Kaheksas kiir – tervikuks liitmine (integratsioon)

Gautama Buddha edastus; 8.mai 2009.

Kujutlege, mu armsad, et hulk inimesi on kokku kogunenud, et tähistada Buddha sünnipäeva, lootes, et äkki Buddha ilmutab ennast mingil moel ja ikkagi ei juhtu midagi. Mu armsad, te näete, et idee Buddha ilmutusest on vastuoluline, sest Buddha õpetuste sisu on see, et kõik on Buddha Loomus ja kui Buddha ilmutaks end mõnes käegakatsutavas vormis, siis see vaid rõhutaks eraldatusetunnet, seda tunnet, et Buddha on kusagil, kuid mitte siin.

Kui te selle üle järele mõtlete, siis näete, et isegi see, et ma räägin läbi nähtava sõnumitooja, räägin kuuldavat sõnumit – seda, mis on kuulatav, mida pärast saab lugeda ja uurida – juba see kannab endas kaasasündinud ohtu, et inimesed võiks arvata, et Buddha saab ilmuda  vaid  läbi selle või teise konkreetse sõnumitooja või mingis konkreetses vormis ja et Buddha saab rääkida vaid konkreetselt kas niimoodi või naamoodi.

Te näete, et meie Ülestõusnud Väest nimelt arvestame selle riskiga läbi välise sõnumitooja rääkides ja inimkonda äratades. See nimelt oli väljakutse, mida ma kohtasin pärast seda, kui jõudsin Nirvanasse ja kuulsin kutset tulla sealt välja ja õpetada. Kõige suurem oht, mu armsad, oli selles, et nemad hakkavad samastama  üht inimolendit -  kes ilmub välja ühes kohas ja ajas – kui Buddhat ja hakkavadki kummardama Buddhat selles vormis.

Kas te näete, mu armsad, et see tõde, mida ma mõistsin  - siis kui ma sain üheks Nirvanasse sisenemisel – on just nimelt see, et kõik juba on Buddha Loomus. Buddha Loomus on seesama, mida kristlus kutsub Logoseks (Sõnaks). Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal. Ja ilma Sõnata polnud midagi tehtud, mis tehtud oli.

Niisamuti on ka Buddha Loomusega, mu armsad. See on vormimaailmas loodu põhialuseks. See on see sisuline miski, milleta ükskõik missugune vorm pole loodav. Seda mõistes – olles sisenenud üksolemisse Buddha-Loomusega, on see üksolemine kõigi vormidega – ma näen seda nii ka tulles tagasi vormimaailma, olles ärganu, näen ma tõsist reaalset ohtu, et need, kes on tahtnud kuulata minu sõnumitoojat, võivad järk-järgult –läbi sajandite – sõnumit moonutada ja luua jumaldamise kultuse selle konkreetse vormi ümber, millega ma identifitseerisin end kui ärganut.

Mu armsad, teie hulgas on neid, kes on jõudnud Buddha õpetuste kõrgemale arusaamisele, kes mõistab kontseptsiooni „kui sa kohtad teel Buddhat, siis tapa ta“ sisu. Sest kui te kohtate kedagi, keda te määratlete Buddhana väljaspool iseennast, siis see takistab teil tõeliselt mõistmast, et Buddha on ka teis. Siis see miski, mida teie identifitseerite erilisena, kõrgendatuna teiega võrreldes, iidolina, seisab teie ja teie enesetunnetuse vahel, teie elu üksolemise reaalsusele ärkamise vahel, sest kogu elu pärineb ühest ja samast tuumast, kas kutsute seda siis Buddha Loomuseks või Kristusteadvuseks või Logoseks (Sõnaks).

Salajaste kiirte kontseptsioon teenib ka õpilaste testimisena
Ma üritan anda  teile selles avaldatavas materjalis arusaamist sellest, mis rajaneb  teiste meistrite poolt antud seitsmel esimesel kiirel ja seotusest tõelise tervenemisega ja kuidas sellest võib saada järgmine meistervõti isiklikule tervenemisele. Selles edastuses esindan mina kaheksandat kiirt, mis on tuntud kui Tervikuks liitmise kiir, kuid muidugi on see palju enamat, sest ainsatki kiirt ei ole tegelikult võimalik iseloomustada üksnes sõnaga.

Te muidugi mõistate, et pärast seda, kui olete läbinud seitsme esimese kiire initsiatsioonid, jõuate te järgmisse neksuspunkti. Oma vestluses [Lourdesis] rääkis Ema Maria kaheksa-kujulisest voolust, kus te alustate kaheksa -kujundi alaosast ja töötate läbi kolm esimest kiirt, jõudes neljandasse kiirde kui neksuspunkti ja siis peate te– vastupidiselt sellele mõttele, et peaks jätkama  ülespidi rühkimist – te peate minema, mu armsad,  alla tagasi, päästma oma neid oma osi, mis on ikka veel  duaalsuseteadvusse kinni jäänud, mis on ikka veel maya ja illusioonide loori taga.

Ja kui te olete seda teinud läbi viienda, kuuenda ja seitsmenda kiire initsiatsioonide, siis jõuate te järgmisse neksusesse ja me võiks öelda, siin on siis nüüd kaheksa-kuju, kus madalam pool esindab seitset esimest kiirt ja kaheksas kiir saab siin neksuseks ja ülapool selles on siis nii-öelda need salajased kiired. Enne, kui hakkate aru saama ja sulanduma salajastesse kiirtesse, peate te läbima neksuspunkti – kaheksanda kiire.

Seitsme esimese kiire initsiatsioonide läbimine tundub paljudele kui lineaarne protsess. Paljud just nimelt alustavad  esimesest kiirest, läbivad teatud initsiatssioonid, liiguvad edasi teisele ja nii edasi, kuid kui kaheksandale kiirele jõuate, peab niisugune lineaarsus olema ületatud. Te ie suuda aduda ega häälestada end lineaarse meele (mõistuse) kaudu salajastele kiirtele.

Miks meie Ülestõusnud Väest, mu armsad, anname õpetust millestki niisugusest, mida nimetatakse salajasteks kiirteks? Kui me tõesti tahaks neid hoida salajas, miks peaksime me siis üldse midagi ütlema? 

Meie informatsiooniedastusel esimese seitsme kiire kohal olevatest salajastest kiirtest on oma eesmärk. Üldiselt on eesmärgiks ka muidugi pikas perspektiivis, et meil pole kavatsust neid kiiri salajasteks jätta, kuid põhjus, miks me ei andnud koguõpetust neis  varem oli osaliselt see, et inimkond polnud valmis salajaste kiirte initsiatsiooniks. Kuid osaliselt oli selle põhjuseks Ülestõusnud Meistrite õpilaste mittevalmisolek salajasi kiiri puudutava õpetuse vastuvõtmiseks. Te näete, mu armsad, andes nii-öelda õrritaja, et salajased kiired on olemas, ja ma ütlen, et neis on rohkem kui viis, andes selle õrritaja, me testime oma õpilasi. Mis on siis tegelik reaktsioon, mille me oma õpilastelt saame kui me selle õpetuse salajastest kiirtest edastame?

Kuidas nad reageerivad? Kuidas nad seda võtavad? Mõned muutuvad üleliia uudishimulikeks, tahtes teada neist kiirtest, arvates, et kui nad vaid saaksid kuidagi saaksid sellele saladusele pihta, siis oleksid kõik nende probleemid lahendatud. Neil peaks olema mingi salajane valem,

mis annaks keskmisest õpilasest paremad neile võimed ja siis nad võivad neist ettepoole hüpata, kuid kes on see, mis on see, mis tahab teistest ettepoole saada? See saab olla vaid ego, mis on duaalsuses lõksus end teistega võrreldes.

Te näete, et õpilaste testimine on jätkuv protsess, mille pärast Jeesus ütleski, et esimestest võivad saada viimased ja viimastest esimesed. Need, kes enda arvates olid edasijõudnud õpilased, arvates, et nad võivad häälestuda salajastele kiirtele, et nad peavad neist aru saama. Mõnedele muutusid salajased kiired kinnismõtteks, ilma, et nad oleksid tegelikult tahtnud läbida seitsme esimese kiire initsiatsioone. Teised võtsid vastu informatsiooni salajaste kiirete kohta, kuid siis alles pöörasid oma tähelepanu nende kiirte initsiatsioonide läbimisele, mis teada olid, kuid see oleks pidanud olema esmane ülesanne.

Keegi pole öelnud, et te peate salajaste kiirte initsiatsioonidega enne, kui te pole läbinud seitsme esimese kiire initsiatsioone. Muidugi kui salajaste kiitre kohta pole mingit edastust olnud, siis peaks see olema kindel märk sellest, et mitte keegi, olenemata sellest kui edasijõudnuks ta end ka peavad, pole valmis salajaste kiirte initsiatsioonideks. Ja nii, mu kallid, need, kes keskendusid neile initsiatsioonidele, mis neile anti, panid sellesse oma südame, hinge ja meele, need ongi need, kes on edasi liikunud, et olla esimesed, need, kes saavad edasisi õpetusi salajastel kiirtel, sest te olete tahtnud maadelda ego kontseptsiooniga ja duaalsuse pimedusse peidetuse ja raskesti omandatavuse kontseptsiooniga.

Ego võib üle elada  seitsme esimese kiire initsiatsioonid´
On tõesti võimalik läbida seitsme kiire initsiatsioonid ilma, et oleks täielikult lahti lastud duaalsuseteadvusest. Lahusolev mina, ego, vaimne isik võib olla säilinud, kes  on korraldanud enda kaitsemaskeeringut ja peitnud end, kohandanud end seitsme esimese kiire initsiatsioonidega.

See on lubatud, sest vaimsete õpetajatena ei saa me nõuda, et meie õpilased oleksid täiesti ego-vabad.Me ei saa nõuda teatud perfektsuseseisundit ja me ei nõuagi seda. Nagu me seda nimetame, on teil armuperiood seitsme esimese kiire läbimiseks, kus teil võib egoelemente mingil määral säilida, teil võib jäääda alles see roll, mida te mängite. Te võite isegi luua omale rolli vaimsel teel osalemisest, kus te üritate luua endast vaimse isiku kuju, selle perfektse kostüümi, selle perfektse iseloomu draamas, mis sobib oivaliselt teie vaimsesse keskkonda.

See on viinud mõned õpilased arvamusele, et nad on viiendal kiirel  või, et „mina olen seitsmendal kiirel“ või, et „ma olen esimesel kiirel“ või, et „ma olen sinine kiir“ või „ma olen armastus“ või, et ma olen see või olen teine ja nii on nad loonud vaimse isiku,kes paistab olema üsna tugev mingil kiirel ning siia võib veel lisanduda mingi uhkusetunne teatud omaduste olemasolust, mis sellel kiirele omased on.

Nüüd jõuab õpilane punktini, kus tal oleks vaja astub sammu edasi ja tal on vaja läbi teha kaheksanda kiire initsiatsioon, kuid nagu Ema maria on öelnud oma vestluses, et see, mis on toonud sind edukalt läbi nelja esimese kiire initsiatsioonide, sind viiendale kiirele enam ei kanna. Sa pead loovutama selle impulsi, selle ülepoole rühkimise surve ja alandlikumaks muutuma, minnes tagasi alla ja kinni siduma lahtised otsad.

Kui te läbite seitsmenda, vabaduse kiire initsiatsiooni selleks, et jõuda kaheksanada kiire initsiatsioonini, pete te jälle minema läbi täieliku ja tingimusteta loovutamise. Te ei saa läbida kaheksanda kiire initsiatsiooni, kui te identifitseerite end teatud kiirel olijana  esimese seitsma seast. Kõik need teatud kiirele omased impulsid, mida te arvate endal olevat, need tuleb kõik loovutada. Te peate maha panema selle elu selleks, et tõusta kõrgemale ja läbida kaheksanda kiire initsiatsioon.

See, mu armsad, on absoluutne vajadus, sest esimesell seitsmel kiirel on võimalik liikuda ülespoole veel ego täielikult ületamata ja seda õpetaja eest varjates, kuid muidugi vastuoksa inimeste arvamusele, et vaimsel teel pole õpetaja eest midagi varjata võimalik. Meie Ülestõusnud Väest oleme kõrgemal  igast duaalsuseteadvuse aspektist. Mida see tähendab? See, mu armsad, tähendab, et olles näinud enda Olemuses läbi  iga duaalsuseteadvuse aspekt, suudame me muidugi läbi näha ka teie olemuses.

Paljud õpilased on langenud selle illusiooni lõksu, millest rääkis Jeesus: „Miks arvavad inimesed, et see, mida nas saavad üksteies eest peita, on peidus ka Jumala eest?“ On ka neid, kes on kontaktis tõelise õpetajaga, on see siis saadik või tõeline guru ja nad arvavad, et saavad guru eest midagi peita. Mõnel juhul võivad nad midagi peita, seswt guru tingimata ei vaata kõike, mis õpilase teadvuses toimub ja seepärast võib õpilane luua teatud egomeele, teatud isiku, kes tegelikul usub, et saab petta end taevasse – et ta võib kuidagiviisi taevasse hiilida pulmalauda ilma pulmarõivaid oamamata, et ta võib kuidagi maskeeruda, tekitada näivuse täiuslikkusest, näida niiväga kooskõlas vaimsete seadustega, et Jumal lihtsalt peab teda oma kuningriiki laskma.

Kuid see pole nii. See pole absoluutselt nii. Te võite alustada esimese seitsme kiire initsiatsioonide uut ringi. Te võite ikkagi olla vaimsel teel, kui te tahate need initsiatsoonid, kuid on ka neid, kes ei taha end muuta alandlikemaks ja läbida nende kiirte initsiatsioone uuesti, sest nad on juba sellisele tasemele jõudnud ja on kõik teinud juba läbi oma välise teenimise või sisemiselt juba esimese seitsme kiire initsiatsioonid läbinud. Nii jäävad nad kinni ei-kellegi-maale, kus nad võivad oma asjadega uhkelt rahul olla, kui paabulinnud oma „saavutusega“  uhlekdada ja kuni nad sellele tasemele takerdunud on ja ei liigu edasi enne, kuiu nad ei taha tingimusteta loovutada oma saavutust ja oma tedvustatud saavutus sel teel selleks, et läbida kaheksanda kiire initsiatsioon.

Kaheksanda kiire initsiatsioonid
Kaheksas kiir pole nõrkadele, kaheksandal kiirel olles pole võimalik mitte midagi varjata. Teil pole üldse võimalik tajuda läbi duaalsuseteadvuse, mida salajased kiired üldse endast kujutavad. Te muidugi võiteprojekteerida duaalse kujutise salajaste kiirte peale nii, nadu te saate projekteerida dualistliku kujutise kõige peale, kuid te ei suuda tajuda isegi mitte põgusat vilksatust salajaste kiirtre olemusest läbi duaalsuseteadvuse filtri. Pange tähele peent erinevust siin  - te saadete tajuda põgusalt, mida ki´ujutavad endast seitse esimest kiirt isegi siis, kui teis on säilinud mõned agoelemendid. Te saate hajuti olla sellest teadvusest kõrgemal, näha sellest kõrgemal olles ja näha, mis on ühe kiire tõelised iseloomustajad, te saate sellele häälestuda. Kuid see ei kehti enam seitsmest kiires kõrgemal.

 Salajased kiired said niisuguse nime just seepärast, et duaalsuseteadvuse jäävad nad salajasteks igavesti. Ego jaoks jäävad salajased kiired alayiseks salajasteks. Selle maailma vürsti ja valeõpetajate jaoks  jäävad salajased kiired alati saladuseks.

Miks nii, mu armsad? Miks on teisse veel ego element jäänud, kuidas saab tesi nsiis veel ego olla? Te olete käinud vaimset teed kehastusi, pikki aastaid selle elu jooksul kui olete õpetustega tegelenud, olete proovinud mitmeid tehnikaid, olete saavutanud tõelist edu. Kuid on olemas veel ego riismeid.

Miks on see siis veel jäänud? See on sellepärast, mu armsad, et kui te seda teadlikult veel ei näe, näitab ego endas hoidmine, et te pole veel valmis tal minna laskma, et siit tuleneb mingi eelis, miks te pole siiani egol ära minna lasknud. Miskit on, miks teadlik mina ego kinni hoiab. On midagi, mida teadlikul minal pole vaja teha, näiteks mõni otsus, mida teadlik mina ei pea tegema, kui ego ligi on, sest ego võib need otsused ise teha teadliku mina eest. Ja nii näete, et seitsmel esimesel  kiirel on igal kiirel teatud tunnused, mida ego saab eelisena ära kasutada. Ego võib kasutada konkreetset kiirt ja panna dualistliku loori üle selle kiire tunnuste/omaduste ja seeläbi arvab ta, et saab seda loori kasutada endale teatud eeliste andmiseks.

Kuidas ego näeb seitset esimest kiirt
Mu armsad,  me oleme teile andnud duaalsuseteadvuse kontseptsiooni, milles on alati kaks duaalset opositsiooni. Lubage mul anda väga kiire kokkuvõte, kuidas see välja kukkub, kui duaalsuseteadvus tajub seitset esimest kiirt.

  • Esimene kiir on tahe ja jõud. Ühes dualistlikus äärmuses on muidugi need, kellel on väga tugev tahe ja ego võib näha, et selle tugeva tahtega võib ta õpilase saada tegema, mida ta tahab ja seda millegi suurema hea nimel. Te näete neid inimesi vaimsel tee, kel on väga tugev tahe ja kes tahavad teisi oma tahte alla painutada selleks, et nood tugevatahtelisi siis järgiksid. Nad astuvad organisatsiooni, arvates, et nemad teavad täpselt, kuidas asjad peavad käima ning hakkavad rääkima teistele liikmetele või kogunu juhtidele või sõnumitoojatele, kuidas ja mida need oleksid pidanud tegema juba algusest peale ja kuidas nad peavad nüüd edasi oma asju korraldama. Alati on neid, kes arvavad, et nad teavad paremini, isegi neid, kes arvavad, et teavad paremini kui Ülestõusnud Meistrid, sest nad on lukus algselt langenud inglite teadvuses, kes arvavad, et teavad paremini kui Jumal.

  • Kuid teises äärmuses on need, kel pole tahet ja kes ei taha teha omi otsuseid, kes ei taha milleski seisukohta võtta. Nad tahavad lihtsalt voolata kaasa massiteadvuse voolus, isegi vaimses organisatsioonis olevas massiteadvuses. Vaimsetes organisatsioonides on neid, kes peavad end väga tugevateks esimese kiire valdkonnas ning peavad seda vajalikuks ja heaks omaduseks, sest peale kõige muu peab keegi ju olema juht ja ütlema kõigile neile inimestele, kes otsuseid teha ei taha, mis neil teha tuleks. Ja nii harjutavad niisugused inimesed oma võimu niisugusel viisil, mis neile tundub olema õigustatud, kuid nad kukuvad läbi selle nägemises, et nad on täiesti väljas esimese kiire tegelikkusest, mis on küll võimas, kuid mitte kunagi kuritarvituslik. Siin tuleb absoluutselt austada vaba tahet nagu teevad seda kõigi kiirte meistrid, kes austavad vaba tahet täielikult.

 Te näete kaassõltuvussuhteid nende vahel, kes on tahet kuritarvitanud oma  tugevuses ja nende vahel, kes on väärastanud tahet mitte tehes mingeidki otsuseid.

  •  Nii on ka teisel kiirel neid, kes arvavad, et teavad kõike ja saavad kõigest aru ning nad võivad uurida ja rääkida tunde ka kõige väiksemat teed puudutavast detailist, sellest, et see meister ütles  nii ja too meister ütles naa ja et nii need asjad käivad. Ja on ka neid, kes tegelikult õppida ei taha, ega teada ega aru saada, vaid tahavad, et neile öeldakse ette, mida ja kuidas teha. Te kohtate neid ka ülestõusnud meistrite organisatsioonides, kuid muidugi väga suure osa neist leiate te traditsioonilistes religioonides. Nad tahavad igal pühapäeval minna kirikusse ja neil on oma kirikuõpetaja või preester, kes jutlustab kantslist maha neile jutlusi, justkui nad oleksid lapsed, kes millestki midagi ei tea..
  •  Nii ka kolmandal, armastuse kiirel on neid, kes on viinud armastuse dualistlikku äärmusesse, muutnud selle omavaks ja kontrollivaks armastuseks. Nad arvavad, et see on tegelikult teistele hea, kui nad hoiavad teisi kontrolli all, sest nemad teavad, mis teisele inimesele on hea ning teise inimese armastamise nimel peavad nad teist kontrollima. Muidugi on neid, kes on väärastanud armastust sinnamaani, et neil pole armastust millegi vastu ja kuid kui sa midagi ei armasta, kaasa arvatud iseennast, kuidas sa siis esindad ennast või seisad enese eest?
  •  Neljandal – puhtuse kiirel on neid, kes muutunud äärmuslikult hinnanguliseks ja kohutmõistvaks, öeldes, et vaid need tegevused on puhtad ja need, kes hoiavad eemale mingitest teistest, ebapuhastest tegevustest, on tõelised õpilased. Teises äärmuses on inimesed, kes on liikunud sellesse äärmusse, mida Jeesus nimetab halliks mõtteviisiks, arvates: „Millelgi pole vahet ega miski pole halb. Ei ole üks muusikaliik halvem kui mõni teine ega ükski toit pole halvem kui mistahes mõni teine toit. Ma võin teha, mida ma iganes tahan, pole vahet.“ Nii annavad nad järele iseendile kõiges, mis nende teele ka sattuda võib, andmata mingitki vääringut millelegi. Mõlemas äärmuses pannakse mööda õpetuses tõe nägemisel, et puhtale on kõik puhas.

 Kuid see ei tähenda, et need, kes on puhtad, annavad järele kõigele, mis sellel planeedil saadaval on. Nad ei sunni hoidma end välise tahtega eemal teatud tegevustest. Nad ei tõmbu tingimata tagasi, kui mingis ühiskondlikus kohas mängib teatud tüüpi muusika, kuid nad ka ei huvitu sellest. Nad lihtsalt kõnnivad sellest läbi, selle külge jäämata.

  •  Viiendal – tõekiirel on neid, kes arvavad, mõeldes dualistlikes äärmustes, et on olemas vaid üks tõde, õigemini üks tõe väljendus. Te näete niisuguseid nende hulgas, kes arvavad, et olemas vaid üks pühakiri, kus on kirjas tõde, on see siis piibel või koraan või vedad või miski muu. Isegi Ülestõusnud Meistrite organisatsioonides on neid, kes arvavad, et on olemas vaid üks tõeline sõnumitooja, on olemas vaid üks tõeline Ülestõusnud Meistrite organisatsioon ja et Ülestõusnud Meistreid saab panna kenasse väikesesse mentaalsesse kasti ja need ei räägi inimkonnaga enne, kui see teatud organisatsioon seda lubab.
  •  Teises äärmuses on tõe väärastamine nende poolt, kes ütlevad: „Oh, pole olemas midagi, mis on tõeliselt õige. Kõik filosoofiad on võrdse headusega.“ Või siis meeldib neile agnostiline  lähenemine: “Kuidas meie võime tõde teada? Mitte keegi ei saa siin öelda, mis on õige.“ Ja muidugi pole siin ükski religioon parem kui teine või kõik usud on valed juba seepärast, et väidavad, et on õiged ja see väide ei saa kõigi kohta tõesena kehtida.
  •  Kuuendal – rahukiirel on neid, kes on läinud rahuga äärmusse ja usuvad, et rahu on saavutatav vaid maha surudes kõik erinevad seisukohad, ainult seeläbi, et sundida kõiki teisi joonduma selle ideaali järgi, mille nemad on omaks võtnud. Teises äärmuses on niisugune suhtumine, mida nägite hipiliikumises kuuekümnendatel, kus kõik on hea, kus pole vahet. Kuid kas saab kõik hea olla, kui kaks kolmandikku inimkonnast elab alla vaesuse piiri? Kuidas võib seda heana võtta? Ja nii edasi ja edasi.
  •  Ja isegi seitsmendal – vabaduse kiirel on neid, kes väärastavad vabadust, arvates, et vabadus on midagi niisugust, mida peab kaitsma vabaduse vaenlase vastu ja see vabadus on vaid siis kindlustatud, kui te oma vaenlased hävitate nagu näeb seda praegune Ameerika valitsus – Bushi valitsus – arvates, et nad suudavad Ameerikale vabaduse kindlustada vaid siis, kui hävitavad need, kelle on ise tembeldanud vabaduse vaenlasteks. Spektri teises otsas on need, kellele kõik sobib ja kõik on okei. Te võite teha kõike, mida tahate, sest pärast seda elu ei tule ju midagi. On vaid üks elu, pole eesmärki, te olete kui rafineeritud loomad ja teil ongi õigus teha mida iganes, kui te siin olete, sest kuniks elu.

 Kuidas on väärastamised tervenemisega seotud
Niisiis, mu kallid, need neliteist väärastamist – kaks igal seitsmest kiirest – neil on teatud toime. Mis toime see just on ja kuidas see on seotud isikliku tervenemisega? Mõelge, mu kallid, sellele sõnale haigus [ingl. keeles: Dis-ease. „Dis“ tähendab ingl. keeles „lahutama“ ja „ease“ vaste on „kergus, kergendus“]. Haigus tähendab miskit, mis viib teid välja kergusest.

Me oleme andnud teile Elu Jõe kontseptsiooni. Kui te olete Elu Jõe sees, siis on elu kerge, siis voolate te koos Elu Jõega. Nagu ütles Jeesus: „Isal on hea meel anda teile kuningriiki.“ Kui te häälestate end sellele lainele, mis on sellesse ütlusse on peidetud, siis te  voolate kergesti koos eluga. Kõik tuleb teie juurde kergelt. Mida see tähendab? See tähendab, et te ei pea võitlema, et omandada  midagi, mida te tegelikult tahate, mida te tegelikult vajate kui osa oma Jumalikust Plaanist. Võiks isegi öelda, et te ei vaja midagi, sest teie Jumalik Plaan ei sõltu millegi vajamisest vaid selle laskmisest voolata.

Niisiis see, mis tõmbab teid eemale Elu Jõe voolust, on haiguse põhjus, mis lõpuks filtreerub läbi kolme ülemise keha – läbi identiteedi, mentaalse ja emotsionaalse keha, kus ta mõjutab rakke ja aatomeid endid ja see saab kehas nüüd ilmneda haigusena. Me oleme andnud mõned õpetused teatud teadvuse tasandite ja haiguste seotuse teemadel, kuid kui te väga tõsiselt teete endale selgeks neliteist väärastamist, mille kirjelduse olen just andnud, siis näete te, et iga inimesele teadaolev haiguse võib asetada kusagile ühe ja teise dualistliku äärmuse vahele teatud kiire väärastamisel. 

Kõik haigused võib asetada kusagile selles spektrumis. Te näete, et  tegelikult läbides esimese seitsme kiire initsiatsioonid – ja tegelikult need lahendades, lahendades rippumajäämised, klammerdumised, väärastamised – võite tõepoolest ravida iga inimesele teadaoleva haiguse , nagu juba oleme öelnud, selle teadvuse ületamisega, mis selle haiguse esile tõi. Kuid minu eesmärk selle arusaamise toomisel teieni on aidata teil mõista, et neil teie seast, kes on vaimsed inimesed, ei pea haigus avalduma tingimata  vaid seepärast, et olete teatud dualistlikus väärastumises teatud kiirel kinni.

Teis võib haigus avalduda sügavamal põhjusel. Nimelt selleks, et demonstreerida inimestele maailmas, kuidas tõusta kõrgemale mitte vaid teatud tingimustest, vaid dualistliku teadvuse laiematest piiridest, mis loovad eluvõitlust. Ma selgitan siin seda, mida võiks nimetada initsiatsiooni kaheks erinevaks tasandiks. Paljud, isegi enamus maakera inimkonnast, on siiani sellel teadvuse tasandil, milles olijaid võiks nimetada õpilasteks. Nad õpivad, nad töötavad end üles seitsme kiire initsiatsioonideks. Neil võib olla mitmeid haigusi, mis ilmnevad nende kehades, sest selles või möödunud kehastustes on nad kinni jäänud  teatud ühte seitsme kiire väärastamistest. Nad ei taha ületada seda, laskmata lahti teatud väärastamisest, valest, klammerdumisest – ükskõik siis kuidas te seda nimetate. Ja nii on see lõpuks avaldunud haigusena füüsilises kehas.

Kuid need teie hulgast, kes on vaimsed inimesed pole mitte selleks siin, et olla õpilased. Te olete siin selleks, et olla õpetajad ja te tulite siia demonstreerima teistele , kuidas ületada need piiravad tingimused, sealhulgas ka füüsilised haigused ja üle kõige muidugi seda haiguse taga olevat teadvust ja ületama võitlemisvajaduse teadvust. Teil on vaja tõdeda, et mõned teise seast on ometi edukalt läbinud esimese seitsme kiire initsiatsioonid, kuid,  ikkagi avalduvad teie kehas teatud haigused, sest te olete enda peale võtnud suurema teadvuse olukorra – ülesande aidata inimestel näha kõrgemale duaalsuseteadvusest kui niisugusest. 

Mida te olete siia õpetama tulnud?
Mis võimaldab siis teil täita oma missiooni on nimelt see, et te saate teadlikuks kaheksandal kiirel ja selle kohal olevatest salajastest kiirtest. Te mõistate, et teie tingimus – on see siis füüsiline haigus või mingit liiki psühholoogiline piirang – on teie missiooni osa ja see võib teie missiooni osa olla erinevatel viisidel. Ühes spektri ääres võite te olla võtnud haiguse enda peale selleks, et demonstreerida teistele, kuidas seda ületada  ning teises spektri ääres võite te olla võtnud haiguse enda kanda selleks, et demonstreerida seda, et täiuslikku õnnelikku ja rahulikku elu võib elada näiliselt vigastes tingimustes.

Peale kõige muu ei saa keha Vaimu piirata kui mitte Vaim ei lase tal seda teha, kui mitte vaim ei vali keha aktsepteerida piiranguna enda väljendamisel. Siin teie, kes te olete vaimsemad inimesed, kes pole kinni enese kõigeteadjaks pidamise uhkuses, vaid olete jõudnud arusaamisele, et siin võib olla enamat teadmist, teie, kes te olete ära tundnud, et siin on miskit, mida te pole veel taibanud, mida te pole veel näinud ja te igatsete seda näha – siis teie, mu kallid, saate kasu kaheksanda ja sellele järgnevate kiirte mõistmisest.

Nimelt seepärast me oleme otsustanud hakata vabastama informatsiooni nendest kiirtest, et te saaksite häälestuda  neile ja saada teistsuguse vaatenurga oma elule, oma missioonile, oma eesmärgile olla siin ja et saaksite jõuda punktini, kus teie kui Vaim, saaks olla muretu hoolimata mistahes kehalisest haigusest.

Kaheksanda kiire spetsiifiline initsiatsioon
Mis on siis kaheksanda kiire initsiatsioon? See on nende teadmiste ühendamine, mille olete saanud seitsmel esimesel kiirel. Kuid mis on siis täpselt see, mida te ühendate? Te jõuate neksuspunkti, kuid mis on see neksuspunkt?

 Teie teadlased nimetatavad seda singulaarsuseks (ainulisuseks). Ainulisust võib sõnastada kui punkti, mis on nii lõpmatult väike, et tal pole pikendust ruumi. Te teate, et ajalehe foto koosseisus on palju väikesi täpikesi nii lähedal üksteisele, et teie silm ei erista neid täpikestena. Te võite vaadata ajalehefotot läbi suurendusklaasi nii, et te näete eraldiolevaid täpikesi ja te näete, et igal niisugusel täpikesel on tegelikult pikendus paberil – te saate mõõta selle diameetrit, selle laiust.

Ainulisus on kui täpike, mis on nii lõputult väike, et tal puudub pikendus. Mida see tähendab? Tal pole pikendust ruumi, mu kallid, seal pole midagi jagada. Me oleme  andnud teile kontseptsiooni sellest, et te võite jagada number ühe ja nulli vahelise distantsi väiksemateks ja väiksemateks sammukesteks ja te võite jätkata seda jagamist lõputult. Ainulisus ei sobi sellesse lõputu jagamise kontseptsiooni.

Ainulisus on kättesaadav, kui mõistate, et ainulisusel puudub pikendus ja seepärast pole ta jagatav. Mida tähendab see seitsme kiire jaoks? See tähendab seda, et kui te täidate seitsme kiire initsioonid, siis tõusete te kõrgemale kaheksa-kuju alumises osas[1], te jõuate neksus-punkti ja te näete, et kõik seitse kiirt ilmuvad välja  ainulisusest. See tähendab, et kuigi te võite, eriti tee madalamates osades, olla näinud seitset kiirt kui selgesti lahusolevaid, siis näete te nüüd, et need tulevad ühest allikast, nad väljuvad ainulisusest.

Pole isegi korrektne öelda, et nad tulevad valgest valgusest, nagu te näete valge valguse jaotumist läbi prisma vikerkaarevärvideks, sest valge on värvus. Ei, mu kallid, nad väljuvad ainulisusest, millel pole omadusi, millel pole vormi ja see singulaarsus on Sõna, on Buddha Loomus. See on miski, millel pole pikendust ruumi ja seepärast ei saa seda jagada – ja olles jagamatu, ei saa ta võtta vormi, tal puuduvad omadused, mis kirjeldaks teda millegi muu suhtes. Seepärast on kõik Buddha Loomus. Seepärast pole ilma Sõnata midagi tehtud, mis tehtud on.

See on lülitus, seismiline nihe teadvuses, milles te jõuate kaheksandale kiirele, kus te mõistate, et kõik seitse kiirt  väljuvad samast substantsist – Buddha Loomusest, Sõnast, Kristusteadvusest, nimetage seda milleks tahate. Ja seega on eraldatuse illusioon  just nimelt illusioon. Kui te mõistate, et kõik vormimaailmas olemasolev on tehtud seitsme kiire vastastikusest mõjust, siis näete te, et kui seitse kiirt tulenevad ühest samast substantsist, siis kõik, mis on olemas vormimaailmas, peab tulema sellest ühest substantsist. Seega on kogu jagamine – eraldamine ülimalt ebatõene.

Ja seepärast hakkate te nägema seda, mida näeb Buddha, sest see fakt, et Buddha näeb seda, mis on Buddha Loomus ei tähenda veel, et Buddha vaatab maailma ja ütleb: „See on kõik hea.“ Ei, Buddha vaatab eristava silmaga ja näeb, mis on kergus ja mis on see, mis kergusest välja viib [ease and dis-ease ( = haigus)]. Kõik, mis tuleneb eraldatuse illusioonist, kõik, mille võib asetada kahe äärmusega duaalsuseskaalale, kõik, mis on lahus Elu Jõe voolust, on haigus. 

Kui te sellesse lähete, siis see vaid viib teid kergusest välja. Teile on antud vaba tahe, nagu me oleme öelnud. Teil on täielik õigus luua enese jaoks see kogemus, mida te soovite ning aja ja ruumi teatud laiades piirides võite te selle kogemuse saamist jätkata nii kaua, kui te soovite, kuni teil on sellest küllalt. Vaid teie ise  saate otsustada, millal on küllalt sellest.

Kuid lõks on muidugi selles, et kui te loote kogemuse, mis baseerub duaalsuse teadvusele, siis te kogete seda tingimust, seda olukorda läbi duaalsuseteadvuse filtri, mis tähendab, et te näete seda vaid dualistlikul moel, mis omakorda tähendab, et võib olla midagi, mis on teie tingimusega, teie meeleseisundiga opositsioonis ja seepärast muutub elu paratamatult võitluseks. Seda tahetakse tegelikult öelda läbi nelja ülla tõe ja elu kui kannatuse kontseptsiooni. Elu, kogetuna läbi dualistliku filtri, on kannatus, sest  dualistliku teadvuse seisundile rajatu on igavestikestev võitlus, mitte kunagi lõppev senikaua, kui te näete maailma ja kogete seda läbi filtri.

Teadmine, et olete ENAMAT
Kaheksandal kiirel peate te jõudma täieliku selle nägemini, et te olete enamat kui mistahes kogemus, mis teil on olnud või mis teile võib vormimaailmas osaks saada. Te olete surematu Vaim. Te olete see, mida me oleme nimetanud teadlikuks minaks kui Looja Olemise pikendust.

Kuidas te saaksite ühendada need teadmised ja saavutused, mida olete saavutanud seitsmel esimesel kiirel, kui te mitte ei jõua mõistmiseni, et tõeline teie, teie identiteedituum, teadlik teie  tuleneb ainulisusest ja seepärast on tal potentsiaal laiendada end kõrgemale mingist lokaalsest vaatenurgast, mis on olnud teile omane juba nii kaua.

Mis on see, mida te õpite kaheksandal kiirel seitset esimest ühendades? Läbi seitsme esimese kiire vaatate te elule läbi mingi spetsiifilise kiire ja tema omaduste läbi, kuid kaheksandal kiirel astute te eemale neist kõigist ja näete üldpilti. Te näete üldist elupilti, Jumala sisse ja väljahingamisest, kosmilistest tsülkitest, eneseteadlikkuse kasvu kõrgemast eesmärgist, mis on ainus vormimaailma taga olev eesmärk. 

Te näete, et teie siinolemise pärispõhjus vaimselt küpse olevusena on aidata inimkonnal ärgata sellele üldpildile, aidata neil näha, et elu on enamat, et on olemas alternatiiv võitlusele, alternatiivne teadvuse seisund. Ja te võita hakata nägema, et nüüd on vaja maha jätta oma elu sõbra eest, nagu väljendas seda Jeesus. Teil on suurem armastus, olles tahtnud tulla kehastusse – võib-olla isegi tulles tagasi kehastusse pärast seda, kui olite tegelikult ülestõusmiskõlblik ja osad teist tõusid üles, kuid teie tulite tagasi kui teadlik mina, kes te tegelikult olete.

Te tulite siia demonstreerima, kuidas olla ENAMAT, kuidas olla kergusega  Elu Jões, kuidas sellega koos voolata sellele vastu võitlemise asemel. On olemas palju konkreetseid haigusi, kuid kõige selle kohal on suurem haigus, haigus näha elu kui võitlust ja arusaam, et pole rohkem võimalusi. Kui kõik inimesed võitlevad, kuidas nad siis iial saavad teada, et on olemas parem tee? Kuidas nad saavad teada, et on olemas ENAMAT, kui mitte mõni ei tuleks kehastusse ja ei demonstreeriks seda ENAMAT viisil, mida inimesed ei saaks tähele panemata jätta, ei saaks eitada? Sest te demonstreerite seda nii selgesti, et mõned mõistavad 

Mu kallid, see lõpetab vestluse, mis on jätk meie tervendamise õpetustele.

Märkus: Gautama andis mõned õpetused, mis ei haaku selle raamatu teemade kontekstiga. Ta ütles lõpetades:

Seega lõpetan ma selle vabakslaskmise, kuid ma räägin teiega homme jälle ja me alustame sellega, mis oli varasemalt tuntud kui esimene salajane kiir, kuid nüüdsest on see tuntud kui üheksas kiir, mu kallid. Sellega soovin ma teile head ööd.

  [1] See ei seostu kaheksa-kujuga, mida Ema Maria kirjeldas, vaid see on kaheksa-kuju, kus seitse esimest kiirt on kaheksa-kuju alumises pooles, kaheksas kiir neksuses ja seitse salajast kiirt kaheksa-kuju ülemises osas.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine