Kuidas inimesed saaksid elu raskemate situatsioonidega tegeleda sel viisil, mis aitab neil kasvada

Ma saan kinnitada oma enda eluga, et kui ma hakkasin vaimseid kaitse ja toksilise energia  ümbermuutmise tehnikaid kasutama, siis saavutasin ma palju suurema kontrolli oma emotsioonide üle. Selle tulemusena muutus mul palju kergemaks ka väljakutset esitavate situatsioonidega tegelemine ja sellistele situatsioonidele armastusega reageerimine. Aga ma ikkagi tahaksin teada, kas sul on mingi ettepanek selle kohta, kuidas inimesed saaksid elu raskemate situatsioonidega tegeleda sel viisil, mis aitab neil kasvada?

Jeesuse vastus:
Ma soovitaksin, et sa võtaksid seisukoha, et kõik, mis sinuga juhtub, on võimalus kasvu jaoks. Ka kõige raskemad olukorrad pakuvad võimalust midagi elu ja oma psühholoogia  kohta õppida. Iga olukorda saab kasutada kui võimalust loobuda mõnest madalama teadvuse elemendist või mõnest oma klammerdumisest selle maailma asjade külge.

Ma ei taha öelda, et kõik, mis sinuga juhtub, on  mõne lõpliku standardi järgi vastuvõetav. Ei ole õige öelda, et kui keegi sind väärkohtleb, et see on just õppimise võimalus sinu jaoks ja et sellepärast väärkohtlemine sobib asjade suurde skeemi. Väärkohtlemine, vägivald ja teised kalgi käitumise liigid ei ole Jumala plaanis ega nägemuses selle universumi jaoks. Aga ma tahan öelda seda, et sa peaksid lähenema igale situatsioonile kui kasvamise võimalusele, vaatamata sellele, mida teised inimesed teevad või kuidas nad olukorrale reageerivad. Selles osas on äärmiselt tähtis mõista Põhjuse ja Tagajärje Seadust. Vastavalt sellele seadusele ei saa keegi oma tegude tagajärgedest pääseda. Kui  keegi sind väärkohtleb, siis see isik teeb isiklikku karmat ja see isik ei pääse kunagi selle karma tasakaalustamisest.

Kui sa saad aru, kui täpselt töötab Jumala seadus, siis saad sa ületada  põhilise komistuskivi vaimsel teel. Kui sa vaatled ajalugu, siis näed sa, et miljonid inimesed on lubanud ennast kiskuda teiste inimestega pikaajalistesse konfliktidesse. Paljudel juhtudel on need konfliktid alanud sellest, et üks isik tegi midagi teisele valesti. Aga teine isik sisenes nüüd sellesse teadvuse seisundisse, milles ta tundis, et tal on vaja  esimest isikut karistada. Kui inimesed niisugusesse teadvuse seisundisse sisenevad, kui nad reageerivad viha, vihkamise või kättemaksu sooviga, siis nad tegelikult karistavad ennast.

Kui sa püüad teisele kätte maksta, siis sa paratamatult kvalifitseerid Jumala energiat valesti ja lood enda jaoks negatiivset karmat. Selles suhtes ei oma tähtsust, mida teine inimene sulle tegi.  See teine inimene on juba endale isikliku karma nende tegude eest kaela tõmmanud. Jumala seaduse järgi on see isik endale juba karistuse loonud. Jumala seadus kindlustab, et see karistus välja mõõdetaks. See ei pruugi selle eluaja jooksul juhtuda, aga see juhtub paratamatult.

Paljud inimesed on lubanud endal sellesse negatiivsesse karmilisse spiraali kinni jääda, mis otsib mõlemalt poolelt kättemaksu. See loob jätkuva spiraali, mis areneb perekondade- (sugukondade-) vaheliseks vaenuks või rahvastevahelisteks sõdadeks. Kui sa mõistad reinkarnatsiooni reaalsust, siis mõistad sa ka seda, et mõned inimesed  seovad ennast samade inimestega koos taaskehastumisega ikka ja jälle. Kui keegi sind kuritarvitab, miks tahad sa siis selle isikuga karmilist spiraali luua? Miks tahad sa siis selle inimesega paljude elude jooksul reinkarneeruda? Kui keegi on madala käitumismaneeriga, miks mitte jätta see isik lihtsalt sinnapaika ja liikuda edasi paremate asjade juurde?

Kuidas saad sa end niisuguse isikuga mitte-siduda? Järgi minu nõuannet ja pööra teine põsk. Kui keegi isik käitub sinu suhtes vääriti, siis teeb ta isiklikku karmat. Kui sa reageerid viha, vihkamise või kättemaksusooviga, siis teed sina ka karmat. Aga kui sa jääd ükskõikseks ehk pöörad teise põse, siis sina selles situatsioonis ei loo endale karmat. Sind ei tõmmata konflikti ja seepärast ei loo sa karmilist sidet enda ja vääritikäituva  isiku vahel. Teise põse pöörates oled sa saavutanud olulise võidu oma vaimsel teel.

Minu selle seletuse andmise eesmärk on aidata inimestel näha, et kuigi sinuga juhtuvad mõned asjad, mis ei ole Jumala seaduse järgi õiged, on nad siiski kasvamise võimalus. Kui sa teise põse pöörad, saad sa kasvada ka kõige raskemate olukordade abil.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine