Ülestõusnud Meistrite tutvustus

Leedi meister Nada

Leedi Nada – kuuenda kiire chohan. Kiire värv on purpurne ja kuldne. See on rahu, teenimise ja abistamise kiir.
Chakra: päikesepõimik.
 
Sõna „Nada“ tähendab vaikuse häält ja isiksuse kui isekuse kandja taandamist olematusse, tehes ruumi Kristus-minale.
 
Nada tuli kolmandalt (armastuse) kiirelt. Ta on üks nende hulgast, kes juhib inimkonna tervenemist. Praeguseks on temast saanud kuuenda kiire chohan. Ta õpetab isikliku Kristus-olemise teed läbi kogu elu teenimise, mis on jumaliku armastuse üks aspektidest.
 
Nada teenis Atlantisel preestrinnana Armastuse Templis. Tema sümboliks on roosa roos. Selle roosiõie mustri järgi kavandatud eeterliku templi asukoht on New Bedford´i kohal Massachusettsis. Roosi iga õieleht kujutab üht ruumi. Keskel põleb Jumaliku Armastuse Leek, mida hoiavad põlevana kolmanda kiire vennad ja õed selleks, et tervendada armastuse abil planeet Maa evolutsioone.
 
Atlantisel on Nada olnud seotud ka õigusteadusega. Jumalikele seadustele mediteerides mõistis ta, et seadus on kui kaitsevahend, mida Ema peab kasutama selleks, et kaitsta oma lapsi langenud teadvuse esindajate manipulatsioonide eest, kes samuti kasutavad sedasama seadust oma ebaõiglaste eesmärkide huvides.
 
Oma viimases kehastuses üle 2 700 aastat tagasi oli Nada noorim laps suures, erakordselt andekate lastega perekonnas. Peaingel Charity, komanda kiire peaingel, ilmus talle varases lapseeas ning õpetas, kuidas võimendada südames asuvat kolmekordset leeki ning kiirata seda oma andekate õdede-vendade tšakrate vibratsiooni tõstmisele kaasaaitamiseks. Ta loobus oma karjäärist selle nimel, et sügavas meditatsioonis olles hoida leeki oma õdede-vendade hüvanguks, et nemad suudaksid täita oma missiooni ja kunstide kaudu edendada kultuuri.
 
28. augustil 1982 aastal antud diktaadis räägib Nada oma loo:
„Kui ma olin kehastunud suures peres paljude õdede-vendade keskel, kes kõik olid väga andekad, nägin ma, et igaüks neist, pühendudes oma karjäärile, vajas armastust ja toetust ja salajase tule hoidmist selleks, et viia lõpule oma töö. Ja kuigi mul oli võimalus teha oma karjääri, hoidsin ma salajas, õdede-vendade teadmata nende jaoks vaikselt leeki, olles sügavas meditatsioonis ja palves.
 
Kaitstes oma vendade ja õdede Kristus-olemist, pidin ka mina edasi jõudma omaenda meisterlikkuses, et ületada langenud inglite vastupanu, kes tahtsid nurjata selle, mida oli mu vendadel-õdedel maailmale pakkuda. Nii mõistsin ma, et armastus on kui Püha Vaimu hävitav tuli, mis esitab väljakutse ja neelab teele ette jääva kuratliku.
 
Ma võin teile kinnitada, et oma kehastuse lõpus, kui ma nägin iga oma venna ja õe missiooni täitumist, oli minu rõõmu täiuseks teadmine, et armastuse leeki südames hoides mängis minu pühendumine nende saavutustes olulist osa.
 
Maailmale ja ka mu perekonnale näis, et mina olin ainus selle pere lastest, kes polnud eriti midagi saavutanud. Kuid ma lahkusin kõrgematesse oktaavidesse  põhjaliku arusaamisega roosa, armastuse leegi misterlikkuse tähendusest. Ma astusin Kristuse südamesse läbi kolmanda kiire ja nägin selle kiire rakendamise võimalikkust abistamisel ja teenimisel (kuues kiir).“
 
Nada saavutas kuuenda kiire chohani täiuse ja teenib koos Jeesusega Saudi-Araabia retriidis eeterlikus oktaavis.
 

Sanat Kumara

                                                                                    Ma käin teie ees kogu teel Koju.
                                                                                               Järgnege mulle.

Vaimne olevus nimega Sanat Kumara on tuntud ka nime all Iidsetest Aegadest (Ancient of Days). Ta on suur Guru, planeedil Veenus eksisteeriva tsivilisatsiooni hierarh. See tsivilisatsioon pole füüsilisel tasandil. Tema on meie initsiaator rubiinkiire teel.

Väga pimedal ajal kauges minevikus maailma ajaloos, kus maailma evolutsioonide teadvus  langes väga madalale tasandile, koopainimeste tasandile, kaotasid inimesed täielikult kontakti Jumala leegiga ja oma võimsa Mina Olen Kohalolekuga. See oli aeg, mil maailm jõudis punktini, kus oli kaalumisel tema püsimajäämine või hävimine, sest maa peal polnud enam ainsatki hinge, kes oleks suutnud hoida Kristus-teadvuse leeki elavana. Selles olukorras pakkus Sanat Kumara end vabatahtlikuna laskuma Maale, et tulla appi hoidma seda leeki seniks, kuni piisav hulk inimkonnast suudab taas kord oma vendade ja õdede eest ise leeki hoida. 144 000 hinge tulid  vabatahtlikult Sanat Kumaraga kaasa talle appi tema missioonil. Need 144 000 hinge kehastusid planeedile Maa. Mõned nende hulgast on siiani sellel planeedil ning tunnevad tugevat soovi anda oma panus Maa ja inimkonna vaimseks teenimiseks.

Sanat Kumara on oma siiatulekut, kui  kaaluka tähtsusega kosmilist sündmust,  kirjeldanud järgmiselt:
 „Te kutsute mind Sanat Kumaraks ja te tunnete mind kui seda, kes seisis Kosmilise Nõukogu ees, mida tuntakse kui 144 nõukogu. Te tunnete mind, sest te olite tunnistajateks minu palvele Maa evolutsioonide nimel ja nende eest, kes ei tundnud enam Talle kohalolekut, kes sõnakuulmatuse tõttu lõigati ära elavast Gurust. Te tunnete mind kui seda, kes oli vabatahtlikult nõus kehastama kolmekordset tuld Maal nende evolutsioonide jaoks, kes arenesid olemise seitsmel - tule, õhu, vee ja maa – tasandil.

Kosmiline Nõukogu otsustas Maa ja tema evolutsioonid lahustada, sest tema laste hinged ei seisnud enam alandlikult Kolmainsuse ees kolmekordses elu tules, mis põleb südame altaril. Nad olid muutunud eksiteele sattunud lammasteks. Nende tähelepanu oli kinnitatud välisele, nad olid tahtlikult oma võhikluses jätnud maha kooskõla sisemise Jumalaga...

Valgus nende templitest oli välja läinud ning seda eesmärki, mille jaoks Jumal inimese lõi – olla elava Jumala tempel – ei täidetud enam. Inimesed olid elavad surnud, mateeria anumad ilma hingestava valguseta, tühjad kestad. Kusagil maa peal ei olnud müsteeriumi kooli – ühtegi chelat ega gurut, ühtegi initsiaati initsiatsiooni teel Kristsus-olemise suunas.

Kohtumõistmise tund oli tulnud ja see, kes istus troonil kaksteist korda kaheteistkümne valguse hierarhi ees, oli lausunud sõna, mis oli kõigi üksmeelne nõusolek: las Maa ja tema evolutsioonid saavad kokkurullitud nagu rullraamat ja süüdatud nagu valguse küünal. Las kõik valestikasutatud energiad pöörduvad tagasi Suurde Keskpäikesesse ümberpolariseerimiseks. Las valestikasutatud energia saab uuesti seatud algpunkti ja las teda laeb taas Alfa ja Omega valgus, las ta saab uuesti täidetud Looja igavesti edasiliikuvas lõputus maailmade loomises.

Milline oli Seaduse nõue Terra [Maa] päästmiseks? Seadus nõudis, et keegi Gurudest, peaks olema kohal füüsilises oktaavis, et hoida tasakaalu ja hoida üleval kolmekordset elu tuld iga elava hinge nimel ja tema eest. See on ühe seadus, et mediteerimine elava Kristuse peale võib paljudele kasu tuua, kuni paljud muutuvad taas vastutavateks oma sõnade ja oma tegude eest ning suudavad hakata kandma oma valguse koormat ja oma duaalsuse heast ja halvast tulenevat karmat.

Ma valisin selle osa. Ma olin vabatahtlikult nõus olema õigluse leegitsevaks pojaks Maale ja tema evolutsioonidele.

Pärast märkimisväärset kaalutlemist kiitsid Kosmiline Nõukogu ja Nimetu Üks minu palve heaks ja dispensatsioon Maa ja tema evolutsioonide jaoks sai teoks...

Aga Gurule saab anda võimalust olla Guru ainult teatud tsükli jaoks; ja kui selle tsükli lõpus elulaine liikmed ei ole oma tõrksuse ja südame kõvaduse tõttu reageerinud cheladena[1] Guru südame tulele, siis Guru peab eemalduma. Ja seda, mis oleks võinud olla, ei ole ning ühelegi teisele hierarhile dispensatsiooni enam ei anta.

Nii ma siis põlvitasin Nimetu Ühe trooni ees ja ta ütles mulle: “Mu poeg, Sanat Kumara, sina istud Suurel Valgel Troonil Maa evolutsioonide ees. Sina oled nendele  Jumal kõrgeimas. Tõesti, sina oled Jumala kõrgeim ilmumine, mis nendele antakse, kuni initsiatsiooni tee tõstab nende hinged sinu teadvuse trooni juurde ja nad ütlevad: “Õnnistus ja au ja hiilgus ja jõud olgu sellele, kes istub troonil”…

Ja ta ütles mulle: “Nii oled sina Maa evolutsioonidele Alfa ja Omega, algus ja lõpp, ütleb MINA OLEN KES MA OLEN, kes on, kes oli ja kes tuleb, kõigeväelisuses.” Ja ta pani üle minu oma Isa toetusmantli, mis muutub minus tema selle eluvoolu toetajaks, mille ta nüüd tegi minu omaks. See oli usaldus. See oli Isa intsiatsioon Pojas...

Ja Saja Neljakümne Nelja Nõukogu, moodustades ainulise päikese ringi Suure Valge Trooni ümber, luges poollauldes Sõna koos Suurte Valguse Olevustega, moodustades sisemise ringi trooni ümber ja öeldes: “Püha, püha, püha, Jumal kõigevägevam, kes oli, kes on ja kes tuleb.” Ja ma kuulsin nende  “Püha, püha, püha” skandeerimise kaja kogu tee koju hommikutähele, oma kaksiktule juurde, keda te tunnete Veenusena ja Armastuse Tähe poegade ja tütarde juurde.

Tiivulised valguse saadikud on kuulutanud minu tulekut ja Kosmilise Nõukogu dispensatsiooni ja selle dispensatsiooni lubamist. Need kuus – minu Vennad, Pühad Kumarad, kes hoiavad koos minuga ülal seitsme kiire seitset leeki – Võimas Victory ja tema leegionid, meie tütar Meta ja paljud teenivad pojad ja tütred, keda te tunnete praegu ülestõusnud meistritena, tervitasid mind suure vastuvõtuga. See õhtu, see võimaluse rõõm oli segunenud kurbusega, mida lahusolek toob. Ma valisin vabatahtlikult minemise pimedale planeedile. Ja kuigi sellele planeedile oli määratud saada Vabaduse täheks, teadsid kõik, et sealolek saab minu jaoks olema hinge pikk pime öö.

Siis äkki ilmus orgudest ja mägedest suur hulk minu lapsi. Need olid saja neljakümne nelja tuhande hinged, kes lähenesid meie valguse paleele. Nad tulid spiraalina lähemale ja lähemale  kui kaksteist meeskonda, lauldes vabaduse, armastuse ja võidu laulu. Nende võimas koor kajas läbi elementaalelu ja inglikoorid olid meiega. Kui me Veenusega jälgisime seda rõdult, siis nägin ma kolmeteistkümnendat meeskonda, kes olid valgesse riietatud. See oli Melkizedeki Ordu kuninglik preesterkond, salvitud, kes hoidsid tuld ja seadust hierarhia südames.

Kui nad kõik olid kogunenud ringidena meie kodu ümber ja kui nende kiiduhümnid olid  lõpule jõudnud, siis nende eestkõneleja seisis rõdu ette, et pöörduda meie poole  suure rahvahulga nimel. See oli selle hing, keda te tunnete ja armastate tänapäeval kui Gautama Buddhat. Ja ta pöördus meie poole, öeldes: “Oo, Iidsetest Aegadest, me oleme kuulnud lepingust, mille Jumal sinuga täna tegi ja sinu lubadusest hoida elu tuld, kuni mõned Maa evolutsioonide hulgast saavad kiirendatud ja kord jälle uuendavad oma vannet olla tule kandjad. Oo, Iidsetest Aegadest, sa oled meie Guru, meie elu, meie Jumal. Meie ei jäta sind, me tuleme koos sinuga. Me ei jäta sind ühekski hetkeks. Me tuleme Maa peale. Me valmistame tee ette. Me hoiame tuld sinu nimel.

Ja nii, nagu Jumal mind suunas, valisin ma nende hulgast nelisada teenivat poega ja tütart, kes pidid minema saja neljakümne tuhande ees, et nende tulekut ette valmistada. Kuigi nad tundsid pimedust ja pimedat tähte, ei teadnud nad tegelikult nii, nagu mulle oli teada selle ohverduse tõeline tähendus, mida nad nüüd pakkusid end tegema oma Guru nimel.

Me nutsime rõõmust, Veenus ja mina ja kõik sada nelikümmend neli tuhat. Ja pisarad, mis voolasid sel mälestusväärsel õhtul, põlesid nagu elav püha tuli, mis voolas Suurest Valgest Troonist.“[2]

Kui Sanat Kumara tuli Veenuselt ja tema ajutiseks koduks sai Maa, ümbritses teda paljude suurte valgusolevuste kaaskond. 400 olevust saadeti kõigepealt Maale, rajama Shamballa ritriiti saarele, mis asus Gobi meres (praegune Gobi kõrb). Samal ajal tulid ka alkeemikud ja teadlased, 144 nende hulgast lõid täpse jäljendi teemandist, mis asub Suures Südamikus ja mis on Jumala teemandina särava meele fookus.

Valgel saarel Gobi meres ehitasid nad Valge linna, mis on kujundatud Kumarade linna järgi Veenusel. Shamballa ritriiti lõi Sanat Kumara kolmekordse leegi fookuse ja see jäi sinna füüsilisse tasandisse paljudeks sajanditeks. Sanat Kumara elas füüsilises ritriidis, kuid ta ei võtnud füüsilist keha, niisugust, nagu on meil tänapäeval, ta viibis materiaalsel tasandil, olles kõrgemas eetersfääris. Hiljem oli otstarbekas viia see imeväärne ritriit füüsiliselt tasandilt ära ja see püsib eeteroktaavis. Eeterfookus jäi täpselt samasuguseks, nagu see oli olnud varem füüsilisel tasandil. Ilusast taevasinisest merest koos Valge saarega selle keskel on nüüdseks saanud Gobi kõrb.

Sanat Kumara ankurdas oma südamekiire ühendusniidina igaühega, kes on seotud planeediga Maa ja kes toidab ja kannab leeki ning laseb pühal Kristus-minal  virgutada oma Kristus-teadvust. Ilma niisuguse juhatuseta oleks inimkond massiliselt läinud läbi teise surma ja planeet oleks hävinud.

Sanat Kumara kaksikleek on leedi Veenus.

                                                       *** 

"Ma ootan sinu pöördumist, sinu südame veendumist, sinu sõnalist pihtimust ja sinu hinge sidumist Jumala töödega."

                                                                                  Sanat Kumara
                                            ***

 Jeesus:
[Jeesus ise oli ka üks nende 144 000 hulgast, kes tuli siia koos Sanat Kumaraga]

Enamus 144 000 hingest, kes laskusid planeedile Maa koos Sanat Kumaraga, ei ole siiani vaimsesse sfääri üles tõusnud[3]. Nad on oodanud selleks sobivat aega, kus Maa jõuaks niisugusesse seisu, et nad saaksid lahkud sellelt planeedilt. See aeg on saabunud ja on väga vajalik, et kõik need hinged taasühendaksid ennast oma tõelise olemusega ja teeksid teadliku otsuse teha kõik võimalik selleks, et pürgida oma Kristus-olemise suunas ja olla valmis ülestõusmiseks selles või järgmises elus.

Need hinged on toonud ülima ohvri selle planeediga jäämise läbi nii pikaks ajaks. Kuid nüüd on saabunud aeg, mil te saate anda suure panuse selle planeedi heaks, valmistades ette end vaimsesse sfääri üles tõusmiseks, tehes tee selleks lahti teistele ning andes oma ülestõusmisimpulsi selle planeedi heaks.

Te peate mõistma, et enamus inimolevusi sellel planeedil on täiesti ükskõiksed Sanat Kumara missiooni suhtes. Isegi kui nad on sellest missioonist kuulnud, ei hooli nad sellest suurt. Neil puudub alus selle mõistmiseks, mis oleks juhtunud siis, kui seda 144 000 missiooni Veenuselt poleks olnud, sellest, et planeet Maad poleks siis enam eksisteerinud ja et nemad oleksid elanud siis kohtades, mis on palju hullemas seisus kui see planeet.

Paljudel inimolevustel puudub lihtsalt tugev emotsionaalne reaktsioon Sanat Kumara loo suhtes. Kuid need, kellel on see reaktsioon olemas, võivad näha selles kindlat märki sellest, et nad kuuluvad ühte järgnevatest kategooriatest:

  • Sa võid olla üks 144 000 Veenuselt laskunud hingest, kes tulid siia koos Sanat Kumaraga.
  • Sa võid olla üks neist hingedest, kes kehastus vabatahtlikult planeedile Maa pärast Sanat Kumara tulekut, eesmärgiga toetada tema missiiooni.
  • Sa võid olla üks neist hingedest, kes algselt sellel planeedil kehastus, kuid sa oled jõudnud praeguseks niisuguse hingeküpsuseni, mis võimaldab sul mõista Sanat Kumara missiooni tähtsust ja tähendust. Sinu hing teab selle missiooni olulisust oma sisemistel tasanditel ja seepärast sa reageeridki, kui sa väliselt sellest loed.

 Sinu Kristus-mina suudab öelda sulle, missugusesse kategooriasse sa kuulud. Kuid kõige olulisem kõiki neid ühendav mõte on selles, et on saabunud aeg, et teha kõik endast olenev Kristus-olemise ilmutamiseks ja valmistada end vaimsesse sfääri üles tõusmiseks ette. See planeet peab saama kiirenduse ja seda saab ta siis, kui inimesed oma Kristus-olemist väljendavad ja seeläbi aitavad kaasa inimkonna teadvuse viimisel kõrgemale tasemel, kui see on olnud Sanat Kumara siia planeedile laskumisest alates. Selleks te olete tulnud ja nüüd on aeg täita oma siiatulemise eesmärk.

***

Maa peale laskudes oli Sanat Kumara ülestõusnud meister ja samuti oli seda ka tema kaksikleek leedi Veenus ning ka seitse püha Kumarat, kes toetasid Sanat Kumara missiooni. Kuid need 144 000 hinge, kes laskusid planeedile Maa ja kehastusid füüsilisse kehasse sellel planeedil, polnud ülestõusnud meistrid.

Muidugi ei tähenda tõsiasi, et hinged tulid Veenuselt Maa peale seda, et tsivilisatsioon Veenusel võngub samas sagedusspektris kui inimtsivilisatsioon Maal. Ega me kosmoselaevaga tulnud. Planeet Veenus on tõusnud kõrgemale vibratsioonitasandisse ning sel põhjusel pole seal füüsilisel tasandil nähtavat elu, mida tabaksid füüsilised meeled ja inimteadlaste töövahendid. Elu Veenusel eksisteerib küll kõrgemas spektris, kuid see ei tähenda, et kõik Veenuse asukad on saanud ülestõusnud meistriteks. Nende hinged liiguvad ülestõusmise poole, kuid nad on jõudnud palju kaugemale võrreldes Maal olevate hingedega.

Need hinged, kes laskusid Maa peale koos Sanat Kumaraga, polnud ülestõusnud meistrid, kaasa arvatud ka mina. Kuid need hinged olid palju küpsemad kui need, kes tol ajal Maa peal kehastusid. Meil ei olnud mingit karmilist vajadust Maa peale inkarneeruda ja see oli täiesti vabatahtlik missioon.


[1] Chela -  Seda terminit kasutatakse tavaliselt Ülestõusnud Meistrite õpilase kohta. Chelaks kutsutakse suurema kui tavalise enese-distsipliini ja pühendumusega õpilast, keda initsieerib Ülestõusnud Meister ja kes teenib Suure Valge Vennaskonna üritust.

[2]Katkend raamatust  The Opening of the Seventh Seal (Seitsmenda pitseri avamine), Elisabeth Claire Prophet 1979. 

[3] Ülestõusmine - Rituaal, milles hing ühineb Elava Jumala Vaimuga, Mina Olen Kohalolekuga. Ülestõusmine on hinge Jumal-võiduka ajas ja ruumis ajutise viibimise kulminatsioon. Jumalaga ühinemine ülestõusmises märgib karma ja taassünni ringide lõppu ja tagasipöördumist Jumala särasse ning see on Jumala poegade ja tütarde elu eesmärk.

 
E-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine