Tervenemine esimese kiire vaatenurgast nähtuna

Enne, kui saab alata tõeline tervenemine, peab  tahe muuta oma elu ületama tahte haiguse sümptomite eest põgeneda.

Karma nägemine mitte-lineaarsest vaatevinklist

 Meister MORE, esimese kiire esindaja; 17. aprill 2009, Lourdes.

 …………..

Ausus on tõelise tervenemise alusmüür
Ma ütlen teile, mu armsad, selleks, et saavutada tõeline tervenemine, peame me alustama kindlalt aluselt. Ja muidugi peame me alustama Jumala tahte esimesest kiirest. Mis on esimese kiire omadus? Te võite arvata. et see on Jumala tahe, võite mõelda, et see on Jumala jõud, kuid kuidas oleks niisuguse omadusega nagu ausus?

Ausus, mu armsad, kas pole see mitte esimese kiire omadus? Kas pole see mitte Jumala tahte  ja Jumala jõu väljendus? Mu armsad, mis on aususe tuum? Kas pole see üksolemine Jumala tahtega? Tõesti, Jumal on ülimalt aus, ta ei saa enese eest midagi varjata.

Te võib-olla olete kuulnud  vana küsimust, mis on lineaarse meele poolt küsitud: „Kui Jumal on ülim, kas ta saab siis luua kaljukamaka nii suureks, et ta seda ise tõsta ei jõua?“ Mu armsad, Jumal on Üks, Jumal ei saa luua midagi, mis on tema eest peidus ja siit tuleneb ausus. Mu armsad, kaalutlegem, mis on ebaaususe sügav tuum. See on uskumus, et miski saab olla peidus, et on võimalik öelda või teha teatud asju, mõeldes iseendas muud. Madu esitles aias end Evale kui vabastajat, tulles teda vabastama vaime õpetaja käsu kütkeist. Ja siin te näete, kuidas haiguse vundament ongi maha pandud ja see on ebaausus, illusioon, et midagi saab varjata.

Mõelgem aususest ja minu eelmisest sõnumist, et teil on oma vaba tahte läbi saada mistahes kogemus, mida tahate, astuda eluteatrisse ja panna selga iga kostüüm, milles olekut te soovite kogeda,  mu armsad. Miski pole valesti,  pole patt – või kuidas te tahate seda nimetada – kui proovite erinevaid  kostüüme elu näitelaval. See on õigus, mille Jumal on teile andnud. Kuid, mu armsad, kui te hakkate looma uskumust, et olete lukus selles teatud kostüümis ja et mõni väline jõud takistab teid edasi liikumast, siis astub sellesse pilti ebaausus. Miks ma ütlen ebaausus? Kui te nüüd näete öeldut realistlikumas perspektiivis, siis  te mõistate, et Jumal on andnud teile täieliku vabaduse proovida neid kostüüme, mida te tahate. Jumal ei sunni teid proovima kostüüme. Mida see tähendab, mu armsad? See tähendab, et teie - teie ise valite, mis kostüüm selga tõmmata.

Kui te loote uskumuse, et teie pole valinud oma hetkesituatsiooni, et see situatsioon pole teie oma valikute tulemus, siis panete te ennast olukorda, kus olete lukus selles lõksus, mida me oleme nimetanud lõksuks-22. Te näete, mu armsad, kui te kujutlete, et mingi väline jõud on teid teie jooksvasse olukorda pannud, kes siis saab teid sellest olukorrast vabastada? Loogiliselt võttes peab see olema väline jõud, kas pole nii? Ja see tähendab, et te olete ära andnud jõu oma situatsiooni muuta. Te olete pannud end passiivsesse seisu, mu armsad, oodates mingit välist jõudu, kes peaks seda teie eest tegema. Ja nüüd te olete teinud jälle midagi, milleks on teil täielik õigus – te olete oma vaba tahte ära andnud välistele jõududele. Veelkord, mu armsad, Jumal on teile andnud vaba tahte. Nagu Maitreya selgitab oma raamatus, on teil õigus oma vaba tahe ära anda, teil on õigus otsustada, et te enam ei taha otsustada, teha otsus, et te ei taha enam otsuseid teha ja seega luua endale mingi kinnistatud mõttevorm, et on olemas mingi väline jõud, mis teie elu juhib.

Olge ettevaatlikud vaba tahte kavaluses
Te näete, mu armsad, et madu sosistab teile kõrva, et teil on õigus luua see roll, see kostüüm ja proovida järele, kuidas on selles end jõuetuks muuta. Lineaarse intellektuaalse meele vaatenurgast vaadates tundub, et maol on õigus, kuid kavalus siin, mu armsad, on selles, et kui te annate ära oma jõu, siis kuidas te saate kostüümist välja astuda? Kuidas te saate selle maha jätta, sellest minema astuda? Kas te näete seda peensust? 

Lineaarse, analüütilise mõistuse seisukohast ei saaks tingimata öelda, et madu eksis, kuid Jumal on andnud teile täieliku vabaduse ja ei piira teie valikuid. Te võite selga proovida mistahes kostüümi ning pole vahet, mis kostüümi te selga tõmbate, aktsepteerib Jumal teid selle olevusena, kelle tema on teid loonud iseenda pikendusena, mis tähendab, et igal ajal, kui teie soovite maha panna vana ja riietuda uuega Kristuses, uuega Üksolemises, siis võtab teid Jumal vastu avasüli. Jumal ei kärbi teie vabadust panna selga mingi kostüüm ja see siis jälle ära võtta.

Kuid kas näete, et maoloogika piirab teie vabadust? Kui te aktsepteerite valet, illusiooni, mingit välist jõudu nagu on seda vihane Jumal taevas, kelle pärast olete te patusena sündinud, kes on teid heitnud mingisse olukorda, siis te lihtsalt ei suuda uskuda, et te saate võtta ära selle kostüümi, selle vana ja uuesti sündida uue olevusena Kristuses. Kuna Jumal on andnud teile jõu ja vabaduse seda jõudu kasutada, siis madu ja maoteadvus püüab teie jõudu ära võtta.

Ja muidugi mina, kui Jumala Jõu esindaja ütlen, et üldine Jumala tahe on see, et te kasutate oma vaba tahet, loote oma kogemused, mida ise tahate, et teil oleks võimalus õppida. Sellepärast on teil potentsiaal eralduda üksolemisest, uskuda maovalet, järgida seda vale teed, allaviivat teed, eraldades ennast järjest rohkem ja rohkem üksolemisest.

See on teie õigus. Ma austan seda. Kuid see ei ole mitte mingilgi viisil Jumala tahe. Et te peate kannatama või olema  piiratud identsustajus kinni. See pole mitte Jumala tahe teie kohta, et te näeksite end vähimana, kui see puhas olevus, kellena Jumal teid algselt on loonud.

Tervenemise Alfa ja Omega
On olemas Jumala tahte Alfa aspekt, mis on andnud täieliku valikuvabaduse ja on ka Jumala tahte Omega aspekt, mis soovib, et te kasutaksite oma valikuvabadust, et saada ENAMAKS, mitte vähemaks.

Niisiis, mis on siin õppetunniks tervenemise terminites? Mis on tõeline tervenemine? See on enesetervendamine!

Mis on elu eesmärk? See on mina kasvamine teie enese-teadlikkuse kasvamine, mu armsad, mis on vormimaailma eesmärk tervikuna. Kui te alustate väga piiratud identsustajuga, samastades end mõne materiaalse vormiga, nagu on seda näiteks teie füüsiline keha, kuid polegi tähtis, kui piiratud see identsustaju on, on teil olemas potentsiaal kasvada eneseteadlikkuses kuni te jõuate selle olevuse teadvusse, kes te tõeliselt olete.

See kasvamine on enese-kasvamine. Seda ei sunni Jumal teile peale, sest enese-kasvu ei saa peale sundida. Tõelise tervenemine algab siis, kui te tunnete ära,et teie olete valinud Üksolemisest lahus olla, et põhjus, miks teie füüsiline keha või teie meel tervenemist vajab, on teie valikutes, mida tegite ja mis teid piiravad või õigemini piiravad teie enesetaju laiendamist. Te jäite selle illusiooni lõksu, kusjuures olete hakanud end nägema mitte vaimse olevusena, kes on ajutuselt üle võtnud teatud rolli ja kostüümi materiaalse universumi draamas, vaid arvate, et olete selles universumis lõksus ja teatud rolli lõksus. Seeläbi olete andnud ära oma jõu end tervendada.

Kuidas te saate kasutada seda jõudu? Mu armsad, kui te tõeliselt mõistate vaba tahet, siis te ka mõistate, et see tahe on vaba.  Täielikult vaba, mu kallid. Jumal on andnud teile tahte, mis on täielikult vaba. See tähendab, et kui teie saate valida endale teatud kostüüm selga tõmmata, ükskõik, kuidas see kostüüm ka välja näeb, on teil igal hetkel täielik vabadus end sellest kostüümist eraldada  - lihtsalt võtke see ära seljast, las ta kukub teist maha, las vana sureb, et saaks ümbersündida  teie enesetaju. See on Jumala poolt teile antud jõu äratundmine. Ego ja valeõpetajad, need maoteadvuses olevad, üritavad teilt jõu ära võtta, pannes teid uskuma, et te olete kas see kostüüm või siis see roll või et te lihtsalt ei saa seda seljast ära võtta.

Uue lähenemise avamine karmale
Mu armsad, kui te vaatate inimkonda, siis on siin niisugune eraldusjoon, mida peate uurima. Nimelt samastavad paljud end siiani täielikult füüsilise kehaga ja nende üleskasvamine konkreetsetes perekondlikes oludes, kultuuris, rahvuses ja etnilistes rühmades, usus, rassis või ükskõik mis eraldusi teil veel on, mõjutavad nende identiteeti. Kuid vaimsemad inimesed on hakanud ärkama sellest illusioonist ja mõistma, et nad on enamat kui need välised identiteedid, tasemed ja jaotused. Kuid kui te hakkate  ärkama ja mõistma, et te olete enamat, siis seisate te silmitse valega, et te ei saa lihtsalt niisama minema astuda oma vanast identiteedist, sest te olete teinud vigu, patte ja kuidagi peab need patud ära tasuma, karmat peab tasakaalustama.

Mu armsad, kas tohin teid paluda osaleda väikeses mõtte-eksperimendis siinsamas. Võtame vana idas antud õpetuse – isegi õpetuse, mille me oleme leidnud vajaliku anda praeguses Ülestõusnud Väe õpetuses – nimelt,  õpetuse selle kohta, et karma on väline jõud. Te olete teinud vigu eelmises elus ja teil on mingisugune võlg elule ja kaalukausid peavad tasakaalu saama. See energia, mida te olete valesti kvalifitseerinud peab tasakaalustatud saama, mu armsad.

See pole tingimata ebakorrektne. Teil on vaba tahe  teha mida te iganes tahate, kuid mis on see, mis laseb teil teha materiaalses maailmas seda, mida te iganes tahate? See on portsjon vaimset valgust teie enda Mina Olen Kohalolekult, mida te siis väljendate läbi oma nelja madalama keha. Ja te olete muidugi vastutavad selle eest, mida te selle energiaga teete. Te ei saa jäädavalt Maa pealt lahkuda, kuni te pole lõpuks üles tõstnud  kogu seda energiat, mida te olete muutnud läbi mitte-armastuse vibratsiooni, seeläbi piirates kogu elu.

Te peate jõudma punktini, kus vähemalt teie kohalolek siin Maa peal on tasakaal ja te ei madalda eluvibratsiooni. Jah muidugi, te pole tulnud siia eluvibratsiooni madaldama ega ka mitte võitlema läbi sadade kehastuste vaid selle nimel, et tasakaalupunkt leida ja siis lahkuda. Te olete tulnud siia tooma positiivset kingitust, särama oma valgust materiaalse universumi pimeduses ja lõplikult üles tõstma seda sfääri nagu Maitreya selgitab, et see sfäär saaks tõusta ja Jumala Kuningriik saaks ilmneda.

Vaadelgem seda, et te olete kaas-loojad, kes on eksperimenteerinud vaba tahtega läbi paljude elude. Te olete võtnud enda peale teatud rolle, identifitseerinud end üksolemisest lahusoleva olevusena ja te olete kasutanud teile Mina Olen Kohaloleku poolt antud energiat lahusoleva mina jaoks asjade omandamiseks ja omamiseks. Võib-olla olete end tõstnud teistega võrreldes ja omandanud prominentseid positsioone ühiskonnas ja see on võimaldanud teil oma tähtsuse rõhutamiseks teisi alandada.

On olemas muidugi palju meetodeid niisuguse karma loomiseks. Kuid vaadake nüüd seda realistlikult, mu armsad  ja mõistke, et pole olemas midagi, mida ei saaks sõnades väljendada ja seda siis moonutada maoteadvuse ja maoloogika poolt. See on maoloogika sisu – kui te sööte vilja, siis saate te „targaks kui Jumal“, te saate Jumalaks, „tundes head ja kurja“, mis tähendab, et te sisenete duaalsuseteadvusesse, mu armsad, kus te nüüd arvate – teie ego arvab – et see on õigus määratleda head ja kurja ülimas tähenduses.

Seepärast näete te, et Maapealsed religioonid määratlevad end kui ainuõiged ning seeläbi määratlevad nad ka uskumuse, et kõik mitte-liikmed põlevad igavesti põrgus. Leidub neid, kes on omaks võtnud teatud poliitilise filosoofia kui teiste suhtes ülema, millest tuleneb uskumus, et püüe allutada teisi filosoofiaid on siin õigustatud, kehtestades oma süsteemi ülejäänud maailma jaoks.

Te näete nüüd, kuidas maoteadvus püüab teid sellesse uskumuselõksu, et neis vormides, mida te maailmas näete, on ülim tegelikkus ja te lihtsalt ei saa neist välja astuda. Te olete vormi, kujutise, teadvuse  poolt risti löödud. Nagu väljendas Jeesus, te sisenete eludraamasse ja nad „löövad teid risti“. Ja tundub nagu Jeesusegi puhul, ta ei saa teha midagi muud, kui seda osa mängida.

Vaadake ristitee peatuskohti nii nagu on neid väljendatud siin läbi katoliku traditsiooni.[35] Jeesus on surma mõistetud. Jeesus aktsepteerib oma risti. Isegi see on passiivne tegutsemisakt, mille teised tahavad tema peale panna. Jeesus kukub, keegi aitab tal risti kanda, keegi pühib ta pisaraid, keegi püüab talle öelda, et ärgu ta mingu sellest läbi. Ta on naelutatud ristile, ta sureb, ta on alla võetud, ta on hauda pandud. Kõik passiivsed asjad, mu kallid. Kuid mis puudub ristitee peatuskohtadel? Paljugi puudub, kuid üks neist on, mu armsad, see tõsiasi, et Jeesus valis minna Jerusalemma, teades täiesti hästi, mis võib juhtuda. Ja mis kõige tähtsam, rippudes ristil valis ta loobuda pettekujutlusest ja seeläbi jättis ta silmapilkselt maha eraldatud minatunde, näidates seda potentsiaali, et te kõik saate silmapilkselt lasta vanal olemusel, vanal minal surra ning seepärast ei lakka te eksisreerimast, nagu valeõpetajad ja ego tahavad teid uskuma panna, vaid te just nimelt sünnite ümber suuremasse identsustundesse, sellesse minasse, milles te olete siiani Jumala silmis.

Murranguline vaade karma küsimuses
Mu armsad, on olemas sügavam tõelisus. Tulles tagasi karmamõiste juurde, missugune on maotedvuse poolt sellele kontseptsioonile peale pandud illusioon? Maoteadvus põhineb eraldatusel ja kui te olete oma allikast eraldatud, mida te siis Jumala võimust arvama peaksite? Te peaksite siis arvama, st see saab tulla vaid  väljaspoolt teid, sest kui te näete endid eraldatud olevustena, siis ei saa te omaks võtta, et Jumala jõud tuleb teie seest. Siis olete te vastuvõtlik uskumusele, mu armsad, et ühes äärmuses vajate te välist päästjat ja teises äärmuses peate te tegema midagi siin all Maa peal kui lahusolev Jumalast selleks, et saada lunastatud oma partud või tasakaalustatud oma karma.

Nüüd, mu armsad, hoiduge sellest, mille eest ma teid praegu hoiatan. Olge nüüd täherlepanelikud ja võib-olla isegi astuge samm tagasi ja vaadake kuidas teie oma väline analüütiline meel üritab teid ninapidi vedada ning teie kas ei kuule mu sõnu või ei kuule nende tõelist tähendust. Mida varem öeldi? Öeldi seda, et te olete omaks võtnud arvamuse, et teil on midagi viga. Mingi nüanss teis on valesti, teis on mingi teatud probleem, mis blokeerib teie sissepääsu Jumala kuningriiki. Kuid, mu armsad, mis teil tõeliselt viga on, see, et  te arvate endal midagi viga olevat. Ja kustkohast see arusaam pärit on? See on tulnud ersaldatuse illusioonist, see on eraldatud mina loomingu vili! Küll võib õelda, et erasldatud minal on midagi viga, kui keegi tahab dualistlikes terminites mõelda, kuid teil pole mitte midagi viga selle olevusena, kes te tõeliselt olete.

Suuremas perspektiivis pole isegi eraldatud minal midagi viga, sest Jumal ei mõtle niisugustes terminites, nagu seda on õige ja vale. Jumal mõtleb vaid terminites nagu tõene ja ebatõene ning vaid see, mis on loodud üksolemises, üksolemise väljendamisena, siis vaid see on tõene. Kogu looming, mis lähtud eraldatud teadvusest, pole tõene ja seega ei saa see mõjutada seda osa teist, mis tõene on – ei saa seda osa piirata, ei saa teda teatud rolli, kostüümi, vormi või minatundesse puuri pista.

Kas te taipate, mu armsad, mis tegelikult on karma? Te olete niiväga harjunud uskuma, nii sõltuvad duaalsusemeelest, et olete hakanud uskuma, et tegelikult on olemas kaks vastandit ning üks neist vastandeist on Jumal ja teine anti-Jumal. See, mu armsad, on langenud olevuste ülbus, kes oma vaimses ülbuses arvavad, et Jumala vastu mässates on neil mingi mõju Jumala üle ja nende vaimsete olevuste üle, kes pole üksolemisest end eraldanud. Kuid te näete, mu armsad, Jumal ei ole eraldatuse polaarsuse ühes otsas. Jumal on Üks, jagamatu, tingimusteta. Kuidas saaks  ükskõik missugune tingimus vastanduda sellele, mis on tingimusteta?

Kas näete, et ükaolemises puuduvad tingimused? Kuidas te saate eralduda üksolemisest? Tingimuste loomise läbi! Kuid kuidas te asaate luua tingimused? Te peate looma kaks tingimust, vähemalt kaks, mis teineteisele vastanduvad, sest kui pole vastandlikkust, siis on teil üksolemine ja te pole eraldatud.

 Mu armsad, Mina Olen Jumala Tahte meister. Järgmisel kuuel kiirel on mu armsad sõbrad. Kas ma olen Sain Germaini oponent seepärast, et mina olen esimesel ja tema seitsmendal kiirel, mis oleks siis lineaarse skaala vastandots? Kudas see oleks võimalik? Kuidas saaks Jumala Tahe vastanduda Jumala Vabadusele, kui see on tahe, kus  kõik on vabad ja et te saate vabaks, olles üks Jumala tahtega, mis tõstab kogu elu?

 Mu armsad, te võite arvata, et eelmises elus lõite te halva karma ning selleks, et üles tõusta, peate te selle karma tasakaalustama, luues hea karma, kuid hea ja halb on duaalsed mõisted. Te ei saa neutraliseerida, tasakaalustada ega eitada üht dualistlikku tingimust, minnes teise äärmusse. Te ei saa lahendada probleemi selles teadvuse seisundiga, mis probleemi tekitas.

Mis on siis karma? See on oma loova jõu kasutamine läbi eraldatud duaalse mina. Mu armsad, kõik see, mida te teete läbi  niisuguse filtri, loob karmat, mis eraldab teid  üksolemisest. Te olete hakanud nägema end eraldatud olevusena  ja seepärast olete korda saatnud midagi, mis oli egoistlik või isekas vastavalt enamuse inimeste standarddefinitsioonile negatiivse karma kohta. See oli vaid illusioon sellest, et te olete eraldatud, mis selle teo põhjustas.

Kuidas te siis saate nüüd neutraliseerida seda, tehes midagi muud läbi eraldatud mina? Kas te näete, et kontseptsioon eraldatud mina poolt negatiivse karma loomisest ja sellest, et te peate selle tasakaalustama kui eraldatud mina, on ebaloogiline ja vastuoluline? Niikaua, kui te püüate tasakaalustada seda karmat, mida teie näte eraldatud mina poolt tehtud olevat, siis te vaid tugevdate seda illusiooni, et te olete eraldatud mina.

Millal karma tasakaalustamine takistab teie ülestõusmist
Mu armsad, te võite arvata, et räägin ühte ja sama asja ikka ja jälle uuesti – ja ma teengi seda, kuid ma räägin seda väga erinevatest vaatenurkadest, sest ma annan teile geomeetrilise mõttevormi. Ja kui te ei suuda sead mõista ühest vaatenurgast vaadatuna, siis võib-olla suudate te seda näha mingist hoopis teisest vaatenurgast. Idee on niisugune: mõelge, kuidas kontseptsioon sellest, et te peate oma karma tasakaalustama, kindlustab tunnet, et olete eraldatud mina. Kas see mitte ei tähenda, et te ei saa üles tõusta, mis tähendab sisuliselt, et te ei saa tagasi üklsolemisse. kuni te pole oma karma tasakaaliustanud?

Mis tähendab, et te ütlete endale: „Ma olen eraldatud olevus ja ma jään eraldatud olevuseks kuni ma mingil tulevikuhetkel olen tasakaalustanud oma karma, mille ma olen eraldatud olevusena teinud ja ühel heal päeval – pauhti, tõusen ma  üles ilma täit arusaamist omamata, kuidas see juhtub.“ Mõnele teie seast on eelmistes Ülestõusnud Meistrite dispensatsioonides antud kujutlus  - et  ülestõusmine on mõnevõrra pasiivne protsess, kus te tasakaalustate oma karma ja siis kõik ülejäänu juhtub automaatselt, mu armsad.

See pole nii! Kuidas te tõusete üles? Võttes tagasi oma jõu ja tahte! Kas te arvate, mu armsad, et mina, Master MORE, seisan siin taevas ja püüan inimesi sundida üles tõusma? Nad siseneksid taevasse selles samas teadvuse seisundis, milles on nad praegu. Ja nagu ma Hollandis ütlesin[36], ei taha me teavas näha ühtki pikka nägu, ega ka mitte ühtki teatraalset nägu nagu te näete Maa peal. Me tahame teid üksolemisse niisugusena nagu te olete. Sellega ei taha ma öelda, et pöördute taevasse tagasi niisugustena, nagu te sealt tulite, sest te olete õppinud neist  tihedamatest valdkondadest, laiendades oma minatunnet. Kuid kui te tulete tagasi üksolemisse, siis tõdete te, et teie ja meie ei erine üksteisest.

Teie olete omaenda Olemuse pikendused, mu armsad, ja meie ettepanek teile on  lihtne. Mõelge selle peale, et teie kui eraldatud olevused, jõuate sellele järeldusele, et te olete – peale kõige muu – vaimsed olevused, et te olete tulnud taevast ja te tahate sinna tagasi pöörduda, kuid selleks, et tagasi pöörduda, peaksite te karma tasakaalustama ja tea hakkate sellega pihta sellessamas eraldatuse teadvuse seisundis. Nüüd, mu armsad,  mingisuguse edu võib ka nii saavutada. Te saate tasakaalustada eneriat. On Alfa aspekt teie teadvuse seisundist, mille te panete energia peale, Ma-ter Valguse peale. On Ma-ter Valguse Omega, mis võtab peale madalama vibratsiooni kui pealepandud kujutise tulemus Ma-ter Valguse peal. Te võite tegelikult teatud astmeni tasakaalustatuse teostada, sest isetu tegu tasakaalustab karmat, kuid ma pean teile ütlema, et te ei saa seda protsessi lõpule viia, kuni te ikka veel näete iseennast eraldatud minana. See ei ole võimalik.

Miks ei ole see võimalik? Seepärast, nagu ma olen juba selgitanud, te saate Jumala Kuningriiki siseneda vaid saades üheks Jumala jõuga iseendas ja te saate sellega üheks eraldatud mina ületamise läbi.

Te peate valima ülestõusmise, mu armsad – nagu see sõnumitooja on mõistnud palju aastaid tagasi, kui ta võttis kuulda välised nõudmised, mis anti eelmises dispensatsioonis ja nägi, et siin peab midagi puudu olema või et see si saa niimoodi käia, et täidad välised nõudmised ja siis oled -  pauhti, ülestõusnud valdkonnas. See peab olema otsus, valik.

Kiirem tee tõusta karmast kõrgemale
Kuigi te võite mõningast edu saavutada eraldatud mina teadvuses, mõelgem teise võimaluse üle. Mõelge selle üle, et  te keskendute karma kui mingi välise jõu tasakaalustamisele, selle asemel, et kuulata Kristuse sõnu, mu kallid. Kas ta mitte ei öelnud: „Otsige kõigepealt Jumalariiki ja selle õigust ning siis antakse teile kõike, mida te vajate veel pealekauba.“

Mis on Jumalariik? See on just nimelt Kristusteadvus, mis üksolemisel põhineb ja mis on teie õigus – teie loova jõu õige kasutus, mida te kasutate selleks, et tõsta Kõiki selle asemel, et tõsta lahusolevat mina. Mõelgem selle üle, et välisele keskendumise, mingi mehhaanilise tegevuse, karma tasakaalustamise teo asemel  võiksite te keskenduda oma identsustunde, oma minapildi, oma vaatenurga ümberlülitamisele, minnes läbi selle seismilise nihke identsuses, kus te ei näe enam eraldatust vaid üksolemist.

Mis saab juhtuma selles protsessis, mu armsad? Juhtub see, et te võtate tagasi omaenda jõu, te taasühendate end Kõrgema Olemusega, kes te olete ja siis te saate öelda koos Jeesusega: „Mina ja mu isa, me oleme üks. Mu isa töötab tänini ja mina töötan.“

Niisiis, mu armsad, kui te tulete sellesse üksolemisse – vähemalt jõuate mingissegi üksolemise astmesse, kuigi mitte veel Kristsuse täiusse, vaid olete mingiski üksolemise astmes ja näete, et teil on veel jäänud karmat, mu armsad, siis kui raske te arvate olevat seda karmat tasakaalustada, kui teie läbi voolab Jumala jõud selle tegemiseks?

Kas näete, et tunduvalt lihtsam on püüda esmalt üksolemisse, selle asemel, et püüda täita karma tasakaalustamise väliseid nõudeid ja siis arvata, et üksolemine tuleb automaatselt? Seeläbi piirate te iseennast – isegi võib-olla terve selle kehastuse lõpuni – toimides läbi selle jõu, mis tuleb läbi teie lahusoleva mina selle asemel, et toimida läbi selle kõrgema olevuse jõu, kes te olete.

Illusioon, mu armsad, see on illusioon! Kui kaval küll on lahusoleva mina loogika. Kui rafineeritud see on, kui te vaatate seda lahusoleva mina poole pealt. Kui ilmne on  see, et kui te jõuate Kristusmeelde ja saavutate tingimusteta vaatenurga, kus te ei näe tõde väljendatuna teatud sõnas või õpetuses, vaid te olete järginud Kristuse kutset: „Jumal on Vaim ja kes teda teenib, peab teda teenima Vaimus ja Tões.“

Kui te tunnete seda Tõe Vaimu, tunnete tõevibratsiooni ja teil on nagu Moosesel juhtkepike, mu armsad, mis viib lahku surnud mere vee kui duaalsuseteadvuse kujutise nii, et te võite ületada selle ohutult ja kuigi surm on teie kannul, ei suuda selle duaalsuseteadvuse veed teile midagi teha ja nad pühitakse kokku selles möllus sel ajal, kui teie lähete teisele kaldale, Israelimaale, sinna, mis On Tõeline [Israel = Is Real].

Mittelineaarne vaade reinkarnatsioonile
Mu armsad, mõelge sellele, et olete kuulnud El Morya[37] kehastumisest  Thomas More´ina, Thomas Beckettina, selle või tolle Meistrina, selle või teise ajaloolise kujuna. Ja kui te lähete ajaloos tagasi, siis kehastus ta Abrahamine. Kuid te näete, mu armsad, et Thomas More on surnud. Abraham on surnud ja kuigi te võiksite mõelda, et mina kehastusin Abrahamina, siis ma võin teile öelda, et see pole nii. Sest enne seda, kui oli Abraham, Olen Mina.

Kas ma nüüd eitan, et kehastusin kunagi Abrahamina? Kas ma eitan antud õpetusi? Ei, ma ei tee seda. Ma palun teil tulla kõrgemale ja mõista, et mina kui Ülestõusnud Olevus, olen saanud üheks suurema Olemisega kui oli see olevus, kes kehastus Abrahamina. Seda minatunnet, kes kehastus Abrahamina ja nende teiste ajalooliste isikutena, seda  pole enam. MINA OLEN ENAMAT. Ma olen tõusnud kõrgemale mistahes maisest minatundest. Ma olen seljast võtnud kostüümid. Ma olen seisnud alasti tervendavate vete basseini ees ja ma olen kõndinud läbi selle teisele poole. Ma OLEN uuestisündinud nii, nagu teie saate uuestisündida, mu armsad.

Nagu see sõnumitooja sai inspiratsiooni öelda kellelegi eile: „Järgne oma õndsustundele!“, mõtle, mis teeb sinule rohkem rõõmu, sest see, mis teeb sulle rõõmu, on üksolemine oma sisemise Olemusega, oma Jumaliku Leegiga, selle suurema vaimse Olemisega, millest te tulnud olete. Kasutage seda kui mõõdupuud, kui olete sellel elulaval viibides kahevahel oma tegevuse valikul. See, mis annab teile suurema rõõmu, toob teid lähemale teid lähemale üksolemisse oma tõelisema olemusega. Kuid kui miski madaldab teie energiaid, pöörab teie tähelepanu väljapoole, paneb teid tundma, et te peate teatud mainet üleval hoidma, et te peate teatud rolli oma peale võtma, mu armsad, siis astuge samm tagasi ja öelge: „See pole minu jaoks!“ Nagu te, mu armsad  daamid, oma eelnevas arutluses nägite, on feminiinse poole esindajad rohkem häälestuses oma vaimse olemusega ja oma jumaliku plaaniga kui enamus mehi ja te tajute, et kui mees teile läheneb ka oma parimate kavatsustega, mu armsad, on tal peas kindel kujutelm sellest, kuidas teie peate olema, kui te tema ettepanekuga nõustute ja siis te tunnete, et see viib teid kaugemale oma õnnetundest.

Sel juhul astuge samm tagasi ja vaadakem, mis on see, mis toob teile rahulolu ja järgnege sellele, mu armsad – nii, nagu paljud teist on juba teinud. Ma lihtsalt suunan teie teadlikku tähelepanu selleks, et saate sellest veel teadlikumaks, et te võiksite veel teadlikumalt tajuda oma südames, mis on teie õndsustunne, mis avardab teie olemist, teie olemisetunnet, teie õnnetunnet.

Seda saab teha mitmel viisil, mu armsad. Te saate seda teha läbi pühendumise, nagu paljud on teinud seda läbi aegade, olles pühendunud Jumalale, Jeesusele, Ema Mariale, Buddhale, Krishnale või teistele tõelistele vaimuesindajatele. Nagu hinduismis on kirjeldatud, on erinevaid teid Jumala juurde jõudmiseks, on erinevaid joogavorme.  Järgnege ühele neist – sellele, mis toob teile suurima õndsusetunde ja ärge arvake, et teised inimesed eksivad nende õndsustundele järgnedes. Ma austan väga neid, kes on pühendunud Jumala Tahtele ja kes on veetnud oma elu selles pühendumises – ja ma tahan austada üht inimest siin teie seas[38].

Ma ütlen teile, mu armsad, MINA OLEN Jumala Tahte esindaja, sest MINA OLEN tingimusteta pühendunud Jumala Tahtele, ma armastan Jumala Tahet, mis on väljendatud läbi tingimusteta armastuse, mis kogu elu tõstab.

Kuidas saate te lõplikult tulla üksolemisse Jumala jõuga? Kas te saate Jumala jõudu jõuga võita, lahusoleva mina läbi saavutada? Ei, te saate vaid armastada seda tahet ja jõudu – tahet, mis tõstab kõrgemale kogu elu. Ja siis pole teil muud ajendit, kui vaid Jumala jõud voolaks läbi teie, tõstes kogu elu.

Olge pitseeritud, mu armsad, minu armastusse, sest see on Jumala tahe, et teil on vaba tahe ja te võite arvata,  et kui teete „valesid“ valikuid, siis ei armasta ma teid. Kuid Jumal andis teile vaba tahte ja seega – misiganes valiku olete te teinud – armastan mina teid tingimusteta.

Kuid see muidugi ei takista mind olemast range meister, kes ei püüa teile etteheiteid teha, vaid anda teile taju sellest, mida maoteadvus ei suuda seljatada, väänata ega ümber pöörata, sest see on vankumatu kui Kristuse Kalju. Ja kui aus olla, siis otsite  teie seda vankumatut Kristuse Kaljut, et olla võimeline eristama tõelist ebatõesest. Mu armsad, MINA OLEN tõeline. Kas teie tunnistate, et teie olete tõelised? (Kuulajad vastavad “Jah!“)

Siis olge pitseriga kinnitatud tõeluseleeki.

 [35] Lourdesis on jalutustee, mis viib läbi 14 peatuskoha ristiteel. Iga peatuskoht on illustreeritud inimesesuuruste kujudega.

[36] Lordesi konverentsile eelnes konverents Hollandis. Meister More ütles seal oma diktaadis: „Ja siis küsige iseendilt, mu armsad,  - teades, et neil seal taevas on huumorimeelt – kas nad tõesti tahavad, et taevas oleks asustatud nende pikkade nägudega inimestega? [naer]. Ma arvan, et mitte, mu armsad. Las nad jäävad Maa peale niikauaks, kui nad otsustavad naerunägu teha ja tulevad meelsasti ja armastavalt. Siis võtame meie nad vastu avasüli.

[37] Meister MORE oli tuntud El Moryana eelmistes ülestõusnud meistrite organisatsioonides, kuid ta muutis oma nime selleks, et aidata inimestel ületada vana kujutis endast.

 [38] Läbi oma sõnumitooja põlvitab Meister MORE ühe kojalviibija ette, kes on pühendanud El Moryale kogu oma elu ja suudleb ta kätt.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine