Kuidas meistrid oma õpetusi annavad

Väga palju on selle materjali hulgas otsediktaate ülestõusnud meistritelt läbi sõnumitooja, kes on spetsiaalselt treenitud selleks missiooniks. Vaid läbi arusaamise neljast materiaalse valdkonna madalamast tasandist saab täielikult  hinnata, kuidas meistrid edastavad õpetusi ja miks meistrite õpetused on unikaalsed, võrreldes paljude tänapäeval saadaolevate New Age õpetustega.

Ülestõusnud Meistrid on jäädavalt Maa pealt üles tõusnud, see tähendab, et nemad ei vaja enam midagi materiaalsest maailmast. Nad on muutunud vaimselt iseseisvateks, see tähendab, et nad on tõstnud oma identsustunde täielikule teadlikkusele sellest, et nad on vaimsed olevused, Looja pikendused. Vaimsel olendil on vaba pääs Elu Jõkke, energiavoolu, mis lähtub Loojalt läbi kõigi vaimsete maailma tasandite.  Kui ei vajata mitte midagi välisest allikast, saab kogu vajamineva energia otse seesmisest allikast.  See tähendab, et kui Ülestõusnud Meistrid vastastikku toimivad või on toimes inimolenditega, ei vaja nad teiselt mitte midagi. Nad ei tule millegi vaegusest midagi saama, vaid ülevoolavusest, tahtes anda.

Parim illustratsioon selleks on Ülestõusnud Meistri võrdlemine füüsilise Päikesega. Päike kiirgab pidevalt valgust päikesesüsteemi ilma igasuguse vajaduseta saada midagi tagasi. Maa pole veel iseseisev planeet ja kogu elu Maa peal vajab Päikese eluandvat energiat. Kuid Päike on iseseisev, sest energia, mis juhib Päikese füüsilisi protsesse, tuleb tegelikult vaimsest valdkonnast. Samuti ei taha Ülestõusnud Meister sinult absoluutselt midagi, mis on sobiv lähtekoht hindamaks, missugune õpetus tuleb  tõelistelt Ülestõusnud Meistritelt ja missugune madalama identiteedivaldkonna, mentaalse või emotsionaalse valdkonna olenditelt.

Tõsi on see, et on olemas olevused, kes pole enam kehastuses Maa peal, kuid nad pole ka vaimsesse valdkonda tõusnud. Põhjus, miks nad pole üles tõusnud on selles, et neis on veel mõni duaalne illusioon, mõni egoelement, millest nad pole tahtnud lahti lasta. Näiteks on mõned olendid nii vihased Jumala peale, et nad lihtsalt ei ole suutelised tõusma vaimsesse valdkonda. Nad on ajutises olukorras emotsionaalses valdkonnas. Teised on kasutanud intellekti, et luua taju, et nende tarkus on inimolendite omast üle, koguni Jumala tarkusest targem ja nad on jäänud materiaalse valdkonna külge. Mõnel olendil on üleoleku identsustaju nii inimolendite suhtes, kes on neist allpool ja ka Ülestõusnud Meistrite suhtes nende kohal ja nemad on kinni identsusvaldkonna madalamates valdkondades.

Tähtis on see, et kehatud olendid ei ole suutelised saama vaimset valgust otse iseenda seest, nagu Ülestõusnud Meistrid seda saavad. Põhjuseks on nende olendite tahtmatus ületada duaalsuseteadvus ja üles tõusta neile antud aja jooksul. Nad ei saa enam võimalust Maal kehastuda ja nad ei pääse ka vaimsesse valdkonda, mis tähendab, et nad on vaheolekus kinni. Selleks, et ellu jääda, peavad need olendid valgust saama teistest allikatest ja sinna kuuluvad ka kehastuses olevad inimesed, sest vaba tahte seaduse järgi võivad inimesed teha oma valgusega seda, mida nad tahavad.

Kehatud olendid on alati üritanud kontakti võtta inimolenditega ja praegusel ajal juhtub see tavaliselt läbi kanaldamise nähtuse. Emotsionaalses, mentaalses ja madalamas identitedivaldkonnas on palju olendeid, kes otsivad võimalust kanaldada läbi erinevate inimeste. Nad teevad seda sellepärast, et nad saavad energiat läbi selle,et inimesed neile tähelepanu pööravad või nad saavad energiat tänu inimeste teatud tegudele või nende poolt sooritatud rituaalidele. On oluline mõista, kuidas see töötab.

Kõigil ülestõusmata olenditel on mingi duaalne illusioon, millest nad pole loobunud. Nad püüavad seda tingimust õigustada, formuleerides õpetused, kus tekitatakse arusaam, et sellest tingimusest polegi vaja lahti lasta, et võib-olla see tingimus ongi väärtus. Keda niisugused õpetused ligi tõmbavad? Niisuguseid inimesi, kes samuti ei taha niisugustest tingimust lahti lasta. Tekib sümbiootiline või kaas-sõltuvuslik suhe, kus kehatud hinged räägivad inimestele just seda, mida nood kuulata tahavad, tihtipeale pannes neid tundma end erilistena, sest nad on avatud neile kõrgematele õpetustele või aitavad säilitada maailma või kogu universumit. Vastutasuks annavad inimesed oma energiat kehatutele olenditele, kes saavad siis muutuda tugevamateks ja võib-olla produtseerida isegi “vägevama” kanaldamise sessiooni.

Erinevalt sellest on Ülestõusnud Meistrid loobunud kõigist duaalsetest illusioonidest. Nad ei püüa mingilgi moel panna inimesi õigustama ega kinni hoidama illusioone. Nad otsivad õpilasi, kes tõeliselt tahavad ületada ego. Seega ei räägi Ülestõusnud Meistrid  mitte seda, mida inimego kuulda tahab; nad räägivad seda, mida inimese tõelisel minal on vaja kuulda selleks, et läbi näha duaalsed illusioonid. Samuti ei vaja Ülestõusnud Meistrid endi jaoks inimestelt mingit energiat. Näiteks tunnevad  mõned New Age kanaldajad end pärast seanssi kurnatuna ja ka kuulajaskond võib end energiast tühjana tunda. Saanud diktaadi Ülestõusnud Meistritelt, ei tunne ei sõnumitooja ega auditorium end kurnatult, vaid tunneb vaimse valgusega küllastumist, mis kestab tunde või koguni päevi. Ülestõusnud Meistrid  ei lasku kõrgeimast  puhtast identiteedi valdkonnast madalamale vibratsioonitasandile ning meistri saadik peab olema treenitud tõstma oma teadlikkust sellele tasandile ja säilitama seda diktaadiandmise kestel, mis võib kesta üle tunni. Kehatud olendid annavad oma sõnumeid madalamast valdkonnast, mis annab tunduvalt lihtsama võimaluse kanaldajale häälestuda sellele tasandile.

Pange tähele, et mõnel kehatul olendil pole süümepiinu esitleda end ülestõusnud meistrina, kasutades neid nimesid ja sõnavara, mida Ülestõusnud Meistrid originaalis kasutavad. Võiks öelda, et kehatu olendi jaoks on oma nime kasutamine vähemalt aus, kuid Ülestõusnud Meistri nime all esineda on ilmne pettus. Paljudel juhtudel võib olla raske rääkida tõelise õpetuse ja madalamast allikast tulnud õpetuse erinevustest, vaadates vaid sõnu ja hinnates neid analüütilise mõistuse läbi. Kuid keskendudes südamele ja kasutades Teadmiste Võtit sõnade kohal oleva vibratsiooni lugemiseks, võib erinevuse kergesti ära tunda. Su südames on olemas tõe element ja sa võid tunda, kuidas tõeline õpetus sellega resoneerub, kusjuures madalamal õpetusel puudub resonants või see on isegi ebakõlas sisemise tõega.

Tingimus on see, et peab olema neutraalne ja tahtma paljastada valeõpetust isegi siis, kui see ütleb seda, mida kuulda tahetakse. Inimest lollitab alati dualistlik illusioon, millest ta ei taha lahti lasta, mis tähendab, et usutakse õpetust, mis ütleb, et pole vaja lahti lasta või, et see asjaolu pole tegelikult illusioon, vaid hoopis voorus, mille võib vaimsesse valdkonda kaasa võtta.  Tõde on see, et välisest allikast ei saa kedagi lollitada, vaid inimest saab lollitada vaid sisemine klammerdumine. Kui tahetakse niisugustest klammerdumistest lahti lasta, on kõigil võimalik ligi pääseda Teadmiste Võtmele, mis aitab eristada kõrgemast ja madalamast allikast tuleva vahet.  

Pange tähele põhilist. Ülestõusnud Meistrid on ületanud kõik ego aspektid ja nemad saavad aidata sul teha sedasama. identiteedivaldkonna madalamal astmel võib olla olla teadmistetasand, mis on rafineeritum kui teadmiste tavatasand Maal. Olend selles võib olla suuteline edastama õpetusi, mis näivad sisaldavat suurt tõde, kuid kui olend pole ületanud teatud ego aspekte, siis on selles õpetuses teatud pimedad kohad. Õpetaja ei saa sind aidata ületada seda, mida ta ise pole ületanud ja sa ei saa tõusta õpetajast kõrgemale. Nimelt seepärast vajad sa õpetajat, kes on üles tõusnud ja saab aidata sind samuti materiaalsest sfäärist välja.

Ülestõusnud Meistrite õpetused räägivad sulle alati sellest, mida sa pead kuulma selleks, et ületada oma dualistlikud illusioonid. Illusioonide paljastamine võib olla ego jaoks ebamugav, isegi valus. Need inimesed, kes paljuski samastavad end oma egoga, on tihtipeale häiritud tõeliste meistrite otsestest õpetustest ja võivad koguni otsida vale-meistrite lohutavamaid õpetusi. Kuid kui enam ei samastata end täielikult oma egoga, pakuvad Ülestõusnud Meistrite õpetused väga otsest ja kiiret teed vaimsele vabadusele, mis samas sisaldab ka vabaks saamist füüsilistest ja vaimsetest haigustest. 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine