Kaks põhilist evolutsiooni

Vaimses valdkonnas on kaks põhilist evolutsiooni:

 Kaas-loojad. Kui uus sfäär on loodud, ei vibreeri see veel vaimse valdkonna tasandil. Metafoorselt võiks öelda, et see sfäär on pimedusega täidetud tühjus, kus pole  vaimsele valdkonnale iseloomulikku valguse heledust. Selle sfääri peab tõstma heleduse tasemele ja seda saab teha nende olevuste läbi, kes laskuvad uude sfääri. Need olevused võtavad „keha“ mis on selle sfääri energiast, mis võimaldab neil vaimset valgust kiirata ja suurendavad niimoodi valguse intensiivsust selles sfääris. Kui on jõutud valguse intensiivsuse kriitilise piirini, võib see sfäär „üles tõusta“, saades vaimse valdkonna osaks. Kaas-loojad on eneseteadlikud olevused, kes on kavandatud laskuma justloodud sfääri. Valguse kiirgamisele lisaks aitavad ka üles ehitada selles sfääris oleva struktuuri. Nad suurendavad oma kaas-loovaid võimeid ja tõstavad oma teadlikkust, mille abil saavutavad nad meisterlikkuse vormimaailma põhilises kunstis, valitsedes „mateeriat“. See on võime vormida mentaalseid kujutisi ja panna need põhisubstantsile, mis vormimaailma moodustab, nimelt Ma-ter valgusele.

Kui kaas-looja keeldub kasvamast eneseteadvuses, viib see eraldatuse illusioonini, et ollakse eraldatud oma allikast ja teistest sfääri olevustest.  Kuna aga enamus olevusi antud sfääris on ülesmineval teel oma teadlikkuse suurendamises, laiendades oma enesetaju (kuni see hõlmab Looja ja kõik eneseteadlikud olevused), võib vähemus asuda allaminevale eneseteadlikkuse vähendamise teele. Nad teevad seda, luues algillusiooni eraldatusest ja kasutavad siis duaalsuseteadvust lahusoleva mina ja identsuse loomiseks, mis näeb end lahusolevana oma allikast ja teistest olevustest.

See on sama, kui olevus siseneb maa-aluste koobaste süsteemi, mis juhib teda järjest kaugemale valgusest, kus iga pööre esindab järgmise dualistliku illusiooni omaksvõttu. Vaba tahte tõttu saab olevus langeda väga sügavale sellesse illusioonidedzunglisse (mida tihti kutsutakse Mayaks). Olevus jätkab sellel teel käimist kuni tal tekib käbimurde kogemus, mis paneb ta otsusele jõudma, et ta enam rohkem ei taha kogeda eraldatust, vaid tahab tagasi üksolemisse. Sellest punktist pakuvad talle abi vaimsed õpetajad, et järk-järgult pääseda välja sellest illusioonidedzunglist tagasi eneseteadvuse laiendamise algsele teele. Duaalsuses olev olevus ei  saa enne üles tõusta, kui ta on eraldatuse illusiooni ületanud. On võimalik, et niisugune olevus pole valmis tõusma, kuigi see sfäär, milles ta elab, on tõusuks valmis. Sel puhul langeb olevus värskelt loodud sfääri ja peab oma teed jätkama sealt alates.

Inglid.  Kui uus sfäär on loodud, on sellel suurem „tihedus“ kui vaimsel valdkonnal, mis tähendab, et selle sfääri asunikud esmalt otseühendusse astuda vaimse valdkonnaga ei suuda. On vaja olevusi, kes suudavad tegutseda vaimse valdkonna olevuste sõnumitoojatena ja tuua sõnumi või vaimse valguse ülestõusmata olevusteni.

Inglid tegutsevad sõnumitoojatena vaimse valdkonna erinevate tasandite vahel.  Vormimaailm säilib läbi energiavoolu, mis tuleb otse Loojalt. Kuid Looja energia või vibratsioon on nii kõrge, et madalamatel tasanditel olevad olevused ei suuda häälestuda valgusele otse. Et  madalama tasandi olevus saaks valgust, peab see minema vibratsioonitasemele, mida olevus saab kätte. Siit tuleneb inglite üks funktsioon. Teiseks saab tuua otseseid sõnumeid madalal tasemel olevatele olevustele nagu näiteks Neitsi Maarjale ilmus ingel, et aidata tal aktsepteerida tulevast  Jeesuse sünnitamist. Inglid saavad tuua ka abi kannatustes, nagu on tunnistanud paljud inimesed, kes on inglitega kohtunud.

Inglid ei olnud kavandatud kehastuma madalamas sfääris, vaid teenima seda sfääri ülevalt. Inglitel on samuti vaba tahe ja nad kasvavad, aidates kaas-loojatel kasvada, sest see aitab nende enese-teadlikkusel areneda, kuid inglid võivad valida vastuhaku. See põhjustab nende „langemise“ duaalsuse teadvusesse, mille tõttu saavad neist langenud inglid. Paljud võimueliidi gruppide liikmeid Maa peal on just nimelt langenud inglid ja nad langevad seetõttu, et on hakanud uskuma illusiooni, et nad olid ülimad nendest, keda nad teenima pidid. See selgitab ka suhtumise, miks paljud võimueliidi liikmed usuvad siiralt, et on põhimõtteliselt üle enamikust elanikkonnast ja seepärast on neil õigus valitseda ja võimu tarvitada. See selgitab ka miks neil pole nii tihti kaastunnet kannatuste suhtes, mille nad ise tekitavad inimestele, kui nad teiste võimueliidi gruppidega rivaalitsevad.

Kui ingel langeb, muutub ta sisuliselt kaas-loojaks, käies sama, duaalsuseillusioonide tasapisi maharaputamise teed,  kuni ta on vaba omaks võtma algset eneseteadlikkuse kasvatamise teed.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine