Hierarhia mõistmine

Kui keegi kogeb Elavat Jumalat, teab ta, et Elav Jumal on kõikide vormide allikas, kuid ta on täielikult vormist kõrgemal. Looja on üks, on terviklik, on mittejagatav. Seega on Jumal kõikjalolev. Tegelikult ei saa Looja luua mitte midagi, mis oleks temast endast lahus. Tegelikkus on see, et pole midagi peale Jumala ja järelikult on isegi materiaalne universum loodud Jumala substantsist ja Olemusest, mis tähendab, et kõik on Maskeeritud Jumal.

Lahusolek on tegelikkuses võimatu. See on võimalik üksnes vaba tahet omavate eneseteadlike olevuste meeles, kuid ka siis on lahusolek võimalik vaid valdkonnas, kus vibratsioon on ikka veel nii madal, et mateeria on piisavalt nii tihe varjamaks fakti, et ta on kõrgema energia väljendus. Teiste sõnadega, eraldatuse (lahusoleku) illusiooni vaimses valdkonnas ei eksisteeri. See saab eksisteerida ainult materiaalses valdkonnas, milles mateeria  tundub eksisteerivat omaette. Vaimses valdkonnas paistab kõik transparentsena ja seega on ka vahetult tajutav, et kõik antud valdkonnas olev on kõrgema energia väljendus. Vaimse valdkonna madalamal tasemel olev olevus võib vahetult kogeda, et antud valdkonna kohal on midagi veel ja olevus saab järgida ülima allika valgust. Kuid miks on siis mateeria nii paks ikka veel materiaalses valdkonnas?

Elav Jumal – Looja on üks, jagamatu. Selleks, et luua maailma, kus on selgepiiriliselt eristatavad vormid, väljendas Üks Looja end kahe vastandjõuna. Neid on käsitletud kui laienevat ja kokkutõmbavat jõudu, kui maskuliinset ja feminiinset jõudu või kui Jumala Isa/Ema aspekti. Siis väljendas Looja end substantsina, millel iseeneses vorm puudub, kuid mis omab potentsiaali võtta üle mistahes vorm. See ongi teadlaste poolt nimetatud energiaks, kuigi nii kõrgevibratsioonilist energiat kui see, ei saa tuvastada teaduslike instrumentidega. Seda võib nimetada ka Ema Valguseks või Ma-ter Valguseks. Siis kujutles Looja vormimaailma esimest tasandit ja projekteeris selle Ma-ter Valguse peale, mis võttis koheselt kujutletud vormi. Seejärel saatis Looja oma eneseteadlikud pikendused sellesse sfääri. Neil esimestel olevustel polnud täielikku eneseteadlikkust, kuid nad alustasid lokaliseeritud enesetajuga. Nende osa oli seda enesetaju laiendada, mis lõpuks jõuaks Looja eneseteadlikkusega samale tasandile, et neist võiks saada Loojad oma maailmas. 

Esimesed olevused saadeti vormimaailma esimesse sfääri käsuga „ paljunege ja võtke valitsemine“, mis tähendas, et nad pidid paljundama oma loovaid võimeid ja valitsema oma sfääri, tõstes selle kõrgemale väljendustasandile. Kui see eesmärk oli saavutatud, siis see esimene sfäär tõusis alalisse üksolemisse oma allikaga.

Sellest alates oli uus sfäär loodud nende olevuste poolt, kes olid nüüd tõusnud eneseteadlikkuse kõrgemale tasandile ja neist olid saanud meistrid. Nad kasutasid oma kaas-loovaid võimeid, kujutledes seda sfääri ja pannes selle kujutluse Ma-ter Valguse peale. Kuid nii, nagu Looja enne neid, pidid nad looma selle omaenda  substantsist ja olemusest. Järgmiseks saatsid esimese sfääri kaas-loojad oma eneseteadlikud pikendused teise sfääri ja neile anti samuti käsk paljuneda ja võtta valitsemine. Mõne aja pärast tõusis teine sfäär ja need olevused, kes oma sfääri üles tõstsid ja selle käigus teenisid ära iseenda ülestõusmise, nendest said nüüd järgmise sfääri kaas-loojad.

Kõigil neil olevustel, kes saadeti uude sfääri, oli eneseteadlikkus ja vaba tahe, kuid kuna esimesed sfäärid olid loodud väga kõrgest vibratsioonist, ei hakanud mitte ükski neist olevustest uskuma lahusoleku illusiooni. Kuid iga järgnev sfäär oli loodud energiast, mis oli üha rohkem tihedam ja lõpuks jõuti punktini, kus osad viimase sfääri asunikest kasutasid oma vaba tahet, et luua illusioon lahusolekust oma allikaga. Siis lõid nad mentaalse kujutelma kaugelolevast jumalast kõrgemas sfääris ja osad neist isegi hakkasid vastu sellele, mida nad nägid kui kaugeloleva vale-jumala plaani. Duaalsuseteadvuse loomuse tõttu, olid need olevused täiesti veendunud, et nende mentaalne kujutelm ongi tõde ja seeläbi muutusid nad ligipääsmatuteks Kõrgematele Olevustele, kes olid neist sfääri võrra kõrgemal. Need Kõrgemad Olevused olid nende mitteülestõusnute allikaks ja teenisid nende vaimsete õpetajatena. Olevused, kes laskusid duaalsuseteadvusse kaotasid kontakti oma vaimsete õpetajatega ja seda protsessi sümboliseeribki müüt Aadamast ja Eevast, kes visati välja paradiisist.

Siis saabus punkt, kus väike vähemus uue sfääri olevuste seast polnud valmis ega tahtnud üles tõusta, kusjuures enamus selle sfääri olevusi olid tõstnud selle sfääri ülestõusmise punktini. Nagu vaba tahte seadus volitab, ei saa vähemus hoida tagasi enamust; sfäär tõusis ja need olevused, kes olid end eraldanud, „langesid“ uude sfääri, mis oli loodud vastülestõusnud olevuste poolt.

Järgmine sfäär oli neist “langenud” olevustest ja vastloodud olevustest. Langenud olevustel oli suurem elutarkus ja kogemused ja seoses sellega nad olid suutelised end liidriks seadma nende vastloodute üle. Vastloodud hakkasid järgima langenud olevusi oma tõeliste õpetajate asemel ja see illustreeribki, miks paljud inimkonnast siiani pimedalt järgivad erinevaid võimueliidi gruppe oma tõeliste õpetajate asemel, kes on alati valmis aitama neid, kes oma vaba tahet kasutades juhatust paluvad.

Oluline on see, et on olemas õige hierarhia olevustest, kes on üks oma allikaga ja üksteisega. See üksolemise hierarhia teab, et kõik eneseteadlikud olevused on Looja pikendused ja nad on pühendunud igaühe aitamisele ülestõusmise tee leidmisel. Kuid nende jaoks ekisteerib vaba tahe ja nad ei suru end peale ega manipuleeri kellegagi.

Erinevalt nendest, on langenud olevused lõksus lahusolekuillusioonis ja seepärast nad mitte ainult ei lükka tagasi vaimseid õpetajaid ja nende juhendamist, vaid püüavad kallutada ka teisi seda tegema. Nad tahavad olla inimkonna juhid ja inimesed oma orjadeks muuta. Nad moodustavad vale-hierarhia, väites, et nemad ongi inimkonna tõelised juhid.

 

Kuna vale-õpetajatel pole respekti inimeste vaba tahte suhtes, on neil olnud edu inimkonna manipuleerimisel inimeste tõelise identiteedi ja meele tõeliste jõudude eitamisse. Kuid nende kontroll inimeste üle on baseerunud väga ebapüsivatel tingimusel, nimelt sellel, et hoida inimesi teadmatuses. Inimeste teadmatuses hoidmine on  muutunud järjest raskemaks ja järjest rohkem inimesi on muutunud küpsemaks ja intuitiivselt tajunud, et elu on enamat. Kuid maa peal valitsevad võimueliidi grupid on järjest meeleheitlikumad oma katsetes takistada inimesi ära tundmast selle planeedi elu tõelist dünaamikat.

 

Sellel ajastul on tegelikult suur potentsiaal massiliseks ärkamiseks, mis rebib puruks võhiklikkuse loori nii, et maapealne võimueliit kaotab oma haarde inimmeelet üle. Selleks on paljud küpsed vaimsed olevused tulnud praegusel ajal vabatahtlikult kehastusse Maa peale, et just nimelt kaasa aidata sellele ärkamisele. Need olevused on tulnud teenima eeskujudena sellest, kuidas tõusta inimpiirangutest kõrgemale, sealhulgas nii füüsilistest kui mentaalsetest haigustest. Kuid niisuguste eeskujudena teenides peavad nad kõigepealt järgima iidset kutset: „Arst, tervenda end ise!“

Nad peavad välja kasvama inimidentiteedi tundest ja julgema väljendada end sellena, kes nad on tõeliselt, inspireerides tegema teisi sedasama.

Kuigi see on individuaalne ülesanne, pole keegi üksi selle eesmärgi poole püüeldes. Ülestõusnud meistrid on valmis aitama igatüht täitma seda kutset ja oma olemise mõtet. Seda seletab ka mõte, et ülestõusnud meistrid  teavad, et kõik ülestõusmata  olevused on vaimsete olevuste pikendused. Mõned ülestõusnud meistrid on  saatnud iseenda pikendused kehastusse. Kuid paljud maapealsed olevused  on tulnud kõrgema sfääri olevustest kui seda on sfäär, mis on vahetult maise sfääri kohal. Ülestõusnud meistrid ei taha, et inimesed näeksid neid nii „kõrgete ja vägevatena“, tavainimese haardeulatusest väljasolevana. Igal inimolendil on potentsiaal otsese kontakti loomiseks oma vaimsete õpetajatega, minnes iseenda sisse. Tõesti on Jumala kuningriik teie sees.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine