Mis on elu saladus

Mis elu saladus täpselt on?

Selleks, et elu saladust seletada, tahaksin ma alustada sellest, et palun sul peegli tuua.

Peegli?

Jaa, palun too peegel.

Ok, ma tõin peegli.

Hoia seda enda ees ja vaata seda kuju, mis peeglisse ilmub. Kujutagem nüüd, et sa tahad, et kuju peeglis naerataks. Kuidas see saab juhtuda?

No, selleks, et panna peeglikuju naeratama, tuleb mul endal naeratada. Endastmõistetavalt on kuju minu enda peegeldus, nii et see ei saa muutuda, kui mina oma ilmet ei muuda.

See on õige. Nüüd kujutle, et sa oled isik, kes tahab näha, et tema peegel-kuju naerataks. Aga ta lihtsalt istub peegli ees sirge näoga ja ootab, et kuju peeglis talle naerataks. Tema suhtumine on selline, et kui kuju peeglis talle naeratab, siis tema naeratab kujule vastu. Mida sa sellisest isikust arvaksid?

Endastmõistetavalt arvaksin, et see isik on elu põhifaktide osas harimatu. Ma mõtlen, et igaüks teab, et peegel saab talle tagasi peegeldada ainult seda, mida ta ise teeb. Kui sa tahad, et nägu peeglis sulle naerataks, siis pead sa kõigepealt ise peeglisse naeratama. Mis on sellel elu saladusega tegemist?

See illustreerib elu saladust. Lihtne fakt on see, et Jumal on loonud universumi, mis tegutseb peeglina. Sa  elad oma isikliku peeglite maja keskel. Sa oled otseses mõttes oma isikliku universumi keskus ja see peegeldab sulle tagasi seda, mida iganes sa välja saadad.

Kui sa tahad, et universum sulle naerataks, siis pead  sa kõigepealt universumile naeratama. Kahjuks enamus inimesi läheneb elule samamoodi nagu kujutletav inimene peeglile. Nad istuvad oma isikliku peeglite maja keskel ja ootavad, et universum neile naerataks. Nad on võtnud omaks sellise suhtumise, et nad kas ei taha või ei saa universumile naeratada enne, kui universum neile naeratab.

Teiste sõnadega, nad on lubanud endal sellesse teadvuse seisundisse lõksu jääda, milles nad usuvad, et neil ei ole võimu oma olukorra ja oma saatuse üle. Nad usuvad, et nende õnn ja heaolu sõltuvad välistest faktoritest, mille üle on neil vähe kontrolli või see üldse puudub. Nad usuvad, et universum on liiga suur ja võimas, et  nende mõtted, maailmavaade, nende suhtumine ja nende teadvuse seisund saaks teda  mõjutada.

Tegelikult on universum tehtud Jumala energiast. Energia on passiivne substants, mis võib igasugust kuju võtta. Aga energia ei saa ise seda kuju võtta. Selleks, et ta saaks mingit kuju võtta, peab enese-teadliku meele aktiivne jõud selle energia peal tegutsema. Seepärast, kui sa ootad, et universum sulle naerataks enne, kui sa temale naeratanud oled,  siis oled  sa täiesti valesti mõistnud kõige põhilisemat fakti  elu kohta selles maailmas.

Põhiline fakt on see, et inimolenditel on teadvuse võime Jumala energiat mõjutada. Selle võimekuse tõttu oled  sa oma saatuse autor ja lõpuleviija. Sa lood omaenda  olukorra; sa teed ise oma voodi ja paratamatult pead sa seal ka lamama.

Lihtne fakt on see, et enamus inimesi ei ole oma elu üle õnnelik  ja nad mõtlevad, et nad on õnnetud sellepärast, et nende välised olukorrad ei vasta nende ootustele elu kohta. Seepärast mõtlevad nad, et ei saa olla õnnelikud enne, kui väline olukord muutub. Nad mõtlevad, et kui ainult teatud olukorrad oleksid erinevad, oleksid nad  automaatselt õnnelikud. Aga selletõttu, nagu ma äsja seletasin,  on see tagurpidine lähenemine.

Kui sa tahad, et sinu väline olukord muutuks, pead sa kõigepealt alustama oma sisemise olukorra muutmisest, sest universum saab sulle tagasi peegeldada ainult seda, mida sa välja saadad. Kui sa tahad, et universaalne universum näitaks sulle naeratavat nägu, siis peaksid  sa kõigepealt universumile naeratama.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine