Arusaamine materiaalse valdkonna neljast tasandist

Isiklikule tervenemisele kõrgemal tasemel lähenemiseks ja selleks, et mõista, kuidas ülestõusnud meistrid oma õpetusi annavad, tuleb läheneda teistmoodi tõsiasjale, et kõik on energia ja et energia on vibratsioonivorm. On teada, et inimsilm on suuteline tabama vaid valgust, mis vibreerib teatud sagedusespektris, mida kutsutakse nähtavaks valguseks. Ka see on tavateadmine, et on olemas nähtavast valgusest madalamaid ja kõrgemaid sagedusi. Näiteks on ultravioletvalgusel kõrgem sagedus kui nähtaval violetsel valgusel.

Nagu varem sai selgitatud, saab erineva sagedusega valgus toimida vastastikku ja moodustada segunevaid mustreid ja seitse vaimset kiirt on kombineeritud, moodustades interferentsmustri, millest tuleneb materiaalne universum. Samuti on juba selgitatud, et vaimne valgus järk-järgult madaldub vibratsioonis kuni ta vibreerib füüsilise mateeria moodustamise sageduses. Kuna füüsiline mateeria on kaunikesti tihe, on materiaalse tasandi madalaima vaimse tasandi vahel vahemik. Selles vahemikus asub kolm teist valdkonda või võnkesagedust, mis esindavad jadamisi madalamat vibratsiooni vaimsest füüsilisse reaalsusse. Selle kolme reaalsuse energialained tegelikult kombineeruvad, moodustades füüsilise mateeria. Materiaalse maailma kõrgemad tasandid vastavad ka inimmeele kolmele tasandile:

 Eeter- ehk identiteedivaldkond. See on materiaalse maailma kõrgeim võnkesagedus ja see on esimene valdkond, kuhu vaimne valgus „siseneb“, kui ta on vibratsioonis madaldunud. See ongi koht, kus valgus hakkab võtma kõige selle vormi, mida galaktikas leida võib kuni sinu füüsilise kahani välja. Sellel tasandil on salvestatud kõigi materiaalsete ilmingute kavand. Näiteks on planeet Maa puhas originaalplaan siiani muutumatult sellel tasandil salvestatud. Sinu füüsilise keha puhas kavand on salvestatud sinu isiklikus identsuskehas.

Eetertasand vastab meele kõrgeimale tasandile. Nagu nimi ka vihjab, on see koht, kuhu on sinu identsustaju  kinnitatud. Kuna see on meele kõrgeim tasand, siis mõjutab ta mõistagi kõike, mis tuleb pärast seda. Kui sa ennast identifitseerid patusena, siis seesama identsustaju paratamatult mõjutab sinu mõtteid ja tundeid iseenda kohta ja samuti mõjub su tegudesse.

Mentaalne valdkond. See on mõtete tasand, kus eeterkavand võtab juba konkreetsemaid vorme. See tasand on tihedam kui identiteeditasand, see tähendab, et vormid, mis seal eksisteerivad on vähem voolavamad ja seega raskemad muuta kui need, mis on kõrgemal. Näiteks sinu mõtteid sinu enda kohta on raskem muuta kui sinu identsustaju. Mentaaltasand on tihedam, seega on mõtted rohkem tardunud ja neid on raskem muuta sellel tasandil. Tunduvalt tõhusam on minna identiteeditasandile ja ümber lülitada oma identsustaju, mis mõjutab automaatselt sellest lähtuvaid mõtteid. Lõks on selles, et kuigi sa tead meeletasandite olemasolust, on raske häälestada oma teadvust identsusmeele kõrgematele vibratsioonidele. Õpetused selle kohta, kuidas seda teha on avaldatud järgnevates osades.

 Emotsionaalne valdkond. Muidugi on see tundetasand, kuid emotsioone võib näha ka kui energiat liikumises. See tasand on vahetult pärast füüsilist ja see on tasand, kus mentaalse valdkonna konkreetsed mõtted imbuvad läbi Ma-ter valguse kohal oleva energiaga ja see liitub füüsiliseks vormiks. Kuigi emotsioonid tunduvad olevat voolavad ja ebapüsivad, on tegelikult täiesti raske muuta oma emotsioone emotsionaalse meele tasandilt lähtuvalt. Emotsioonid on mõtetele järgnevad, seega suudad sa teatud emotsioonid tõeliselt ületada vaid mõtteid muutes ja vaid oma identsustunnet muutes saad sa valitsemise võtta oma mõtete üle.

Madalaimas meeletasandis olles teed sa teadlikke otsuseid füüsilise teo kohta. Kuigi paljudel juhtudel pole su teod tõeline teadlik valik, sest su otsused põhinevad sellel, mida etendavad teadlikule minale kolm madalamat meeletasandit. Selle illustreerimiseks võrdle seda filmiprojektoriga.

Sinu mentaalset tegevust juhib energiavool, mis tulvab sinu vaimsest minast (selgitatakse hiljem). See energia on kui valge valgus, mille tekitab lambipirn filmiprojektoris. Kui valgus siseneb sinu meelde, siis kõigepealt läbib ta sinu identiteedimeele, mida võiks võrrelda filmilindiga projektoris. Muidugi võtab valgus mistahes nende kujundite vormi, mille sa oled oma identsusmeelde salvestanud.

Kui valgus on üle võtnud identiteedikujundid, siseneb ta sinu mentaalsesse kehasse. Sa nagu lisaksid teise filmilindi filmiprojektorisse. Valgus võtab nüüd kombineeritud pildi – segamustri – sinu identiteedi ja mentaalse meele kujutistest. Sul võivad olla mõtted, mis tugevdavad su identsustunnet või mõtted, mis seda blokeerivad. Kombineeritud muster siseneb sinu emotsionaalkehasse, mis on kui kolmas filmilint. Emotsionaalne keha on kui emotsionaalse energia hoidla. Paljud inimesed on oma emotsionaalsesse kehasse loonud näiteks viha ja hirmu energiate mahutid. Kui valgus läbistab selle akumuleerituse, loob ta uue segumustri, mis siseneb siis teadlikku meelde. Ent kuni sinnani, kuni valgus on  üle võtnud kujundid ja tunded, mis on salvestatud meele kõrgemasse tasandisse, võib see sisenemine avalduda teadlikule minale niivõrd võimsa impulsina, et inimesed rakendavad selle kohe tegevusse. Nad ei mõtle ei alistada seda (impulssi), ega tunne ka, et neil oleks jõudu seda alistada oma teadliku meelega. Võiks öelda, et üks vaimse tee peamisi eesmärke on võtta valitsemine oma mentaalsete protsesside üle, et elu poleks juhitav alateadlike impulsside poolt, vaid saaks teha teadlikke valikuid tegevusi valides ja seda teadliku meele tasandil.

Mis juhtub meele kolmel madalamal tasandil, millel on sügav mõju füüsisesse, mis on tegelikult loodudki identiteedi, mentaalse ja emotsionaalse „keha“ poolt kui vaadelda seda isikliku tervenemise perspektiivis. Täiuslikult terve keha detailne plaan on salvestatud identiteedi valdkonna kõrgeimasse tasandisse, kuid kui valgus läbib madalamad tasandid, võib detailne plaan ”määrduda” või teiseneda sureliku identsustunde, duaalsete mõtete ja ebapuhaste tunnete poolt. Seega kui  valgus moodustab füüsilise keha, siis ei vasta see puhtale eeterplaanis olevale vaid segumustrile, mis on identiteedi, mentaalse ja emotsionaalse meeletasandi kombinatsioon. Nüüd saab ilmsiks, miks kolme madalama meeletasandi sisul on sügav mõju tervisele ja miks on vaja neid meeletasandeid teadlikult juhtida ja puhastada neid mistahes defektsusest.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine