Vaimne õpetus võib pidurdada sinu vaimset kasvamist

Jeesuse vestlus, 14.juuli 2006
Nagu ma eelmistes vestlustes selgitasin, hakkab enamus teadlikult käima vaimset teed pärast  mingi vaimse või religioosse õpetuse leidmist. Inimestel on äratav kogemus või mõni pöördepunkt ja nüüd ühinevad nad religioosse või vaimse, võib-olla ka mõne poliitilise või heategeva organisatsiooniga. Niisugune äratav kogemus on alati igatsuse  resultaat millegi enama järele, soov aru saada, äratundmine, et kusagil on vastused elulistele küsimustele. Nagu ma olen eelnevalt selgitanud, on see igatsus, kuigi ta võib valu tekitada, viia üksindusse või tühjusetundesse,  siiski kaitsemehhanism, mis hoiab teid totaalselt duaalsuseteadvuses kaotsi minemast. Seda me võiksime nimetada „tõeotsinguiks“ ja see on kogu vaimse kasvu taga olev juhtiv jõud.

Oluline on aru saada, et teie ego peaeesmärk on takistada teid ärkamast kõrgemale vaimsele identsustundele.  Ego teeb kõik endast oleneva selleks, et teid panna eirama või eitama otsinguid tõe järele. Nagu ma olen selgitanud, võib see olla vaid ajutine ja lõpuks jätkub tõeotsing, kuid ka siis ei anna ego alla. Ego võtab selle vaimse või religioosse õpetuse, mis oli kui väline abivahend teie äratamisel, ja püüab kahjustada teie tõeotsinguid. See vestlus paljastab mõned meetodid, mida ego kasutab oma lakkamatul eesmärgil püüda sind veenda, et viimane samm, mille sa vaimsel teel astusid, jääks ühtlasi ka selleks kõige viimaseks. 

Garanteeritud lunastuse asjatu unelm
Nagu eelnevates vestlustes selgitatud, on Kristus-meele tõde kõrgemal ja väljaspool paljudest nendest anti-kristuse meele poolt loodud dualistlikest „tõdedest“. Sinu vaimsete otsingute sisu on igatsus tõeallika, Tõe Vaimu vahetuks kogemiseks. See on tõe kogemine, mis vabastab sind egost ja mida inimeseloodud, duaalne uskumustesüsteem sulle pakkuda ei suuda.

Ego muidugi ei hakka kunagi seda tõde mõistma. Tema üritab sinu tõeotsinguid valesti suunata ja panna sind uskuma, et võid mõne ülima või absoluutse tõe leida ka sellest maailmast ja see duaalne tõde võib garanteerida sinu lunastuse.

Äratuskogemuse tavatulemuseks on inimeste uskuma hakkamine, et kui nemad liituvad välise organisatsiooniga, on nad „sellega hakkama saanud“, et nad on päästetud, jõudnudki ülimasse sihtkohta. Sellele uskumusele on alati  ego kaasa aidanud, sest ta tahab sind uskuma panna, et pelk fakt, et sa oled selle „ülima“ õpetuse või organisatsiooni leidnud, näitab sulle sinu lunastuskõlblikkust. Organisatsioon kirjeldab sulle protsessi, mille sa läbima pead, kuid ego  tahab siiski uskuda, et nii kauaks, kuni sina organisatsiooni jääd ja jätkad selle väliste nõuete järgimist, on sinu lunastus garanteeritud.

Ego tahab tegelikult sind tarasse suunata ja sind sinna kinni panna ning muuta see siis suletud kastiks, mentaalseks vanglaks, mis paneb sind määramata ajaks valele lunastuse teele. Pannes sind uskuma, et su lunastus on nüüd garanteeritud, on ego kahjustanud sinu tõeotsinguid. Tihtipeale saab ego vaigistada sinu sisemist igatsust määramata ajaperioodiks, ka muidugi kogu ülejäänud elupäevadeks. Ego annab teada, et nüüd, kus sa oled leidnud ülima õpetuse, ei pea sa rohkem enam mõtlema, nüüd ei pea sa enam kristlikku eristamist harjutama.

Miljonid inimesed arvavad, et nad on religioossed või vaimsed inimesed, nad on päästetud ja suures arengus, kuid tegelikult on nad lõpetanud oma vaimse arengu ja lubanud oma egol end lõksu panna vagatseva suhtumisega. See on vale õiglustunne, mille pärast ma jõuliselt hurjutasin  kirjatundjaid ja varisere. Tõeline õiglus on Kristus-teadvus, milles sa kunagi ei lõpeta eneseületamist ja seega ka kaasavoolamist Elu Jõe vooluga, mis on Tõe Vaim – Elav Jumal, mitte ego tehtud iidol.

Juhtiv jõud su tõeotsingute taga on sinu tahtmine küsimusi esitada, kuid kui ego paneb sind uskuma garanteeritud lunastusse, on ta pannud ka sind omaks võtma mõtte, et on olemas teatud küsimused, mida sul kas pole lubatud küsida või mida pole sul tarvis küsida ning sul pole tarvidust enam edasi püüelda ega jõuda kasvavalt sügavama arusaamise poole elu vaimse külje küsimustes. Lihtsalt usalda oma organisatsiooni poolt paikapandud teooriat ja lõpeta juurdlemine  keerukamate ja raskete küsimuste üle. Sel juhul sa väldid, takistad või katkestad vahetu kontakti Tõe Vaimuga, mis on ainus  sind ego dualistlikust uskumustesüsteemist väljaviiv faktor.

 Näiteks on olemas palju kristlasi, kes usuvad, et ma tõusin 2000 aastat tagasi Taevasse ja et mul on „kogu võim Taeva ja Maa üle“, kuid nad ei suuda omaks võtta, et ma võiksin rääkida inimkonnaga ka tänapäeval, andes õpetusi, mis lähevad sügavamale kristlikus piiblis öeldust. Nad on teinud piiblist suletud kasti. Võid näha ka paljusid New Age´i  inimesi, kes on avatud mu veebilehele, kuni nad jõuavad selle kohani õpetustes, mis vastandub nende arusaamadele, et kõik on hea. Paljud New Age´lased lükkavad tagasi mu õpetused kurjast (halvast), mustadest jõududest või vajaduse pärast võtta kindel hoiak tõe eest. Nad on muutnud lahkuse kontseptsiooni suletud kastiks, ega lase mul neid sealt  välja aidata. Järelikult on nende egost saanud nende õpetajad.

 Teiste sõnadega, ego on loonud täiusliku mentaalse vangla, kus sina tunned end suhteliselt rahulolevana. Sa mõtled, et kuniks sa vanglasse jääd, oled sa päästetud ja et äkki polegi vaja vanglast väljapoole kaeda. Kuni sa elad niisuguse lähenemisega vaimsusest ja päästmisest, tunneb ego end ohutult, sest ego teab, et sel juhul ei avasta Teadlik Sina tema olemasolu kunagi.

 Kas hakkate läbi nägema välise organisatsiooni või guru poolt automaatse päästmise illusioonist, kus alati võidab ego. Paljud on aru saanud sellest, et ei organisatsioon ega guru polnud see, milleks/kelleks teda algsest peeti, kuid selle asemel, et otsida midagi paremat, loobusid nad vaimsest teest, mis tähendab, et praegu pole neil  midagi, mis viiks nad ego loogikast välja. Ja taas on ego võitnud, kuid teisel viisil.

 Must-valge, hall ja see lähenemisviis, mis on nende kohal
Vaadelgem kuidas must-valge ja hall lähenemisviis (mida on kirjeldatud eelnevas kahes vestluses) sellega seotud on:

 •  Must-valge lähenemise korral arvate te, et tõde asub vaid ühes uskumuste süsteemis ja pole kunagi tarvidust tegeleda ühegi ideega väljapool oma uskumustesüsteemi. Tegelikult arvate te, et võite tagasi lükata kõik muud ideed kui ohtlikud. See selgitab ka, mispärast usuvad paljud kristlased, et kõik see, mis ei ole kooskõlas piibliga on kuradist ja miks mõned New Age´lased arvavad, et nad peavad kuulama vaid oma gurut. Teiste sõnadega, te olete  kinni jäänud ühte uskumustesüsteemi ja ei saa kunagi sellest kaugemale. See lähenemisviis põhineb hirmul, et oma meele avamine teeb teid valede ideede poolt haavatavaks. See on ego, kes ütleb, et kui te ei lase ennast tema poolt kontrollida, siis lähete te põrgusse.
 •  Kui vaadata halli lähenemisviisi, siis arvate te, et polegi valesid ideid. Seega tahate te otsida ideid paljudest uskumuste süsteemidest, mis tunduvad avatumad, kuid kui teil pole tahtmist eristada (nagu on selgitatud eelmises vestluses), sattute te sellesse olukorda, kus jooksete ühe õpetaja juurest teise juurde, kuni leiate ühe, kes teie arusaamisi kinnitab selles suhtes, et te saate päästetud ilma eristamisvõimeta ja vastu hakkamata oma egole või jätkate te ühe guru juurest teise juurde käimist, pidevas arvamuses, et ilmselt järgmine teeb teie eest kogu töö ära, ise keeldudes nägemast, et arvestatavat vaimset kasvu pole võimalik saavutada enne, kui inimene võtab vastutuse oma tee eest ja katsetab enda sees olevat võimet tunda ära tõde läbi seesmise allika. See lähenemisviis põhineb uhkusel, arvamusel, et miski pole vale. See on ego, kes ütleb, et sul on alati õigus.

Kuigi need kaks lähenemist tunduvad väga erinevad, põhinevad need samal baaspsühholoogial, nimelt tahtmatusel jõuda ego duaalsuse kohale ja saavutada eristamisvõime, mis saab tulla vaid Kristus-meelest. Eristamisvõime tuleb vaid Kristus-meelest, sellest mis on avatud ukseks, mida inimene sulgeda ei saa ja mille kaudu saab kogeda Jumala Elavat Tõde. Ja see on alati ennastületav tõde, mis teeb teid vabaks dualistlikust „tõest“ – kinnistatud arusaamast, mis on ego ja selle maailma vürsti poolt määratletud.

 See on sisuline moment kõigi tõeliste vaimsete otsijate jaoks ja te peaksite nendel teemadel tõsiselt mõtisklema. Mehhanism, mis saab teid egovanglast välja tuua, on  tõeotsing, kuigi ego otsib pidevalt võimalusi selle otsingu katkestamiseks. Kui ego ei suuda su küsimuste esitamist katkestada, püüab ta su tähelepanu kõrvale juhtida. Ego jõupingutuste, tema keskne aspekt on teid veenda, et ülima, absoluutse tõe võib leida ka sellest maailmast – ühest selle maailma uskumuste süsteemist.

Nagu ma olen püüdnud selgitada eelnevates vestlustes, ei saa tõde  maiste sõnade piirides hoida. Tõde on Elav Vaim ja sa saad tõde tunda vaid selle vahetu kogemise läbi, Tõe Vaimu sisemise kogemise läbi. Aga selleks, et seda kogemust saada, et tunda Ühte Tõelist Jumalat, pead sa tahtma vaadata selles maailmas loodud kinnistatud kujutisest kõrgemale, iidolist kõrgemale.

Ego püüab panna sind uskuma oma ekslikku tõde, et selle maailma uskumuste süsteem  suudab Tõe Vaimu tabada ja selle maailma uskumuste süsteemi piiridesse sulgeda. Kui sa seda valet usud, piirad sa oma tõeotsinguid ja Tõe Vaimuga sa ei kohtu või ehk võib-olla siis harva ja põgusalt. Kuid Teadlik Sina on võimeline tõde nägema ja siis otsustama, et tahab jõuda selle vahetusse kogemisse.

 Nii kaua, kuni sa otsid tõde väljapoolt ennast, ei leia sa kunagi Elavat Tõde. Sellel planeedil pole olemas ainsatki uskumuste süsteemi, mis saaks sinu lunastuse garanteerida. Mitte ükski väline süsteem ei saa sind kunagi automaatselt viia valgustuseni, põhjusel, et valgustumine on sisemine olukord, milleni võib jõuda ainult, jätkates vaatamist kõrgemale kõigist välistest uskumuste süsteemidest kuni sa saavutad püsiva üksolemise seisundi Tõe Vaimuga.

Pange tähele, et väikest vahetegemist siin. Ma ei ütle mitte, et kõik uskumuste süsteemid on valed või oleks vale järgida uskumuste süsteemi või õpetajat. Kuid maksimaalseks vaimseks arenguks pead sa saama teadlikuks sellest mehhanismist, mille abil su ego muudab uskumuste süsteemi  kinniseks kastiks. Kui te pole teadlikud sellest, langete te möödapääsmatult ego lõksu ja teie areng seiskub isegi siis, kui te olete järginud õpetust ja hoolsasti  täitnud õpetusega kaasnevaid praktilisi tegevusi ja seda paljude aastate jooksul.

Pange tähele, et võib kasutada õiget ja paikapidavat vaimset õpetust, isegi otse Ülestõusnud Väelt vastuvõetud õpetust selleks, et teha see kinniseks kastiks. Õpetus on väljendatud sõnades ja siseneb duaalsusemaailma ja nüüd saab ego seda kasutada ning tema selle tegevuse vastu pole mingit garantiid peale teie isikliku valvsuse ja eristamisvõime!

Samuti pange tähele seda, et on vaid üks võimalus õige eristamisvõime omamiseks. Selleks, et paljastada dualistlik tõde, mis on ego poolt loodud, peab teil olema pädevuse raamistik, te peate tundma tõde, mis pole duaalne. Selle saab saavutada üksnes vaid läbi vahetu, sisemise Tõe Vaimu kogemise ja selle Tõe Vaimu vahetu kogemise tõttu saab silmapilkselt paljastada anti-kristuse meelest tulevad surnud doktriinid.. Kas mõistate, et väline õpetus ei saa seda teie heaks teha? Tõe Vaimu vahetule kogemisele  lihtsalt pole aseainet.

Paljud loevad neid ridu ja arvavad, et see nende kohta ei käi. Nad arvavad, et on leidnud kõige parema õpetaja või uskumuste süsteemi ja seepärast ei saa nende ego lihtsalt neid lõksu panna. On ka neid, kes arvavad endal olevat niivõrd kõrgetasemelise intellektuaalse arusaamise oma teest ja võib-olla ka egost ja neid pole võimalik üldse lollitada.  Kuid ego on rafineeritud ja nimelt need, kes arvavad, et on egost kõrgemale tõusnud, on tegelikult ego kõige refineerituma relva lõksus, mis on nimelt intellektuaalne ja vaimne uhkus. Sel teemal räägin ma hiljem rohkem.

Dzunglist välja
Ma illustreeriksin vaimse kasvamise protsessi tähendussõnaga. Kujutlege, et grupp inimesi on lõksus sügavas kuristikus, mille vertikaalsetel külgedel pole võimalik ronida. Kuristik on piisavalt lai ja seal on olemas kõik, et inimesed ära elaksid. See on kaetud tiheda dzungliga, mis takistab neid nägemast kaljude tippe. Kaljude tipus on teised inimesed, kes teavad, et maailm on tunduvalt avaram kui see kuristik. Selleks, et aidata inimesi kuristikust välja, on nad laskunud madalamale erinevate vahendite abil nagu köied ja redelid, et teised saaksid kuristikust välja ronida.

Paljud kuristikusolijad on teadlikud neist vahendeist. Mõned neist on kogunenud ümber ühe vahendi ja usuvad, et ühel päeval mõni kõrgem olevus ronib alla ja päästab nad. Ühed käivad ühe vahendi juurest teise juurde, olles võimetud üht neist välja valima. Teised kinnitavad, et nende vahend on ainuõige ja kõik teised on kas valed või ohtlikud. Mõned püüavad koguni hävitada kõiki teisi vahendeid peale nende endi oma. Kuid raskustega on mõni otsustanud ronida üles mõne vahendi abil, et vaadata, mis on siis dzunglist ülalpool.

Igal vahendil on teatud vorm. Vahendite eesmärk on võimaldada inimestel ronida kõrgemale, on need siis astmelaud  redelil või sõlmed köies ehk siis iga vahend on mõeldud olema ajutine, ta peaks tõstma inimesi sellest pimedusest kõrgemale, mille tihe dzungel tekitab. Vahendi eesmärk pole anda inimestele mingit ülimat tõde selle kohta, missugune näeb välja maailm dzungli kohal. Selleks, et tõelisemat reaalsust tundma saada, peate selle ise läbi tunnetama ja vahend on mõeldud selle kogemuse lihtsustamiseks.

Paratamatult ei ütle vahendi vorm midagi selle kohta, mis on dzungli kohal. Mida saab mingi konkreetne köiesoleva sõlme kuju öelda selle kohta, kuidas näeb välja taevas? Samuti peab olema inimeste kõrgemalesaamiseks vahendeid rohkem kui üks, mis abistaksid nad suuremasse selgusse dzungli kohal. Muidugi mõned neist vahendeist pole suutelised inimesi tõstma kuristiku kohale ja nendega peaks olema ettevaatlik. Mõned abivahendid võivad olla mädad ja võivad teid alla kukutada. Mõned võivad olla kalju ääre külge kinnitamata ja kasutuskõlblikud vaid puude otsa jõudmiseks. Teised võivad olla madalamaks võetud nende poolt, kes on puude otsa roninud ja kuigi need saavad viia teid maast kõrgemale, ei saa nad viia teid kuristiku kohale. Kuigi on vaja harjutada eristamist ja hinnata üle konkreetne vahend ja selle päritolu, ei peaks väga klammerduma mitte ühegi niisuguse abivahendi külge.

 Kõik see tähendab muidugi seda, et ronimise abivahendid on selles maailmas leiduvate vaimsete õpetuste sümbolid. On olemas õigeid abivahendeid, mis võivad teid aidata  kõrgemale takistavast kuristikust – ego  duaalsuse teadvusest ning te saate võimaluse näha Kristuse tõe avaramat perspektiivi. Te ei pea laskma oma egol klammerduda mingi konkreetse õpetuse külge. Õige õpetus pole kavandatud andma teile absoluutset tõde, vaid ta on kavandatud teenima astmereana – muidugi kui sa ronid neid mööda, mis saavad viia sind Tõe Vaimu vahetu läbielamiseni. See ongi läbielamine, mis sinu teadvust tõstab, mitte aga intellektuaalne arusaamine välisest õpetusest. Ronige mistahes õiget redelit pidi selle asemel, et  teistega vaielda selle üle, missugune on neist see ainuõige!

 Oluline sõnum, mille juurde juhib vaimne õpetus on tõsiasi, et midagi kõrgemat on vaimse õpetuse kohal. Väline õpetus on vaid mõeldud suunanäitajaks Jumalariigi poole, mis asub sinu sees. Kui lased oma egol end uskuma panna, et jõuad Jumalariiki,  jäädes suletud kasti, mis põhineb mingit sorti välisel õpetusel, siis sa ei sisene Jumalariiki mitte kunagi.

 Kuidas elav õpetus muutub ainuõigeks doktriiniks
On olemas kaks võimalust, mille abil teie isiklik ego saab kasutada välist õpetust teie lõksupanekuks ja saab mitte-duaalsesse Kristuse tõesse jõudmist  takistada:

 • Enamike inimeste ego pole piisavalt tugev, et tulla välja oma uskumuste süsteemiga ja seepärast vaatab ego juba valmisoleva uskumustesüsteemi, millel väidetakse olevat mingi ainuõigsuse või absoluutsuse autoriteet, mis on täiesti väline. Näiteks katoliku kirikut peetakse Kristuse ainsaks õigeks kirikuks, sest paavstide järjepidevus ulatub Peetruseni.  Mida jultunum ja jõulisem niisugune ainuõigeks pidamine on, seda tõenäolisem on see, et mõne ego selle omaks võtab. Eesmärk on muidugi uskumine garanteeritud lunastusse  ja seda selleks, et omal enam mõelda vaja poleks.

 

 •  Kui ego on juba kord sind uskuma pannud välisesse õpetusse, millel on ainuõigsuse autoriteet, tuleb ta välja komplekti personaalsete väliste doktriinidega. Need on konstrueeritud vastavalt su isikupärale ja uskumustele. Enamus religioosseid inimesi on kõige kogenematud vaimsed otsijad ja kõige vähem teadlikud sellest, et nad on loonud niisugused oma kirikudoktriinide personaliseeritud versioonid. Näiteks väidavad paljud katoliiklased, et nad usuvad rangelt ametlikke doktriine, kuid tegelikult usuvad nad ametlike doktriinide personaliseeritud versioone. Need personaliseeritud versioonid lasevad nende egol peitu pugeda ja lasevad inimestel oma elu elada viisil, kuidas nad tahavad, sealjuures uskudes, et nemad on head katoliiklased, kes saavad päästetud. Personaliseeritud doktriinid võimaldavad inimestel üle astuda mu käskudest ilma, et nad mõtleksid, et nad seda teevad. Nad säilitavad hea katoliiklase illusiooni ja uskumuse oma garanteeritud lunastuse kohta. Sama lihtne mehhanism töötab ka teistes usuvormides ja New Age´i  õpetuses. Inimesed, kes on halli mõtlemise lõksus, on selles lähenemises jõudnud äärmusesse.

 Nüüd mõned näited, kuidas ego võib kuritarvitada mistahes vaimset õpetust suletud kasti loomiseks. Hoia meeles järgmised faktid:

 •  Kui juba õpetus on sõnadesse pandud, on ta kui „ajas jäätunud“. Õpetus iseenesest ei muutu ja kui ühendus õpetuse allikaga on kaotatud (õpetaja ise surnud või side Ülestõusnud Väega katkenud), siis õpetust ei saa Ülevalt uuendada.. Egol on nüüd suurepärane võimalus muuta see „ülimaks“ õpetuseks, mis ei peagi kunagi muutuma, sest see juba on täiuslik.

 

 •  Pole olemas ühtki sõnades väljendatavat õpetust, mida ego ei saaks eksiteele viia. See pole lihtsalt võimalik praegusel teadvuse tasandil Maa peal; pole võimalik teha ego vastu kindlustatud õpetust.

 

 •   Ego ei hakka kunagi aru saama vaimse õpetuse tõelisest eesmärgist, ta ei aita sul kunagi saavutada Tõe Vaimu vahetut läbielamist.

 

 • See tundub vasturääkivusena, kuid ego jaoks pole olemas niisugust asja nagu absoluutne tõde, nimelt see tõde, mis tuleb kõrgemalt kui duaalsuseteadvus küündida suudab. Ego näeb igat vaimset õpetust kui lihtsalt mingit järjekordset kontseptsiooni, mille üle võib arutleda ja seda dualistlikult tõlgendada. Kui juba ego on kord tõlgendanud õpetust vastavalt nii, nagu ta tahab, see tähendab, ta on loonud omaenda versiooni välisest doktriinist, ülendab ta selle versiooni ainuõigse staatusse, püüdes sind uskuma panna, et selle õigsuses pole sul kunagi vaja kahelda. Sel põhjusel tõlgendavadki kahe erineva  inimese egod  samu sõnu erimoodi, kusjuures mõlemad egod on täiesti veendunud, et tema interpretatsioon on see ainus õige. Kas näete siin kavalust?  Ego ei otsi absoluutset tõde, see tähendab Tõe Vaimu vahetut läbielamist, vaid tema püüab väljendada „tõde“ relatiivselt ja ülendada siis oma tõlgendus absoluutseks. Ta ei püüagi leida absoluutset tõde vaid seda defineerida ning  teeb seda oma duaalsetele põhjendustele tuginedes.

 Ego otsib väiteid vaimsest õpetusest, mida saab nii tõlgendada, et anda absoluutsused volitused sellele õpetusele, sellele õpetajale, kes on õpetuse edastanud või saab anda paremusjärjestuses esikoha selle õpetuse järgijaile. Kui ego on leidnud või määranud need absoluutsust väärivad väited, püüab ta kehtestada niisuguse olukorra selles organisatsioonis, et inimestel ei tekiks tahtmist neid absoluutseid väiteid küsitavaks pidada. Nad on tõusnud ainuõigsuse staatusse, mis tähendab järgmist:

 •  Õpetus tuleb või sellel on sajaprotsendiliselt taga kõrgeim võimalik autoriteet – tihtipeale Jumal või Jumala kõrgeim esindaja Maa peal (pange tähele, et kõigi õigete Jumala esindajate puhul on paremusjärjestus mõttetu – Kristus pole kõrgem või madalam kui Buddha).
 • Niikaua, kuni saab olla vaid üks tõde – nii ego mõtleb, on kõik teised õpetused valed.
 • Kui sa järgid valeõpetust, lähed sa põrgusse; kui sa järgid ainuõiget õpetust, on sinu lunastus garanteeritud.
 • See õpetus on kõrgem või parem kui ükskõik missugune teine õpetus, mis tähendab, et selle järgijad on paremad kui kõik need, kes pole seda õpetust järgiva kogukonna liikmed.
 • Kuna see õpetus on absoluutne, ei ole seda vaja kunagi muuta ega laiendada. Kõik jääb nii ja teie peate seda õpetust järgima viisil, nagu seda on alati tehtud.
 • Kuna see õpetus on absoluutne, ei saa kunagi olla kõrgemat ega edasijõudnumat õpetust. Niisiis võite te kõrvale heita oma igatsuse millegi enama järele koos oma tõeotsinguga. Otsing on nüüd rahuldatud selle õpetuse leidmisega siin Maa peal.
 • Seepärast, et sinul on see täiuslik õpetus, pole vajadust püüda kogeda Tõe Vaimu. Pealegi on niisugune kogemine kas võimatu, mittevajalik või juhtide privileeg, kes siis võivad sulle rääkida, mida uskuda, põhinedes oma ainuõigele kogemusele. Enamikes ortodoksi religioonides on vahetu Tõe Vaimu kogemine kas maha laidetud või lausa keelu all. Seepärast olid juudi liidrid väga häiritud, kui ma ütlesin, et Jumalariik on teie sees, mis tähendab, et te ei vaja välist preesterkonda ütlema, mis on õige. Te võite kontakteeruda tõe allikaga iseenda sees.
 • Kuna sellel õpetusel on absoluutne autoriteet, siis kelleks te ennast õige peate, kui te esitate küsimusi ja otsite sügavamat õpetusest ja arusaamist kui see, mille juhid teile annavad?
 • Kui te esitate küsimuse, millele juhid vastata ei oska, siis on sellel küsimusel midagi viga. Kui teie pole rahul ametlike vastustega, siis on teil midagi viga. Kui te kahtlete juhtides ja ametlikes doktriinides, siis te kahtlete Jumalas ja lähete põrgusse.

 Üldefekt on siin tõeotsingute unustamapanemine ja lihtsalt välise doktriini ja ususüsteemi reeglite järgimine, mis lubab teid tõotatud maale viia. Ja kui te olete nüüd leidnud ülima õpetuse, siis ei pea teie enam mõtlema; teie  ei pea enam kasutama intuitiivseid võimeid, mis panid teid vaimset õpetust otsima. Jätke nüüd need ja unustage. 

Peaaegu kõiki maapealsed religioone ja vaimseid liikumisi on mõjutanud niisugune meelsus vähemal või rohkemal määral. Mõned on nii mahasurutud, et on kaotanud Elava Tõe kõik elemendid ja muutunud praktiliselt kasutuks, kuigi nende järgijaskond ikka veel usub, et nemad on ainsad, kes Taevasse saavad.

Miks Ülestõusnud Vägi inspireerib looma uusi organisatsioone
 Tõe Vaimu ei saa piiritleda sõnadesse. Kui kord vaimne õpetus on juba sõnadesse pandud, pole see enam Elav Tõde ja ego saab kasutada anti-kristuse meele duaalset argumentatsiooni selle õpetuse pööramiseks suletusse. See on  paratamatu järeldus faktile, et paljud inimesed sellel planeedil on lõksus või duaalsuse teadvuse poolt täiesti pimestatud. Garantii selle vastu puudub ja tegelikult on fakt see, et egopoolne tegutsemine iga õpetuse kallal on  praktiliselt garanteeritud ja et mõned muudavadki siis selle õpetuse suletud kastiks.

Te peate olema valvel selles suhtes, et niisugused inimesed ei saaks teid tõmmata oma kasti, sest ego lausa  usub, et kui kõik Maa peal on temaga nõus, siis peab see ju ometi õige olema. Nagu öeldakse, häda tahab seltsi ja nii tahab seda ka ego. Ego on veendunud, et kui arvati Maa lapik olema, siis Maa peab lapik olemagi.

 Tuhandete aastate jooksul on Ülestõusnud Vägi inimkonnale andma mitmeid õigeid vaimseid õpetusi. Igal korral on see olnud vaid aja küsimus, et Elav Sõna on pööratud inimego ja maomeele kavalpeene loogika poolt surnud sõnaks. Kas on võimalik seda stsenaariumi vältida? Jah, kuid ainult nii kaua, kui õpetus jääb avatuks edasiviivale ilmutusele, mis tähendab, et säilib ühendus Ülestõusnud Väega, kes aitavad edasatada  Elava Sõna.

 Ego püüab moonutada õpetust juba selle andmise algsest momendist. Kui vahetu kontakt on kaotatud, võtab vaid mõned aastad, kui õige vaimne õpetus saab muudetud suletud süsteemiks, mis lubab lunastust, ilma lunastuse allikaga vahetut ühendust omamata.

 Enamik kristlikke kirikuid jätab kahe silma vahele fakti, et ma ei loonud suletud kasti vaid püüdsin rajada Elava Sõna vastuvõtmise traditsiooni. Ma ei saatnud oma õpilasi fikseeritud doktriine edastama. Ma saatsin nad Püha Vaimu volitusega, mille abil said nad jutlustada Elavat Sõna. Tuhandete aastate jooksul on mõnedel organisatsioonidel olnud Elava Sõna traditsioon ja kuigi niisugust ühendust saab ego väärastada, on siiski võimalus hoida vaimset õpetust muutumast suletud kastiks. 

 Kuna inimkonna teadvus on tõusnud, oleme meie Ülestõusnud Väest püüdnud luua vahetu ühenduse, treenides sõnumi vastuvõtjaid, läbi kelle me vahetult rääkida saame. Siiani on kõik organisatsioonid, keda meie oleme toetanud, langenud samasse mustrisse. Liikmed ja juhid ning tihtipeale ka sõnumitooja(d), on muutunud väga fokusseerituks välisele õpetusele ja välisele organisatsioonile.

 Üks tavapärane stsenaarium on niisugune, et organisatsioon fokusserub sõnumitoojale. Siin on nagu alati probleem ego duaalsuses. Paljud on niivõrd oma ego pimeduse lõksus, et ei suuda omaks võtta ühtki teist sõnumitoojat kui see neile teadaolev, kellel on nende silmis pilvishõljuv autoriteet. Kuid kui meie kehtestame niisuguse autoriteedi ühele sõnumitoojale, siis ego ajab sedamaid asja niikaugele, et kehtestab sellele organisatsioonile ainusponsoreerituse staatuse ja sõnumitooja(te)le ainuõigsuse staatuse.

 Teise tavastsenaariumi järgi muutub organisatsioon niivõrd fokuseerituks sõnumitooja poolt vahendatud sõnumi detailsele vormile, et viis, kuidas see sõnumitooja vahendab sõnumit, on ainukene viis, kuidas sõnumit üldse vahendada saab. Siis pöörab organisatsioon Elava Sõna surnud doktriiniks ja seab selle üles kui ülima teiste õpetuste suhtes. Siin on enda õpetuse teiste õpetuste suhtes ülimaks tunnistamise dualistliku mängu lõks ning see lubab organisatsiooni liikmeil tunda enda üleolekut ja luua kindlustunnet oma päästetuses, ilma Kristus-olemist endas arendamata. Kristus-meeles puuduvad dualistlikud väärtushinnangud ja võrdlused. Kristlik tee on kasutada õpetust vaid õpetuse kohal oleva Tõe Vaimu juurde jõudmiseks. 

 Niisugune ego-mäng muudab organisatsiooni jäigaks ning kui sõnumitooja ei tööta õigesti või muutub jäigaks, siis liikmed ja eriti juhid langevad mao kiusatuse lõksu arvates, et nüüd Elava Sõna vool on lakanud. Nende  organisatsioon on viimane, kelle kaudu on  Elav Sõna  edastatud ja et meie Ülestõusnud Väest oleme nüüd lakanud lõpmatuks tähtajaks inimkonnaga rääkimast.

 Nüüd lahterdavad juhid kõik uued sõnumitoojad valeks ja julgustavad oma liikmeid neid tagasi lükkama, ilma vajaduseta lähemalt süveneda. Nad viitavad kõigile järgnevatele vale-sõnumitoojate esiletuleku  ohtudele, sageli kasutades selleks vana õpetuse tsitaate  tendentslikult või vildakalt. Need, kes usuvad niisuguseid väiteid, langevad ego kiusatuse lõksu mitte kasutada oma eristamisvõimet. Loomulikult on alati olemas vale-õpetajad, kuid vaid süvenemine nende poolt vahendatusse, aitab teil oma eristamisvõimet arendada, tuginedes sisemisele Kristus-visioonile eraldada õige valest ning see eristamine ei põhine siis välistel ego poolt määratletud ega nende inimeste egode poolt määratletud kriteeriumidel, kes on seadnud end selle Maa peal gurudeks.

 Ainus väljapääsutee
Kas on võimalust sellest lõksust hoiduda? Jah, kuid vaid luues organisatsiooni, mis täidab kaht nõuet:

 • Alfa nõue on vajalikkus säilitada organisatsioonis katkematu ja puhas ühendus Ülestõusnud Väega, et Elava Sõna edasiandmine  saaks püsida.
 • Omega nõue on, et liikmetel ja juhtidel oleks terane teadlikkus egost ja sellest, kuidas ego mõjutab vaimset organisatsiooni. Nad peavad otsustama takistada egol mängimast oma mänge ja muutmast  organisatsioon jäigaks või jagunenuks.

 Kui niisugune organisatsioon tõmbab ligi vaimseid otsijaid, kes on kindlameeleselt pühendunud oma vaimsele kasvamisele, tahtes vastu astuda oma egole ja välja tõmmata palk iseenda silmast, säilitades Elava Sõna pideva voo, siis saame meie luua ühenduse, mis jääb avatuks. Niisugune avatud side on loodud läbi paljude sõnumitoojate, kuid see on säilinud avatuna lühiajaliselt kuni ego-mängud  selle üle on võtnud.

Meie Ülestõusnud Väest usume, et on aeg anda kõrgemaid ja otsesemaid õpetusi ego ja vaimsete organisatsioonide lõksulangemise võimaluste kohta. Jääb oodata, kuidas selle ajastu vaimsed otsijad sellele reageerivad. Kas nad kasutavad praeguste sõnumitoojate  vahendusel antud õpetusi, jõudmaks õpetuse kohal oleva Tõe Vaimu otsesele kogemisele oma südameis?

Kas nad tahavad – igaüks omal moel – saada avatud usteks Elava Sõna kohaletoimetamisel? Või tahavad nad keskenduda välisele õpetusele või välistele sõnumitoojatele, muutes seeläbi meie poolt antud õpetused järjekordseks suletud kastiks, mis võib surnud vaimsete õpetuste prügikuhjaga ühineda? Olla või mitte olla avatud ukseks, see ongi igavene küsimus.

 Kas näete pointi? Ainukene väljapääsutee on isiklik eristamisvõime. See on ego, kes on loonud ülima automaatsest või garanteeritud lunastusest. Vaimsetel otsijatel on hädavajalik mõista, et ei ole võimalik luua vaimset organisatsiooni, kellele oleks automaatselt garanteeritud vabastus egost ja selle mängudest. Egoga võitluse ainukene tee on  pidev virkus ja pidev Tõe Vaimu suunas liikumine. See saab juhtuda vaid isikliku sisemise kogemusena ja kuna kogemust saab jagada, siis aitavad inimeste individuaalsed kogemused kinnitada üksteise kogemusi ja nii võivad inimesed üksteist inspireerida ja seda ei pea kunagi institutsiooniks organiseerima. 

 Ärge kunagi klammerduge ühegi konkreetse tõeväljenduse külge. Kasutage seda kui astet, mis viib otsese sisemise Tõe vaimu kogemise suunas.

 Tõe Vaim on Elu Jõgi ja esmatähtis omadus on tal pidev voolamine. Kui te teete foto jõest, siis pildil vool peatub ja teil pole tegemist enam tõelise jõega. Ärge kunagi tegelege seisva kaadriga.

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine