Miks me vajame vaimset õpetajat

 Kuigi eksisteerib grupp tarku ja kõiketeadvaid õpetajaid, kes on valmis aitama inimesi tõusta üle inimpiiride, miks siis ometi on enamus üles kasvanud teadmatuses nende eksistentsist? Miks pole nende olemaolemine siis kusagilt kõva häälega kõigi jaoks maha öeldud? Sellest on küll juba juttu olnud, kuid vaadakem läbi veel tähtsamad punktid selles küsimuses.

    Vaimsed õpetajad on Olevused, kes on ületanud duaalsuseteadvuse seisundi. Seda on nad suutnud seepärast, et on võtnud enda peale täieliku vastutuse eneste eest ja kõrvaldanud duaalsusepalgi oma silmist ning seepärast hakanud selgesti nägema läbi kõiki duaalseid illusioone, kaasa arvatud neid, mida kasutavad mitmed võimueliidi grupid rahvast ninapidi vedades, nende üle võimu võttes. Siit järeldub, et on olemas väline jõud, mis ei taha, et inimesed teaksid vaimsetest õpetajatest, ega ei ühendaks ennast nendega.   Selle jõu on tekitatud paljud võimueliidi grupid, näiteks mõelge selle peale, kuidas keskajal kuningate eliit, ülemklass ja katoliku kiriku hierarhia vaataks sellele tõsiasjale, et on olemas vaimsed õpetajad, kes on kõrgemal kõigist maistest institutsioonidest ja seepärast ei suuda neid kontrollida ükski maapealne jõud. Pealegi saavad inimesed, kasutades oma intuitiivseid võimeid, luua otsekontakti vaimsete õpetajatega, ega vajakski välist religiooni.

    Üsna kiirelt sai selgeks, et laialtlevinud teadmine vaimsetest õpetajatest oleks saanud keskajal otseseks ohuks võimulolijatele. Nad oleksid teinud kõikvõimaliku, et summutada teadmine niisugustest õpetustest ja praegusel juhul olid need kirikudoktriinid ja kiriku võimustruktuur, millest sai tähtsaim relv. Inkvisitsioon oli selge katse hävitada inimeste uskumine oma võimetesse ja tõetundmisse enda sees. See oli katse kasutada jõudu inimeste hirmutamiseks enesesleiduva jõu olemasolu eitamiseks, eriti kiriku ja selle doktriinide poolt öeldu kriitikata omaksvõtmiseks.

    Tänases läänemaailmas on  inimeste meele üle religioonil väiksem võim, kuid on tänapäevalgi miljoneid usklikke, kes ei julge näha ühtki ideed, mis pole nende kiriku poolt heaks kiidetud ja kirik ei tunne ära vaimsete õpetajate olemasolu, sest näevad seda kui ohtu enda eksistentsile. Kui inimesed saaksid otsepääsu vaimsete õpetajata juurde iseenda sees, miks nad siis üldse veel välist kirikut vajaksid?

    Hoolimata tõsiasjast, et religiooni mõju on vähenenud, ei tähenda see, et inimeste meel poleks enam võimueliidi mõju all. Nagu selgitatud, on võimueliit arendanud teaduslikku materialismi, mis samuti eitab, isegi naeruvääristab vaimsete õpetajate olemasolu võimalust, seades end ülemlikuks. See filosoofia on sama negatiivne kui religioosne võim inimmeele üle ja eksisteerib samal põhjusel. Siit saab ka selgemaks, miks enamus inimesi pole kunagi kuulnud vaimsetest õpetajatest, sest mitte üks võimueliidi grupp, kes võitleb selle eest, et kaasaegset ühiskonda kontrolli all hoida, ei ole huvitatud selle teadmise tavateadmiseks saamisest.

    Selle täielikuks mõistmiseks, miks vaimsete õpetajate olemasolu on võhikluse suitsukattega varjatud, peab vaatama ka sisemist faktorit, sisemist vaenlast. Vaimsed õpetajad ei paku teed, mis oleks lihtne, kuid nad pakuvad tõelist teed vaimsele sõltumatusele ja iseseisvusele ning keegi ei  saa saada iseseisvaks, õppides vaid millestki või kelleltki välisest. Tõeliste õpetajate poolt pakutud tee nõuab täieliku vastutuse võtmist oma otsuste tegemise eest ja järeldustest õppimist. Peab tahtma vaadata oma silmas palki, see tähendab dualistlikku illusiooni ning tahtma süstemaatiliselt kõrvaldada omaenda meeles olevat eraldatuse illusiooni. Peab võtma vastutuse meele intuitiivsete võimete arendamise eest ja selle tegemiseks peab tahtma katsetada ja isegi teha vigu nagu väike laps, kes ei saa käima õppida, kui ta kukkuda ei taha.

    Paljudele tundub see tee raske ja ebameldiv, eriti kui võrrelda seda teega, mida pakub võimueliit. Enamik valitsevaid religioone pakuvad garanteeritud lõpptulemusega näiliselt lihtsat teed. Kui vaid nõustutakse doktriinidega ja järgitakse välise uskumusesüsteemi reegleid ja rituaale, on päästmine garanteeritud. See on muidugi võimueliidi, pimedate juhtide poolt reklaamitud tee, kes püüavad inimesi teha oma pimedateks järgijateks. Isegi tänapäeval meeldib paljudele see kerge tee samuti ka  „tee“, mida pakub materialism. Kas sa oled kui kõrgeltarenenud loom ilma vaba tahteta, kes ei pea võtma vastutust oma elu eest enda peale?

    Miks siis garanteeritud tulemusega  lihtne tee nii kutsuv näib? Sest see on kutsuv inimego jaoks, kuid ütleme praegu, et ego on psüühika osa, mis pole loodud vaimsete olevuste poolt, kes lõid sinu. Seepärast ei saa tema ka kunagi duaalsusesfäärist kõrgemale, mis tähendab, et tee vabadusele on protsess, kus tõeline sina eraldab ennast egost ja laseb egol surra. Ego ei näe ega aktsepteeri kõrgemat ja kuna egol on ellujäämisinstinkt, ei taha ta ka, et sina seda näeksid. Ego tahab, et inimesed võtaksid omaks välise lunastustee - tee, mis pakubki päästmiseks „garantiid“ ja ei nõua neil palgi nägemist oma silmas, teiste sõnadega oma ego nägemist.

    Nii polegi enamus inimesi kuulnud vaimsete õpetajate olemasolust ega nende poolt pakutavast teest, elades ajalooliselt välise võimueliidi ja sisemise ego vahel. Praegusel ajal see olukord muutub ja miljonid inimesed igatsevad tõelist sisemist teed. Kui tunned end ühena nende seast, siis pakub see raamat suunda vaimsete õpetajatega ühenduse saamiseks.

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine