Teekond tagasi

Endast - oma minast -  sügavama arusaamise aluseks on selle mõistmine, et sa elad maailmas, kus on kaks vastastikku seotud reaalsust. Sa elad materiaalses universumis, aga sellest kõrgemal on vaimne valdkond. Kõik materiaalses universumis pärineb vaimsest valdkonnast. Vaimse valdkonna energiat madaldati vibratsioonis ja kasutati siis intelligentsete Olevuste poolselleks, et luua struktuure, nagu galaktikad ja päikesesüsteemid, mis on inimlikest jõududest kõrgemal. Ka sina oled loodud ühe Olevuse poolt vaimses valdkonnas. Seega pärined sa kõrgemast valdkonnast ja sinu totaalse olemuse üks osa laskus füüsilisse kehasse Maa peal.

Materiaalne universum on tehtud samast põhilisest „ainest” kui vaimne valdkond. Ma-ter Valgus lihtsalt madaldati erinevasse vibratsiooni spektrisse ja füüsilised meeled, ka väline meel, näeb seda tahke ainena vibreeriva energia asemel. See tekitab lahusoleku illusiooni Vaimu ja mateeria vahel. Tegelikult seguneb vaimne valdkond materiaalse universumiga. Vaimne valdkond on otse siin sinu juures, nii nagu erinevate sagedustega raadiolained läbistavad seda ruumi, kus sa seda raamatut loete. Sa ei näe vaimset valdkonda, sest sinu meele raadio on häälestatud jaamale, mida kutsutakse materiaalseks universumiks. Aga sinu meelel on võime häälestuda vaimsele valdkonnale ja oma kõrgemale Olemusele.

Pärast inimolendite laskumist Maa peale füüsilistesse kehadesse, kaotasid nad  mälestuse oma vaimsest päritolust. Nad kaotasid ka teadlikkuse oma tõelistest loovatest jõududest ja eesmärgist, miks nad Maale tulid. Nad hakkasid siis tegema ebateadlikke valikuid ja inimkond on kollektiivselt loonud allamineva spiraali,  mis viib piirangutele ja kannatusele.

 

Kui sa astud sammu tagasi oma olukorra spetsiifilisusest, ka spetsiifilisusest erinevate religiooniharude vahel, siis näed sa, et üldine probleem inimlikes asjatalitustes on  inimeste teadlikkuse kaotsiminek  oma tõelisest päritolust, oma loovast potentsiaalist ja olemise põhjusest. Seega võib elu maa peal vaadelda kui rännakut ja selle esimene samm on  tulla tagasi selle teadlikkuse, selle teadvuse seisundi juurde, milles te algselt Maale laskusite. Kui te olete juba stardipunktini tagasi jõudnud, siis saate te luua positiivse spiraali, mis viib teie algse eesmärgi täitumisele.

See kontseptsioon räägib vastu traditsioonilisele kristlikule doktriinile, mis väidab, et  inimolendid loodi ebatäiuslike olenditena, kel on kalduvus patustamisele. Aga see doktriin ei saa kunagi ära seletada, kuidas – või miks – oletatavalt hea ja täiuslik Jumal looks ebatäiuslikke olevusi, kes on määratud elama kannatusrikast elu. Tegelikult ei ole te loodud ebatäiuslike olevustena. Teid loodi vaimse olevusena ja teid saadeti Maale kahesugusel eesmärgil:

  •  Te olete siin selleks, et eneseteadvuses kasvada ja õppida ära, kuidas kasutada oma loovaid omadusi ja muutuda enese-teadlikuks Jumala kaas-loojaks.
  • Kui te olete juba saavutanud ülevõimu oma loovate omaduste üle –oma meele üle – siis saate te seda kasutada valitsemise võtmiseks Maa üle ja  parema maailm kaas-loomiseks sellel planeedil – meele ülevõim mateeria üle.

Teid ei loodud ebatäiuslike olevustena, kuid teid loodi kogenematu olevusena. Seega oli teil vaja kõigepealt ära õppida, kuidas kasutada oma loovaid võimeid viisil, mis ei kahjustaks teid ennast ega teisi elu osi. Teid ei loodud kalduvusega patustada, aga teid loodi vaba tahtega, mis tähendab seda, et teil on olemas potentsiaal selleks, et kasutada oma loovaid jõude viisil, mis läheb Jumala seaduste vastu ja kahjustab seega teid ennast ja teisi elu osi. See oli mittetarkade – ja sageli ebateadlike – valikute tulemus, et te pikkamööda kaotasite teadlikkuse oma vaimsest päritolust. Te hakkasite lõpuks uskuma, et te olete inimolend, kes on oma loomult patustaja või kõrgelt arenenud loom.

Tegelikult  ei ole te inimolendid, vaid vaimsed olendid. Kuna universumil on kaks tasandit, siis on teie tervikolemusel ka kaks tasandit. Osa teist viibib püsivalt vaimses valdkonnas ja seega saab teda teie vaimseks minaks kutsuda. Vaimne mina saatis osa endast materiaalsesse universumisse ja see on teie madalam olemus. Järgmine sektsioon kirjeldab teie kõrgema ja madalama mina komponente.

Selle raamatu eesmärk on aidata teil lõpetada elu rännak ja saada tagasi täielik teadlikkus selle kohta, kes te tegelikult olete ja miks teie olemuse kõrgem osa valis laskumise planeedile Maa. Te saate teada, miks elul on üldine tähendus ja miks teie elul on spetsiaalne eesmärk ja missioon.

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine