.

Probleem on selles, et must-valge uskumuste süsteem eeldab subjektiivset hinnangut. „Meie kiriku liikmed on automaatselt head ja kõik teised on halvad.” See põhjustab paratamatult teiste hukka mõistmist ego poolt määratletud suhtelise standardi alusel. Nagu ma ütlesin: Ärge mõistke kohut, et teie üle kohut ei mõistetaks. Sest missuguse kohtuga te kohut mõistate, niisugusega mõistetakse ka teile; ja missuguse mõõduga te mõõdate, niisugusega mõõdetakse ka teile (Matteuse ptk 7)

Ärge mõistke kohut silmnäo järele, vaid mõistke õiget kohut! (Johannese 7:24)

Kohtumõistmine näivuse järgi tähendab, et te mõistate teie hukka ego poolt loodud suhtelise, dualistliku standarti järgi. Õiglane kohtumõistmine  tähendab, et te eristate absoluutset tõde, mis tugineb Kristus-meele visioonil. Kui sa mõistad kohut, mõistad hukka ego baasil, tunned sa paratamatult, et sina oled parem kui teised inimesed ja see viib vaimsele uhkusele ning seob sind duaalsuse teadvusega.

Kas sa näed tuuma? Ego tahab suhtelist vääringut, sest see lubab tal luua näivuse, et tema on parem kui teised. Ta saab siis luua illusiooni sellest, et kui sina oled parem kui need teised inimesed, on sinule päästmine garanteeritud. Nagu ma eelmises vestluses selgitasin, puudub niisugune väärtushinnang Kristus-meeles. See, mis on kooskõlas Jumala seadusega, on reaalne ja see, mis on väljaspool Jumalaga kooskõla, on ebareaalne. Kristus ei kasuta suhtelisi termineid hea ja halb – ta ei võrdle asju relatiivsel skaalal, mis juhib järk-järgult ühest äärmusest (hea) vastandäärmusesse (halb). Kristus-meel ei mõista kohut, tuginedes näivusele, kuid tema vaatluse all on see, kas miski on reaalne või ta pole seda mitte.

Võib öelda, et egoga samastuse sügavaim tase on olla täielikult isekas. Sa oled täielikult samastunud dualistliku võitlusega, arvates, et elu on võitlus sinu ja maailma vahel. Kui sa sellest kõrgemale tõused, lakkad andumast äärmuslikule isekale käitumisele,  kuid see paneb sind tundma, et saa oled parem neist, kes siiani toimivad „primitiivsel” moel. Madalamal tasandil võid sa tegutseda selleks, et hävitada kõik ohud oma religioonile, arvates, et Jumal autasustab sind niiviisi toimides. Järgmises astmes on sinu motivatsioon olla seotud religiooniga seepärast, et tõestada oma religiooni üleolekut ja seega luua näivus, et sa oled nii hea, et Jumal lihtsalt peab sind päästma.

Suletud ring
Probleem on selles, et nii kaua, kui sa arvad, et maailm on must-valge, pole sa suuteline kasvama teatud punktist üle. Must-valge mõtlemine seab üles kahe äärmusega skaala ja siis paneb inimesed uskuma, et nad peavad valima ühe kahest polaarsusest. Teiste sõnadega, kui maailm on andunud eepilisse võitlusse Jumala ja kuradi vahel, siis pead sa ilmselt valima Jumala poole selleks, et päästetud saada. Ent, kui võitlus on määratletud must-valgetes terminites, siis tundub, et Jumala poole valimine tähendab selle maailma teatud religiooni valimist. Kui sa oled kord juba selle religiooni valinud, pead sa ilma igasuguse kriitikata aktsepteerima kõiki selle doktriine – kui sa seda ei tee, siis tuleb kurat ja viib sind põrgusse.

See mõtteliin juhib ilmselt hirmupõhisele lähenemisele lunastusest, näidates kätte kaks probleemi. Üks on võimatus Jumala kuningriiki siseneda enne, kui mistahes hirm sinust lahkunud pole. Seepärast ma ütlesin:

36. Õpetaja, missugune käsk on suur käsuõpetuses?

37. Aga Jeesus ütles temale: „Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest.“ (Matteuse ptk. 22)

Kuni sa hirmu ületanud pole, ei saa sa riietuda Kristus-teadvusega. Ent, kuidas saad sa hirmu ületada? Osaliselt ratsionaalse mõistus kasutamise läbi, järeldades, et su hirm põhineb teadmiste puudumisel ja seeläbi, et suudad  Jumala kõrgeimat reaalsust vahetult kogeda, mis tähendab täiusliku armastuse kogemist ja see viskab välja kogu hirmu. Probleem on siin selles, et nii kaua, kui sa oled lõksus must-valges uskumuste süsteemis, ei julge sa teha neist kumbagi.

Sinu ususüsteem muudab sind tõsiselt araks isemõtlemises ja hirmu põhjustanud vale-uskumuste kahtluse alla seadmises. Ja sellel planeedil olev mistahes must-valge uskumuste süsteem teatab, et sa ei saa Jumalat vahetult kogeda; sul on vaja välist kirikut ja selle preesterkonda kui sinu ja Jumala vahel vahendajat. Seepärast juudi religiooni must-valged mõtlejad mu tapsidki pärast seda, kui ma teatasin, et Jumalariik on teie sees.

Nii muudab hirm ise must-valge uskumuste süsteemi suletud ringiks, sinu meele lõksuks. Ta loob vangla sinu meelele ja kui juba Teadlik Sina on selles vanglas, viskab ta võtme ära . Teadlik Sina võib sellest vangikongist igal hetkel välja astuda, kuid selleks peab ta tahtma vastu astuda oma hirmule ja vastu astuda tõsiasjale, et must-valge uskumuste süsteem põhineb  illusioonil.

Nagu näed, on must-valge mõtlemise psühholoogiline efekt selles, et ta keskendab su tähelepanu kahepolaarsele skaalale ja siis paneb su uskuma,  et tõde võiks asuda kusagil selle skaala punktis. Teiste sõnadega -  suhtelisuse skaalast kõrgemal pole midagi. Kuid igal ajal – ja ma mõtlengi igal ajal  - kui sul on kahepolaarne uskumuste süsteem, on see dualistlik uskumuste süsteem. Ja niisuguses uskumuste süsteemis on anti-kristuse teadvus määratlenud mõlemad vastandid.

Ma tean, et see võib olla jahmatav teade, arvesse võttes fakti, et enamus religioone, kaasa arvatud kristlus,  määratleb maailma kui hea ja kurja vahelist eepilist võitlust. Kuid nagu ma olen öelnud, vaimsel teel on platvorm, kus inimesed peavad ületama äärmusliku iseka käitumise, järgides must-valget uskumuste süsteemi. Siiski jõuab kätte punkt sinu kasvus, kui sa pead edasi liikuma kõrgemale sellest platvormist selleks, et edasi areneda. Ja sa teed seda vaid  Kristus-meele suunas liikudes, mis on kõrgemal kummastki mistahes must-valge uskumuste süsteemi poolt määratletud kahest äärmusest!

Kas näed asja iva? Nagu ma eelmises vestluses selgitasin, ei saa Jumala tõelust panna suhtelisuse skaalale ja tal puudub vastandpolaarsus. Jumala tõelusel pole opositsiooni, sest see, mis on väljaspool Jumala reaalsust, sellel tegelikult reaalsus puudub. Ja millel puudub reaalsus, ei saa olla opositsioonis sellega, millel reaalsus on olemas. Seega on Kristus-meeles  vaid see, mis on reaalne ja see, mis  on ebareaalne, sellel on vaba tahte seaduse tõttu lubatud võtta ajutine kuju väljapool Jumala reaalsust. Kuid see ebareaalsus saab eksisteerida vaid duaalsuse lõksus olevate kaas-loojate meeles.

Vaid siis, kui sa astud anti-kristuse meelde, saavad need opositsioonid võimalikuks. Selle meele raamistikus paistab olema kaks opositsiooni, nagu on seda hea ja halb, õige ja vale. Need vastandid tühistavad  üksteist ja kuna üks saab teise hävitada, siis tundub, et kumbki neist on sama reaalsus. See annabki alguse halva kartmisele, sest dualistlikus meeleraamis olevad inimesed arvavad, et halb on reaalne ja omab reaalset võimu nende üle. Kui sa saavutad Kristus-teadvuse ja näed, et halb pole reaalne ja tema ilmingutel pole võimu sinu üle, kaotad sa kogu hirmu. Kuid nii kaua, kui sa usud, et halb omab heaga võrreldes sama reaalsust, ei suuda sa hirmu ületada. Nõks on selles, et halval on sama reaalsus kui relatiivsel heal. Seega pead sa kasutama Kristus-teadvust, et näha Jumala absoluutset headust. 

Asi on selles, et must-valge uskumuste süsteem  paneb sind arvama, et sa pead liikuma relatiivse hea suunas ja hoiduma selle vastandist, nimelt halvast. Ta paneb sind arvama, et seisukoht  peab olema kas õige või vale, mis tähendab, et sa pead pooldama või sinu uskumuste süsteem peab pooldama seda, mida sa oled määratlenud kui õiget  ja hoiduma kõige eest, mis räägib sellele vastu või on sellest väljapool.

Inimesed arvavad, et liikudes suhtelise hea suunas, liiguvad nad Jumalale lähemale. See on samal ajal nii õige kui ka vale. Kui sa liigud eemale isekast käitumisest, eemaldud sa iseka käitumise äärmuslikest vormidest. See annab sulle potentsiaali – kuid ainult vaid potentsiaali – tõusta duaalsusest kõrgemale – mis toob sind Jumalale lähedale. Oluline küsimus on selles, kas sa jätkad äärmusliku hea (ego poolt määratletud hea) poole liikumist ja jääd paratamatult uhkuse lõksu või teed läbimurde ja jõuad millegi suunas, mis on dualistlike äärmuste kohal.

Kristlik tõde ei saa olla fokuseeritud dualistlikule uskumuste süsteemile ja seega ei saa Kristlikku tõde kunagi leida kahe vastandiga skaalalt! Kristlik tõde on duaalsuse kohal ja seepärast saad sa leida selle ainult, jõudes selle maailma must-valgest uskumuste süsteemist kõrgemale. Ma olen öelnud et, üksnes siis, kui hing jõuab teatud küpsuseni, on ta valmis oma uskumuste süsteemi küsimärgi alla seadma  ja mõistma, et maailm pole must-valge.

Ma võiksin öelda palju veel must-valge mõtlemise kohta, kuid kõige tähtsam fakt, millest on teil vaja aru saada on  see, et must-valge uskumuste süsteem saab sinu meele lõksuks. Kui sa vaid võtad omaks mingigi must-valge uskumuste süsteemi, võib ego alati välja tulla näiliselt vettpidava argumendiga selle kohta, miks sa ei peaks vaatama sellest kõrgemale. Paljud fundamentaalsed kristlased usuvad, et kristlus on ainuõige religioon, piibel on  eksimatu Jumala sõna ja nende kirjatäheline piibli tõlgendus on ainuõige. Seega on kurjast kõik, mis on väljapool nende praegusi teadmisi ja nad peavad vältima sellele mõtlemist ning seepärast nad ka lükkavad tagasi selle veebilehe nagu juudi usus fundamentalistid lükkasid tagasi minu kui ma Maa peal kehastuses olin..

Samuti usuvad paljud teadusemeelsed inimesed, et midagi pole materiaalsest universumist kõrgemal. Mistahes uskumuste süsteem, mis pakub välja „üleloomuliku” põhjuse, on ebateaduslik ja meele subjektiivsuse produkt. Must-valge lähenemise efekt on alati selles, et ta suleb sinu meele kasvamise. Nagu ma eelmises vestluses ütlesin, sead sa sisse läbi anti-kristuse meele loodud tõe kirjelduse  ja kasutad seda, et  õigustada Tõe Vaimu vahetusse kogemisse mittejõudmist.

Miljardid inimesed on lõksus mõnes must-valge uskumuste süsteemi versioonis. Kuid enamus neist, kes on avatud sellele veebilehele, on juba hakanud nägema pettust religioonile/elule/päästmisele  lähenemisel. Nad on hakanud nägema läbi illusioonist, et on olemas vaid üks õige religioon ja, et „üks pool on alati õige ja teine pool on alati vale.” Nad on hakanud mõistma, et elu pole nii lihtne kui must-valge mõtlemine eeldab ja on vaja rafineeritumat mõtlemist. Nad on juba hakanud distantseerima end äärmuslikkusest ja fanatismist – tihti ka väärtushinnangutest ja uhkusest – mis on väga levinud must-valge lähenemise korral. 

Võiks öelda, et need inimesed on hakanud nägema läbi ego must-valgetest illusioonides. Kuigi see selgus esindab kõrgemat tasandit, on see äärmiselt oluline, et vaimsed otsijad mõistaksid, et nad siiani ikkagi pole ego relatiivsest loogikast kõrgemale jõudnud. Ma olen öelnud, et egol on sisseehitatud vasturääkivus ja ta püüab luua igas olukorras kaht vastandlikku vaatenurka. Must-valge mõtlemine määratleb niisugused vastandid, kuid see mõtlemisvorm moodustab  omaenda polaarsuse.  Teiste sõnadega on must-valgel mõtlemisel omaenda vastand ja kui inimesed hakkavad kasvama üle must-valgest mõtlemisest, siis on täiesti tavapärane, et nad hüppavad vastandäärmusesse. Järgmises vestluses uurime seda äärmust ja ma loodan, et ma saan hoida ära siiraid otsijaid jäämast sellesse äärmusesse kauemaks kui vaja.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine