Missugust abi ei ole mõtet oodata

Ma arvan, et paljud inimesed ütlevad, et nad on sageli  kisendanud küsimise vastuste järele ilma, et ükski vaimne õpetaja oleks nende juurde tulnud. Ma tean paljusid inimesi, kes tunnevad, et nende palvetele ei ole vastatud.

Jeesuse vastus:
Ma mõistan, et paljud inimesed tunnevad seda ja ma tunnen neile kaasa. Aga minu ülesanne vaimse õpetajana on aidata neil tõusta nende valust kõrgemale ja siduda ennast oma vaimsete õpetajatega. Põhjus, miks paljud inimesed tunnevad, et nende palvetele ei ole vastatud, on selles, et nad ei ole võimelised õpetajat nägema, ega ole valmis teda ka otsima. Võti õpetaja äratundmiseks on mõistmine, et ta ilmub sageli maskeeringus.  Seda saab lihtsalt  seletada.

Kujuta ette, et sa leiad, et oled kriisis ja pöördud minu poole abi saamiseks. Sa võid tunda, et  oled sattunud olukorda, mida sa ei suuda kontrollida ja et sinul ei ole selle viletsuse loomises mingit osa. Aga mina tean, et universum on peegel ja sellepärast on sinu käesolev olukord sinu teadvuse seisundi  peegeldus. Ainus viis aidata sul alatiseks sinu käesolevatest piirangutest pääseda, on aidata sul tõusta kõrgemale teadvuse tasemele, kõrgemale tasemele vaimsel teel.

Kuidas saan ma aidata sul kõrgemale tasemele tõusta? Ma saan teha seda ainult  siis, kui ma annan sulle mingi idee, mis on sinu praegustest uskumustest ja teadmistest kõrgemal. Kui ma annan sulle ainult seda, mida sa juba tead, kuidas  saan ma siis aidata sul oma olukorda parandada – eeldades, et sinu olukord loodi  sinu käesolevale teadvuse tasemele toetudes. Kas sa saad  mu mõttest aru? Paljud inimesed on lõksus-22. Nad on ennast sellega  sulgenud kasti, et on loonud piiratud olukorrad. Need olukorrad on nende enda käesoleva teadvuse seisundi peegeldus, aga inimesed ei taha oma käesolevatest uskumustest kaugemale vaadata,  et leida seda kõrgemat arusaamist, mis võimaldaks neil oma olukorda parandada.

Vaimse õpetajana austan ma absoluutselt Vaba Tahte Seadust. Ma ei saa sind sundida kõrgemat arusaamist elust vastu võtma. Ma saan ainult oodata, kuni sa seda küsid.  Kui sa seda küsid, siis ei saa ma kindlasti  ilmuda sinu juurde pimestava sähvatusena ja rääkida  otse, sest sa ei ole võimeline mind kuulma. Nii pean ma püüdma sind suunata  ja aitama sul leida mingit välist õpetust, mis võib sind aidata. Ma võin sulle kinnitada, et kui isik küsib juhendamist, siis leiab Ülestõusnud Vägi alati võimaluse anda sellele isikule õpetust, mis selle isiku käesoleva arusaamise  tasemega sobib, mis on sellest natuke kõrgem, aga mitte liiga palju. Probleem on selles, et paljud inimesed ei ole valmis seda õpetust otsima. On mitmeid faktoreid, mis takistavad inimestel vaimset õpetajat ära tunda, kui ta nende juurde tuleb:

  • Ära oota, et õpetaja teeb sinu eest kogu töö ära. Ma olen siin selleks, et aidata  sul ära õppida, kuidas vaimselt iseseisvaks  saada. Ma näitan sulle, kuidas sinu probleeme lahendada; ma ei lahenda neid sinu eest ära. Maa on hingede  kool. Sa  oled siin selleks, et õppida ja ma ei saa sinu õppetükke sinu eest õppida. Ma saan ainult aidata sul neid õppetükke õppida.
  • Ma ei anna sinu probleemidele täielikku lahendust. Ma annan sulle idee, mis on esimeseks sammuks trepil, mis viib järgmisele korrusele. Selle esimese sammu astumine oleneb sinust. Kui sa selle astud, siis näitan ma sulle  järgmist sammu. Kui sa seda esimest sammu ei astu, siis ei saa ma sind  sundida. Ma saan ainult oodata, kuni sa otsustad liikuma hakata. Nagu ma oma talentide tähendamissõnas (Matt.25:14-30) seletasin, sinu asi on paljundada seda, mida sulle antakse. Kui sa oled minu juhtnööridele ustav, siis annan ma sulle edasisi juhtnööre.
  • Õpetus, mida ma sulle annan, on alati sinu käesolevast teadmisest ja uskumustest kõrgemal – muidu ei aitaks ta sind. Konks on selles, et kui sa ei ole nõus oma praegusest ususüsteemist kaugemale vaatama, siis  ei tunne sa minu õpetust ära ja  võid arvata, et ma ei ole sinu palvele vastanud.
  • Ma ei saa rääkida inimestega otse. Paljud inimesed ei ole otsesele õpetusele avatud, vaid saavad kuulata ainult kaudset õpetust. Aga kui sa palud abi, siis saadan ma sulle alati ühe isiku, kes saab sulle anda selle idee, mida sa vajad. Paljudel juhtudel kasutan ma inimlikku saadikut või raamatut, mis annab sulle selle idee, mida sa vajad. Õpi saadikut otsima, ka siis kui ta ilmub alandlikus maskeeringus. Ja ära aja minu saadikut välja!
  • Ma ei saa sulle anda õpetust, mis on sinu praegustest uskumustest, sinu praegusest mentaalsest kastist liiga palju kõrgemal. Sinu meele sirutamine, kasti laiendamine sõltub sinust.

Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine