Mida peaksid oma psühholoogia kohta teadma

Ma tean, et psühholoogia on väga keeruline teema, mille sügavusteni me ei saa jõuda, aga kas on olemas mingi kontseptsioon, mis saab aidata inimestel oma psühholoogiliste haavade ravimisega algust teha? Mis on see vähim, mida peaksid inimesed  psühholoogia kohta teadma?

Jeesuse vastus:
Ma rääkisin varem ilmutusest ja rituaalist. Ma seletasin ka seda, et esimene samm oma psühholoogia valitsemise suunas on toksilise energia gravitatsioonilise surve vähendamine. Põhjuseks on asjaolu, et nii kaua, kuni sinu emotsionaalkeha on rahutu, ei saa sa oma psühholoogiasse kaevuda ja oma haavu ravida. Kogu sinu energia ja tähelepanu kulutatakse ära tegelemiseks jätkuva kriisiga ja see kriis viib ühelt õnnetuselt teisele. Nii et esimeseks sammuks on sellest kriisisolekust väljasaamine ja seda saab teha efektiivse vaimse rituaali kaudu. Ma soovitan veel kord Peaingel Miikaeli Rosaariumi kaitse jaoks ja Ema Maria rosaariume.

Ma tean, et on olemas palju organisatsioone, kes propageerivad vaimseid tehnikaid nagu maagilisi kuule, mis lahendavad kõik sinu probleemid. Aga üksnes rituaali abil ei ole  lihtsalt võimalik sinu psühholoogilisi haavu ravida. Põhjus on selles, et kõik allub sinu vabale tahtele. Toksilist energiat genereerima paneb sin asjaolu, et sa valid ebatäiuslikesse mõtetesse ja emotsioonidesse laskumise. See valik tuleneb tavaliselt sellest, et sul on kas mittetäielik arusaamine elust või oled sa võtnud vastu teatud valed uskumused. Selline valede uskumuste vastuvõtmine võis toimuda ka möödunud eludes. Nii et need uskumused võivad olla sügavalt sinu psüühikasse juurdunud. Aga valede uskumuste vastuvõtmine algab valikust. Seepärast saab seda ära muuta parema valiku tegemisega.

Luba, et ma üritan anda ühe visuaalse illustratsiooni selle kohta. Ma olen öelnud, et hinge hoiab elavana pidev energiavool vaimselt minalt. Sa võiksid võrrelda oma teadvust jõega. Kui sinu mõtted ja emotsioonid on puhtad, siis Eluvesi saab vabalt voolata. Sa  tunned tugevat sidet oma vaimse minaga ja sul on külluslikult energiat. Kui sa võtad vastu ebakorrektse idee või uskumuse, siis on see nagu kivi jõkke viskamine. Kui sa viskad kivi voolu sisse, siis takistad  sa vee voolu. Vesi peab ümber kivi voolama ja see loob kivi taha keerise, millesse koguneb risu. Kui sa oled juba teinud otsuse vale idee vastuvõtmiseks, siis see uskumus tõkestab vaimselt minalt tulevat valgust. Vale uskumus kvalifitseerib valgust valesti ja see valestikvalifitseeritud energia hakkab valest uskumusest „allavoolu“ kogunema.

Kujuta nüüd ette, et hingel on olnud palju kehastusi, milles ta on vastu võtnud valesid uskumusi. Iga uskumus on nagu jõkke visatud kivi. Valestikvalifitseeritud energia hakkab kivi taha kogunema ja see hakkab jõesängi täitma. Kui vool on täielikult kividest ja mudast ummistunud, siis kaotavad inimesed kogu teadlikkuse elu vaimsest päritolust. Nad unustavad selle ja hakkavad uskuma, et nad on materiaalsed, inimlikud olevused. Kuna teadlik meel (ja kõik hinge tasandid) on vaimselt minalt tulev allavool, siis tõkked jões takistavad teadlikul meelel Mina Olen Kohalolekut nägemast.

Kuidas saad sa hakata seda olukorda parandama? Sa  pead alustama selle muda eemaldamisest, mis on kivide taha kogunenud. See muda on valestikvalifitseeritud  energia. Kui sa koristad selle valestikvalifitseeritud energia ära, siis hakkad sa kive nägema  -  valeuskumusi, mis on hakanud kogunema. Kui sa selle vale uskumuse kattest vabastad, siis pead sa tühistama selle algse otsuse, mis pani sind seda uskumust vastu võtma. See peab olema teadlik protsess, sest sul tuleb teha uus otsus, et see algne otsus asendada. Seda protsessi on pikemalt kirjeldatud raamatus „Sisemine valguse tee“.

Võiks öelda, et vaimse kasvu protsess on selline protsess, mille kaudu sa vähehaaval puhastad eluvoolu. Sa  eemaldad kive katva kogunenud muda ja siis eemaldad sa voolust kivid. Kui sa oled eemaldanud ühe kivi ja kogu selle taha kogunenud  muda, siis oled sa oma vaimsel teel väga olulise sammu edasi teinud.

Praegusel ajastul  on liiga paljud inimesed kärsituteks muutunud. Tehnoloogia ja   üldine tarbimiskultuur on jätnud inimestele mulje, et neile on ette nähtud silmapilkse vaevatasu saamine. Paljud inimesed arvavad, et vaimne progress peaks toimuma  silmapilkselt. See on automaatse lunastuse unistus. Kui sa olukorda objektiivse pilguga vaatled, siis mõistad sa, et sinu hing on veetnud palju kehastusi, loopides kive eluvoolu. Sul võib olla palju muda ja suur hulk kive, mida sa pead eemaldama, enne kui vaimselt minalt tulev energia saab vabalt voolata. Seda protsessi ei saa üleöö lõpule viia.

 

Paljud inimesed ei saagi seda protsessi ühe eluaja jooksul lõpetada. Aga see ei pea sind  heidutama. Kui sa enneaegselt loobud, siis ei ole sa seda protsessi isegi alustanud. Teine faktor on see, et Jumal on armuline. Jumal ei taha, et hinged jääksid materiaalsesse universumisse kinni. Sellepärast on Jumal ette näinud arvukaid viise, mille abil inimesed saavad oma isiklike energiaväljade ja alateadlike meelte puhastamise protsessi kiirendada.

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine