Vaimse olemisahela mõistmine

Teadmiste edasiandmiset vaimsetest õpetajatest võib kahel viisil teha. Võib alustada asja inimeste poolt vaadatuna ja võib vaadelda asju vormimaailma algest lähtuvalt. Me teeme mõlemat.

On olemas inimesi, kes on rahul oma eluga niisugusel moel, nagu nende elu olekski nii programmeritud, see tähendab, nad eitavad oma jõudu olla enamat kui inimolend, võttes omaks ühiskonnas valitseva võimueliidi (-eliitide) poolt nende jaoks määratud seisukohad. Kuid on ka inimesi, kellel on sügavam sisemine taju sellest, et elu peab olema midagi enamat. See „enamat“ on võimalus tõsta oma teadlikkust, laiendada oma teadvust ja enesetajumist. kuni tõustakse kõrgemale sellest, mida nimetatakse enamike poolt tavateadvuseks. See on potentsiaal pääseda välja mõlemast, nii sisemistest psühholoogilistest kui välistest füüsilistest piirangutest, mida enamus peab möödapääsmatuteks.

Läbi ajaloo on paljud inimesed jõudnud suuremasse teadlikkuse seisundisse, väiksemasse enesekesksuse ja isekuse teadvuse seisundisse, kui seda on tavamäär. Kuid mis juhtub nendega, kui nad Maa pealt pääsevad? Mis on siis teadlikkuse tõstmise point, kui sellel pole tagajärgi pärast lühiajalist sellel planeedil elatud aega?

Kui võetakse omaks, et meel on sõltumatu füüsilisest kehast, saab ilmsiks, et meel elab üle keha surma. Lisaks veel avab see võimaluse  meele  taaskehastumisele Maa peal erinevatesse kehadesse, et niimoodi järk-järgult kasvatada oma eneseteadlikkust. Teiste sõnadega, ajaloo suurkujud pole põhimõtteliselt teistsugused kõigist teistest, nagu võimueliit väidab. Need ajaloolised suurkujud on kasutanud  võimet tõsta oma teadlikkust ja läbi mitme kehastuse on nad jõudnud suuremale eneseteadlikkuse tasandile kui keskmised inimesed. Kuid see tee on avatud kõigile ja need, kes teavad, et elu on midagi enamat, on juba järginud seda teed kehastuste jooksul. On aeg teadlikult ära tunda see tee ja seeläbi  jõuda arengus kiiremini edasi.

Mis on siis tee lõplik eesmärk? Kui nähakse seda, et meel elab üle keha, siis hakatakse nägema ka materiaalse universumi kõrgemat eesmärki. Meel on tõesti vaimne olevus ja füüsiline keha on vaid vahend, mida meel kasutab eesmärgiga kogeda materiaalset universumi ja ennast selles väljendada. Mis eesmärk on vaimsel olevusel, kui ta laskub materiaalse maailma tihedamasse sfääri? Üks põhjus selleks on vaimsel olevusel kasvada eneseteadlikkuses. Teine põhjus  on tuua siia materiaalsesse maailma oma unikaalne kingitus – oma vaimne tuli ja individuaalne loovus ja aidata tõsta materiaalset maailma vaimse valdkonna tasandile.

Materiaalne universum on kui klassituba, nagu teatud laboratoorium, kus vaimsed olevused saavad õppida väljendama oma kaas-loovaid võimeid. Siit järeldub, et olles käinud seda kaas-loomise rada piisavalt kaua, võib-olla paljude maiste kehastuste jooksul,  jõuab olevus teadvuse seisundisse, mis lubab tal maise kooli lõpetada eeldusel, et ta on läbinud viimase eksami. Siis võib olevus üles tõusta materiaalsest universumist ja temast võib saada püsiv vaimse valdkonna elanik, olles ühinenud vaimsete õpetajate ja Ülestõusnud Meistrite grupiga.

See, kes on selle tee läbinud, saab ka teisi aidata teha sama. Näiteks ütles Jeesus: „Kui mind üles tõstetakse Maa pealt, siis ma tõmban kõik enda juurde“. See tähendab, et  käies seda teed ja tõustes kõrgemale maisest vibratsioonist, kujundas ta raja läbi kollektiivteadvuse dzungli, tehes sellega sama tee läbimise teiste jaoks kergemaks ja mida rohkem ja rohkem inimesed seda teed järgivad, muutub ka läbi dzungli viiv rada laiemaks, kuni põhihulk elanikest tunneb ära, et „tava“-teadvusele on olemas alternatiiv.

Inimteadvuse tõstmise tee on ainus lootus inimrassi ellujäämiseks. Samuti hakatakse ka aru saama duaalsuseteadvuse olemusest, saab selgeks, et duaalsuses on alati kaks opositsioonisolevat polaarsust. Need polaarsused on lukustatud igavestikestvasse võitlusse ja Maa peal esindavad neid kaht  poolt ametisolev ja valitsejaks pürgiv võimueliit. See duaalne võitlus seletab ära kogu sõjapidamise, konfliktid ja metsikuse, mida siin planeedil on nähtud ajaloo jooksul. Arusaajad mõistavad, et suurenenud destruktiivse jõuga tänapäeva relvadega on inimrassil end võimalik hävitada. Ainus lootus on see, et kriitiline mass inimesi avastab, et duaalsuse illusioonile on olemas alternatiiv. Kui transformatsiooniteed järgib piisavalt inimesi, saab luua impulsi, mis tõstab kollektiivteadvuse kõrgemale võimueliidi ja inimego poolt loodud „sõjaudust“. See on ainukene tõeline reaalne lootus paremaks tulevikuks ja ka Kuldse Ajastu saabumiseks sellele planeedile.

 

 

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine