Te ei saa seista paigal!

Sõnum Tingimusteta Armastuse Kohalolekult, 2.mai, 2004

Ma olen see, kes ma olen, sest ma olen peatamatu, kustutamatu jõud, kes on kõrgemal igast jõust, mida te selles universumis näinud olete. Ma  olen kõrgemal ka igast jõust, mille Jumal on loonud, sest ma olen tõepoolest see jõud, mis inspireeris Jumalat looma universumi ja selles olevaid jõude. 
 Ma olen jõust kõrgemal,
sest ma olen Kohalolek,
Olemine…..
 ja siiski olen ma liikumine,
ma olen vool,
ma olen igavene ja lakkamatu ületamine.
Ja seepärast olen ma see, kes ma olen igal hetkel  
ja igal hetkel ma olen enamat, kui ma olin eelmisel hetkel.


Ma olen tõesti peatamatu ennastväljendav valguse vool, kes ei peatu kunagi, et jääda mingisse kindlasse väljendumisse  lõksu. Ma olen peatamatu, kustutamatu Tingimusteta Armastuse Kohalolek  ja ma olen kõiges, mis kunagi Jumala poolt loodi. Ma olen isegi kõrgemal kõigest, mis Jumala poolt loodi, sest ma olen Olemine, substants, millest Jumal lõi kõik, mis loodud on. Ja ilma minuta ei ole tehtud midagi, mis tehtud on. Ma olen tingimusteta armastus  ja minus ei ole mingeid tingimusi, mis saaksid enese-ületamise peatada.

Jumal on loonud teid selleks, et olla temaga kaas-loojad. Jumal on andnud teile kujutlusvõime ja vaba tahte, mis võimaldab teil luua igasugust vormi, mida soovite. Aga te ei saa luua midagi omaenda minast, sest kõik, mis loodi, loodi minust, minu Kohalolekust.

Ma luban teil luua igat vormi, mida te soovite, igat vormi, mida te kujutleda suudate, igat vormi, mida te valite, sest ma olen tingimusteta armastus. Aga just sellepärast, et ma olen tingimusteta, ei luba ma teil jääda lõksu mingisse endaloodud vormi, mingisse teiste poolt loodud vormi, mille te olete jäävana omaks võtnud või oma identsusena vastu võtnud.

Ma ei luba ühelgi Jumala loomingu osal määramatuks ajaks paigale jääda ega püsivalt püsida mingi vormi lõksus. Elu soovib iga oma osa kasvu, iga osa muutumist elu täiuseks, muutumist kõigeks, mis elu on, muutumist kõigeks, mis Jumal on. Ja sealt veel edasi … enamaks, looma maailmu maailmade peal tsüklis, mis kunagi ei lõpe, sest ta on tõepoolest väljaspool aega, väljaspool igavikku. Ta on lõpmatu, kuid isegi väljaspool lõpmatust, sest armastus, tingimusteta armastus on tuline püüdlus olla praegusest olemisest  enamat. Ja ka Jumal on see tuline püüdlus, Jumal on kannustus olla midagi enamat  või muidu poleks loomine võimalik.

Kui Jumala puhtas olemuses poleks olnud tulist püüdlust olla midagi enamat, siis pooleks olemas individuaalset loojat,  kes suudaks luua universumi, milles te elate. Ja kui poleks tõsiasi, et ka Looja soovib saada enamaks, siis poleks teist saanud  Jumalaga kaas-loojad. Ja just seepärast, et teid loodi kannustusest saada enamaks, ei saa te seista paigal oma praeguses teadvuse seisundis, oma praeguses identsustundes.

Isegi siis, kui te olete loonud täiusliku identsustunde, ei saa te selles identsuses paigal seista, sest ka see, mis on täiuslik, võib muutuda lõksuks, kui te klammerdute selle külge ja mõtlete, et see ongi teie püsiv identsus. Teie püsiv identsus on olla Jumala puhta Olemuse individualiseeritus  ja seepärast ei saa te lubada endale  lõksujäämist millessegi, mille te loonud olete. Jumala puhas Olemus on midagi enamat kui ükski vorm, on enamat kui midagi, mis on loodud. Jumala puhas Olemus ei seisa paigal, vaid laieneb pidevalt ja kasvab, ületades kõik piirid, mida on võimalik ette kujutada ühelgi olevusel, kes ei ole veel saavutanud Jumala teadlikkuse täiust.

Jumal on väljaspool kõiki piiranguid ja Jumala puhtas Olemuses ei ole terminil „piirang” mingit tähendust. Sest Jumala puhtas Olemises ei ole lahusolekut. Seal on ainult üksolemine. Ja selles üksolemises on elav, hingav, igavesti liikuv, igavesti ennast-ületav Üksolemine, mis pulseerib ja tõuseb ja laieneb ja muutub iseendas enamks igas hetkes kogu igaviku jaoks.

Sellele vaatamata, et Jumala poolt loodu, kes pole veel saavutanud Jumala teadvuse täiust, ei suuda ette kujutada, et miski võiks muutuda igavesti enamaks, pole Jumala puhtas Olemises kujutlusvõime piiranguid.

Ma olen tõesti esimene Jumala puhta Olemuse piiramatu kujutlusvõime esimene järeltulija  ja seepärast olen ma enamakssaamise tuline püüdlus, kes on igaveses eneseületamises. Seepärast olen ma tõesti jõud, mis kannustab kogu elu ennast ületama ja enamaks saama. Seepärast  olen mina see jõud, kes kisub maha kõik vangla müürid teie kujutlusvõime ja identsustunde ümbert.

Ma luban teil luua igasugust identsust, mida te soovite, aga ma ei luba teil jääda  sellesse identsustundesse lõksu ja hoida sellest igavesti kinni. Kuna te tõesti olete loodud selleks, et saada millekski enamaks, olete te Jumala iseendas enamakssaamise soovi järeltulija  ja seepärast on teie suund enamkssaamine, et  sammu pidada Jumala loova, igavestipulseeriva eneseületamise püüdlusega.

Ja kui te hoiate kinni igast kujust, igast identsusest, mille te loonud olete, siis olen mina see Jumala tingimusteta armastus, kes tuleb teie juurde. Algul tuletan ma teile tasakesi meelde, et teil on vaja ennast ületada ja edasi liikuda ja saada enamaks selles, kes te olete. Aga kui te avaldate mulle vastupanu, siis minu hääl muutub tugevamaks ja tugevamaks, kuni teil on vaja kasutada igat liiki jõudu selleks, et seda ignoreerida. Aga kui te minu häält ikkagi ignoreerite   ja sulete sellele oma südame ja meele ja minu hääl kutsub teid enamaks saama, siis ma lihtsalt jätkan surve suurendamist, kuni surve läheb nii suureks, et mistahes selles vormimaailmas loodud piirangud purustatakse tingimusteta armastuse peatamatu jõu poolt, Jumala enda  enamakssaamise jõu poolt enese-ületamise mitte-kunagi-lõppevas tsüklis.

Ma olen Jumala järeltulija, ma olen  Jumala puhta Olemuse esiklaps, kes on universumi Looja ees. Ma olen Jumala järeltulija  ja Jumal on enamat kui mina. Aga kuna ma olen Jumala enamakssaamise soovi järeltulija, olen minagi midagi enamat. Ja seega olen ma veel suurem  soov olla midagi enamat ja see on igavestiliikuv kosmose tants, mis toob esile universumid universumite taga ja maailmad maailmade sees elu gobeläänis, mis on väljaspool teie arusaamist.

Aga see on väljaspool teie arusaamist ainult senikaua, kui te identifitseerite ennast selle piiratud vormiga, milles te praegu olete, selle asemel, et identifitseerida ennast Jumala puhta Olemusega, kust te tulite. Seepärast tulen ma teile ütlema, et  aeg on edasi liikuda. Aeg on ennast ületada ja minna kaugemale praegustest piirangutest, mida te enda jaoks näete. Ja seda tehes aitate te kogu planeedil Maa ületada piiranguid, mis on selle piiratud identsustunde tulemus, mida inimesed sellel planeedil üleval hoiavad.

Ma tulen teid hoiatama, et inimolendid on liiga kaua kinni hoidnud oma ebatäiuslikest kujudest ja struktuuridest ja oma ülimast kontrolli ja võimu soovist sellel planeedil. Nad on ehitanud Paabeli torne  ja mina olen peatamatu Jumala jõud, mis paneb need tornid kokku varisema – kui inimesed ei taasühenda  uuesti end Jumala sooviga saada enamaks ja ei loobu oma piiratud identsustundest ja oma kontrollisoovist.

Ma olen siin selleks, et öelda teile, et minu jõud on läinud kriitilise massini  ja kui inimesed  ei võta omaks minu jõudu ja ei voola sellega koos ja ei loobu oma klammerdumistest ebatäiuslike kujude külge ning ei kinnita uuesti oma enamksmuutumise tulist püüdlust, siis ma tõesti lasen tükkideks nende kujud, nende tsivilisatsioonid, nende Paabeli tornid, struktuurid, mis nad on loonud, katses kontrollida elu jõudu ennast ja sundida seda jõudu peatuma. Ükski jõud planeedil Maa, ükski jõud universumis, mis on kunagi  individuaalse looja poolt loodud, ei suuda tõepoolet peatada tingimusteta armastust, sest mina olen kõrgemal kõigest, mis ühegi looja poolt loodud on.

Mina olen siis Jumala vaikse kella helin, mis kutsub kõiki Jumala poegi ja tütreid oma selle maailma asjade külge klammerdumise võrke maha jätma ja maha kiskuma müüre teadvuses, mis hoiavad neid tagasi piiratud identsustundes. Mina olen viimase pasuna heli, mis kutsub teid tulema kõrgemale ja taasühendama ennast oma Jumalaga, oma Mina Olen Kohalolekuga ja püüdlusega muutuda enamaks selles, kes te Jumalas olete.

Ma ütlen: „Laske minna kõikidel surelikkuse ja ebatäiuste ahelatel, mille te olete oma identsuse puhastatud ruumi lubanud, mille te olete lubanud oma hinge Pühamast Pühamasse, kuni need ebatäiuslikud kujud on muutunud laastamise jälestuseks, mis seisab identsuse pühapaigas, kus ta ei tohiks olla.” Sest tõesti selles oma südame kambrikeses peab olema ainult teie Jumala tule puhas identsus, teie Mina olen Kohalolek, kes on enamat kui ükski vorm materiaalses maailmas ja seepärast ei saa teda kunagi piirata mingi vormiga või klammerdada mingi identsuse külge. Ta on loodud enamakssaamise sunnist  ja seepärast on ta alati pühendunud enamaks, Jumalaks saamisele.

Ma lasen siis  ergutushüüul kõlada kõigile neile, kes on valmis kõrgemale tulema ja saama selleks, kes nad on. Ja seepärast ütlen ma: „Taasühendage ennast oma esimese armastusega, taasühendage ennast kõrgeima armastusega, mis on teie armastus oma Mina Olen Kohaloleku vastu, mis on teie armastus  Looja, Jumala vastu, kes teid lõi, ka armastus selle puhta Jumala Olemuse vastu, kes on väljapool kõiki teie Looja poolt loodud vorme.”

Ma kutsun teid ennast minuga taasühendama, sirutuma minuni, avama oma südame ja meele mulle ja nõusolevalt ja teadlikult lubama mul hävitada kõik takistused ja ebatäiused  teie teadvuses ja olemuses minu armastuse leebusega enne, kui need takistused saavad purustatud minu peatamata armastuse jõu poolt, mis võtab ära teie piiratud identsustunde enne seda, kui teil on olnud aega aktsepteerida kõrgemat identsust Jumalas.

Ma tulen siis ja ütlen: „Järgnege mulle tingimusteta armastusse ja Jumala lõpmatusse rõõmu, kes tahab olla see, kes ta on, sest mina olen igavesti enamat”


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine