Neljateistkümnes kiir oma Kohaloleku jagamisest

Sanat Kumara
10. mai 2009.

Sanat Kumara olen mina. Mõningase muigega olen ma vaadanud, kuidas mõned mu õpilased, mõned selle liikumise liikmed kui ka eelmiste dispensatsioonide õpilased, on hakanud seostama minu nimega teatud kõrgendatud staatust, arvates, et ma olen kuidagiviisi eriline võrreldes teiste Ülestõusnud Meistritega. See saadik [Kim] oli üllatunud niisugusest reaktsioonist, kui ta seda Lourdesis olles kohtas. Ja mu armsad, päris ausalt, nii ka mina. Me oleme kõik üks ülestõusnud sfääris. Meil on erinevad positsioonid hierarhias, kuid pole staatust, pole niisugust väärtusemäära, et keegi on parem või väärtuslikum kui teised.

Tõesti pole mina see tähtis. Kes olen mina? Ma olen kosmiline avariilikvideerija, ma olen see, kes tahab laskuda alla,  planeetidest madalamaile planeedile ja hoida tasakaalu kuni mõned saavad suutlikeks. See pole mitte see, mida te tavatsete nimetada väga kõrgeks tööks. Ma olen kui kosmiline rekonstrueerija, tööline, mu armsad.

Muidugi on taevas neid olevusi, nagu seda on Lutsifer ise, kes ei taha oma käsi mustaks teha ega teha niisugust tööd, mida mina olen teinud eoone teie aja mõistes. Ja nagu te jällegi näete, et „see, kes on teie seas suurim, las tema olla teiste teener.“

Minnes staatusest kõrgemale
Tuleb kätte moment, kus ollakse kõrgemal staatuse püüdlusest, positsiooni otsimisest. Nagu Saint Germain valgustas, ollakse üle illusioonist ja mõtteviisist, et eelnevate tegude või tarkusega vaimsel teel väljateenitud teatud ülim staatus garanteerib  Jumalariiki pääsemise. Jumalriik on avatud vaid neile, kes on duaalsusest kõrgemal ja kui te olete duaalsusest kõrgemal, siis pole subjektiivset väärtushinnangut, pole üldse staatust.

Niisiis, tulen ma esindama teile neljateistkümnendat kiirt. See on kiir, mida on äärmiselt raske lineaarsele meelele mõista  – egol on seda võimatu mõista.

Meil on vaja  kasutada sõnu, et suhelda ja need sõnad, mille üle ma soovin, et te mõtiskleksite selle kiirega seonduvalt, on nimelt : „Oma Kohaloleku jagamine.“ Oma Jumaliku Kohaloleku jagamine.

Kui ma Maa peale tulin, mu armsad, oli Maa nii madalal  tasandil, et siin polnud  ei tsivilisatsiooni nagu tänapäeval, siin polnud kommunikatsioonivahendeid. Siin olid vaid olevused, kes küll kandsid inimpotentsiaali, kuid elasid kui rafineeritud ahvid, mu armsad. Mis õpetust oleks mul võimalik anda olnud?

Polnud olemas mingit religiooni, millega ma oleksin saanud siduda midagi, nagu tegi seda Jeesus, püüdes uuendada juudi religiooni, nagu tegi seda Buddha, püüdes uuendada hindu religiooni. Polnud midagi, absoluutselt midagi, millega ma oleksin saanud siduda oma õpetuse. Polnud üleüldse mingitki vundamenti vaimse õpetuse edasiandmiseks, sest pole võimalik anda õpetust olevustele, kellel puudub teadlikkus mistahes elu vaimse külje kohta, kellel pole isegi Jumala ega üldse kõrgema, ülima olendi mõistet.

Mida ma oleksin saanud teha Maa peal? Ma sain jagada oma Kohalolekut, oma Jumalikku Kohalolekut  ja seeläbi lastes olevustel, keda ma kohtasin, kogeda, et on midagi kõrgemat nende teadvuse tasandist, milles nemad parasjagu viibisid.

Tegemise lõks
Kui te liigute vaimsel teel ja läbite teiste kiirte initsatsioonid, siis omandate te suurema arusaamise, suurema tarkuse. Siiski võib see arusaamine muutuda veskikiviks teie kaelas, millekski, mis kaalub teid tagasi, mis tekitab barjääre teie meeles, kui te hakkate mõtlema, et selleks, et inimkonda äratada, tuua Jumalariiki või Saint Germaini Kuldset Ajastut Maa peale, peate te minema välja ja andma inimestele teatud kõrgetasemelist õpetust. Ja mida kõrgema tasemega õpetus on, seda kõrgem teie ka ise olete – kas pole see mitte tavapärane väärkäsitlus?

Tänapäevalgi jääb reaalsus samaks, mis ta oli siis, noil primitiivseil päevil. Oluline on see, et inimesed kogevad Jumalikku Kohalolekut. Te ei saa anda mingit muud kingitust inimkonnale, teistele inimestele Sain Germaini aidates, kui jagada oma Jumalikku Kohalolekut.

Probleemiks on siiski lineaarne mõistus, mitte tingimata ego. Kui te tulete kõrgematele tasanditele, siis pole see mitte nii väga ego, mis on piduriks, vaid fakt, et teie teadlik mina pole siiski lineaarsusemeelt ületanud ning selle tõttu olete te niivõrd lineaarsuse meelega fikseerunud välisesse õpetusse, arvates, et te peate minema välja ja jutlustama sõna, teatud sõnu ja pöörama inimesi teatud õpetusse, teatud organisatsiooni, järgima teatud gurut.

Te näete, et üle kogu maailma on hea tahtega inimesi, kes küll on saavutanud mõningase küpsuse vaimsel teel,  kuid on ikka veel arvamuse lõksus, et nad peavad jutlustama teatud tõe väljendust  kui kõrgeimat või kui kõigi probleemide lahendust ning välja minnes on nad niivõrd sellesse fikseeritud, et nad on, nagu Gautama on öelnud, niivõrd fikseeritud teiste muutmisse, et nad unustavad ära vajalikkuse Olla need kes nemad on, iseenda jagamise sellena, kes nemad On.  Mitte sellena, kes nad on lahusoleva minana, vaid Jumaliku minana oma Jumalikus Kohalolekus.

Mu armsad, muidugi võib lineaarne meel tõlgendada Jeesus poolt öeldut valetajate ja vale kohta väljakutse esitamise vajadusena valeõpetajatele ja rahavahetajatele nii, nagu peaks seda valet nähes  sellele vastu töötama nende sõnadega, mis on õpetuses ja vastanduvad sellele valele, nimelt tõega, kuid nagu me oleme öelnud, sõnad on sõnad. Sõnad on suhtelised. Ei ole võimalik väljendada absoluutset tõde sõnade läbi. Kuulake, mida ma ütlesin. Ei ole võimalik väljendada absoluutset tõde sõnade läbi. Iga sõna võib tõlgendada rohkemal moel kui ühel. Kui ma ütlen ühe lause ja kümme inimest kuulavad seda, siis saame kümme erinevat kogemust, mida need sõnad neile tähendasid.

Intuitiivse tõetunnetuse vajalikkus (gnosis)
Seepärast olemegi me eelnevates vestlustes selgitanud, et on vaja intuitiivset tunnetust, et teadja saaks üheks teadmisega. Kui te tõesti tahate aru saada, mõista, teada, mida ma väljendan, peate te minema sõnade kohale ja häälestuma minu Kohalolekule. Kui te tõeliselt tahate, et teine inimolend teid mõistaks, haaraks selle tõe, mida teie olete läbi elanud, siis ei piisa sellest, et te väljendate ennast sellele inimesele sõnades, annate õpetuse või tehnika – te peate jagama oma Jumalikku Kohalolekut.

Ma ei ütle mitte, et te ei pea midagi ütlema, kuid sõnadesse pole lineaarse meele poolt sisse valatud Jumalikku Kohalolekut. Sõnad peavad olema läbi imbunud teie Jumalikust Kohalolekust, sellest, kes teie olete oma Kõrgemas Olemises, särades läbi madalama vormi ja seepärast puudutama miskit sügavat nende südameis, ähmast mälestust, et ka nemad tulid kusagilt, mis on sellest ilmast kõrgemal ning kogedes teie Kohalolekut, mis on sellest maailmast kõrgemal, liigutab neis äratundmine ärkamisele, mälestustele, et nemadki on enamat kui see maailm.

Mu armsad, sellel pole mõtet, kui te lähete välja selle arusaamisega, mis teil on ja püüate lihtsalt esitada väljakutset neile, kellel on teistsugune või madalam arusaam või vale arusaam, kui te teete seda vaid lineaarse meele või isegi ego ja selle subjektiivsete hinnangute tasandil. Siis te lihtsalt püüate kehtestada üht suhtelist tõde ülemaks teisest või isegi kõigi teiste suhteliste tõdede suhtes. See ei vähenda duaalset võitlust, vaid lisab seda juurde. Kuid kui te avaldate oma tõe, mis on küllastunud teie Jumalikust Kohalolekust, siis suudate te äratada teisi, näidata neile, et on olemas alternatiiv dualistlikule võitlusele, võitlusele, mis tahab kõrgemale tõsta üht tõde kui ülimat teiste suhtes.

Tahtke, mu kallid, minu näitest õppida. Ärge arvustage, kes on valmis ja kes mitte, kes on väärt ja kes mitte. Ärge püstitage mõõdupuud või tingimusi, millele inimesed peavad vastama enne, kui teie nendega oma tõde jagate. Tahtke jagada oma Kohalolekut kõigiga.

Mu armsad, mõned on niisuguses teadvuse seisundis, kus nad pole valmis sellel teadvuse tasandil -  lihtsalt ajutiselt pole valmis - teatud kõrgetasemelise vaimse õpetuse jaoks, kuid hoolimata sellest, missuguses teadvuse seisundis inimesed on, kas siis ajutiselt või pika-ajaliselt, on nad alati valmis osa saama teie Jumalikust Kohalolekust.

Oma Kohaloleku jagamine ei lähe kunagi raisku
See ei saa kunagi raisku minna, mu armsad. Seda ei saa kunagi raisata kellegi peale. Te olete nii harjunud vaatama kas inimesed on vaimsed või mitte, kuid kust tuleb niisugune suhtumine? See tuleb faktist, et paljude kehastuste vältel on teid tagasi lükatud nende poolt, kes pole mitte ainult mitte-vaimsed, vaid on lausa anti-vaimsed ning te olete lasknud valeõpetajail ja nende õpilastel pärssida taju sellest, miks te siin olete, pärssida oma emotsioone  selle piirini, kus te nii väga kardate tagasilükkamist, nii väga kardate heita oma pärleid sigade ette, et te üritate alati enne hinnata, kas inimesed ikka on valmis, enne kui te oma suu avate ja neile lähenete. Ma ei taha öelda, et pole vaja hinnata, kuid nagu ma ütlesin, kui inimene pole kõrgetasemeliseks õpetuseks valmis, pole mõtet  talle õpetust anda, kuid te võite alati anda neile tassi külma vett Kristuse nimel, ulatades tassi oma Jumalikku Kohalolekut.

Mõned võivad selle tagasi lükata, mõned võivad hukka mõista või arvustada. See on teile väheoluline, sest  võit on oma kohaloleku jagamine, mitte selle jagamise resultaat.

Maailm on veel üles tõusmata. Teda tooks lähemale ülestõusmisele just see, et mõned, kes on kehastuses, saavad avatud ukseks Jumalikule Kohalolekule, mis särab läbi nende välise vormi sellesse maailma. See pole oluline, et mingi konkreetne inimene selle vastu võtab, kuid faktist, et valgus siseneb, muutub maailm natuke. Maailm muutub natukene valgemaks ja lõpuks põhjustavad paljud väikesed valgusetassid suurema muutuse.

Mingigi oma Jumaliku Kohaloleku jagamine ei lähe raisku, sest eesmärk pole nii väga muuta mingit konkreetset inimest, sest me peame alati arvestama tema vaba tahet, kuid vaba tahe ei tähenda, et inimesed jäävadki pimedusse. Seega on teil õigus olla selles maailmas ja olla avatud ukseks valgusele, mis lõpuks valgustab kõike, sealhulgas ka kollektiivset teadvust nii, et inimesed hakkavad nägema seda, mis varem peidus oli. Nüüd saavad nad hakata oma teadvust muutma ja tegema paremaid valikuid, valgustatumaid valikuid.

Abivahend meele vaigistamiseks
Mõelge selle üle, et kui te tõesti tahate olla oma suutlikkuse kõrgeimas teenistuses, siis peate te jõudma punktini, kus te tahate õppida neljateistkümnendat kiirt. Ja kuidas te selleni jõuate? Nagu Saint Germain ütles, peate te tahtma küsitavaks muuta kõike, isegi  õpetust, mille te olete omandanud läbi vaevalise rännaku vaimsel teel ja mille olete tõeliseks, kõrgetasemeliseks või paremaks hinnanud kui mõne teise. Te peate jõudma punktini, kus mõistate, et ka kõrgeim võimalik õpetus pole lahendus kõigile probleemidele, pole see õige õpetus kõigi inimolendite jaoks.

Pole olemas mitte ühtegi õpetust, mis ärataks automaatselt iga inimolendi, kuigi on üks faktor, mis võib toimida kui puudutus enamike jaoks – ja see oma Jumaliku Kohaloleku jagamine. Mõelge selle kontseptsiooni üle. Mõned teie seast pole selleks valmis, kuid paljud on valmis siis, kui nad tahavad läbida ümbersünni, aktsepteerides, et te olete valmis jagama mingil määral  oma Jumalikku Kohalolekut, et te olete juba seda teinud, kuid te saate teha seda isegi rohkem, saades sellest teadlikuks, et te seda suudate, häälestudes Jumalikule Kohalolekule selle asemel, et rahulduda lineaarse meele vallas ja alati mõelda, mida inimestele rääkida või öelda.

Järgnege Buddha kutsele  minna endasse, vaigistada meelt ja ma üritan anda teile lihtsa, kuid efektiivse meetodi vaikusesse jõudmiseks, mu armsad. Te võite läheneda väga erineval viisil, kuid oluline on, et te võtaksite natukene aega iga päev või nii tihti kui te saate, läheksite vaiksesse tuppa, istuksite mugavasse tooli selg sirgelt ja pööraksite oma tähelepanu sissepoole. Muidugi kerkivad esile mõtted. Ärge minge selle arvamise lõksu, et meele vaigistamiseks  peate te mõtetega võitlema, neid tagasi hoidma. Nii tehes pingestate te meelt ja kuidas te siis meelt vaigistada saate seda veel rohkem pingestades?

Paljud inimesed on mediteerides raisanud loendamatuid tunde, püüdes vaigistada meelt ja seda tehes vaid nad vaid suurendanud võitlust ja segadust meeles. Te teate, et iga näivuse väliskülje taga on sügavam reaalsus. Kui te vaatate füüsilist keha, siis teate te, et nähtava taga on organid ja kondid, kuid kondid ja organid koosnevad rakkudest ning rakud omakorda aatomitest. Aatomid on miniatuursed päikesesüsteemid orbiidiltiirlevate elektronidega tuuma ümber. Kuid elektronide ja tuuma vahel on tühi ruum. Ja kui te lähete sügavamale välisest näivusest, näete te, et lõpuks jõuate te kusagile, mis on tühi. Tühi. Seal pole midagi. Ühtki elektroni, ühtki neutronit, ühtki prootonit. Ühtki molekuli. Pole „asju.“

Võite kasutada erinevaid visualisatsioone, võib-olla seda mille ma just andsin. Te võite ka visualiseerida jõge ja seda, kuidas jõgi pidevalt voolab, kuid ikkagi on molekulide vahel tühi ruum. Vee voolamise kohal on vaikus, mis on liikumise foon, sest liikumine peab olema liikumine millegi suhtes ja nagu te väga hästi teate, on väga vähehaaval toimuv liikumine, kui puudub võrdlemismoment, teile tabamatu ja tajumatu. Kogu liikumine on võimalik vaid seetõttu, et olemas vaikuse foon.

Niisiis, te võite oma meeles mediteerida jõele ja kui tulevad mõtted, siis näete te, et need on kui pöörised jões ning kui te lähete neisse  ja  lähete nendest välja, jõuate lõpuks vaikusse. Ma mõtlen siin seda, et kui kerkib mõte, ei pea sellega võitlema hakkama ega mitte sellega kaasa minema, vaid minge sellesse, minge sellest läbi ja vaadake, mis on sealpool mõtet. Tulemuseks võib olla teine mõte. Minge sellesse, minge sellest läbi. Vaadake, mis on sealpool mõtet. Kui tuleb järgmine mõte, minge sellesse, minge läbi sellest. Vaadake, mis on sellest sealpool. Jätkake nii, mu armsad ja te jõuate lõpuks mingisse vaikuse astmesse.

Olge vaikuses
Tehke seda päev päeva järel ja te jõuate punkti, et te suudate kähku vaikusse minna ja kogeda seda, et mõttejada taga ja kohal on vaikus – Kohalolek, mis moodustab teie identsustunde, teie Olemise taju, teie „Mina Olen“ - taju. Seda seepärast, et teil on see taju olemas, millest mõtted sisenevad läbi meele, läbi teie olemuse. Ja minnes kõrgemale igast mõttest, igast aistingust, jõuate te Olemise tasandile, mis on Kohaloleku kese, teie Mina Olen Kohalolek. Ja siis veetke mõni aeg  vaikuses, sundimatult, ilma soovideta, ilma küsimata, palvetamata millegi eest. Vaid lihtsalt kogege Kohalolekut, mu armsad. Ärge paluge midagi, ei vastuseid, ei muutusi. Kogege vaid Kohalolekut.

Ja kui tunnete, et olete valmis tagasi tulema, siis võtke natukene aega tasa tagasi pöörduda tavateadvuse seisundisse. See pole meditatsioon, mis palju aega võiks võtta. Kui saate suurema vilumuse selles, võtab see vaid mõnede minutid iga päev ja hiljem te sukeldute oma igapäevategevusse, mitte lootes, mitte nõu küsides ega nõudes midagi, vaid te olete üllatunud, kui kontaktis võib olla Kohalolekuga ja saada uusi mõtteid, uusi perspektiive, uusi ideid oma välisesse meelde. Need ideed pole osa  üldisest staatilisest  Maad ümbritsevast massiteadvusest, vaid tulevad kõrgemast sfäärist ja neis on oma osa igavikulist ja seepärast lubage endil olla selles loovas voolus ja tuua esile uusi lahendusi, uusi perspektiive.

Ja siis, kui te häälestute Kohalolekule, siis hakkate te endas kandma selle vaikuse tunnet. Te jõuate momendini, kus te hakkate rääkima vaikuse seest nii, et teie sõnad ei voola mitte välja teie oma staatilisest meelest või kollektiivsest teadvusest, püüdes vastu töötada mõnele teisele staatilisuse vormile, vaid nad voolavad sügavamalt tasandilt; nad on küllastunud millestki. Nad on küllastunud Kohalolekust ja seepärast puudutavad nad inimestes sügavamat tasandit. Need puudutavad inimsüdameid ja aitavad näha sealpoolsesse.

Teistele otsese ja vastasseisva väljakutsete esitamine mõnikord  täiesti põhjendatud. Mõnele teie seast on see loomulik eneseväljendus, vähemalt teie praegusel tasandil. Ma ei taha öelda, et kõik te peate end sel moel väljendama. Ma lihtsalt ütlen, et teil kõigil on potentsiaal jagada oma Kohalolekut mingil viisil, et on olemas enamat kui vaid ainult sõnad ja lineaarne meel ja öeldusse võib sisse valada  miskit, mis on tõeline, mu armsad.

Ma kutsun tõelisele vaimsusele
Vaadake vaimseid ja religioosseid inimesi sellel planeedil. Vaadake televiisorit pühapäeviti, kui jutlustajad on eetris. Pange tähele, kui teised vaimsed inimesed räägivad vaimsusest ja vaadake kui tihti nad räägivad  pindmisest tasandist lähtuvalt – lineaarsest meelest või isegi egost, koos kogu oma hirmu ja kontrollisooviga. Ja mõistke siis, et uut vaimset ärkamist ei järgne sellele jutlustamisele, mis lähtub välisest meelest. See tuleb üksnes siis, kui on neid, kes saavad avatud ukseks millelegi sügavamale, millelegi tõepärasele, mis puudutab südant.

Ja mõistke, et see on vahest ehk suurim vajadus, mida teenides saate täita selle ajastu eesmärki, saades nendeks, kes on tuntud  oma vaimsuse tõepärase väljendajana, tuues uue hääle  vaimsesse debatti, vaimsuse ja religiooni areenile, kus te ei räägi, kaitstes teatud ususekti või olles opositsioonis  kogu religiooniga,  rünnates seda teaduslikust, materialistlikust vaatenurgast vaadatuna. Kuid te lähete sellest kõrgemale, te leiate tõelähedasema Kesktee.

Kui teie jutt tuleb vaikuseallikast, siis on teie sõnad läbi imbunud Kohalolekust, kes te olete, sest te teate, et teie olete Kohalolek, sest te olete sündinud tunnistamisse, et teie olete Kohaloleku väljendus.

Ja siis, kui te teate, kes teie olete, kuidas te siis saate seda mitte väljendada  kõigis oma sõnades, kõigis oma tegudes, kõigis oma mõtetes ja tunnetes? See ongi see, mis annab teile suurima rõõmutunde ja täitumise.

Mu armsad, ego leiab teatud rahuldust veendes kedagi, et tal on õigus. Kuid on olemas palju sügavam rõõm, tundes Kohaloleku voolu läbi välise olemise, tundes seda loovat voolu avaldumas, seda kogedes ja ka nähes mõnikord, kuidas teised sellele vastavad, kui üllatunud nad on, sest siin on keegi, kes räägib vaimsusest kuid ei tee seda tavalisel moel – see on hoopis teine hääl. Ja algul ei tea nad, mida teha, kuid te näete, et paljud hakkavad reageerima hoopis teisiti kui enne, sügavamalt. Nad hakkavad  ärkavama teie Kohaloleku jagamisest, häälestuma omaenda Kohalolekule. Nad alustavad rännakut kuni jõuavad ise momendini, kus saavad hakata jagama oma Kohalolekut. Ja see levib ringidena vee peal ja siis saab olema täiesti uus vaimne liikumine lihtsalt oma Kohalolekut jagades, mu armsad. Väljendades seda Kohalolekut ilma teatud tulemuste ootusteta, lihtsalt soovides jagada seda, kes te olete, jagades oma Kohalolekut.

Tasu teenimise eest on teenida veelgi ROHKEM
See on neljateistkümnenda kiire olemus. Mina, Sanat Kumara, olen tõotanud seda kiirt esindada Maa peal olevatele eluvooludele ja saan anda teile sel teel initsiatsioone.

Te olete, mu kallid, saanud õpetuse, mis on kõrgemal üheski teisest eelnevas dispensatsioonis antust. Ärge laske sel saada uhkuse ega üleoleku allikaks. Seda õpetust pole antud selleks, et te oleksite justkui teistest üle, vaid selleks, et  teis on olnud tahe end alandlikumaks muuta, vaadata palki oma silmas, töötada ego kallal, vaadata kõrgemale duaalsuseteadvusest, seega  tõusta kõrgemale uhkusest, eneseupitamisest ja üleolekust.

Te olete tahtnud endas täita seda eesmärki, mille pärast mina, Sanat Kumara, Maa peale tulin – minna sügavusse mitte peljates oma käsi ära määrida ja seega olete ära teeninud selle õpetuse saamise privileegi, mis võib  viia teid kõrgemale ja anda võimaluse teil saada paremateks teenriteks Ülestõusnud Väele ja Saint Germainile ja Jeesusele ja Budhhale ja teistele ülestõusnud valdkonnast.

Tasu teenimise eest on veel ROHKEM teenida. Ja õpetus on sellest, kuidas edasi teenida  paremini.

On olemas seitse kiirt, mis olid kasutuses materiaalse valdkonna väljendamiseks. On üks kiir – kaheksas – mis asub kaheksa-kujulise voolu neksuses ja esimesed seitse on kaheksa-kuju alumises osas. Sümmeetria, mõistagi on loomingule omane tunnus. Ja samuti on seitse kiirt üleval. Ma olen rääkinud neljateistkümnendast, kuid on olemas ka viieteistkümnes, muutes tervikuks seitse ülemist ja neksuses oleva.

Viieteistkümnendat kiirt ei ole võimalik mitte ühelgi moel lineaarse meelega haarata ega vormi piiritleda. Seda ei ole võimalik kirjeldada sõnadega, kuid ma annan teile teada, et see on olemas ja ma annan teile midagi, mille üle mõtiskleda. See on „tingimusetus“. Ja tingimusetuse kohal on lõputu – lõpmatus, igavik.

Igavik.

Kaheksa-kujulise voolu tipus on ainulisus, mis on Looja. Looja on lõpmatu, tingimusteta, tal pole vormi, mida sõnadesse või pilti panna. Kuna teie teadlik mina on Looja pikendus, siis võite kogeda Looja Kohalolekut, minnes kõrgemale kõigist tingimustest.

Loojal on soov jagada oma Kohalolekut ja seepärast te saategi olemas olla ja vormimaailm eksisteerida. See on Looja, kes oma Kohalolekut jagab. Ja sa saad selles osaleda; parim viis osa võtta ja osa saada Looja Kohaloleku – Looja lõputu Kohaloleku jagamisest on jagada oma piiratud, kuid siiski jumalikku Kohalolekut teistega. 

Sest just andes te saate. Lastes valgusel voolata teistele, võite te kogeda seda, kust valgus tuleb. Kui teised kogevad seda, et valgus tuleb teie läbi, kogete teie seda ülimat allikat – lõpmatu meele ainulisust, seda Üht meelt.

Ja seepärast ma kinnitan pitseriga selle edastamise, mis algas New York´i konverentsil ja on nüüd jõudnud  teatud viimistlusastmesse, kus need õpetused saab siduda tervikuks, mis annab inimestele võimaluse tervenemiseks ja terviklikkusele jõudmiseks.

Mu armsad, need on tõelised võtmed meisterlikkusele nende jaoks, kellel on kõrvad, et kuulda, neile, kes ei püüa tõlgendad neid lineaarselt, vaid tahavad jõuda kõrgemale sisemisse kogemisse, intuitiivsesse tõetunnetusse Vaimuga, mis on sõnade allikas, et nad saaksid kogeda Kohalolekut väljenduste kohal.

Meie austus kõigile teile, kes on osalised selles liikumises ja kes on andnud meile aluse selle õpetuse edastamiseks.

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine