Kolmas kiir: Sa oled armastust väärt

Peaingel Charity  koos Paul Veneetslasega, kes esindavad kolmandat kiirt.
Antud 18. aprillil 2009 Lourdesis.

Ja kui räägin inimeste ja inglite häälega, ja mul pole armastust, siis pole ma miskit.

Sõnad, mille üle mediteerida, mu armsad. Olete kuulanud muusikapala, mis veelgi vähem kui täheintensiivsus, väljendab inglite vibratsiooni grandioossust.

Armastus (Charity) Olen Mina ja ma olen tulnud andma teile taju selle kohta, mis armastus tõeliselt on. Armastus pole just see täiesti õige sõna, vaid kannab endas keele piiranguid. Pole olemas täpset sõna, mis suudaks adekvaatselt väljendada selle kohal olevat vibratsiooni. Oma keeles ja arusaamises võite te leida parema sõna ja see oleks „tingimusetus“, sest selles on kolmanda kiire väljendamise vibratsioon – selle kiire, mida te tavaliselt armastuseks nimetate.

Kuid armastus (love) nagu paljudki teised sõnad, on saanud nii dualistliku käsitluse üle aegade, et on muutunud peaaegu kasutuks sõnaks, mu armsad. Seepärast on tingimusteta armastus muidugi palju parem mõiste. Kuid miks mitte vaid tingimusetus?

Mis  on Elu Jõgi? See on Jumala omaduse tingimusteta väljendus. Pole võimalik edeneda kõrgemale teatud punktist vaimsel teel ilma, et oleks tõeliselt  lülitutud tingimusetuse vibratsioonile – nagu te Lantolt kuulsite, tarkuse vibratsioonile  lülitumisest.

Vaimsetes ja usulistes liikumistes on paljud hakanud aru saama isekuse, enesekesksuse ja madalamate väljenduste ülesaamise vajadusest. See, mida nad otsivad, on enese häälestamine  armastuse vibratsioonile, kuid see on dualistlik armastus, mis on opositsioonis hirmule, vihale, vihkamisele. Armastusel jumalikkus tähenduses pole muidugi opositsiooni või ei saa see olla jumalik.

Veelkord, nagu Meister MORE on öelnud, on see langenud olevuste  suur illusioon, mille nad Jumalale vastu seavad. Muidugi võite te vastu seada ainult selle, mis on duaalsuse valdkonnas. Vastu saab seada vaid Jumala kinnnistatud kujule. Seega ei vastanda paljud inimesed midagi, vaid nad püüavad Armastuse poole. Kuid kui te püüate häälestuda kinnistatud kujule, kuidas te siis saata tõelise armastuseni jõuda? Nagu Lanto ütles, on see võimatu.

Mõetisklege tingimusetuse üle
Vajadus mõtiskleda tingimusetuse üle. Tingimusetuse. Seepärast oleme me teile andnud kontseptsiooni, et alates teatud punktist teel on vajalik lõpetada iseenese muutmise püüd. Ja ainus tee välja lülitada lahusoleva mina viimane illusioon, on  aktsepteerida iseennast tingimusteta, sellisena nagu te olete.

Te olete kuulnud vajadusest teha see nihe peale kaht esimest kiirt. Ja mina koos Paul Veneetslasega olen tulnud andma seda teile kolmanda kiire seisukohast vaadatuna.

Mu armsad, kuidas saate te teha edusamme neljanda, puhtuse kiire poole, kui te ei häälesta end tingimusetusele? Kas pole need mitte tingimused, mis paistavad ebapuhtusena teie meeles ja kehas – isegi Maa füüsilises kehas, mis on näha looduslikus tasakaalutuses ja looduskatastroofides. Nagu öeldud, pole olemas püha või salajast  valemit, mis töötaks automaatselt. See kontseptsioon, et te pole võimelised või väärt  kõrgemat armastust väljendama, see kontseptsioon, see idee ongi probleem.

Armastus on tingimusteta vool, mis tahab väljendatud saada. . Te ei pea tegema midagi selleks, et olla avatud ukseks tingimusteta armastuse väljendamisel. Mis tingimust te peaksite siis täitma selleks, et väljendada seda, mis on tingimusteta ja seepärast voolab ja voolab ja ületab ja kasvab ja väljendab olenemata ainsastki tingimusest?

Kas näete jällegi selle võimatust? Kui ebaloogiline see on ja kuidas vaid lahusolev mina saab sellesse uskuda . Te olete enamat kui lahusolev mina, kuid, mu armsad, senikaua, kui te hoiate üleval kontseptsiooni sellest, et peate jõudma teatud perfektsuse seisundisse enne, kui olete  võimelised või väärt kogema Jumala armastust läbi iseenda voolamas – olgu, nii kaua, kui näete end lahusolevana  armastuse voolust, ei saa armastus voolata, sest tema ei aktsepteeri ainsatki tingimust.

Teil on õigus tingimused enda jaoks omaks võtta, kuid ärge langege nende olevuste peenesse lõksu, kes on täielikult samastanud end duaalsusega ja seepärast oma upsakuses arvavad, et nemad on suutelised tekitama Jumalale opositsioonilist polaarsust. Te ei saa Jumalat piirata, te ei saa armastust piirata. Te ei saa piirata armastuse väljendamist.

Te kas lasete sellel voolata, või voolab see teist mööda. Selle vahel pole midagi. Te võite arvata, et midagi on siin vahel, sest inimolendid on juba  nii kaua loonud dualistlikke, suhtelisi  armastuse kujutisi nagu on armastus vihkamise, viha, hirmu jne vastand. Mõned inimesed on saanud päris tegijaks, pannes fassaadiks ette armastava ja lahke maski.

Ja te võite näha seda paljudes kohtades, ka selles tervendamiskeskuses, kus on teatud inimesed, kes on väga head kujutise portreteerimiseks selle kohta, et nemad ongi need, kes esindavad maist institutsiooni. Või te võite minna, mu armsad, nende alandlike juurde, kes seisavad terve päeva, aidates inimestel läbi minna tervendavatest vetest ja sealt leiategi selle armastuse väljendamise, milles pole teesklust, pole tingimusi. See kõik on ära uhutud soovi poolt teisi aidata.

Ületage hirm tagasilükkamise ees
Armastus ei püüa omada. Kui ta ei püüa omada, siis ei oota ta midagi tagasi.

Te olete arutanud, mu armsad, niisugust teemat, nagu armastuse väljendamise kartust tagasilükkamise pärast. Kuid kui on  olemas hirm tagasilükkamise ees, siis pole te lülitunud veel tingimusetuse vibratsioonile. Kui armastus on väljendatud tingimusetult, kuidas saab olla siis hirmu tagasilükkamise ees?

Kuidas saaks tingimusteta armastust tagasi lükata? Tingimusteta armastus leiab oma rõõmu  selle kaudu, et ta lihtsalt on väljendatud, leiab oma rõõmu ennast väljendades, voolates.

Kui te arvate, et te peate väljendama armastust vaid ühele teatud inimesele ja te tahate selle isiku poolt armastust vastu saada, isegi võib-olla tahate seda tagasi saada teatud moel, siis, mu armsad, pole te tingimusteta armastuse voolus. Te olete häälestunud tingimusliku armastuse vibratsioonile. Te võite armastada seda inimest, teis võib olla soov väljendada seda armastust, kuid te pole jõudnud kõrgemasse potentsiaali ning te kardate tagasilükkamist või püüate te omada  või omandada või tahate midagi tagasi saada.

Kuid te näete, mu armsad, kui teie arvate, et teil on vaja midagi teise inimolendi käest või mistahes muust materiaalse universumi allikast, siis on teil vajakaolemise teadvus, teil on defitsiiditeadvus – teil justkui oleks midagi puudu ja see peaks tulema teieni ja täitma teid, täitma selle augu, et teie saaksite tervik olla. Kuid te näete, mu armsad, et see kõik on illusioon.

Isegi kaksikleekide kontseptsioon, nagu seda on kirjeldatud eelmistes dispensatsioonides, see, et on olemas inimolend, kes on sinu kaksikleek ja seepärast on see kaksikleek, kellega  võib olla armastus täiuslik, sest tema saab teid täiendada – isegi see pole kõrgeim arusaamine. Teie tõeline vaimne kaksikleek on teie Kõrgem Mina, teie Mina Olen Kohalolek. Ja vaid tulles üksolemisse sellega, olete te terviklik, olete tervik, mu kallid. 

Tingimusetus ja tervenemine 
Mis tähendab see siis tervele tervenemise kontseptsioonile, mis on selle konverentsi teema? See tähendab, mu armsaad, et te ei saa end tervendada selle teadvuse sees, millest te tervenemist vajate. Te ei saa saada terviklikuks selles teadvuses, mis näeb iseennast ebaterviklikuna.

Seega on ainus tee välja lõksust- 22, ületada  see illusioon, et te pole terviklik. See kõlab muidugi kui järjekordne lõks-22, sest kuidas saate te ületada illusiooni sellest, et te pole tervik, kui te tunnete, et te pole terviklik?

Tegelikkus on see, et te saate seda, kui te tunnete ära tõsiasja selle kohta, kes te olete. Te olete iseteadlik olevus ja nagu Meister MORE selgitas, on teile antud täielik vaba tahe ja seepärast on teil vabadus luua niisugune kogemus, mida te kogeda soovite. Kuidas te seda kogemust loote? Asudes kostüümi, rolli ja siis arvates, et teie oletegi see. Kuid nagu me öelnud oleme, pole vahet, kui paljus te olete end samastanud lahusoleva identsustundega, olete te ikkagi see, kes te olete.

Teil on potentsiaal  mõista ja tunnistada , kes te olete ja teil on potentsiaal öelda: „See polnud mingi väline jõud – oli see siis madu või mõni muu jõud, isegi väline jumal, kes tahtis mind karistada – see pani mind laskuma ebaterviklikkuse tundesse. See oli see otsus, mille ma tegin:“

Siis te mõistate, et teie tegite selle valiku laskuda ebaterviklikkuse tundesse ja siit järeldub loogiliselt, et teil on ka siis jõud muuta neid valikuid, asendada neid nende valikutega, mis teid terviklikkusesse toovad – või õigemini, mis toovad teid välja illusioonist, et te olete terviklikkust väljas. Kuidas te saate tegelikult olla lahus millestki, mis on tingimusteta?

"Tingimusteta“ tähendab, et see on kõikjal-kohalolev. Te ei leia kohta, kus Jumala tingimusteta armastus poleks kohal, mu armsad. See on võimatu.

Te olete kui kalad, eitades, et nad on märjad. Ma tean, et kalas ei nähta just kõrgema intelligentsi kehastust, kuid ikkagi, kala seisukohast on see rumal. [Naer]

Te näete, et teie ego pole üldsegi mitte nutikas, kuigi ta ise arvab, et seda on. Ja isegi teised võivad seda arvata. Või kui keegi on manipuleerinud end sinnamaani, kus enamus arvab, et teie ego on üsna nutikas või üleolev mingil moel. Kuid kui te hakkate naerma ego üle, siis olete te juba alustanud enda eraldamist temast.

Tingimusetus suhetes
On vaja tingimata aru saada, et armastus pole nii tõsine, niisugune romantiline armastus, mida te näete suurtes dramaatilistes piltides, ooperis, filmides või raamatutes. Mu armsaad, armastust ei pea võtma nii tõsiselt.

Kui te võtate armastust tõsiselt, siis on see vaid tingimuslik armastus. Te näete, mu kallid, kui te olete häälestunud Jumala tingimusteta armastusele, siis voolate te kaasa Elu Jõega ja seega saate olla vaid rõõmus.

Mõelge, sellele, et kui te leiate end mõtlemas, et olete armunud teise inimesse, näiteks ja te ei tunne sellest rõõmu – tunnete rõhutust, kardate, et teid lükatakse tagasi või kardate, et teine peab teid vastutasuks vastu armastama või peab käituma teatud viisil ja seeläbi olete te selles tundes - kui te tahate enda suhtes aus olla – et te püüate teha kitsendusi  sellele inimesele, selle asemel, et anda talle vabadus.

Kas te ei näe, et tingimusteta armastus ei saa kunagi kedagi kitsendad, piirata, vaid tahab, et igaüks oleks ENAMAT ja tahab, et teised oleks vabad voolama Elu Jões? Kuidas te saate siis luua meeles kujutist, et Maa peal on vaid üks isik, kes on väärt teie armastust ja et teil on absoluutselt tarvis saada vastu temalt armastust? Ja kui see pole nii, siis laskute te dramaatilisusesse, mida te näete ooperites, kus ollakse valmis surema pigem kui teie armastus tagasi lükatud saab. Kas te ei näe, mu armsad, kui koomiline see on, see on nimelt jumalik komöödia, mu armsad, kuigi see tõeliselt jumalik pole, kuid inimese poolt loodud jumalik.

Naerge oma tõsiduse üle. Astuge välja sellest tõsise armastaja ooperikostüümist. Lihtsalt astuge sellest välja! Ja hakake rõõmsaks armastajaks, kes mõistab, et ta on armastatud isegi suurema armastaja poolt, nimelt Jumaliku Armastaja poolt, kes armastab teid kui oma  armastatut.

Teie Kõrgem Olemus, teie Mina Olen Kohalolek on teie isiklik Jumalik Armastaja, kes armastab teid kui oma ainsat armastatud poega või tütart. Ja kui te tahate seda isiklikku armastust enda vastu, siis ärge otsige seda teiselt inimolendilt, kes ei saa anda seda teile. Otsige seda oma Kõrgemalt Olemuselt. Täituge sellest armastusest.

Ja siis te saate, kui te täielikult haarate endasse ja aktsepteerite seda täitumist,  siis saate te sulanduda kokku üksolemisse selle armastuse vooluga. Seeläbi saate te  üheks Jumaliku Armastajaga ja siis saab teist kehastunud Jumalik Armastaja – kes on avatud ukseks armastuse voolule. Ja seega olete te avatud ukseks jõule, mis armastab kogu elu ja püüab tõsta kogu elu üles. Kuidas te siis langete selle illusiooni lõksu, et teie armastus peab olema fokuseeritud vaid konkreetsele inimesele?

Mu armsad, kas ma ei ütle seega, et mehe ja naise vahel ei tohi olla armastussuhteid? Ma ei ütle seda. Ma ütlen vaid, et teil ei saa olla kunagi edukat suhet,  mis elustab kõrgemat potentsiaali, kui te ei  vabasta end tingimustest – ja ei vabasta nendest oma partnerit. Siis muutub teie suhe mänguliseks, rõõmsalt voolavaks suhteks, mis pole piiratud piiridega ja tingimustega ja ootustega ja süüdistustega ja vastuarmastuse vajadusega.

Miks te tahate taevasse minna?

Nagu Meister MORE ütles oma diktaadis Hollandis, kui te ei lähene vaimsusele rõõmuga, mis mõtet on siis sellel? Miks te tahate taevasse saada, kui te arvate, et see teeb teid õnnetuks? Miks te tahate omada armastussuhet, kui te arvate, et see teeb teid õnnetuks.

Lülitage sisse oma taju. Astuge välja tingimustest ja haarake endasse tingimusetus. Kas tunnete, et ei saa käest lahti lasta armastust teatud inimese vastu? See on tingimus. Ja nii kaua, kui te sellest kinni hoiate, teeb see teid õnnetuks ja võib-olla teeb õnnetuks ka selle teise inimese.

Muidugi olen ma Jumala tingimusteta armastuse väljendus ja mina armastan teid tingimusteta – isegi juhul, kui te valite teha end õnnetuks, sest minu armastuses pole tingimusi ja seepärast jõuab see armastus teieni olenemata sellest, kuidas te praegu end näete. Pole tähtis, mida te mõtlete selle kohta, mis te teinud olete, või mida te teinud pole, olete te väärt armastust vastu võtma.

Mu armsad, kui te ei lülita välja oma väärtusetuse tunnet – kui olete õppinud, rosaariume lugenud, mediteerinud või kasutanud muid praktikaid ja arvate ikka veel, et olete kinni teatud tingimuses, siis on teil vaid jäänud viimane valik. Ja see on lõpetada püüd tingimusest välja saamine, vaid võtta see endasse.

Te näete, mis juhtub siis, kui te sisenete  madalamasse vibratsiooni, kui te aktsepteerite teatud tingimusi? Te võtate omaks, et selle või teise tingimuse pärast ei saa te armastusel ja tingimusetusel vabalt voolata lasta. See peab olema väljendatud või mitte väljendatud vastavalt teatud kriteeriumitele. See panebki teid ebatäielikkust tundma. Te katkestate voolu  oma Kõrgemast Minast, tingimusetuse voolu, mis voolab läbi Mina Olen Kohaloleku ja püüab kogu elu üles tõsta.

Mu armsad, sellepärast te tunnetegi end õnnetult, sest tunnete, et selle või teise tingimuse pärast ei suuda te armastada. Seega armastage seda tingimust, mis pani teid arvama, et te ei saa armastada. Armastage oma õnnetu-olemise-tunnet, sest kui te suudate seda, mida paljud ei pea armastusväärseks, siis pole te enam eraldatud armastusevoolust. Ja siis ühel päeval te ärkate ja ütlete: „Halleluja, ma pole enam õnnetu.“ Järgnege oma õndsusele.

Mõtisklege muusika jõu üle
Kas võime meie, kolmanda kiire esindajad, suunata teie tähelepanu jõule, mis peitub muusikas, mille tunnistajaks olite te kirikus natuke aega tagasi.[24]  Nagu paljud  teist juba aru said, on teil olnud läbi elu teatud muusikapalad, mis on tõstnud teie vaimu  ja aidanud häälestuda, kuid võib-olla pole te seda oma välise meelega mõistnud, on see muusika aidanud teid häälestuda tavalisest teadvusest kõrgemalolevale vibratsioonile, aidates teil häälestuda sellele vibratsioonile, mis on kõrgemal tingimustest. Kui te tunnete misiganes ülendatust tänu muusikale, kasutage muusikat. Leidke see muusika, mis ülendab teid, sest see väljendab voolu. Elu Jõe voolu.

Ja ärge mitte ainult kuulake seda, kui te oma autot juhite või nõusid pesete või  teete muid maiseid toimetusi. Mu armsad, minge mõnikord ruumi, kus saate olla üksi ja segamatult. Pange muusika käima, kustutage valgus, heitke pikali oma voodisse, et te tunneksite võimalikult vähe gravitatsioonijõudu oma kehas ja siis laske muusikal viia ennast kaasa oma vooluga kuni te leiate tingimusetuse salajases paigas. See, mida te äkitselt kuulete muusika kohal, on helin, mis on elu enda heli. Kui te seda helinat kuulete, mu armsad, seda kosmose heli, siis saate aimu sellest, mis armastus tõeliselt on, kui ta on tingimusteta.

Te saate kasutada seda teistsuguse perspektiivi saavutamiseks oma elus ja selleks, et tunda, kuidas tingimuslikkus võtab ära selle ujuvusetaju, muusikas pole midagi, mis tõmbaks teid tagasi teatud tingimustesse, teatud rolli ja universumis mahamängitava draama kostüümi. See pole põgenemine, kui te kasutate seda mitte lihtsalt oma probleemi eest ärajooksmiseks, te tunnete ära, et teie ei ole probleem. Te olete ENAMAT, sest te olete kogenud, et te olete ENAMAT.

Mu armsad, kas te arvate, et teatraalne armastaja, kellest ma rääkisin, saab ujuda ülevasse avarusse? Ei, sest ta on niivõrd kinnimässinud end  oma tingimustesse, mida ta ei suuda minna lasta. Kuid te saate, tõeline sina saab kogeda tingimusetust ja vaid seda kogedes, saate te tõeliselt teada, et on olemas midagi, mis on tingimusliku maailma kohal. Ja vaid siis, kui te seda teate, saate te liikuda selle endassevõtmise järgmisele tasandile. Nagu te nüüd näete oma mina kõigepealt kui Jumaliku Armastaja armastuse objekti ja siis saate kokku sulanduda Jumaliku Armastajaga, siis olete te avatud ukseks armastusele, mis tahab end väljendada kogu elule.

Keha pole su vaenlane
See, mu armsad, on võti vale armastustunde ületamiseks, tingimusliku armastustunde ületamiseks. Te ei saa end sundida armastama igaühte või armastama oma haigust või mõnel teisel moel sundida armastust väljenduma. Te saate vaid häälestuda tingimusetuse tundele ja lasta sel voolata –las ta voolab.

Ja mida see tähendab, mu armsad? Kui te mõtlete sellest ausalt, siis näete te, et selles maailmas on nii palju asju, mida te näha ei soovi, mille ees te tagasi kohkute, millest te eemale tõmbute, mida te õigemini ei tunne. Muidugi on see arusaadav ja maa poolt antud tingimus.

Kuid ikkagi on tõde selles, et kui on miskit, mida te vaadata ei taha, siis te tunnete ja tajute, et te ei saa armastada seda. Te tunnete, et see miski ei ole armastust väärt ja siis peate te kohut mõistma, seda maha suruma nii, et armastus ei saa voolata läbi teie sellesse tingimusesse või selle isiku poole või nende inimeste peale, kes on teisest rassist või usust või on see mingi muu jaotis. Kui te sulete selle armastuse voolu, mis siis vältimatult juhtub? Teie olemus, teie madalam olemus muutub suletud süsteemiks ja läbi nelja keha filtri kehasse jõudes, tekib haigus. Mu armsad, nüüd arvate te, et teie keha töötab teie vastu. Te kardate vaadata tingimusele, te õigemini ei näe seda, te tahate selle eest ära joosta, nagu Lanto selgitas, sest te arvate, et te ei saa tegelikult seda armastada, mis hävitab teie keha. Mu kallid, mis tulemus sellel on.? Te ütlete, et need rakud, milles on vähk, et neid ma ei saa armastada. Kuid mida teevad rakud? Nad väljendavad seda teadvuse seisundit, mis on põhjustanud teid armastusevoolu peatama.  Kui te nüüd ütlete, et te ei suuda neid rakke armastada, mis väljendavad seda teadvust, kuidas saavad siis need rakud vabastada end sellest tingimusest?

Te peate mõistma, et rakkudel puudub eneseteadlikkuse tunne, mis teil on olemas. Nad saavad väljendada üksnes seda, mis on nende peale projekteeritud. Ja kui neile on kõigepealt peale  projekteeritud mitte-armastav kujutis, mille tagajärjel nad haigeks jäid – on see siis vähk või miski muu – ja nüüd surute te neile peale teise projekteeritud pildi, et need rakud saaks hävitatud või välja kistud teie kehast, sest te ei armasta neid, sest võib-olla olete vihane nende peale ja vihkate neid., kuidas saavad siis rakud end vabastada sellest topeltkaristusest, sellest topeltkoormast, mis te nede peale panete?

Te näete, mu armsad, teie olete ainukene, kes saab sellest vigasest  ringist läbi murda. Kuid te saate teha seda vaid läbi arusaamise, et see oli armastuse puudus, mis põhjustas selle, et teie rakud hakkasid väljendama haigust ja ainus võti tõeliseks tervenemiseks on armastusevool taastada – ja teie olete see ainus, kes seda taastada saab. Te ei pea armastama haigust, mu armsad, kuid te peate armastama rakke ja armastama need vabaks haigusest, et te armastate nad vabaks väljendama kõrgeimat täiusliku tervise üksolemise mustrit.

Te näete, mu armsad, nagu Lanto selgitas, et kõikjal on tarkus. Tarkus on teie rakkudes. Seal pole enese-teadlikkust, vaid seal on Jumaliku Ema tarkus, mis teab täiuslikult, kuidas täiuslikku tervist väljendada, kui see oleks vaid lubatud väljendad. Kas Jumal mitte pole kirjutanud oma seadust teie sisemistesse osadesse? Kui te armastate oma rakud vabaks, siis teavad nad nüüd, kuidas end vähist vabastada või mõnest teisest haigusest ja kuidas väljendada täiusliku tervise seisundit.

Mu armastus on alati teiega
Ma vaikisin korraks, et võtta endasse teie olemasolevat teadvust – teie hirmude ja kahtlustega sellest, mida meie teile ütleme selles ja eelmistes edastustes. Ma neelan seda teadvust, sest nagu te näete, mu kallid, et see fakt, et te kahtlete mu sõnades, et te kahtlete neid täide viia, see ei tähenda, et ma teid ei armastaks. Ma armastan teid hoolimata sellest, kuidas teie regeerite või ei reageeri minu sõnadele ja vibratsioonile. Minu armastus on tingimusteta, see on ajatu. Kui te ei suuda seda praegu omaks võtta, ärge kohkuge. Ärge ajage end taga seda tõsiasja aktsepteerima, mida te siin kuulete.

Ma tahan, et te teaksite seda, et mina olen alati teiega. Mu armastus on alati teiega. Kui te ei suuda seda praegu omaks võtta, siis ükskõik, millal te seda saate, ärge langege selle lõksu, et kuna te ei suutnud mind sellel korral omaks võtta, ei suuda te seda kunagi, sest te pole väärt. Ärge kuhjake illusioonikihte, kuid mäletage mu sõnu – mu armastus on tingimusteta. Te ei pea täitma tingimust selleks, et seda väärt olla. Teil on vaid kaks valikut – te saate kas omaks võtta või tagasi lükata. Kuid mu armastus on tingimusteta, nii, et kui te mu armastuse tagasi lükkate, siis mind see tagasilükkamine ei mõjuta.

Ja ma armastan teid ikka tingimusteta, mis tähendab, et pole tähtsust, kui ägedalt te seda  tagasi lükata võite sel praegusel momendil, mistahes tuleviku momendil, kui te soovite maha visata selle kostüümi, siis on minu armastus kohal, et te saaksite selle omaks võtta. Teie ego võib küll mõelda, et see ei saa nii olla. Kuid see just nii on.

See on alati nii olnud.

See jääb alatiseks nii.

See on tõde armastusest. See on tõeline armastus. Kui te soovite kogeda eraldiolemist minu armastusest, kui te tahate selle tagasi lükata, siis armastan ma teid selle eest, et te mind tagasi lükkate. Mida iganes te tunnete, midaiganes mõtlete, ma armastan teid.

Tundes ja mõtted on üürikesed, mis meelt läbistavad. Kuid keerake kinni filmiprojektor ja te näete, et eluekraan on valge, pole vahet, missugused kujutised sinna peale projekteerida. Teie olemise tuum, teie teadlik sina on tühi ekraan, selles mõttes, et kuigi te olete loodud individuaalsusega, pole te loodud tingimuslikkusega. Te pole loodud ühegi dualistliku tingimusega, mu armsad.

Teid loodi tingimuseta individuaalsete omadustega ja ma tean täielikult, et teie lineaarne meel ei suuda aduda seda kontseptsiooni, kuid peab olema olemas mingi sõnade väljendus, mille üle te võiksite mõtiskleda, kuni te jõuate punktini, kus lülitate sisse taju – ja te tunnete ära tingimusetuse  ja tõeluse ja tingimusliku reaalsuse, mis on selleks, et tumestada valget ekraani, tõmmates teie tähelepanu põgusatele piltidele, mis ei saa kunagi rahuldada teie tõelist olemust, teie tõelist igatsust armastuse järele.

Kuidas saab mingigi armastus tulla sellesse materiaalsesse sfääri rahuldama teie sisseehitatud armastuseigatsust? Teie sisseehitatud igatsus armastuse järele on igatsus üksolemise järele, kes te tegelikult olete, teie enda tõelise Kõrgema Olemise järele. Te igatsete olla Elu Jõe voolus, kandes seda rolli, milleks te olete loodud oma Kõrgema Olemise poolt – olla kaas-looja ja tuua Jumala Kuningriiki ilmumisse mateiaalsesse maailma.

Minu sõnad jõuavad teieni läbi selle kehastunud inimese, kel on paratamatult kehastuses olles piiratud armastusvõime. Ei ole võimalik olla kehastuses ja samal ajal olla täiuslikus ülestõusnud teadvuses – mis on täielik tingimusetus. Ärge keskenduge välisele saadikule. Minge kõrgemale välisest vormist, minge kõrgemale hääle kõlast, minge kõrgemale sõnadest...

Järgnege sõnadele, järgnege neile, kuni jõuate päris Mina Olen olemusse, Üheks Jumala Armastuse hierarhiaga, tingimuseta armastusega ja kõigi olevustega, kes on tingimusetuse väljendajad.

Järgnege siis sellele teadvusevoolule ja mõistke, et minu armastusevõime on piiramatu. Ma saan võtta endasse ja hävitada kõik tingimused, mida te soovite mulle loovutada ja ma annan teile selle edastuse lõpuks võimaluse vabaks lasta minu teadvuse voolu misiganes tingimused, millel te soovite minna lasta, sest me oleme öelnud Meister MORE´iga: „Küllalt ja mitte enam.“ Ja seega loeb see saadik ette teile midagi sel ajal kui teie loovutate.

[Mõni minut pausi, mille käigus Kim ei tea, mida ta peab ette lugema.

Ja siis tulevad need sõnad Kimi seest:]

Armastus on voolav oja, tingimusetuse läte, justkui vesi, mis liigub, voolates üle kivi – isegi kõige kõvemast kivist, kulutades seda natukesehaaval. Isegi kui see on palju kordi pehmem kui kivi, on see lineaarse meele jaoks mõistmatu, kuidas saab vesi kivi kulutada. Kuid see on nagu armastus. Ta voolab tingimusetult ja kui tundub, et see läheb eikuskile, kui tundub, et inimesteni see ei jõua, et see ei muuda, ta lihtsalt jätkab voolamist. Ja aastatuhande jooksul kulutab ta selle lahusoleva mina tihke kivi.

Muidugi ei jäta Jumalik Armastaja kunagi oma armastatut üksi, ei lakka kunagi voolamast, ei lakka kunagi andmast. Nii saavad lõpuks ka kõige kõvemad tingimused maha kulutatud armastuse voolu poolt, igavese lakkamatu, tingimusteta armastusevoolu poolt. See pole nii, et mistahes tingimused oleksid tehtud väiksematest üksustest, nagu te teate koosnevat kivi  molekulidest ja aatomitest ja tillukestest osakestest, millest aatom koosneb. Armastus võib voolates vaid juhtida  paigast liikuma ühe elementaarosakese kivist, kuid siiski on ka see muutus.

Armastusevool ei tee araks, vaid julgustab ja seepärast voolab isegi veel ja lükkab minema aatomi, siis teise ja järgmise ja järgmise. Ja varsti hakkab Elu Jõgi rajama teed inimteadvuse aluspõhjakivisse. Voolates, voolates, igavesti voolates. Vaadake, kuidas taevasttulev tasane vihm isegi vägevamaidki mägesid ajapikku kulutab, nagu armastuse tasane vihm, mis sajab õiglaste ja ebaõiglaste peale, hea ja kurja peale.

Kuid armastuse jaoks pole õiglaseid ega ebaõiglaseid, pole head ega kurja. Pole misiganes tingimusi, sest armastusele on tingimused ebareaalsed, pole jäävad ja armastus teab, et kui ta jätkab voolamist, siis kulutab ta ära ka kõige kõvema tingimuse. Isegi kõige kõvem süda on ära kulutatud lakkamatu armastusevoolu poolt.

Ja ühel päeval, kui süda iseennast vaatab, ütleb ta: „Miks ma hoian end lahus armastuse voolust? Mul on olnud piisavalt lahusolemise kogemusi. Nüüd olen ma uudishimulik selle suhtes, kuidas võiks tunda end armastuse voolu sees.  Äkitselt lõhkab ta oma sisemise tammi – ja äkitselt Elu Jõgi, mis on tagasi hoitud nii paljude kehastuste poolt, on vabaks lastud purske läbi, mida ei tingimused ega ka ego – isegi vägevaim ego – tagasi hoida ei saa. Tõeline sina voolab koos sellega ja leiab niisuguse rõõmu, niisuguse vabaduse, tingimusi vabaks lastes. Totaalne tingimusetu vabakslaskmine.

 Hingake sisse. Saage teadlikuks tingimusest ja siis vabastage see, kui te välja hingate.

Nüüd hingake, hoidke natuke ja hingake välja.

Ja kui mina lasen  lahti (hingan välja)  tingimusteta armastuse, hingake teie sisse, hingake sisse seda armastust.

Nüüd laske vabaks ja mina sisse hingan need tingimused.

Hingake sisse armastust.

Vabastage.

Hingake sisse.

Nüüd olete te kogenud armastuse sissehingamist ja väljahingamist. Kuid mina pole piiratud aega ja ruumi. Ja teie võite korrata seda harjutust igal ajal, võib-olla mõne muusikapala kuulamist, mis äratab teis voolutaju.

Meie kui kolmanda kiire esindajad õnnitleme teid sellepärast, et olete tahtnud tulla meie Kohalolekusse ja selle eest, et olgugi või omamata täit arusaamist sellest, olete te vabastanud end mingist osast hirmust. Te ei saa olla Tingimusteta Armastuse Kohalolekus, kui te täielikult samastate end oma hirmuga. Tühipaljas fakt, et te olete siin, näitab, et enam ennast täielikult hirmuga ei samasta. Ma manitsen teid endasse haarama see uus mina-taju. Kus te teate, et olete ENAMAT. Kus te kogete üksolemist ENAMAGA.

Olge kinnitatud, kuigi see on jällegi sõnadega piiratud. Kuidas tee saate kinnitatud olla millessegi, mis on tingimusteta? Ja seega, mu armsad, tõuske kõrgemale  kinnituse vajaduse tajust ja lihtsalt olge tingimusteta armastuse voolus.


[24] Üks osavõtja , kes harjutab ooperilauljaks saama, esitas (ettevalmistamata) mitu ilusat laulu kohalikus kirikus

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine