Miks peaks oma psühholoogiale tähelepanu pöörama?

Sa oled rääkinud vajadusest lahendada tõkked meie psühholoogias, aga ma  olen kogenud, et paljudele inimestele on selle tegemine vastumeelt. Kui mina kasvasin, siis oli üldine suhtumine, et ainult raske mentaalse haigusega inimesed peaksid oma psühholoogia kallal töötama. Ma tean, et seda on mõnevõrra pehmendanud enese-abi ja New Age’i liikumised, aga ma ikka  leian, et paljud inimesed, eriti mehed, ei taha sügavale oma psüühikasse vaadata. Kas sa võid täpsustada, miks meil on kasulik seda teha?

Jeesuse vastus:
Ma mõistan, et paljud inimesed on üles kasvatatud sellises suhtumises, mida sa kirjeldad.  Ma olen nõus, et see on eriti nende meeste probleem, keda on kasvatatud selles traditsioonilises kultuuris, et suured poisid ei nuta ja et mehed ei tohi emotsioone näidata. Sellistel meestel võib olla raskusi sellise psühholoogilise tervendamisega, mis tegeleb emotsioonidega. Luba mul esitada mõned mõtted, mis võiksid aidata inimestel oma psühholoogilistest tõketest üle saada:

  • Alustagem selle konstateerimisega, et paljusid inimesi kasvatati uskumuses, et sa ei saa oma psühholoogia valitsemiseks midagi teha. See on pärilikkuse ja keskkonna faktorite produkt ja kui sa saad suureks, siis ei saa sa midagi teha selle heaks, et muuta seda, kes sa oled. See on selge vale, mida on edastanud need jõud, kes ei taha, et sa vaimselt kasvaksid. See fakt ise, et kõik on energia ja et sa saad muuta energialainete vibratsiooni,  näitab, et sa saad muuta igat oma psühholoogia aspekti. Sa  saad hakata valitsema oma psühholoogia üle ja süstemaatiliselt muuta olukordi, mis seisavad sinu meelerahu, õnne ja isikliku kristsuse teel ees.
  • Olgem realistid. Kui sa vaatled enese-abi liikumist, New Age’i liikumist või ka traditsioonilise religiooni tänapäevaseid vorme, siis näed sa, et neid  juhivad suuremas osas naised. Tänapäeva maailmas mängivad naised tähtsamat rolli vaimse kasvu juhtimisel kui mehed. Selle üks peamisi põhjuseid on naiste suurem avatus muutustele oma psühholoogia kallal töötamise kaudu.  Ma tahaksin näha rohkem tasakaalustatud situatsiooni seal, kus  mehed ja naised võrdselt osalevad. Aga selleks, et see saaks juhtuda, peaks rohkem mehi üles astuma ja neid abivahendeid kasutama, mis tähapäeval  on psühholoogilise tervendamise jaoks kättesaadavad.
  • Lihtsalt kaalu, mida sa tahad: kasvu või seisakut? Ma olen varem öelnud, et vaimse kasvu oluline element on selle toksilise energia muutmine, mis on sinu energiavälja ladestunud ja selle välise energia, karma, äramuutmine, mis sulle universumi poolt tagastatakse. Sa võid selle tegemiseks kasutada vaimseid tehnikaid ja paljud inimesed on selliste rituaalide kasutamisele avatud. Aga kujuta ette, et sa kasutad üht tehnikat, et teatud hulka energiat ümber muuta, kuid hakkad sealjuures kohe jälle valestikvalifitseeritud energiat juurde looma. See võib lõppeda sellega, et sa teed sangarliku pingutuse, aga sa kas  ei liigu üldse edasi või ei suuda sa maksimaalselt edasi liikuda. Ma tahan öelda seda, et kui sa tõesti oled kasvamisest huvitatud,  siis on sul vaja Jumala energia valestikvalifitseerimine lõpetada ja ainus viis, kuidas sa seda teha saad, on lahendada need takistused oma psühholoogias, mis panevad sind toksilist energiat ja karmat looma. See argument peaks meeldima meestele, kes on sageli rohkem analüütilised. Sa  pead lihtsalt tegema oma sissetuleku bilansi, mis tähendab seda toksilise energia hulka, mida sa ümber muudad ja oma kulutuste bilansi, mis tähendab seda uue energia hulka, mida sa genereerid. Kui sinu kulutused on kõrgemad kui sissetulek, siis on sinu edu negatiivne. Ainult kulude vähendamisega saad sa oma edasiminekut suurendada.
  • Kui sa jõuad vaimsel teel teatud tasemele, siis loomulikult kasvad sa pidevalt. Sa  hakkad oma Mina Olen Kohalolekut nii palju armastama, et sa lihtsalt ei lase millelgi takistada  oma Mina Olen Kohaloleku poole liikumisel. Selletõttu muutub see sinu tee  loomulikuks osaks see, et sa võtad tarvitusele aktiivseid vahendeid selleks, et oma psühholoogiat lahendada. Sa lihtsalt ei lase psühholoogilistel piirangutel oma teel ees seista.
  • Tänapäeval on olemas  kaugelt paremad abivahendid ravimiseks, kui olid kättesaadavad 2000 aastat tagasi. Kui praegused abivahendid oleksid siis kättesaadavad olnud, oleksid kõik minu jüngrid neid kasutanud. Minu eesmärk oli tõsta neid täieliku Kristsuseni,  aga seda ei juhtunud osaliselt sellepärast, et meil ei olnud kõige paremaid abivahendeid psühholoogilise ravi jaoks. Järelikult, minu jüngrid ei saanud üle mõningatest psühholoogilistest tõkekest, ja see takistas neil täie potentsiaali  saavutamist. See seletab osaliselt, miks kristlus ei muutunud selliseks liikumiseks nagu mina oleksin tahtnud. Tänapäeval otsin ma neid, kes tahavad minu õpilasteks olla sellel ajastul  ja kuna need abivahendid on nüüd kättesaadavad, siis on inimestel palju paremad võimalused Kristsuse ilmutamiseks. Ma vajan neid, kes suudavad minu tõelisi õpetusi tänapäeval õpetada. Aga selleks, et minu õpetusi õpetada, pead sa neid kehastama. Ja et minu õpetusi kehastada, pead sa ületama need psühholoogilised probleemid, mis takistavad sul oma Kristsust vastu võtmast.
  • Kui sa kasvad, siis saad sa teada hulga asju välise maailma kohta või ka oma füüsilise keha kohta. Kahjuks enamus inimesi kasvavad üles kultuuris, mis annab neile väga vähe õpetust selle faktori kohta, mis määrab ära nende elu kogemuse. Sinu psüühika on peamine faktor, mis määrab ära selle, kas sa  oled õnnelik või õnnetu. Kui sa tead, et universum on peegel, siis mõistad sa, et sinu õnn ei olene välistest faktoritest. See sõltub esmajoones sinu enda  psüühika seisundist. Kui sul on psühholoogilisi tõkkeid ja haavu, siis ei saa sa olla õnnelik ega ole sul meelerahu senikaua, kui need haavad on lahendamata. Nii et kui sa tõeliselt tahad õnne ja vaimset kasvu, kas poleks siis loomulik ära õppida, kuidas psüühika töötab ja kuidas saada omaenda seisunditest välja? Sa  oled kuulnud ütlust: „Sa oled enda suurim vaenlane“.  See kehtib vägagi niisuguse isiku suhtes, kellel on lahendamata psühholoogilisi haavu. Aga neid  haavu on täiesti võimalik ravida. Jälle  võid sa teha bilansi. Kas sa kannad oma psühholoogilisi haavu kogu oma ülejäänud elu jooksul ja jätkad enda väga õnnetuna tundmist nagu sa praegu tunned? Või oled sa nõus tegema keskendunud pingutust selles suunas, et oma haavad ära ravida ja olla alatiseks nende mõjust vaba? Kui sa jõuad teatud punktini teel, siis muutub see valik kergeks.
  • Mõned inimesed arvavad, et kuna neil oli kerge lapsepõlv, siis neil ei ole vaja oma psühholoogia kallal töötada. Aga kui sa reinkarnatsiooni reaalsust mõistad, siis saad sa aru, et isegi kui sul oli sel korral kerge lapsepõlv, ei pruukinud see olla kerge kõikides sinu möödunud kehastustes. Psühholoogilised haavad on hinge haavad ja nad kanduvad ühest kehastusest teise üle. Veel kord, vaimsete otsijate jaoks on väga tervislik üks annus realismi ja selle fakti äratundmine, et planeet Maa on mitteusaldatav keskkond. Heida lihtsalt kiire pilk ajaloole ja võta arvesse inimkonna vägivaldset minevikku. On väga tõenäoline, et iga inimolend on minevikus kogenud traumaatilisi situatsioone  ja sellepärast saab igaüks kasu, kui ta kasutab õigeid abivahendeid sellise  trauma ravimiseks.

Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine