Kümnes kiir - transparentsus

Gautama Buddha diktaat, edastatud 9. mail 2009. 

Ma tulen jälle ja räägin teile nüüd kümnendast kiirest, kuid olge teadlikud sellest, mu armsad, et me anname kiirte numbrid teile vaid praktilistel kaalutlustel. Ärge takerduge lineaarsese meele külge, nagu ma olen nüüd püüdnud teile mitmel moel selgitada – arvates, et salajased kiired on sama lineaarsed kui seitse esimest. Nad ei ole seda, mu armsad.

 See ei ole nõnda, et te peate minema kaheksandalt kiirelt üheksandale ja siis kümnendale ning sealt jälle edasi. Kui te läbite kaheksanda kiire initsiatsioonid, siis jõuate te salajaste kiirte valdkonda, mis pole lineaarsed, vaid on sfäärilised. Me võiks öelda, et te läbite salajaste kiirte initsiatsioonid korraga. Kuid ühel ajaperioodil te peate keskenduma rohkem ühele kiirele kui mõnele teisele ja see sõltub teie individuaalsest teest. Ärge arvake, et te peaksite sundima end järgima lineaarset rada läbi salajaste kiirte, vaid häälestuge oma südamele ja tunnetage, missugune kiir on see, millele te peaksite oma tähelepanu just nüüd keskendama.

 Ego ei suuda transparentsust (läbipaistvust) mõista
Niisiis järgmine on kümnes kiir, mis on läbipaistvuse kiir, mu armsad. Jällegi on see idee midagi niisugust, mida lineaarne meel leiab raske olevat mõista ja mida ego peab täiesti võimatuks ja niisuguseks, mis ei tööta, sest kuidas saaks ego oma eksistentsi säilitada, kui kõik on läbipaistev?

Te näete, mu armsad, nagu seda on selgitatud Esimeses Moosese raamatus, et pärast seda, kui Aadam ja Eeva olid duaalsuseteadvuse keelatud vilja söönud, püüdsid nad end Jumala eest ära peita. Mu armsad, kuidas on üldse võimalik arvata, et teil on ennast peita võimalik?

Loogiliselt võttes pole muidugi mõtet end peita Jumala eest, kes on kõikjalolev. Selleks, et üldse uskuda enese varjamise või peitmise ideesse, peate te minema eraldatuse illusiooni, kus on distants teie ja Jumala vahel. Siis saate te püstitada uskumuse, et on olemas miskit, mis pole läbipaistev ja te saate selle taha end varjata. Mu armsad, kujutage näiteks ette, et keegi mängib laste grupiga peitust ja kõik lapsed jooksevad peitu. Üks peidab end maja taha, üks põõsa taha, kuid keegi püüab end peita  klaasist plaadi taha. Kas pole siis mitte see laps end halvasti end peitnud? Siit te näete, mis on läbipaistvus – midagi ei saa peita. Ego saab eksisteerida vaid siis, kui on olemas illusioon, et miski on peidus – et Jumalaga üksolemises on olemas distants  ning midagi on võimalik peita ja eraldada üksolemise eest?

Nagu Maitreya selgitas[1], juhtub siis niisugune lugu nagu siis, kui Jumalaga kaas-loojad eraldasid end oma vaimsest õpetajast. Senikaua, kui nad olid vaimses kontaktis vaimse õpetajaga, ei unustanud nad, et nad on ENAMAT ega unustanud oma allikat, kust nad pärinevad. Kuigi neil võis olla ebatäiuslik arusaam sellest allikast ja neil puudus  allikaga üksolemise otsene kogemus, oli neil siiski sellest mõningane arusaam ja seepärast  ei saanud nad täielikult vajuda dualistlikku teadvusse ega arvata, et tegelikult pole Jumalat olemas ega arvanud ka seda, et Jumal on kauge olevus taevas ja teda pole siin Maa peal ja nemad, inimesed, on loomu poolest patused.

Te näete, et kõik need uskumused saavad eksisteerida, kui miski on hämar, läbipaistmatu, kuigi transparentsus on kõigi asjade põhiline reaalsus. Keegi on pildunud pori inimkonna teadvuse klaasplaadile ja iga isiku teadvuses olevale klaasplaadile.

Mis hägustab transparentsust?
Mis on siis see,  mis hägustab transparentsust? Selle  täiuslikuks mõistmiseks peate te mõistma jälle niisugust kontseptsiooni, mis on lineaarse meele jaoks raskestihaaratav ja mille vastu ego võitleb.

Tõde, mu armsad, on see, et kõik on teadvus – kõik on teadlikkus. Teie olete Jumalaga kaas-looja, teie olete enese-teadlik olevus, kuid kuidas teie kaas-loote? Te kaas-loote, kasutades ainsat reaalsust, nimelt seda, mida me nimetame Ma-ter Valguseks. Me oleme ka selgitanud, et Ma-ter Valgus on teadvus, kuigi vähesed teie hulgast on selle üle tõsiselt järele mõelnud. Mida see väide tähendab, mu armsad? See tähendab, et kõik, mis on loodud, visualiseeritud ja kujutletud – kõike seda on tehtud Ma-ter Valguse baasteadvusega.

See Ma-ter Valguse teadvus võtab teatud vormi ja kuna ta on teadlik, siis on võimalik luua niisuguse intensiivsuse piisavusega, et lõpuks see, mis on teadlik, saab kontsentreeritud nii, et sellest areneb enese-teadlikkuse algeline vorm ja see, mis loodud sai, on konkreetne, teadlik elav entiteet.

Te olete harjunud  nägema ja üles kasvanud ühiskonnas, kus kõik pakub end materiaalsel kujul materiaalse maailma elutu kujuna. See  muidugi on ekslik, nagu ma olen eelnevalt selgitanud ja ka kvantumfüüsika on tõestanud, et see pole  täpne. Teadvus on aluspõhine tõelus, mu armsad ja kui teie kui enese-teadlik kaas-looja panete kujutise Ma-ter Valguse peale, siis te mitte ainult ei projekteeri kujutist filmiekraani elutu objekti peale, vaid te projekteerite selle Ema Valguse aluspõhise teadlikkuse peale.

Ja kui te küllastate seda kujutist läbi oma tähelepanu, läbi oma teadlikkuse küllaldase elujõuga, siis jõuab see kujutis niisuguse intensiivsuse astmeni, [niisuguse komplekssuseni], kus ta nüüd elustub. See on kui vana unelm, kus inimesed usuvad, et nad suudavad luua elu, näiteks nagu on seda kujutatud doktor Frankensteini filmis – kes tükeldas erinevad kehad tükkideks, õmbles tükid uuesti kokku, immutas läbi kõrgema jõuga ja see ärkas ellu. 

Seda te sisuliselt teete, kui te kaas-loote, sest see on teie teadvuse jõud. Teil on jõud läbi enese-teadlikkuse sellele enese-teadlikkust peale panna, pannes  elujõudu Ma-ter Valguse peale, kuni see võtab sisse piisavalt elujõudu nii, et see kujutis, mida te olete Ma-ter Valguse peale pannud, tegelikult elustub. See on peaaegu nii, nagu te näete multifilmi, kus joonised on küll kujutised, kuid kui neid jadamisi ette mängida, siis tundub, et kujutatu ärkab ellu.

Kaas-loomine üksolemisest
Nüüd tekib küsimus, kuidas te oma kaas-loomise jõude kasutate? Kas te teete seda mitte-duaalsuse seisundist või duaalsuse seisundist lähtuvalt?

Kui te kasutate oma kaas-loomise jõudu tasakaalu seisundist lähtuvalt – üksolemisest lähtudes, tundes kogu elu üksolemist – siis suudate te luua [erinevaid] eluvorme, mis elustuvad, kuid nad ei eksisteeri  lahusolevana ja eraldiolevana. Neist saavad Elu Jõe osad, mis on loodud nende Olevuste poolt, kes on kõik enese-teadlikud kaas-loojad, kes on tulnud teie ees erinevates sfäärides, nagu Maitreya seda selgitab. Senikaua, kui te olete üks Elu Jõega, siis kõik see, mida te loote, sellest saab elu Jõe osa. Rääkides läbipaistvusest, võime me öelda, et kõigel sellel, mida te loote, lähtudes üksolemise seisundist, on transparentsus, mis tähendab, et Jumala puhas valgus saab selle läbi särada.

Mõelge selle üle, kuidas te vaatate maja aknast välja. Kui aken poleks läbipaistev, kas  tal siis oleks üldse  mõtet? Muidugi mitte, sest te tahate, et valgus paistaks läbi akna. Ja nii näebki see välja, kui te loote üksolemisest lähtudes. Te loote eluvormi, mis elustub, kuid see pole eraldiolev ega lahusolev ja te näete, et see eluvorm võlgneb oma elu  ja kogemuse  eluvoolule, mis voolab kõrgemast allikast – mis siiski tuleb läbi teie teadvuse, kuid pärineb kõrgemast allikast ja te mõistate, et olete kaas-looja, sest „omast jõust ei tee ma midagi. Isa on see, kes läbi minu töötab.“

Te kasutate valgust, Jumala elu jõudu, mis voolab läbi teie meele. Te ei saa produtseerida seda valgust oma teadlikust minast ega ka mitte madalamast meelest. Te saate seda vastu võtta kõrgemast allikast, oma Mina Olen Kohalolekust ja valgusehierarhialt, mis ulatub Loojani. „Ulatub“ muidugi tähendab suurt vahemaad, mis ei ole õige, kuid siiski on siin teatud tõetera erinevatest vibratsiooni ja sageduse tasemetest vaadatuna.

Senikaua, kui te loote üksolemisest lähtudes, säilib transparentsus selles, mida teie loote. See tähendab, et keegi ei saa teie poolt loodu kohta arvata, et  see on midagi omaette eksisteerivat. Te teate, et miski ei saa eksisteerida ilma oma allikata, et kõik võlgneb oma eksistentsi, oma elu endast kõrgemalolevale allikale ja mitte keegi ei saa jääda vormimaailma lõksu, sest alati on olemas sellest midagi kõrgemat, mille läbi paistab valgus neile.

Duaalsusest lähtuv kaas-loomine
Mis juhtub siis, kui te hakkate looma eraldatusest, duaalsuse illusioonist lähtuvalt? Ka sel juhul loote te eluvorme, mis elustuvad, kuid elavad omaenda eraldatud elu.

Te võite olla kuulnud, et  paljudes erinevates õpetustes on olnud juttu entiteetidest, deemonitest, erinevatest pimeduseolevustest. Mu armsad, niisugused olevused on loodud läbi duaalsuseteadvuse. Kuid ärge olge naiivsed ega arvake, et see, mis on loodud läbi duaalsuseteadvuse, võib avalduda kui tume või õudne. Tõde on see, et inimesed on loonud paljusid olevusi, palju entiteete, mis on näiliselt head ja mida nad headeks peavad või mis on vajalikud, kasulikud või isegi teenivad Jumalat, kuid need baseeruvad eraldatusetundel, lahusoleku illusioonil.

Mis on lahusoleku illusioon? Nagu me selgitanud oleme, on Jumal kõikjal ja on kõik. Te ei saa olla Jumalast lahus – see on võimatu. Siis oleksite te nagu piisk ookeanis, mis väidaks, et ta on ookeanist lahus. Kuid vaba tahte olemasolu tõttu võite te luua näivuse, illusooni, et te olete lahus. Kuidas te seda teete? Mu armsad, teie elate universumis, sfääris, mis nagu Maitreya selgitas, pole siiani jõudnud  kriitilise valguse intensiivsuseni. Kui teie universum oleks jõudnud niisuguse valguse intensiivsuseni, siis oleks valgus nii intensiivne, et see säraks läbi kõige ja kõik oleks läbipaistev, miski ei blokeeriks valgust ja lahusoleku illusiooni ei saaks olemas olla.

Kuid kuna valguse intensiivsus on materiaalses universumis siiani madalal tasemel – vähemalt selle universumi teatud piirkondades, nagu seda on näiteks teie päikesesüsteem, siis seetõttu on võimalik kasutada meele kaas-loovaid jõudusid ja minna nendega madalamasse vibratsiooni – sellesse vibratsiooni, mis vibreerib allpool armastuse vibratsiooni ja kasutada üht neist madalamatest vibratsioonidest – on see siis hirm, viha, vihkamine, hukkamõist, krititsism või miski muu – ja luua selles vibratsioonis midagi.

Selles loodu saab nii tihedaks, et valgus ei suuda seda enam läbida. Ta saab nii tihedaks, et kui te vaatate läbi selle ekraani, siis te valgust ei näe.

Valgus on siiski olemas, ta on ikkagi igal pool materiaalses universumis, kuid kui teie, teadlik mina, astute keskkonda, mis on loodud allpool teatud tasandit olevat sagedust, siis teadlik mina valgust enam näha ei suuda, sest te olete kasutanud oma vaba tahet niisuguse sfääri loomiseks, millel pole tegelikku eksistentsi, kuid mis eksisteerib teie meeles nii, et ta moodustab ekraani, millest teie läbi vaatate. Te nagu paneksite  värvilise paberi oma aknaklaasile ja see vähendab  selle valguse intensiivsust, mis muidu saaks läbi akna paista ja see paber annab valgusele teatud värvingu. Kui te jätkate paberi kleepimist aknale, blokeerite te lõpuks valguse täielikult.

Pange tähele, mida ma ütlesin. Te kaas-loote, juhtides elu jõudu, mis läbi teie voolab. Teil on vastavalt vaba tahte seadusele õigus panna ükskõik missugune mentaalne kujutis selle valguse peale ja projekteerida see Ma-ter valguse peale.

Kui te tahate siduda seda teemat mu eelneva vestlusega, siis võiks öelda, et

Ma-ter valgus esindab loomise Ema aspekti ja laienev jõud esindab Isa aspekti, mis voolab läbi teie teadvuse ja on suunatud Ema Valguse peale, mis põhjustab selle, et Ma-ter Valgus võtab selle kuju, mis kujutist teie oma meeles hoiate, kui valgus läbi selle voolab.

Teil on võim luua elavat entiteeti

Kuna kõik on teadvus, siis pole see, mida te loote vaid elutu, surnud vorm. Ta võib lõpuks elustuda ja seda rohkem, mida  rohkem on teda läbi tähelepanu elu jõuga immutatud, seda rohkem ta ellu ärkab ja seda suurem ellujäämisinstinkt temas arenema hakkab. Seepärast saab teil olla ka ego, kellel on samuti ellujäämise instinkt ja tema püüab kontrollida Teadlikku Sind. On olemas palju entiteete, kellel on piisav hulk ellujäämise instinkti selleks, et inimesi kontrollida ja tõmmata neid sõltuvustesse -  nagu on seda näiteks tubakas, mille kaudu saavad nad inimeselt nende valgust, mida entiteet endasse neelab ja toidab end selle läbi, et ise ellu jääda ja isegi kasvatada oma intensiivsust.

Te näete siin, et sellest ajast peale, kui esimesed olevused kõrgemast sfäärist duaalsusesse hakkasid laskuma – sellepärast, et nad ei tahtnud ennast ületada – on nad kasutanud oma kaas-looja võimeid kaas-luues läbi duaalsuseteadvuse illusiooni, läbi filtri, läbi maya. Ja nad ongi loonud neidsamu entiteete, neid olevused, kellel pole enese-teadlikkust nagu on teil kui Looja pikendustel, kuid neil on piisavalt teadlikkust sellest, et nad eksisteerivad ja  nad teavad, et vajavad midagi selleks, et edasi eksisteerida. Nad on kui mingit liiki loomsed eluvormid, kes ei oma keerukamat enese-teadlikkust  nagu inimesed, kuid nad omavad mingil määral algelist enese-teadlikkust, mis sunnib neid kellegi üle kontrolli saavutama, kelle üle kontrolli saavutada on võimalik selles sageduses, milles nemad eksisteerivad. Neid entiteete, mis on loodud,  nimetas Jeesus „selle maailma vürstiks.“

Ja kui neil on teist midagi saada, siis tõmbavad nad teid teatud mustritesse, teatud kujutelma nii, et te oma valgust madaldate, valestikvalifitseerite ja toidate oma elujõuga neid entiteete, mis teist kinni haaravad ja sisuliselt teist elujõudu välja lüpsavad nagu te oleksite lehm, kes on valmis selleks, et teda kaks korda päevas lüpstakse ning seda saab teha teatud vibratsioonitasandil ja teadvuses olles.

See pole mitte nii ainult füüsiliste sõltuvustega, vaid paljud, kes saavad näiteks vihaseks või lähevad hirmuseisundisse, kohtumõistmisse või kriitilisusesse kritiseerides, hukka mõistes ja analüüsides alati kõiki ja kõike, kasutades analüütilist meelt ja pannes ego suhtelised väärtushinnangud selle peale, põhjustavad oma käitumiseda niisuguses seisundis valguse valestikvalifitseerimist ehk siis niisuguse käitumine, kus kohaldatakse suhtelist väärtushinnangute süsteemi ja omistatakse selles valguses millelegi hinnang „hea“ ja midagi hinnatakse „halvaks“,  põhjustab valguse vibratsiooni madaldamist . Transparentsuses aga, transparentsuse puhtuses, mu armsad, on kõik Ühe väljendus ja seega ei saa miski olla suhtelisuse mõistes halva vastandina hea. Kõik lihtsalt ON.

Kümnenda kiire initsiatsioon

Kui te jõuate kümnenda kiireni ja kümnenda kiire initsiatsioonideni, peate te sellest teadlikuks saama. See on teema, millest paljud ja isegi paljud vaimsed inimesed eriti ei tea, millele nad eriti ei mõtle ega räägi sellest, sest nende jaoks on ebamugav ära tunda, et nad võivad olla oma kaas- loovaid võimeid kasutanud, olles loonud midagi niisugust, mis on oma elu elama hakanud ja püüab nüüd neid kontrollida ja püüab isegi oma kontrolli alla võtta teisi inimesi ja võib-olla on nad äkki inimkonna poolt tuhandeid, kümneid tuhandeid ja miljoneid aastaid loodud massientiteedi kontrolli all ja see massientiteet on saanud nii tugevaks, et indiviidil on väga raske selle tõmbele vastu seista.

Kui te läbite seitsme kiire initsiatsioonid, siis on teil vaja luua see impulss, mis võimaldaks teil olla kõrgemal massiteadvuse allatõmbava jõu mõjust. Te peate minema, nagu Ema Maria selgitas[2], ning tagasi ja kätte saama  mõned oma olemise aspektid, mis on nende madalamate tasandi lõksus. Kuid te ei suuda üldjuhul tervenisti neid aspekte tagasi saada enne, kui te ületate seitse esimest kiirt, jõuate kaheksandale, üheksandale ja jõuate tasakaalu. Te näete, mu armsad, et tasakaal moodustab vundamendi. Kui te teate, et võitluse kohal on tasakaal, siis on teil olemas alus selleks, et te võitluse kui niisuguse olemust saate süvitsi läbi näha. Sel juhul mõistate te, et võitlus pole tegelikult see, mis ta paistab pinnapealselt vaadates olema. See on tegelikult võitlus välise meele mõistes nähtamatute jõudude vahel[3] – see on võitlus kõigi loodud entiteetide vahel ja kuna need on loodud duaalsuse meelest lähtudes, siis peavad need üksteisega võitlema. Puhas Jumala valgus jääb läbipaistvaks, see jääb armastuse vibratsiooni, ta on piiramatu, kuid kui valgus võtab madalama vibratsiooni, kui seda on armastus, siis muutub ta lõplikuks ja piiratuks ja kui kuus miljardit selle planeedi elanikku pidevalt kvalifitseerivad valgust valesti, siis on seda siin vaid lõplikus koguses. See tähendab, et kõik need entiteedid, kes asustavad  Maa jõu ja energiavälja, peavad võitlema. Kui loom sureb Aafrika savannis, siis hüäänid ja raisakotkad hakkavad kohe korjuse ümber võitlema, mu armsad, sest nad teavad, et kui nemad seda ei saa, siis saab selle keegi teine. Ja see ongi võitluse tõeline põhjus.

Miks inimesed võitlevad
Te võite, vaadates inimesi küsuda, et miks nad küll võitlevad?  Paljud hea tahtega inimesed on  püüdnud leida siin psühholoogilist põhjust ja vaadelnud indiviide, teatud inimgruppe ja nende uskumusi. Näiteks on hulk inimesi jõudnud järeldusele, et kogu sõdimise tõeline põhjus on usk ja usulised uskumused ning nad arvavad, et kui me saame vabaks usust ja keelustame nende usulised vaated, siis on meil rahu. Kuid see on väärarusaam, sest mitte usk pole sõja põhjus,  vaid usku kasutatakse lihtsalt kui tööriista, et ärgitada inimesi oma valgust valesti kvalifitseerima ja sealjuures on võitluse ja sõja tõeline põhjus  entiteetide olemasolu füüsilise kohal ja need entiteedid vajavad pidevat valguse madaldamist selleks, et valgusega end toita ja ise ellu jääda. Kui inimesed oma valgust ei madaldaks, seda valesti ei kvalifitseeriks, siis sureksid entiteedid välja.

Seepärast peavadki nad jätkama inimeste oma haardes hoidmist, et need omavahel ikka edasi võitleksid, nagu te näete seda Lähis-Idas ja mujal. Seda ei saa kunagi seletada kui Jumala tahet, vaid see saab olla vaid selle tardunud kujutise tahe, keda Jumalaks peetakse, mille on inimesed Jumala peale projekteerinud läbi duaalsuseteadvuse.

 Niisuguseid entiteete on aarvukalt, mmis on sündinud teatud Jumala kujutisest, teatud duaalsusekujutisest. Kõige ohtlikumad neist entiteetidest on nimelt need, mis on seotud Jumal väärkujuga, sest need on just need, millest inimestel on kõige raskem loobuda, mu armsad.

Võtame näiteks tubaka entiteedi ja see on väga ohtlik neile, kes on tubakasõltlased. Kuigi tänapäeva maailmas on üha hõlpsam näha suitsetamise ohte, mispärast ka järjest rohkem inimesi on loobunud sellest harjumusest, mõistes, et see hävitab nende keha ja tajudes, et sellel on negatiivne mõju vaimsele. Kuid vaadake, kui paljud on siiani uskumuse lõksus, et üks religioon peab olema ülim ja see on Jumala poolt antud ja Jumal on andnud ka mandaadi, et seda peab levitama üle kogu maailma, sest see on ainus viis inimesi päästa  ja et kõik mitte-usklikud heidetakse igaveseks põrgusse.

Mõelge, kui raske on inimestel loobuda sellest uskumusest nii, et nad lõpetaksid oma valguse toitmise  niisuguse uskumuse taga olevale entiteedile – on see siis kristluse entiteet, islamismi entiteet või isegi buddismi entiteet, mu armsad. Iga usk, iga uskumuste süsteem  on loonud niisuguse massientiteedi, mis võitleb teiste religioonide massientiteetidega, toites veel suuremat entiteeti, mis toidab omakorda võitlust ennast ja kasutab kõike, mis on tema valduses, et võitlust juurde luua. Mu armsad, muidugi on  materialistlik teadvus loonud niisuguse massientiteedi, mis püüab ennast ise kindlustada ja isegi valgust ära võtta usulistelt massientiteetidelt, pannes inimesi umbusaldama religioosseid uskumusi ja loobuma neist. Need  teadlased, kes usuvad, et nemad töötavad suurema eesmärgi nimel, töötavad tegelikult sama eesmärgi nimel, mida nad näevad tegevat usu nimel töötavaid inimesi. Nad näevad usklike eksiarvamust, kes oma valgusega toidavad koletist, kuid nad ei näe, et nad ise teevad täpselt sedasama – nad lihtsalt töötavad teise koletise heaks. Neil on täpselt samuti uskumus oma maailmavaate ülimlikkusse ja suund  seda teistele peale suruda, mis sugugi Jumalast ei tulene, mu armsad.

Kuidas luua inimestevaheline ühtsus
Miks ei tulene see Jumalast? Miks ei saa öelda, et tegelikult on Jumal loonud ühe õige religiooni ja tahab, et kõik selle vastu võtaksid? Sellepärast, et tõeline Jumal, Elav Jumal on andnud täieliku vaba tahte oma kõigile pikendustele ja seepärast ei sunni tõeline Jumal inimesi ühtseks ühinema ühte uskumustesüsteemi.

On vaid üks võimalus luua tõeline ühendus ja üksolemine inimeste vahel ja see on transparentsuse suurendamine, et järjest rohkem inimesi hakkaks nägema, et nad pärinevad  kõrgemast allikast. Kui te näete seda, et te pärinete kõrgemast allikast, siis hakkate te lõpuks ka nägema, et kõik inimesed on selllest allikast pärit ja see on alus tõelisele ühinemisele ja baseerub transparentsusel.

Kui teadvus on tõusnud, siis paistab valgus läbi inimteadvuse ekraani ja kui järjest rohkem ja rohkem valgust sellest läbi särab, siis saab valgusest ühendav faktor. Ei konkreetne usk ega poliitiline ideoloogia, ei teaduslik maailmavaade ega isegi mitte uskumuste süsteem, vaid valgus on ainukene ühendav faktor – valgus, mis pimeduse läbi valgustab ja  paljastab ebatõelisuse, ajutisuse ja ebapüsivuse.

Kui te näete valgust, siis näete te, et vaid valgus on tõeline ja vaid see, mis on tõeline, sel on jäävus. Kõik muu on ajutine, üürike kujutis, mis on projekteeritud Ma-ter valguse ekraanile, kuid see püsib vaid senikaua, kui piisav hulk enese-teadlikke olevusi toidavad seda läbi oma tähelepanu, läbi enda identifitseerimise sellena, nähes seda oma identiteedi osana selle asemle, et näha läbipaistvat reaalsust, et nad on enamat kui miski, mis Maa peal on, sest nad on vaimsed olevused ja nad võivad viivitamata nendest ebareaalsuse mustritest eemale tõmbuda. Nad võivad silmapilkselt neist kõrgemale tõusta, neist minema jalutada ja keelduda neid mitte enam oma valgusega toitmast.

Vale selle kohta, et te ei saa maailmast sõltumatu olla
Kas te näete, kuidas selle maailma vürst on püüdnud  luua uskumuse, et kui te kord olete loonud entiteedi, ei saa te sellest enam nii lihtsalt välja? Kuid te saate. Kuidas muidu te saaksite lõpetada seda oma valgusega toitmast?

Mõelge minu eelmise vestluse üle tegutsemisest. Kui te teete tasakaalutu teo, kuidas te siis saate seda tegu annulleerida? Te ei saa seda kompenseerida, tehes teise tasakaalutu teo. Kui te teete dualistliku polaarsuse skaala järgi mõõtes äärmusliku teo, siis ei saa te teise äärmuse teoga seda kompenseerida. Te saate selle heastada ainult duaalsusest kõrgemale tõustes nii, et te enam oma tähelepanuga seda ei toida. Te lihtsalt ületate selle ja siis lasete te lihtsalt termodünaamika teisel seadusel või Kali raevul või Shiva tantsul selle hävitada.

Kas näete, mu armsad, et teie Looja polnud rumal. Siin on duaalsuseteadvuse suurim lõks – luuakse nimelt maailmanägemus, uskudes, et see on täiuslikult loogiline, kus arvatakse, et ollakse targem kui Jumal ja et Jumal lihtsalt ei suutnud ette näha seda keerulist maailmakäsiltlust [milleni viib inimestele vaba tahte andmine]. Kuid Jumal nägi just nimelt  ette, mis võib juhtuda siis, kui anda enese-teadlikele olevustele vaba tahe ja et siis võivad mõned laskuda duaalsuseteadvusse ja sinna kinni jääda.

Jumal lõi täiusliku süsteemi kindlustamaks, et inimestel oleks nii keeruline kui võimalik jääda duaalsuse lõksu nii kauaks, kuni nad lõpuks seisavad silmitsi teise surma võimalikkusega. Ta andis inimestele nii palju võimalusi kui palju keegi tahab selleks, et tagasi tulla üksolemise reaalsusse. Süsteem on niisugune, et kui te lähete tasakaalutusse seisundisse, siis loote te võitlust, siis loote te lähtudes sellest valdkonnast, kus võitlus on vältimatu ja siis teie poolt loodu puruneb, on ohus, kohtab teiste vastuseisu ja teie looming pole jääv.

Te ei saa astuda ühte jõkke kaks korda
Astugem nüüd üks samm edasi ja mõelgem, miks meil on vaja jäävust, mu armsad? Nagu me oleme varem öelnud, sai ego loodud sel põhjusel, et teadlik mina tajus, et ego võib anda talle teatud eelise. Mõelge selle üle, et te ei saa astuda samasse jõkke kaks korda.

Mis on jõgi? See on vee vool, mis pidevalt liigub. Kui te jõkke astute, siis astute te mingitesse veemolekulidesse. Kui te astute kaldale ja siis uuesti jõkke, on teised molekulid liikunud sinna, kus varem paiknesid  eelmised. Ja tegelikult pole tehniliselt, võimalik samasse jõkke kaks korda astuda.

Niisamuti, mu armsad, on ka Elu Jõega. Elu Jõgi on pidevas liikumises. Kes tahavad olla osa edasiliikumisest, muutuvad pidevalt ENAMAKS, selle asemel, et paigal seista või vähemaks muutuda. Miks on see nii, mu armsad?  Sest enese-teadliku olevuse eesmärk on, alustades piiratud, lokaliseeritud enese-teadlikkusest, laiendada oma teadvust Looja tasemeni. Kasutades kujundeid, mis on teile harjumuspärased, võiks öelda, et Jumal arvas, et teil hakkab igav, kui te olete pikka aega täpselt ühesugune. Ja seepärast  andis Jumal teile valiku olla Elu Jões, kus kõik on pidevalt uus.

Te näete, et isegi Jumal on andnud teile õiguse luua iga niisugune kogemus, mida te soovite, kui te olete Elu Jões ja siis on iga kogemus uus. Selles on kasvamine, on ületamine. Kuid on ka neid, mu armsad, kes ei suuda tõeliselt aktsepteerida ja kohandada end  selle pideva voolu ja ületamisega. Nad tahavad midagi omada. Nad tahavad omada kogemust ja hoida sellest kinni, selle asemel, et see ületada.

Kuid ainus paik, kus saab midagi omada on eraldatuse valdkond, eraldatusesfäär, eraldatuseillusioon, kus võib tajuda midagi, mis justkui seisaks paigal. Tegelikult muidugi ei seisa miski paigal, ka mitte üksolemise valdkonnas ega ka mitte eraldatuse valdkonnas. Üksolemise reaalsuses on pidev suund ENAMAKS saada, ületada ja eraldatuse valdkonnas on Ema kokkutõmbav jõud – termodünaamika teine seadus, Shiva jõud – mis purustab kõik. Ja siit tuleneb, et te kas valite ületamise, milles on elu või üritate te paigal püsida, mis on surm. Tegelikult muid valikuid pole. Valige, keda te teenite. Valige elu! 

Kui te elu ei vali, siis valite te surma ja kannatate. Siis ei vali te enamakssaamist, te valite vähemaksolemise, kuni te lõpuks unustate, kes te olete tõeliselt ja usute, et te tegelikult oletegi patune või koguni kõrgeltarenenud ahv.

Mida te arvate enese omavat, see omab teid
Omamissoov on üks väga peenike asi. Seda ma nimetasingi klammerdumiseks, kui ma Maa peal olin. Klammerdumine on soov omada või omastada midagi, tõmmata midagi kaldale  pidevast Elu Jõe enese-ületamisese voolust. Te saate luua illusiooni, et te omate midagi, kuid see, mida te omate, on entiteet, mis on loodud teie tähelepanujõu läbi. Ja see entiteet tahab ellu jääda. Kuidas ta seda teeb? Ta elab juhul, kui te jätkate tema toitmist oma valgusega, mis aga tähendab, et see entiteet tahab omada teid.

Ja senikaua, kui te lasete teda oma identiteedisfääri, senikaua omab ta teid. Mida te loote eraldatuses, see omab teid, mu armsad. Teie võite arvata, et teie omate teda, kuid tegelikult on vastupidi.

Mis tähistab vaimse tee algust? Kui inimene jõuab arusaamisele – on ta siis teadlikult sellest teadvel või mitte – ja otsustab: „Ma ei saa teha enam niimoodi. Peab olema parem moodus. Elu peab olema enamat“ Ta ütleb sisuliselt: „Ma ei taha, et mind omab minu enda vale-looming. Ma tahan olla vaba. Ma tahan olla enamat kui see.“ Siis algab ülespoole ronimine, kus tasapisi varisevad maha vähemaksolemise identiteedi maonahad, kuni saadakse vabaks ja mõistetakse: „Mina Olen vaimne olevus. Mina olen Jumalaga kaas-looja.“

Entiteedid ja haigused
Mu armsad, ma olen selgitanud teile, et iga füüsilise keha haigust võib tõlgendada kui mingit seitsme kiire väärkasutamist. Mida te loote läbi nende seitsme kiire  väärkasutamiste, kus te segate need kiired dualistliku polaarsusega ja siis kaas-loote läbi filtri? Te loote entiteedi, eraldatuses oleva entiteedi, mis hakkab siis teid omama.

Igal haigusel, mida inimkond tunneb, on oma konkreetne entiteet, mis imeb valgust, eluverd inimestest välja läbi valu ja ebamugavustunde ja läbi füüsilise keha jõuetuse. Selle läbi suunatakse  tähelepanu inimese füüsilisele kehale ja pannes teid paljudel juhtudel arvama isegi, et füüsiline keha seab omad piirangud sellele, mida inimesed suudavad korda saata või piirab nende elu elamist. Paljudel juhtudel arvatakse, et   tõeliselt õnnelik pole võimalik olla või meelerahus saavutada kui füüsiline keha pole teatud seisundis.

Kuid, mu armsad, millal teie füüsiline keha siis täiuslikus seisus on? Kui te alles kasvate, tahaksite te, et teil oleks juba täiskasvanu keha, et te saaksite teha kõike seda, mida täiskasvanud teevad. Kui te saate täiskasvanuks, siis hakkate te kohe muretsema selle pärast, et saate varsti vanaks ja teie keha pole enam nii ilus või kärme või teovõimeline kui ta seda oli noorena. Kas üldse ongi olemas keha jaoks täiuslikku seisukorda? Te näete, et kui teie sisemine õnn, meelerahu sõltub millestki, mis on kehaga seotud, siis te ei saavuta tõenäoliselt kunagi meelerahu. Teie kui vaimsed inimesed olete tulnud demonstreerima, et on võimalik kõrgemale tõusta keha piirangutest, isegi keha haigustest ja ikkagi olla kerguses, leida meelerahu ja olla õnnelik.

Mõnele teie hulgast pole jumalikus plaanis ette nähtud ületada teatud piirangut või haigust. Teie jumalikus plaanis on demonstreerida meelerahu, olenemata piirangutest. Te võite jõuda sinnani, et olete demonstreerinud seda piisavalt ja te võite valida heita see eemale ja tõusta sellest üle. Kuid olge teadlikud sellest, et mõned teie hulgast, võideldes haigusega, võitlevad tegelikult iseendaga – võitlevad oma jumaliku plaani vastu väljendada meelerahu, hoolimata sellest või teisest füüsilisest tingimusest – mis võib olla enamat kui vaid lihtsalt haigus.

Terviklikkuse mõistmine
Seepärast ütlen ma teile: „Otsige algul Jumalariiki ja kõike, mis tema päralt on ja siis antakse teile seda, mida te vajate veel pealekauba.“ Otsige algul transparentsust, mu armsad, milles te näete kõrgemale oma füüsilistest tingimustest. Te näete kõrgemale sellest oma osast – oma madalamast meelest, kes tahab valu, ebamugavuse või raskuste eest põgeneda ja siis öelge: „Minu esimene prioriteet on terviklikkus ja terviklikkus on sisemine tingimus. See on meeleseisund. Ja alati on olemas mingid materiaalsed tingimused, mis seisavad vastu minu terviklikkusele minu kehastuses olles. On see siis minu keha haigus või mingi füüsiline piirang või teised inimesed, kuid alati on olemas mingid asjaolud, mis sellele vastu on ja ainus tee terviklikkuse saavutamiseks on saavutada see, hoolimata ühestki füüsilisest tingimustest.“

Tegelikult pole vaimsel terviklikkusel midagi pistmist füüsiliste tingimustega. Vaimne tingimus on see, mis ületab kõik materiaalsed olukorrad. Kui te jõuate kümnendale kiirele ja lülitute Transparentsuse Kohalolekusse, siis näete te, et miski on kõrgemal füüsilistest tingimustest ja füüsilised tingimused teid enam ei oma – ei oma teie Vaimu, teie teadlikku mina.

Te ei identifitseeri enam end nendega ja te näete, et te olete palju ENAMAT ja te toote selle ENAMA teadlikku teadlikkusse, te identifitseerite end ENAMANA, hoolimata välistest tingimustest, sest te näete seda, et olete siin alati keha poolt piiratud. Teema ei olegi mingite täiuslike tingimuste leidmine, kus siis vaim saab end läbi keha väljenda ja kõik on täiuslik, vaid tõsi on see, et miski ei ole kunagi täiuslik ja pole olemas niisugust asja nagu täiuslikkus. Kogu eesmärk on väljendada oma vaimset olemust,  hoolimata välistest tingimustest. See on Kristsus, see on Buddhasus, see on tõeline vaimsus, kus te näete kõrgemale välistest tingimustest ja olukordadest, kuni need saavad teie jaoks transparentseks nii, et te näete seda põhilist reaalsust, kes teie olete, aluspõhist reaalsust üksolemisest oma allikaga, üksolemist eluga ja rahu leides suudate te teistele demonstreerida, kuidas leida rahu ja saate üles tõsta kogu Jumala Keha. Siis saate te avatud ukseks.

Sõnumitoojaks saamine
Mis tähendab saada avatud ukseks, kas see ei tähenda mitte transparentsust, mu armsad? Kuidas saaks indiviid teenida sõnumitoojana – nagu mõned teie hulgast on selles liikumises hakanud kaaluma, kas te potentsiaalselt  suudate sõnumitoojana teenida.

Mis omadusi te vajate, et saada sõnumitoojaks? Ma ütlen teile, et kuni te pole saavutanud teatud meisterlikkust kümnendal – transparentsuse kiirel, ei saa teist sõnumitoojat. Mida te teete, kui te pole transparentsed? Te võite lasta teatud teadvusevool ja valgusel  voolata  läbi oma välise meele, kuid te panete selle peale kujutised, needsamad, mida te oma meeles hoiate ja see, mis lõpuks läbi teie tuleb sõnadena, see pole puhas. See saab olema kindlasti värvitud ja see moonutab algset sõnumit.

Jeesus on selgitanud, kuidas mõned inimesed küll saavad Püha Vaimu poolse tundevalangu, kuid nad värvivad selle oma välise meele kujutistega, kuni see pole enam transparentne  piisavalt, et teisi allika juurde tagasi aidata. Sellest saab siis eesmärk omaette, kus sõnumitooja seab end järgijate jaoks esile ja tahab, et need inimesed teda järgiksid ja sõltuksid temast teatud sõnumite toomisel maisele tasandile.

Kui inimesed näevad mingit vaimset aspekti kelleski, siis võiksid nad kasutada selle nägemist hüppelauana, otsides ja nähes sedasama ka iseendas. Nagu ma oma algusvestluses ütlesin, on Buddha jumaldamine ülim iroonia, sest Buddha tulemise eesmärk oli aidata igatüht näha Buddhat iseenda sees.

Kas te mõistate seda, et kuni te pole leidnud transparentsust – mitte täielikku transparentsust, vaid piisavalt transparentsust ära tundmaks, et teil pole valguse monopoli, et teil pole Ülestõusnud Väe monopoli, vaid teie olete lihtsalt tööriist, avatud ukseks teiste vabastamisel – kuni selle mõistmiseni  ei saa te olla tõeline sõnumitooja. Te ei saa tuua vabastavat sõnumit, te ei saa tuua elu kingitust, mis inimesi iseendi sees elu reaalsusele ärataks, kuni te otsite seda mõnes välises isikus või välises jumaluses, kellest on tehtud iidol. Niisugune suhtumine ähmastab transparentsust, teadmist, et valgus on kõiges ja sealhulgas ka neis endis. Niisuguse suhtumise kandjad arvavad, et valgus on vaid iidolis ja et nemad saavad seda vaid läbi iidoli. Kui niisuguses mõtteviisis sõnumitoojaks saadakse, on tegemist  vale sõnumitoojaga, sest siis te ei teeni selleks, et teisi vabastada, vaid hoida neid lõksus teatud mentaalses kastis, mu armsad.

Kui te heidate ausa pilgu paljudele vaimsetele ja usulistele organisatsioonidele, isegi mõnele Ülestõusnud Meistrite organisatsioonile, siis näete te, et sellest kõrgemast perspektiivist vaadatuna on näha, et paljud on vale-sõnumitoojad. Seda ei saa just öelda, et nende tegevuses pole midagi head ja ma ei taha, et te hakkate selle jutu põhjal kedagi lineaarselt hukka mõistma.  Ma tahan öelda, et vastavalt kõrgemale perspektiivile ja arusaamisele transparentsusest näete te, et kui te panete oma meeles oleva vale-kujutise Ülestõusnud Meistrite poolt edastatud sõnumi peale, siis hägustab see kujutis tõe valgust inimeste jaoks ja siis  ei aita te inimesi kasvada teatud punktist kõrgemale.

Te näete, et on võimalik olla õige sõnumitooja esimese seitsme kiire jaoks, kuid sealjuures omamata teadlikkust ja arusaamist, et teenida sõnumitoojana salajaste kiirte puhul, sest ei taheta saavutada piisavalt transparentsust iseenda teadvuses ja mõista, et pole vaja sõltuda järgimisest.. See, kes on avatud ukseks, otsib ennekõike Jumalariiki ja siis annab Jumal teile kõik muu mida teie vajate, mitte ei tee seda teie järgijad. Te ei sõltu oma järgijaist, kui te näete seda transparentsusest, et Jumal on ainus allikas. Ärge arvake, et te vajate midagi sellest maailmast. Ärge arvake, et te peate inimesi omama või hoidma neid enda ümber. Te annate vabalt seda, mida te vabalt saate ja las inimesed teevad sellega, mida nemad tahavad.

Ja kui te jõuate sinnamaani, et teil pole enam piisavalt neid, kes teid toetaksid, siis teete te seda, mida vaja, kuid te ei manipuleeri teistega, et jääda enda jaoks mugavasse seisu – meistri-, preestri- või paavstipositsioonile või mingile muule teile sobivale positsioonile nagu templipreestrid, kellele Jeesus esitas väljakutse mitmeid kordi nende mugavuse pärast ja nagu ka braahmanid, kellele mina esitasin väljakutse, kui ma Maa peal olin, sest nad olid oma mugavas olukorras, arvates, et nad on vahendajad Jumala ja inimeste vahel. 

Kui vahendaja tegutseb omamisetundes, siis tegelikult vahendajat pole. Tõeline vahendaja on transparentne, teades, et ta ei oma midagi, sest te ei saa omada Jumalat. Te ei saa omada Elu Jõge, te saate vaid sellega kaasa voolata, ennast pidevalt ületades.

Ja kui te ennast pidevalt ületate, kuidas te saaksite üldse midagi omada? Pole võimalik omada, sest pole vajadust omada või omandada, kui te pidevalt ületate ennast, saades ENAMAKS. Miks peaksite te tahtma siis mingit asja omada, kui te võite järgmisel hetlel  ennast ületades saada enamaks kui see asi?

Sel poleks mõtete – välja arvatud asjaolu, et ego jaoks on sellel mõte, aga tema ei saa Elu Jõega koos voolata ja seega ei saa tema eksisteerida, kui teie voolate koos Elu Jõega ning seepärast tahab tema  jätkata teie hoidmist klammerduvana millegi küljes, millest teie ei taha lahti lasta, ta tahab teid hoida mingis illusioonis, uskumuses, mingis minatundes, sest te arvate, et kui te sellest lahti lasete, siis ei jää teie identiteedist midagi järele. Te pole veel kogenud, et teie tõeline identiteet on transparentne identiteet, millest valgus pidevalt läbi särab. Ei saa olla  tõelist identiteeti, mis ähmastab valgust.

Mõelge selle müsteeriumi üle, et teie tõeline identiteet on siiani individuaalne, kuid ta on transparentne – läbipaistev valguse suhtes, mis saab viia tagasi algallika juurde, teie Looja juurde. Kui te kogete seda täielikku transparentsust, mis tuleneb täielikust loobumisest, siis olete te rahus. Siis olete te kerguses, mu armsad. Siis olete te tõeline sõnumitooja, avatud ukseks valgusele.

Sest kui avatud uks pole läbipaistev, siis ei ole see avatud, kas pole see nii, mu armsad?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Põhivõtmed vaimse vabaduse jaoks

[2] Vaata võtit 29

[3] Viitab piiblitsitaadile: te ei võitle mitte liha ja vere vastu, vaid  jõudude vastu, selle maailma pimeduse valitsejate vastu, vaimse kurjuse vastu .


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine