Kas otsid vaid lühiajalist kergendust?

Paljud inimesed tegelevad eneseabi või teiste tehnikatega, sest nad tahavad oma negatiivsetest harjumustest vabaneda. Aga ma tunnen, et mõned inimesed tahavad muuta ainult oma tegusid, aga ei taha süüvida oma harjumuse sügavamatesse põhjustesse? Mida sina sellest arvad?

Jeesuse vastus:
Sinu tähelepanek on õige, aga ma loodan, et see ei kehti nende inimeste kohta, kes seda raamatut loevad. Selle raamatu lugejad peaksid olema selja taha jätnud kiirete väliste tulemuste soovimise punkti. Vaimse tee käimise võtmeks on see, et sa ei otsi mitte kiiret lahendust, vaid tahad luua püsivat muutust oma elus. Sa  ei otsi lühiajalist kergendust oma mingile probleemile, vaid otsid püsivat muutust, millel oleks positiivne mõju sinu tulevikule. Selleks, et seda püsivat tulemust luua, võiks kasulik olla suurem teadmine psüühika kihtidest ja sellest, kuidas teie teod pärinevad psüühika sügavamatelt tasemetelt.

Kui nüüdisaegsed inimesed vaatavad varasemate ajastute teadmistele tagasi, siis peavad nad neid sageli primitiivseteks. Aga paljudel juhtudel oli antiikrahvastel seda õiget tarkust, mida praegune teadus ja ortodoksne religioon on ignoreerinud. Keskajal oli üks liikumine, mille kohta tavaliselt öeldi, et need on alkeemikud. Ma tunnistan, et sellel alal oli palju sharlatane ja sellepärast on arusaadav, et alkeemikutel oli halb reputatsioon. Aga tegelikult oli asi nii, et tõelised alkeemikud esindasid ühte vaimset liikumist. Alkeemikute tõeline eesmärk ei olnud odavate metallide kullaks muutmine. Nad püüdsid madalama teadvuse, lihaliku meele, odavaid metalle Kristuse teadvuse kullaks muuta. See filosoofide kivi, mida alkeemikud otsisid, oli Kristusteadvus. Ma tahan öelda, et alkeemikutel oli see maailmavaade, mis sisaldas endas viie elemendi, eetri, tule, vee ja maa eksisteerimist.

Eeter esindab vaimset maailma. Ülejäänud neli elementi esindavad materiaalse maailma nelja erinevat vibratoorset tasandit, nelja aspekti. Ma olen palju kordi öelnud, et mateeria on tehtud energiatest, mis vibreerivad teatud sageduse spektris.  Alkeemikud kutsusid seda maaks. Otse sellest spektrist ülevalpool on see, mida alkeemikud veeks nimetasid ning see esindab emotsionaalset energiat. Sellest kõrgemal on õhuks nimetatud spekter, mis on mentaal- ehk mõtteenergia. Sellest kõrgemal on veel üks spekter, nimelt tuli, mida kutsutakse eeterlikuks energiaks.

Sellest teemast võib palju rääkida, aga mina tahan anda sulle kontsentreeritud  õpetust selle kohta, kuidas  energia voolab läbi inimese psüühika. Psüühikat saab ka nelja tasandisse jagada, mis vastavad tule, õhu, vee ja maa elementidele. See vaimse energia (eetri) vool, mis Mina Olen Kohalolekust tuleb, siseneb kõigepealt eeterlikku, mälu- ehk identsuskehasse. Sellele tasandile on ankurdatud hinge identsus. Nii et see energia läbib kõigepealt hinge identsustunnet ja selletõttu värvitakse see energia  ära selle kuju poolt, kellena hing ennast, Jumalat ja maailma näeb.

Pärast seda läheb energia läbi mentaalkeha ja võtab mõtete vormi. Isiku mõtted on  isiku identsustunde peegeldus. Sinu  mõtted tärkavad sõna otseses mõttes sinu identsusest, aga sinu mentaalkeha sisaldab ka  kujundeid selle kohta, kuidas sinu arvates maailm töötab. Järgmisel tasandil läbib energia hinge emotsionaalkeha. Kui energia jõuab emotsionaalkehasse, siis on ta juba selle poolt värvitud, mis leidis aset. mentaalses ja mälukehas.  Sinu  emotsionaalkeha sisaldab sinu suhtumist ja põhilisi lähenemisi elule. Sinu  mõtted on sinu identsustunde produktid ja sinu emotsioonid on sinu mõtete produktid. Lõpuks siseneb energia füüsilisse ehk materiaalsesse kvadranti, kus ta kantakse üle tegudesse. Sinu  teod lähtuvad sinu tunnetest, sinu  tunded lähtuvad sinu mõtetest ja sinu mõtted lähtuvad sinu identsustundest.

Kui sa identifitseerid ennast sureliku inimolendina, kes on armetu patune, siis sinu mõtetel on kalduvus fokuseeruda elu negatiivsetele aspektidele. Sul  on kalduvus vaadata elule kui ähvardusele, mõeldes, et kõik, mida sa teed, paneb sind tõenäoliselt süüd tundma. Sinu  emotsioonidel on kalduvus keskenduda hirmu ja süü  peale, sest sa  ootad pidevalt, et seisad silmitsi olukordadega, mis panevad sind tundma, et sa oled süüdi. Sa  püüad sageli teha asju, mis kallutavad süü ja süüdistuse sinult kõrvale, aga see viib sind passiivsesse meeleollu ja takistab  elust rõõmu tundmast. Kuna universum on peegel, siis peegeldab ta sulle tagasi need sündmused, mis   näivad kinnitavat sinu põhilist vaadet endale ja elule. Sa  tunned et  oled lõksus karusellil, millest ei näi pääsemist olevat.

Kui sa juba mõistad seda õiget energiavoolu, siis saad sa aru, kuidas oma tegusid, tundeid ja mõtteid muuta. Kahjuks valdav osa sellest, mida  psühholoogia ja enese-abi vallas on välja arendatud, tegeleb ainult tagajärgede, mitte aga põhjusega.  Sa  ei saa efektiivselt oma tegemisi muuta, kui sa ei lähe kogu teed tagasi oma identsustunde juurde.

Kui sa tõesti tahad muudatust, siis pead sa lähenema vertikaalselt, mitte horisontaalselt. Et oma teguviise muuta, tuleb sul muuta oma emotsioone ja ellusuhtumist. Kui sa tahad oma emotsioone muuta, siis tuleb sul oma mõtteid muuta ja muuta arusaamist sellest, kuidas elu töötab. Kui sa tahad oma mõtteid muuta, siis pead sa muutma oma identsustunnet. Kui sa püüad oma emotsioone muuta emotsionaalse energia kontrollimise  abil, siis sa kas jääd hätta või seisad silmitsi raske lahinguga. Sellepärast on paljud inimesed püüdnud kasutada enese-abi tehnikat või teraapiat, aga  on kogenud vaid seda, et nad on ikkagi oma vanades  mõtte-, tunde- ja tegevuse mustrites.

Kui sa käid vaimset teed ja saavutad isikliku Kristsuse, siis hakkad sa välja kaevama ja ehitama uut identsustunnet vaimse olevusena. Sa  hakkad vähendama lõhet selle vahel, kes sa oled ja selle vahel, kellena sa näed enese olevat. Sel hetkel hakkab sinu identsustunne muutuma, sel hetkel hakkavad ka sinu mõtted muutuma. Selle abil  lähevad sinu emotsioonid ja sinu tegemised loomulikule kohale.

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine