Emotsioonidest ja emotsionaalsest valust

Ma olen nõus, et kui inimene suudab aktsepteerida seda, et ta ise on oma elu olukorrad valinud, siis on tal neid olukordi kergem ka vastu võtta ja neist parimat võtta. Aga ma ikka ei arva, et see oleks piisav selleks, et aidata inimestel isikliku tragöödiaga tegeleda. Ma mõtlen seda, et kui sa tragöödiat koged, siis on  väga kerge lasta emotsioonidel ennast vallutada. Kuidas saaks sellega kõige paremini tegeleda?

Jeesuse vastus:
Veel kord, ma tahan, et inimesed võtaksid arvesse seda, et ma tunnen suuresti kaasa inimeste kannatustele. Kogu minu teenimine tärkas sellest kaastundest.  Sellepärast ravisin ma sageli haigeid ja püüdsin lohutada neid, kes kannatasid emotsionaalset valu. Ma tahaksin, et inimesed mõistaksid, et minu teenimine ei olnud mingi tundke-ennast-hästi teenimine. Kasutades kaasaegset väljendit, ma ei püüdnud võimaldada inimestel jääda oma käesolevasse teadvuse seisundisse. Ma  püüdsin anda neile võimaluse tulla kõrgemale ja kogeda külluslikku elu. On väga tähtis vahe selle inimliku kaastundmuse - mis püüab panna inimesi ennast hästi tundma, jäädes halba olukorda -  ja tõelise empaatia (osalustunde) vahel, mis püüab aidata inimestel oma piirangutest kõrgemale tõusta. Tõeline vaimne õpetaja püüab alati võimaldada õpilastel teadvuses kõrgemale tõusta. Ma räägin seda  sellepärast, et ma tõesti tunnen sügavat kaastunnet nende miljonite inimeste suhtes, kes jätkuvaid hädasid ja ajutisi tragöödiaid kannatavad. Ma ei taha, et sellised inimesed tunneksid, et ma olen nende kannatuste vastu tundetu.  Minu  sihiks on näidata inimestele, kuidas nad saavad vältida negatiivsetesse tunnetesse kinnijäämist, kasutades tragöödiat astumiskivina oma teel.

Sul on üsna õigus selles, et kui sa koged isiklikku tragöödiat, siis on kerge saada  emotsionaalse energia poolt vallutatuks. Selles suhtes on tähtis, et inimesed mõistaksid, et kui sa oled planeedil Maa, siis ujud sa sõna otseses mõttes toksilise emotsionaalse energia ookeanis. Sinu isiklik energiaväli on nagu tilk selles energiaookeanis. Kui sa ei võta tarvitusele abinõusid oma isikliku energiavälja kaitsmiseks, siis  võib sind ümbritsev energia sinu kergesti vallutada.  Kui sa koged isiklikku tragöödiat, siis on kerge oma  energiavälja  sellele emotsionaalsele energiavoolule avada, mis sõna otseses mõttes pühib sind ära. Näiteks juhul, kui inimest vallutab kurbus  armsa inimese kautamise pärast või ta vajub  püsivasse depressiooniseisundisse, millest ei näi pääsu olevat. Neid inimesi vallutab sel juhul  massiteadvuse emotsionaalne energia. Mõnedel juhtudel võivad  sellise emotsionaalse energia  sulle  peale suunata need mustad jõud,  kes  püüavad sinu vaimset progressi rööpaist välja juhtida. Sellepärast pean ma veel kord rõhutama vaimse kaitse tähtsust selle emotsionaalse energia vastu.

Kasulik  on mõista ka seda, et mustad jõud on alati kasutanud emotsioone selleks, et  inimesi kontrollida. Emotsioonid on oma loomuse poolt voolavad (ebapüsivad) ja kergesti manipuleeritavad. Sul on vaja olla valvas, et oma emotsionaalset keha maailma rünnakute eest kaitsta. Sa pead endasse võtma ja rakendama neid õpetusi, mida ma varem  emotsioonide, mõtete ja identsustunde vahel  oleva sideme kohta andsin. Kui sa hakkad oma identsustunnet muutma ja  seda aktsepteerima, et sa oled vaimne olevus, kes on ise valinud oma olukorrad, siis hakkab sinu vaade elule muutuma.

Enamikel inimestest on mingi salajane ootus, et elu peaks olema kerge ja muredest vaba. Selle ootuse programmeerisid  nende meeltesse need  mustad jõudud, kes lõid materialistliku kultuuri. See hoiab üleval rikkuse, ilu,  nooruse, ilusa ja muredest vaba isiku ideaali ja ütleb inimestele, et selline peaks elu olema. Siis püüavad mustad jõud inimesi manipuleerida rasketesse situatsioonidesse, mis rikuvad nende poolt loodud ootused. Eesmärgiks on – peale selle, et nad  müüvad sulle asju või teenistust, mida sa ei vaja – sinu kasvu rööpaist välja juhtida ja panna sind valestikvalifitseeritud energiat looma. Selle vale kuju asemel  peaksid  inimesed nägema elu kui võimalust selleks, et kasvada ja raskustest õppida, selle asemel, et püüda nendelt oma teed osta.

 Kui  inimesed kohtavad raskeid olukordi, siis paljude esimene mõte on niisugune, et see olukord on vale, et see on kuidagi ebaõiglane ja et nad on selle olukorra ohvrid. Teine mõte on niisugune, et kuidas nad saaksid sellest olukorrast pääseda ilma, et nad oma ellusuhtumist muudaksid. Kui sa aktsepteerid seda, et  oled vaimne olevus ja et  oled ise oma olukorrad valinud, siis need mõtted asenduvad konstruktiivsemate mõtetega. Sul ei pea olema seda üldist ootust, et elu peaks olema kerge ja muredest vaba. Sa  näed katsumusi kasvuvõimalustena ja  otsid varjatud õppetükke. Sa  püüad  õppetüki ära õppida, selle asemel, et püüda vältida olukorra ebamugavust. Sa oled valmis muutma ennast, oma suhtumist ja suurendama oma arusaamist elust. Sa oled valmis taluma ajutisi ebamugavusi selleks, et õppetükk ära õppida  ja alaline võit saavutada.

 Sa peaksid mõistma ka seda, et kui olukord paneb  sind emotsionaalset valu tundma, siis selle valu on põhjustatud nimelt mingi klammerdumine. Mida tugevam on klammerdumine, seda tugevam on emotsionaalne valu. Emotsionaalset valu võib kasutada abivahendina klammerdumiste paljastamiseks. Kui sa oled klammerdumisest üle saanud, siis on ka emotsionaalne valu läinud. Emotsionaalne valu ei ole siis alla surutud; see klammerdumine, mis selle valu lõi, on alatiseks lahendatud ja eemaldatud. Ma tahan öelda seda, et kui sa arendad välja konstruktiivse ellusuhtumise, siis väldid sa negatiivseid mõtteid ja neid valulikke emotsioone, mida inimesed isikliku tragöödia tulemusena kogevad. Sinu teod muutuvad tasakaalukamateks ja sa suudad vältida reageerimist isiklikule kriisile sellisel viisil, mis seab lava järgmiseks kriisiks valmis.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine