Missugused tegevused aeglustavad vaimset kasvu

Millised tegevused aeglustavad meie vaimset progressi?

Jeesuse vastus:
On mitmeid faktoreid, mida tuleks arvesse võtta selle hindamisel, kas mingi tegevus takistab sinu kasvu:

  • Kas see tegevus toodab ebatäiuslikku või toksilist energiat? Kui ta toodab, siis see energia moodustab mingi koormava raskuse, mis aeglustab sinu progressi. Sul tuleb lõpuks see energia ümber muuta. Selgeks näiteks on tegevused, mis genereerivad negatiivseid emotsioone, nagu hirm, viha või süütunne. Ka iga tegevus, mis rikub teiste inimeste vaba tahet. Põhiliselt iga tegevus, mille tulemuseks on reageering, mis on armastusest allpool,  genereerib toksilist energiat.
  • Kas see tegevus tuleneb valest või seob sind ühe vale külge, mis on mõeldud  sinu vaimse kasvu peatamiseks? Ilmseks näiteks on materialismi filosoofia, aga ka paljud jäigad religioonid, mis eitavad sinu vaimset potentsiaali.
  • Iga tegevus, mis rikub Armastuse Seadust. Kui sa teed teisele midagi sellist, mida sa ei taha, et sulle tehtaks, siis sa aeglustad oma progressi.
  • Vaimne tee on tõusmine enese-kesksusest Jumala-kesksusse. Iga tegevus,  mis sind rohkem enese-keskseks muudab,  on sinu kasvu vastu. On olemas palju selliseid tegevusi, mida tänapäeva maailmas peetakse normaalseteks ja täiesti vastuvõetavateks. Ilmseks näiteks on kultused, mis keskenduvad jõu, valitsemise, edu, raha või lõbu kummardamisele.
  • Füüsiline keha on mõeldud olema teenriks, vahendiks sinu vaimsel teel. Vaimse otsijana ei saa sa lubada kehalistel soovidel ennast teest eemale  tõmmata. See ei tähenda seda, et sa pead loobuma kõikidest kehalistest naudingutest, nagu seda on näiteks seks. See tähendab seda, et sa pead neid tegevusi valitsema, selle asemel, et lasta neil oma elu valitseda. Teatud staadiumis teel  võid sa tõepoolest nendest kehalistest naudingutest üldse loobuda.
  • Kõike seda, mis nõrgendab või hävitab sinu vaimset kaitset, tuleb vältida. See kehtib iga sõltuvust tekitava aine kohta, nagu tubakas, alkohol või narkootikumid. Kui sa oled nende ainete mõju all, siis sinu energiaväli ja alateadvus on avatud madalamatele energiatele, mida sa ei saa teadlikult eemale tõrjuda.

 Põhijoon on siin see, et sa ei saa kahte isandat teenida. Sa ei saa olla maistes tegevustes  ja elada „normaalset“ elu ning samal ajal saavutada maksimaalset edu teel. Sul tuleb valida, keda sa teenid, ja vaimsel otsijal on vaja arvestada Kümne Käsu esimest käsku, nimelt: „Sul ei tohi olla muid jumalaid minust eespool“(2. Moos.20:3). Massiteadvus on loonud arvukalt „jumalaid“, keda inimolendid kummardavad ühe tõelise Jumala ees. Mõned nendest jumalatest on maskeeritud religioossete kujude või doktriinide vormi ja mõnedel on ilmalik maskeering. Vaimse otsijana pead sa pikkamööda sellest teadvusest välja tulema, mis kummardab vale-jumalat. Sul on vaja peatada tantsimine kuldvasika ümber ja hakata Jumala mäele üles ronima.

Kui sa õpid teele armastusega lähenema, siis leiad sa, et kerge on eristada seda,  millised tegevused pead sa maha jätma  ja sa leiad, et kerge on neid lihtsalt maha   jätta. Inimesed saaksid kasu, kui nad mõtiskleksid järgmise tsitaadi üle: „Kui ma olin  laps, siis rääkisin ma nagu  laps, aga kui ma sain meheks, jätsin ma kõrvale lapselikud  kombed“(1.Kor.13:11).

Kui sa kinnitad ennast vaimsele teele, siis ei ole sa enam laps, nii et sa loomulikult  loobud lapselikest asjadest. Sa saavutad selge nägemise, mis võimaldab sul võita  massiteadvuse negatiivset survet ligimesearmastuse suurema jõu läbi, mis tõeliselt  on armastus. Armastus on siis tegelik võti vaimse kasvu jaoks. Armastus on see, mis võimaldab sul lahku lüüa ja kuuluda eraldioleva ja valitud rahva hulka, mis tähendab inimesi, kes on Jumala väljavalitud, sest nad on valinud  kõige selle mahajätmise, mis neid Kristus-teadvusele lähenemisest ja oma vaimse allikaga ühtsuse saavutamisest eemale kisub.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine