Põgus ülevaade selle kohta, kuidas traumast üle saada ja kuidas suuta taas oma elu valitseda

Ma tean, et siin võib olla natuke kordamist, aga ma tunnen, et tähtis on valgustada seda teemat teise nurga alt. Ma olen kohanud paljusid inimesi, kel on olnud raske ahistamine või trauma sellel eluajal, ja mõned nendest inimestest on avatud oma psühholoogia ravimise vajadusele. Teised ei muutu enne, kui nad kogevad mingit kriisi, mis sunnib neid muutuma.  Ma arvan, et  osa põhjusest on see, et kui me kogeme traumat, siis võime me kaotada oma tahtejõu ja võime oma elu üle valitseda. See võib viia sõltuvustele, nagu me rääkisime.

Sa ütlesid ka seda, et meil võivad olla armid eelmistest eludest, nii et mulle tundub, et me võime kõik kasu saada sellest, kui me teame, kuidas sellist traumat ravida. Millised on sinu soovitused selle kohta, kuidas traumast üle saada ja elu üle valitsemine saada tagasi?

Jeesuse vastus:
Raske on  sellele küsimusele anda üldist vastust. Põhjus on selles, et mängus on väga palju individuaalseid faktoreid. Teiste sõnadega, eksisteerib mitmesugused põhjused, miks hing läbi raske ahistamise läks, on erinevad stsenaariumid, kuidas see ahistamine hinge mõjutab. Luba mul fokuseeruda seda tüüpi hingedele, kes tõenäoliselt seda raamatut loevad.

Seda tüüpi hinged, keda tõenäoliselt selle raamatu juurde tõmbab, on need inimesed, kes on jõudnud kõrgemale hinge küpsuse tasemele ja kes on isikliku Kristsuse teel. Need on just seda tüüpi hinged, kes kujutavad endast ohtu nendele mustadele jõududele, kes töötavad selle nägemuse vastu , mis Jumalal on inimkonna ja individuaalsete hingede jaoks. Nagu ma ütlesin, kui sa hakkad oma Kristsust avaldama, siis muutud sa mustade jõudude märklauaks.

Üks põhikavand, mida sellised jõud kasutavad, on luua kõige suurem segaduse hulk  sinu lapsepõlves, nii et sinu elu ülesanne saaks moonutatud või isegi algusest peale nurjatud. Oma katses seda teha, püüavad mustad jõud vallutada sinu ümber olevaid nõrgamõistuslikke indiviide ja kasutada neid raske ahistamise toimepanemisel. Endastmõistetavalt ei taha ma öelda seda, et kõik inimesed, keda on ahistatud, on Kristsuse teel või et iga Kristsuse teel olevat hinge tingimata ahistataks. Aga mida ma ütlen, on see, et kui sind on lapsena ahistatud ja kui sa oled selle raamatu õpetustele avatud, siis peaksid sa ennast edasijõudnud hingeks pidama. Seepärast pead sa arvesse võtma seda, et see ahistamine, mida sa kogesid, oli otsene rünnak sinu hingele, mis oli esile kutsutud mustade jõudude poolt. Isegi kui sind selles elus ei ole  ahistatud, võis see toimuda eelmistes eludes  ja sa vajad ikka ravi.

Ma loodan, et inimesed jõuavad järeldusele, et sa ei saa lubada millelgi, mis sinuga selles maailmas juhtub,  seista sinu Kristsuse ilmutamise eesmärgi ja  selle eluaja missiooni täitmise teel ees. Seepärast loodan ma, et inimesed teevad otsuse kasutada iga võimalikku viisi selleks, et ravida oma lapsepõlves või möödunud eludes saadud haavu ja jätta nad alatiseks maha, nii et nad saavad oma missiooni ja Kristsusega edasi minna.

Kui sa selle otsuse teed  ja kui sa kasutad kõiki ravimise võimalusi, siis leiad sa, et sulle tuleb erakordselt suur abi ja toetus Ülevalt. Vastupidiselt sellele, mida võidi sulle  õpetada siis, kui sa kasvasid või millised järeldused sa ahistamise tulemusena tegid, sa ei ole  üksi. Sul on Kristuse mina ja sul on inglid ja ülestõusnud olevused, kes on  määratud abistama sinu eluvoolu takistuste ületamisel ja Kristsuse ilmutamisel. Kui sa pöördud meie poole  avatud südamega, siis saad sa abi ja juhendamist, mida sul on vaja selleks, et järgmist sammu ravimise suunas teha.

Esimene praktiline samm lapsepõlves toimunud ahistamise (või igasuguse ahistamise) seljataha jätmise suunas on selle fakti äratundmine, et ahistamine oli mustade  jõudude rünnak sinu hinge vastu. See peaks ilmseks tegema selle, et sul on väga vaja teha  otsustav pingutus selleks, et rajada või taastada vaimne kaitse. Siia kuulub varem- mainitud asjakohaste vaimse kaitse tehnikate kasutamine.

Järgmine praktiline samm, mida sa võid teha, on tunnistada, et kui sa oled  läbi elanud ahistamise või raske trauma, eriti kui see juhtub lapsepõlves, siis  on peaaegu vältimatu, et sinu hing killustub. Seda me arutame hiljem. Need abivahendid aitavad sul ravida oma psühholoogilisi haavu ja aitavad ka killustunud hinge ravida. Suurt abi saab nii vaimsete õpetuste kui vaimsuse ja psühholoogia alaste raamatute uurimisest. Sa võid leida tehnikaid hinge ehk sisemise lapse ravimiseks. Näiteks, Ema Maria Ida-Lääne Rosaarium on kavandatud spetsiaalselt killustunud hinge ravimiseks. Raske ahistamise osaks saanud inimestele on väga kasulik mingi teraapia vorm, mida viib läbi väljaõppinud professionaal.

Ma soovitaksin tugevalt ka  seda, et sa mõtiskleksid selle üle, et sinu hing võis valida kehastumiseks sellise situatsiooni, kus võis olla suur ahistamise võimalus. On mitmeid põhjuseid, miks hing võis selle valiku teha. Hing võis tahta ära õppida spetsiaalse õppetüki selleks, et aidata sul lahendada midagi oma psühholoogias. Kui see nii oli, siis on äärmiselt tähtis, et sa avastaksid, mis õppetükk see on, ja integreeriksid selle õppetüki täielikult oma olemusse. Teine potentsiaalne põhjus on see, et sinu hing tahtis ära õppida selle, et ta ei saa toetuda millelegi väljaspool ennast, vaid et ta peab minema sisse ja rajama kontakti oma Kristuse minaga.

Teine raske lapsepõlve valimise põhjus võib olla see, et sa oled küps hing, kes tahab teisi hingi aidata. Sa  tahtsid  kogeda väga rasket olukorda selleks, et hing tunneks, seda ja saaks selle kogemuse toel efektiivsemalt aidata teistel ahistamise  negatiivsest mõjust üle saada. Aga selleks, et teiste abistamise missiooni täita, pead sa ennast ravima.

Lõpuks võis sinu hing valida olukorra, mis võis ahistamiseni viia sellepärast, et ta tahtis tuua kohtumõistmist teatud hingede peale, kes olid minevikus ahistamisi korda saatnud. Sa peaksid arvestama seda, et sul on õigus ja kohustus kutsuda välja Jumala kohtumõistmist selle hinge või hingede peale, kes sind ahistasid ja kõikide mustade jõude peale, kes nende läbi töötavad. See on tõepoolest üks põhjustest, miks mina lasksin ennast risti lüüa. Sooritades sellise kuritarvitamise täies Kristsuses oleva isiku vastu, kutsusid need hinged ja mustad jõud, kes nende läbi töötasid, kohtumõistmise enda peale.

Teine väga tähtis samm on töötada andestamine sügavuti läbi iseendas, mässides kogu see situatsioon andestamise leeki. Ema Maria Andestamise Rosaarium on võimas abivahend selle tegemiseks. Raamatus „Päästke oma planeet“ annab ta õpetusi andeksandmisest. Äärmiselt tähtis on neid uurida, sest see on ainus viis selleks, et  ahistamine seljataha jätta ja täielikult  andestada nendele, kes sind ahistasid. Selleks, et täielikult andestada, tuleb sul isik ja teod lahutada. Inimesed sooritavad ahistavaid tegusid sellepärast, et haavad nende psüühikas teevad nad mustade jõudude suhtes  haavatavateks. Kui sa seda mõistad, siis suudada sa sellele hingele andestada, kuigi sa ei saa tegu andestada. Ma ei palu sind vaadata ahistavate tegude peale kui kuidagi  vastuvõetava asja peale. Ma palun ainult seda, et sa andestaksid sellele isikule, kes niisuguse teo harimatusest sooritas.

Tähtis on ka see, et sa andestaksid endale oma reageeringu väärkohtlemisele või selle, mida sa võisid väärkohtlemise tulemusena teha. Lapsena kaldub enamus inimesi arvama, et kui nendega midagi halba juhtub, siis peavad nad olema teinud midagi, mis selle põhjustas. See paneb paljusid lapsi vastu võtma valet vastutustunnet neid ümbritsevate täiskasvanute tegude eest. Tegelikult polnud laps vastutav täiskasvanute tegude eest. Täiskasvanud tegutsesid oma lahendamata psühholoogia aje ja tõenäoliselt mõjutasid või kontrollisid neid mustad jõud.

Kristlikul patudoktriinil on ka see kahetsusväärne mõju, et paljud lapsed tunnevad, et kui neid väärkoheldi, siis peavad nad olema pattu teinud, mis pani neid seda väärkohtlemist väärima ja see võiks tähendada, et nad on halvad inimesed. Äärmiselt tähtis on sellisest negatiivsest tundest enda suhtes üle saada. Sa saad seda teha ainult siis, kui sa täielikult endale andestad – mitte nii palju väärkohtlemise pärast kui oma reageeringu pärast väärkohtlemisele või mingite nende tegude pärast - nagu katse uinutada valu alkoholi või narkootikumidega -  mis väärkohtlemisele järgnesid.

Ema Maria seletab oma raamatus „Päästke oma planeet“ seda, kuidas mustad jõud püüavad sind piiratud mina-kujusse lõksu püüda. See paneb sind tundma, et sa ei ole kunagi vääriline Jumala juurde koju tulema. See võib sind asetada vaimsesse lõksu-22, millest võib olla väga raske toibuda,  kui sa ei näe mustade jõudude meetodeid ja kavatsusi läbi. Raske ahistamise kõige kahetsusväärsem tagajärg on see, et laps võib tunda, et teda on ahistamise tagajärjel selliselt rüvetatud, et ta ei ole enam kunagi vääriline Jumala poole pöörduma. Nagu Ema Maria seletab, on see ülim mustade jõu poolt kasutatav vale ja on äärmiselt tähtis, et sa näeksid selle vale läbi, võtaksidki seda valena ja laseksid tal teadlikult minna. Sa pead vastu võtma selle fakti, et kõike, mis sulle selles maailmas juhtuda võib, suudad sa ületada ja maha jätta.

Tähtis on mõista ka õiget suhet sinu hinge ja sinu Mina Olen Kohaloleku vahel. Sinu hing ei ole kunagi Mina Olen Kohaloleku üle valitsenud ja tal ei ole sellist valitsemist ette nähtud. Kui sinu hing on Mina Olen Kohalolekuga ühendatud, siis sinu Mina Olen Kohalolek valitseb sinu hinge üle. Nii et sa pead laskma oma Mina Olen Kohalolekul jälle oma hinge üle valitsema hakata. Seda saad sa teha oma hinge ravimise abil ja oma Kristuse minaga - ja selle kaudu ka  Mina Olen Kohalolekuga -ühenduse taastamise abil.

Ma mõistan, et kui hing on olnud sügavalt haavatud, siis võib tal olla väga valus mõelda kogu ahistamist ümbritsevast situatsioonist. Hingel võib olla sellepärast väga raske mõista ja teadvustada seda tõde Ema Maria õpetuses, et keegi teine pole sulle mitte midagi teinud. Mida ta tegelikult ütleb, on see, et kuigi keegi väärkohtles sind lapsena, siis  see,  mis sinu hingele haiget tegi, ei olnud väline väärkohtlemise akt, vaid sinu reageering sellele. Seda võib olla raske aktsepteerida enne, kui sinu hing on mõnevõrra tervenenud.

Kui sinu hinge väärkoheldi, siis sinu hing paratamatult killustus ja mõned hingefragmendid  lahkusid sinu hingest. See jätab tühjad kohad sinu hingestruktuuri ja neid tühje kohti võivad täita ebapuhtad energiad või isegi sind kontrollida püüdvad mustad jõudud. Kuna pärast väärkohtlemist ei ole alles jäänud piisavalt hinge substantsi ja kuna välised jõud manipuleerivad sinu hinge, siis võib tunduda, nagu oleks sinu tahe sinult ära võetud. Selle põhjuseks võib olla see, et  järelejäänud hingesubstants ei pruugi olla küllalt tugev selleks, et sinu hingestruktuuri üle valitseda. Aga kui sa  hakkad endale vaimset kaitset peale panema ja kui sa hakkad oma hinge ravima, siis magnetiseerid sa mõned kaotsiläinud hingefragmendid enda juurde tagasi pöörduma. See ehitab pikkamööda kriitilise massi ja lõpuks jõuad sa suurema terviklikkuse punktini, kus sa saad oma hinge üle  valitsemise tagasi võtta.

Aga ma pean ütlema, et see pole automaatne protsess.  Reaalne fakt on see, et ükski jõud selles maailmas ei saa ära võtta sinu tahet. Kui selle maailma jõud sunnivad sulle peale raske trauma või ahistamise, siis sinu hing on sellises segaduses, et ta on valmis vabatahtlikult oma tahte ära andma. Hing võib tunda, et ta on teinud raske vea, et ta on olnud nii haavatud või et see olukord on nii kaootiline, et ta ei saa ise midagi selle situatsiooni lahendamiseks  teha. Seepärast võib hing vabatahtlikult oma tahte ära anda. Kui sa alustad raviprotsessi, siis saabub punkt, kus sa oled piisavalt magnetiseerinud hingefragmente selleks, et oma tahet tagasi  võtta. Aga tahte tagasivõtmine peab olema teadlik otsus. Sa saad oma tahte tagasi võtta ainult tahteakti kaudu. Sa andsid ta ära tahteakti kaudu ja pead ta samal viisil tagasi võtma.

On olemas mao valed, mis on kavandatud selleks, et panna sind uskuma, et kui sa hakkad mingit välist rituaali tegema, siis saad sa automaatselt terveks. Väline tervendamise rituaal saab sinu hinge tõepoolest aidata. Aga lõpuks pead sa oma tahte tagasi võtma selle otsuse tegemisega, et  aktsepteerid täit vastutavust omaenda olukorra eest.

Palun saa aru, et ma mõistan täielikult, kui raske võib olla sellel isikul tunda mingit isiklikku vastutust selle situatsiooni eest, keda on raskelt ahistatud või kel on olnud teisi trauma vorme. Ma ei palu sul tunda vastutust selle eest, mida teised inimesed sulle tegid. Ma ei palu sul tunda ka seda, et sa pead olema halb isik sellepärast, et sellised asjad sinuga juhtuvad. Ma palun sul võtta vastutus situatsioonile reageerimise eest, nii et sa võtaksid vastu selle fakti, et see, mis sinu hingele haiget tegi, oli see otsus, mille tegid sina ise – vale enese-kuju, mille sa vastu võtsid – kas ahistamise ajal või pärast seda. Ja siis palun ma sul aktsepteerida seda fakti, et need otsused, mida sa tegid, olid parimad võimalikud, mida oli sel ajal võimalik teha, arvestades sinu teadvuse seisundit ja  hinge küpsust. See peaks olema eriti selge selle väärkohtlemise puhul, mis lapsepõlves juhtus, aga see kehtib kõige kohta.

Siis palun ma sul aktsepteerida seda, et kuna nüüd oled sa jõudnud kõrgemale hinge küpsuse tasemele, siis oleksid sa  teinud parema otsuse kui siis. Kui sa sellele äratundmisele jõuad, siis võid sa lubada endale selle situatsiooni uuesti- kogemist ja algse otsuse paremaga asendamist. Ma tunnistan, et see võib olla valuline, aga kui  sa lähed läbi vaimse kaitse rajamise ja toksiliste energiate ümbermuutmise astmete, siis valu on palju vähemintensiivne.

Ma tahan öelda seda, et see kahjustus, mis sinu hingele osaks sai, tehti sinu poolt tehtud otsuste kaudu. Seepärast ainus viis seda kahjustust alatiseks likvideerida,  on teha paremaid otsuseid, mis vanu otsuseid asendavad. Veel kord, kogenud terapeudi abi võib olla hinnaline selles osas, et aitab sinu hingel  minna läbi selle raske protsessi, milleks on kohtumine oma möödunud otsustega ja nende otsuste asendamine parematega.

Ma mõistan ka seda, et hinge täielik tervendamine lapsepõlve väärkohtlemisest võib võtta pikka aega. Aga ma võin sulle kinnitada, et ükskõik, mis sinuga võis juhtuda, kõike seda on võimalik maha jätta ja isiklikku  Kristsust väljendada. Ma võin sulle  lubada ka seda, et kui sa teed pingutuse, et ravimist leida, siis lõikad sa tasu, mis seda kõike väärt on. Kui sa oled sellisest minevikutraumast vaba, siis tunned sa, et oled vaimselt uuestisündinud ja siis saad sa hakata oma Kristsust väljendama ja oma jumalikku plaani täitma.

Muuseas, sinu elu ülesanne võib olla aidata teisi ahistamise ohvreid ja näidata neile, kuidas nad saavad end ravida sellest või see võib  olla ka teadlikkuse suurendamine ahistamise kohta, et leida meetmeid selle lõpetamiseks ühiskonnas.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine