Miks see minuga juhtus?

Mida sa ütleksid inimestele, kes küsivad: „Miks see minuga juhtus?“

Jeesuse vastus:
Ma paluksin neil mõtiskleda selle üle, miks inimesed üldse esitavad niisugust küsimust.  Miks on see nii, et peaaegu iga isik, kes mingit tragöödiat kogeb, küsib instinktiivselt, miks see juhtus? Üks suurimaid takistusi vaimsel teel on see tunne, et  oled nende  olukordade ohver, mida sa ei saa kontrollida. Üks suur pöördepunktiks teel on hinge mõistmine, et ta on oma olukorra ise loonud ja  peab selle lahendama. See fakt, et inimesed alati küsivad, miks nendega juhtuvad teatud asjad, näitab seda, et  hingel  on sisemine tundmine, et ta ei ole oma kontrollist väljaspool olevate olukordade  ohver. Hing teab, et universum ei ole juhuslik ega meelevaldne. Hing teab, et universumi juhivad seadused ja et on olemas põhjus, miks teatud asjad juhtuvad. Hing teab ka seda, et kui ta kord need põhjused avastab, siis saab ta jõu oma olukordade muutmiseks.

Nii et minu reageering oleks julgustada inimesi kasutama seda küsimust kui stardirampi reisi jaoks  elu ja enda sügavama mõistmise suunas. Oma arusaamist suurendades saavad nad jõu oma olukordade parandamiseks ja neile soovimatute asjade juhtumise takistamiseks. Luba mul esitada lühike kokkuvõte selle kohta, miks teatud asjad inimestega juhtuvad.

  • Sündmus võis olla õppimise võimalus. Sinu  hing võis valida teatud olukorra selleks, et  sundida ennast teatud õppetükki õppima. Parim viis olukordade muutmiseks on õppetükk ära õppida ja psühholoogilised haavad lahendada.
  • Sündmus võis olla möödunud elude tagasipöörduva karma tagajärg. Tervita karma tasakaalustamise võimalust ja kasuta vaimseid abivahendeid karma nii kiireks tasakaalustamiseks kui võimalik.
  • Sündmus võis olla selles elus tehtud valikute tagajärg. Sellel ei ole midagi tegemist karma või eelmise valikuga. Aga see kerkib üles otsusest, mis on sinu praeguse psühholoogia tagajärg. Kasuta seda olukorda kui võimalust oma psühholoogiliste küsimuste lahendamiseks, nii et sa saaksid teha paremaid valikuid.
  • Sündmus võis olla selle tulemus, et teine isik kasutas oma vaba tahet valesti. Kasuta seda olukorda kui võimalust tugevdada oma võimet reageerida kõikidele olukordadele armastusega. Palveta selle teise isiku eest, et ta saaks kaitstud ja valgustatud.
  • Sündmus võis olla otsene rünnak sinu hingele, mis oli esile kutsutud mustade jõudude poolt. Paljudel juhtudel kasutavad sellised jõud nõrgamõistuslikke inimesi nende rünnakute läbiviimiseks. Kasuta vaimset kaitset, kutsu välja  mustade jõudude kohtumõistmist ja võta tarvitusele vastavad abinõud enda kaitsmiseks.

 

Endastmõistetavalt ei valinud sina otseseltvneid olukordi, mis on põhjustatud teiste inimeste või mustade jõudude poolt. Mingis mõttes valisid sa kaudselt need olukorrad, sest sa otsustasid kehastuda planeedil Maa. Sellel planeedil on enamus inimesi madalamas teadvuse seisundis ja on olemas mustad jõud, kes selles maailmas uitavad. Sinu hing teadis, et ta võttis siiatulekuga  teadliku riski. Ka siis, kui mingi sündmus ei ole sinu enda valitud, saad sa seda ikka vaadelda kui võimalust. Sul on võimalus pöörata teine põsk ja reageerida armastusega ka siis, kui teised inimesed sind valesti kohtlevad.

Ma tahaksin osutada sellele, et väga ilusat tasakaalu saab leida, mõtiskleda selle üle, miks teatud asjad sinuga juhtuvad. Nagu varem arutatud, on mõned ida religioonid välja arendanud väga fatalistliku ellusuhtumise, väites, et kõik, mis juhtub, on sinu mineviku karma tagajärg. Samuti usuvad lääne inimesed, et kõik on Jumala tahte või mingi masinavärgi töö tulemus. Aga, nagu ma olen seletanud, pole paljud sinu elu aspektid ette määratud.

Paljud sinu elu aspektid on ära määratud sinu või teiste inimeste valikutega. Kui sa arendad välja vankumatu austuse vaba tahte vastu, siis lubad sa teistel inimestel valikuid teha ja aktsepteerida seda, et Jumal on andnud nendele õiguse valikuid teha. Sa aktsepteerid seda, et kui sa tegid otsuse Maal kehastuda, siis võtsid sa vastu teadliku riski ja sinu suhtes on väärkohtlemine võimalik. Sa mõistad ka seda, et austuse säilitamiseks oma enda vaba tahte vastu, võid sa olla see, kes sa oled, vaatamata sellele, kuidas teised inimesed sind kohtlevad. Kuna see on oluline katsumus igaühe jaoks, kes vaimset teed käib, siis võiks öelda, et ka siis, kui teised inimesed kasutavad oma vaba tahet valesti, annavad nad sulle võimaluse kasvada.

Kui olukord on mõeldud sulle õppetunni andmiseks, siis saad sa seda olukorda õppetüki äraõppimisega muuta. Kui olukord on möödunud karma tagajärg, siis saad sa seda  olukorda karma tasakaalustamise abil muuta. Aga kui olukord on teiste inimeste valikute tagajärg, siis ei pruugi sa olla võimeline neid valikuid muutma ja sellega välist olukorda muutma. Aga sa saad ikkagi kasutada seda olukorda selleks, et edendada oma isiklikku edasiminekut selle abil, et muudad  viisi, kuidas sa sellele  olukorrale reageerid. Sa  saad kiiresti aru, et kui sa välise situatsiooni külge  ei klammerdu ja jääd truuks sellele, kes sa oled, siis saad sa end sellest kriisist nagu võlujõu abil välja tuua. Sa  hakkad selliseid  situatsioone ka üha vähem kohtama.

Võiks öelda, et vaimne tee on enese-meisterlikkuse saavutamise protsess. Selle  meisterlikkuse üks tähtis osa on see, et sa saavutad kontrolli teiste inimeste tegudele reageerimise üle ja elus kohatud olukordade üle. Enamusel inimestel puudub selline kontroll, sest neil on olemas alateadlikud arvutiprogrammid, emotsionaalsed haavad, toksilise energia keerised või kurjad vaimud, kes takistavad neid enamusele situatsioonidest oma reaktsiooni valimast. Antud situatsioonile reageerimise on ette määranud alateadlikud piirangud  ja isik ei suuda nendest teadliku meelega ohjata. Vaimset teed käies eemaldad sa pikkamööda  need piirangud ja saavutad kontrolli oma nelja madalama keha üle. Selle abil suurendad sa oma võimet valida teadlikult olukordadele reageerimine. Sa  saavutad sisemise rahu ja olukorra külge mitte-klammerdumise, mis võimaldab sul teha vaba teadliku valiku - reageerida kõikidele olukordadele armastusega. Aga see on tõeline enese-meisterlikkus.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine