Oma vigadest, karmast, minevikust kõrgemaletõusmine

Mida see tegelikult hingelt nõuab, et oma vigadest, karmast, minevikust kõrgemale tõusta?

Jeesuse vastus:
Luba ma annan sulle lühikese ülevaate sellest olukorrast, millega enamus hingi silmitsi seisab. Iga inimolendi eluvool, ma mõtlen Mina Olen Kohalolekut, loodi vaimses maailmas. Pärast loomist tegid sa selle valiku, et tahtsid kogeda elu materiaalses universumis ja tahtsid aidata Jumala kuningriiki Maa peal kaas-luua.  Sinu Mina Olen Kohalolek lõi sinu hinge, kes siis laskus materiaalsesse universumisse ja võttis endale füüsilise ehk inimliku keha.

Kui hing laskus sellesse materiaalsesse universumisse, siis muutus ta nendele seadustele alluvaks, mida kasutati materiaalse maailma loomiseks, kaasa arvatud Põhjuse ja Tagajärje seadus. See seadus määrab ära, et hing on vastutav selle eest, kuidas ta Jumala energiat kasutab. Kui sa kasutad seda energiat Jumala seadustega kooskõlas, siis lood sa kasutoovat ehk konstruktiivset energiat, mida ma võime heaks karmaks nimetada. Selline energia teenib  Jumala loomingu laienemist ja edendamist ja ta muutub sinu aareteks Taevas (Matt.6:20). Iga energia, mis on sellest sagedusest madalam, teenib loomingu purustamise ja piiramise ülesannet, kaasa arvatud sinu enda loov väljendus. Seda saame me halvaks  karmaks kutsuda.

Pärast seda, kui hinged kaotasid kontakti oma vaimse minaga, kaotasid nad ka selge Jumala seaduste tajumise. Inimese langemine oli inimeste langemine teadvuses. Inimesed lihtsalt laskusid madalamasse teadvuse seisundisse, milles nad ei suutnud enam säilitada kontakti vaimse valdkonnaga. Kuna neil seda kontakti enam ei olnud, siis hakkasid hinged vältimatult puhtaid Jumala energiaid valesti  kvalifitseerima. Põhjuse ja Tagajärje Seadus väidab, et kui hing kvalifitseerib valesti Jumala  puhtaid energiaid, siis hing on vastutav selle energia ümberkvalifitseerimise eest selle energia vibratsiooni algsesse puhtusse tõstmise abil. Hing peab tasakaalustama selle negatiivse karma enne, kui ta saab möödunu vigadest vabaks. Kui hing kvalifitseerib vaimset energiat valesti, siis ta lihtsalt ei saa Maa  pealt  lahkuda. Nii kaua kui see valestikvalifitseeritud energia jääb materiaalsesse  universumisse, on hingel elu suhtes võlg, hingel on side materiaalse universumiga. Kui hing kvalifitseerib Maa peal energiat valesti, siis loob ta gravitatsioonilise jõu, mis tõmbab teda sellele planeedile tagasi. Hing ei saa vaimsesse valdkonda üles tõusta enne, kui ta on ära maksnud oma võla elule ja on ära puhastanud kõik  valestikvalifitseeritud energiad.

Teine energia valestikvalifitseerimise tagajärg füüsilise keha vananemine ja lagunemine. Sellepärast eluiga lühenes, kuni ta jõudis kõige madalamasse punkti koopainimese staadiumis. Mõnda aega on elu kestvus tõusnud, mis näitab seda, et inimolend on kasvutsüklis. Inimesed õpivad pikkamööda Jumala energiaid kasutama ilma neid valesti kvalifitseerimata. Endastmõistetavalt ei ole see protsess kaugeltki täielik, aga see on positiivne trend.

Jumal ei ole kunagi tahtnud, et ükski hing looks valestikvalifitseeritud energiat ehk karmat, mis teda materiaalse maailma külge seob. Jumala kavand oli niisugune, et inimesed  laskuvad Maale, elavad seal, kuni nad saavutavad kõik, mida nad saavutada tahtsid ja siis tõusevad vaimsesse valdkonda tagasi. Kui mõned hinged kvalifitseerisid energiat valesti, siis ei saanud nad enam üles tõusta. Jumal pidi neile andma võimaluse Maale tagasipöördumise ja valestikvalifitseeritud energia  ärapuhastamise jaoks. See muutus reinkarnatsiooni protsessiks. Hing peab Maal reinkarneeruma nii kaua, kuni ta on ära puhastanud kõik siin loodud valestikvalifitseeritud energiad. Siis on hing oma võla elule tagasi maksnud ja võib alatiseks Taevasse üles tõusta.

See on valestikvalifitseeritud energia tagajärg, et üks põhilisi nõudeid isikliku lunastuse jaoks on see, et sa puhastad ära kogu energia, mille sinu hing on  materiaalses universumis kogunud.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine