Kuidas Ülestõusnud Meisrid töötavad

Ülestõusnud meistrid püüavad inimkonna teadvuset tõsta ja nad töötavad inimestega nii individuaalselt kui kollektiivselt. Nad püüavad  innustada igat indiviidi, kes on avatud otseseks kontaktiks läbi intuitiivsete meeleomaduste. Nad edastavad ka õpetusi, mida saab levitada suurematesse inimgruppidesse. Seda tööd tehes on meistrid selgelt teadlikud inimkonna või teatud inimgrupi teadvuse tasandist, nagu seda on näiteks lääne tsivilisatsioon. Nad on teadlikud ka sellest, et universumi arengus on teatud tsüklid ja need tsüklid mõjutavad nii kollektiivset kui inimolendite individuaalset teadvust.

Maa peal on olnud tsivilisatsioone, millest pole teada või mida praegune teadus eitab, ja ka nendega on ülestõusnud meistrid  töötanud, sest nad on töötanud selle planeediga väga pikka aega. Selle aja jooksul, mida nimetatakse teadaolevaks ajalooks, on meistrid ellu rakendanud järk-järgulise pikaajalise plaani kollektiivse teadvuse tõstmiseks. Teadaoleva  ajaloo alguspunkt, nimelt koopainimeste ühiskond, polnud mitte maapealse elu alguspunkt, vaid madalaim punkt inimajaloos.   

Töötades tsüklites, mis kestavad ligikaudu 2000 aastat, on meistrid edastanud vaimseid õpetusi, mis on kavandatud inimeste aitamiseks ühelt teadvuse tasandilt järgmisele. Tänapäeval on Maa ühe niisuguse tsükli ülemineku äärel, mis on tuntud Kalade ajastuna ja see läheb üle järgmiseks – Veevalaja ajastuks. Veevalaja ajastu peaks olema vaimse vabaduse ajastu, mis tähendab, et inimesed ei aktsepteeri enam välise institutsiooni olemasolu, mis oleks nendele Jumala vahendaja. Selle asemel pööravad nad oma pilgu endasse ja leiavad otseühenduse oma kõrgema minaga, mis teeb nad vaimselt sõltumatuks ja iseseisvaks.

Kuid Veevalaja ajastu ei  saa välja ilmuda iseenesest – see tuleb rajada kindlale vundamendile. Tegelikult see test, mille inimkond pidi läbima Kalade ajastul, on sõltumatus võimueliidist ja seda siis mõlemal juhul, nii Jumala ja inimese vahelise võimueliidi kui ka ühiskonnas valitseva võimueliidi puhul. Selle kasvu hõlbustamiseks saadeti Jeesus uut õpetust tooma selle kohta, et inimestel on võime luua otsene sisemine suhe Jumalaga. Selle pärast ütles ta, et Jumalariik on kohal ja et Jumalariik on teie sees. Ta rääkis ka teadmiste võtmest, mis on meele intuitiivne võime, mis annab inimestele võime tunda tõde sisemise kogemuse kaudu, intuitiivse tõetunnetuse (gnosise) kaudu.

Oleksid Jeesuse õpetused olnud mõistetavad ja nad oleksid levinud oma algses vormis, oleksid pimedad ajad olemata olnud ja viimane 2000 aastat oleks olnud tohutu vaimse kasvu periood. Kuid nagu on varem kirjeldatud, võttis võimueliidi grupp Jeesuse õpetused  ja pööras need elanikkonna kontrollimise vahendiks. Teadmiste summutamise tulemusel katoliku kiriku poolt, ei saanud ülestõusnud meistrid vabalt avalikustada edasiviivaid kõrgeid vaimseid õpetusi, mida oli eelmiseks 2000 aastaks planeeritud teha. Alati on võimalik anda õpetusi vastavalt inimeste olemasolevale teadvuse tasandile. Kui selle õpetuse on omandanud kriitiline hulk inimesi, siis on kõrgem õpetus edasi antud ja inimesed  saavad seda kasutada oma teadvuse edasi viimiseks järgmisele tasandile.  See jätkub senikaua, kuni on saavutatud teatud tsükli ülim eesmärk ja Maa võib siirduda  järgmisse tsüklisse.

See fakt, et katoliku kirik on teadmised summutanud, ei takistanud meistreil uusi õpetusi avaldamast. Sajandeid sai seda teha läbi salajaste ühingute või kodeeritud vormis. Ülestõusnud meister näiteks, kes on Veevalaja ajastu valitseja, on Saint Germain.. Ühes eelnevais kehastustest oli ta Shakespeare´i näidendite salajane autor. Need näidendid sisaldasid varjatud vaimseid õpetusi, kuid niisugusel kodeeritud moel, kus nad on raskesti nähtavad duaalsuseteadvuse lõksus olevatele inimestele. Teadmiste lämmatamise tõttu ja sellepärast, et inimesed niisuguse asjaga nõustusid, oli võimatu avalikult edastada otseses vormis vaimseid teadmisi. Tegelikult on olemas vaimne seadus, mis ütleb, et niisugust teadmist ei vabastata seni, kuni inimkonna teadvus on muutunud rohkem avatumaks uutele ideedele. Niisugune avatus hakkas kätte jõudma 1800 aastate keskel. See vaimne seadus sai täidetud ja ülestõusnud meistreil oli nüüd luba  vabastada vaimsed õpetused otsesemas vormis, isegi teha nende sisu teatavaks raamatutes, mida avalikult publitseeriti. 

Sellest alates on ülestõusnud meistrid töötanud arvuka hulga inimestega ja on innustanud asutama erinevaid vaimseid liikumisi ja organisatsioone. Mõned neist liikumistest rääkisid otseselt ülestõusnud meistritest ja avalikustasid, et said oma teadmised ülestõusnud meistreilt. Teised liikumised tegutsesid  küll aru saades, et ülestõusnud meistrid neile teadmisi edastavad, kuid nad ei avalikustanud oma teadmiste allikat.

Ülestõusnud meistrite innustused ja sponsoreering,  õpetusite edastuse eesmärk oli tõstis teatud inimeste grupi teadvust.

Progressiivse ilmutuse mõistmine

Selleks, et mõista, kuidas töötavad ülestõusnud meistrid, on oluline näha, et inimkond pole homogeenne grupp samal teadvuse tasandil olevaid inimesi. Inimkond on äärmiselt erisugustest arvukatest inimkogumitest ja –gruppidest  koosnev inimhulk, milles on palju erinevaid teadvuse tasandeid. Teadvuse tasand määrab, mida inimesed on suutelised mõistma ja ka selle, missugusele mõistmisele on nad avatud. Võiks öelda, igal grupil on oma teatud mentaalne kast, mille on kujundanud selle grupi liikmete teatud arusaam. Mõned grupid on väga kindlalt  kinni selles, et näevad on mentaalset kasti kui absoluutset tõde ja seepärast pole nad avatud ühelegi õpetusele, mis kasti raamest väljub. Teised grupid on vähem klammerdunud  ja on seepärast niisugustele uutele ideedele avatumad, mis võiksid nende mentaalset kasti laiendada. Kuid  on praktiliselt võimatu välja tuua vaimset õpetust, mis meeldib kõigile.

Ülestõusnud meistrid püüavad töötada kõigi gruppidega, andes neile õpetusi, mis võiksid avardada nende mentaalset kasti kas või natukenegi. Kuid meistrid otsivad muidugi alati neid õpilasi, kes tahavad teadlikult ja tahtlikult vaadata kõrgemale oma mentaalsest kastist ja tõusta kõrgemale igast maa peal leiduvast mentaalsest kastist. Meistrid püüavad tõesti äratada paljusid neid olevusi, kes on Maa peal vabatahtlikult kehastunud, selle ajastul spetsiifilisele eesmärgile, et toimuks massiline ärkamine, mis aitaks inimkonnal kiiresti läbida Kalade ajastu testi ja alustada uute Veevalaja ajastu vaimsete võimaluste kogemisega.

See raamat on soovi väljendus jõuda enamike avatud meelega, kuid eristusvõimeliste inimesteni. Minevikus on meistrid treeninud  mitmeid inimesi otsese neilt vastu võtma  vaimseid õpetusi. On erinevaid võimalusi nende õpetuste materiaalsesse valdkonda toomiseks ja üks neist on otse diktaadi kaudu. Selleks on inimene õpetatud tõstma oma teadvust ülestõusnud meistri tasandile ja siis laskma teatud meistril  rääkida läbi oma teadvuse. See võimaldab meistril edastada õpetust peaaegu nii, nagu ta oleks ise kehastuses. See, et meister paljundab seda, mis on sõnumitooja teadvuses, tähendab seda, et kui sõnumitooja teemast midagi ei tea, ei saa meister sel teemal õpetust anda. Lisaks peab sõnumitoojal olema mõningane arusaam  ja ta peab olema omandanud  teatud kontseptsioonid selleks, et muutuda karikaks, mille kaudu meistrid valavad tarkust. Näiteks peab sõnumitooja olema enamasti läbi näinud oma ego enne, kui teda saab kasutada ego  ja duaalsuseteadvuse  kohta käivate õpetuste edastamisel. Sõnum võib saada mõjutatud sõnumitooja meeleseisundist ja keelekasutusest. Kuid seegi pole tingimata piirang selles mõttes, kui sõnumitooja on selleks välja valitud, et meistrid teatud inimgrupini jõuda saaksid. Sõnum kohandatakse sihtauditooruimi kultuurile ja teadvusele, kui see tuleb läbi sõnumitooja meele. Näiteks sõnumitooja, kes on üles kasvanud moodsas läänekultuuris, on valitud edastama sõnumit selles kultuuriruumis olevatele inimestele, kuigi see sõnum  võib mitte sobida  teistele kultuuridele.

Sõnumitoojaks saamine nõuab teatud isetuse taseme saavutamist selleks, et ta tahtmatult ega tahtlikult ei värviks sõnumit. Tal ei pea olema mingit soovi mõelda nende sõnade üle, ega soovi kontrollida  neid sõnu, mida meister läbi tema edastab.  Kogu eesmärk,  miks meistrid neid diktaate  annavad, on anda inimestele päästenöör väljapoolt nende endi mentaalset kasti. Õpilane, kes omab tahet, saab siis paljundada antud talente ja kasutada seda tugeva isikliku ühenduse loomiseks  meistriga kuni väline sõnumitooja pole talle enam vajalik.

Kuna ego ja lineaarne meel moodustavad suletud mentaalse kasti, on vajalik, et inimestel oleks ühendav lüli millegi välise ja nende mentaalse kasti vahel. Ülestõusnud meistrid on selleks lüliks kõigi nende jaoks, kes tahavad seda võimalust kasutada. Väline õpetus, ei saa olla kunagi eesmärk omaette, vaid ainult vahend õpilase otsese sisemise ühenduse loomisel meistriga. Sõnumitooja on nii meistri kui inimeste teener. Seepärast ei pea sõnumitooja kunagi inimeste seas ülendatud olema või saab sõnumitoojast üks võimueliidi pime juht, kes püüab ennast panna vahendajaks inimeste ja vaimse valdkonna vahele.

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine