Lähem pilk Ülestõusnud Meistritele

Vaadates üles vaimsete olevuste poole, keda tihtipeale nimetatakse Ülestõusnud  Väeks, on tähtis mõista, et nad on kõik väljas ja kõrgemal Maa peal valitsevast dualistlikust teadvusest ja seega peaks olema ettevaatlik, et mitte projekteerida mentaalseid kujutisi nende peale, kujutisi, mis tulenevad duaalsest meeleseisundist. Näiteks on inimesed Maa peal harjunud analüüsima ja jagama inimkonda kategooriatesse, mis põhineb füüsilistel näitajatel nagu sugu, rass, religioon, rahvus ja nii edasi ning siis vaadeldakse neid kategooriaid eraldiolevatena ja tihtipeale antakse neile väärtushinnang, kes neist on halvem, kes parem.

On võimalik ja isegi kasulik rääkida ülestõusnud olevuste kategooriatest, kuid kui keegi näeb neid eraldiolevana, on ta projekteerinud duaalse kujutise mitte-duaalsete olevuste peale ja loonud seega tardunud kujutise. Ülestõusnud Meistreid kuuluvad eri kategooriatesse olenevalt nende ülesandest kosmilises hierarhias, ometi on kõik vaimse valdkonna olevused vaimses valdkonnas, sest nad ei näe iseendid eraldatuna oma Allikast või üksteisest. Kui nad võtaksid eraldatuse illusiooni omaks, siis nad „langeksid“ teadvuses ja peaksid olema mõnes madalamas sfääris.

Ülestõusnud olevused ei näe endid kunagi üksteisega opositsioonis, ega näe ka mõnd rohkem tähtsamana või kvaliteetsemana teise suhtes. Ülestõusnud olevused näevad hierarhiat selgesti, alates Loojast kuni meistriteni, kes töötavad materiaalse universumi kohal. Kuigi see hierarhiline struktuur kätkeb endas erinevaid teadlikkuse tasandeid ja loovat jõudu, pole seal siiski eraldatuse ega ülimaks/alamaks olemise taju. Teiste sõnadega, Maal käsitletav hierarhiakontseptsioon on dualistlik oma ülimlik/alamliku väärtushinnanguga ja see lihtsalt ei ole vaimses valdkonnas kasutuskõlblik.

Ülestõusnud olevused ei jumalda ega kuuletu pimesi  neile, kes on hierarhilises struktuuris neist ülalpool. Kuid kuidas nad siis konflikte väldivad? Need, kes on kõrgematel tasanditel, on seal kõrgemal seetõttu, et nad on saavutanud kõrgema teadlikkuse ja nad näevad selgemini universumi mõtet ja eesmärki. See eesmärk on kõigi enese-teadlike olevuste teadlikkuse kasv.

Vastavalt dualistlikule kujutisele nähakse Jumalat kui kõige võimsamat olevust ja vana testamendi jumalat kujutatakse kui ülimat türanni, kes tahab, et kõik inimesed jumaldaksid teda ja kuuletuksid talle pimesi. Tegelikult on Looja kõigi oma eneseteadlike pikenduste teenija ja mida lähemale Looja tasemele olevus jõuab,  seda rohkem näeb ta ka iseend  temast hierarhiaahelas allpoololijate teenrina. Teiste sõnadega, kui kõrgel tasandil olev olevus tegeleb madalamal astmel oleva olevusega, siis Kõrgem Olevus püüab vaid madalama olevuse teadvuse tasandit tõsta. Kõrgem Olevus ei näe kunagi iseend konfliktisolevana madalama olevusega, ega nõua pimesi kuuletumist, vaid püüab madalama olevuse arusaamist ja teadlikkust avardada. Maaga töötavad Ülestõusnud Meistrid püüavad teha sama, kuigi maiste duaalsete illusioonide tõttu ei tee nad seda sarnasel moel.  Vaimses valdkonnas on kõigil olendeil üksolemise taju oma Allikaga  ja kõrgema eesmärgi tunnetus. Kõrgemal hierarhias olev olevus püüab seda üksolemise taju ja visiooni laiendada kui ta töötab madalamal tasemel oleva olendiga.

Maalolevate inimeste jaoks on oluline olla teadvel sellest, et ülestõusnud olevusi saab kategooriateks jaotada, kuid nad ei võistle kunagi omavahel ega ole üksteisega konfliktis. Ülestõusnud olevused näevad end „Ühe Jumala Kehana“ ja töötavad mitte oma osa vaid selle Ühe tõstmise nimel ühes Vaimus.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine