Diktaadid Hollandis 2011

Uus taustsüsteem vabaduse jaoks

Saint Germain, 26. november 2011. Holland, Sneek.

Missugune, mu armsad, on vabaduse hääl? Te just kuulsite seda; [siin on viidatud dikriidele, mida loeti enne diktaadi algust] see on voogav rõõm Jumala vabadusest, mis voolab läbi kogu su energiavälja. Ja sina tahad voolata koos temaga. Sa oled avatud ukseks Vabaduse Leegile, mis tahab voolata, mis tahab end maailmas väljendada.

Nii paljudel kordadel olete te istunud ja imestanud: „Kas ma olen dikrii lugemiseks liiga väsinud. Kas ma jaksan dikriid lugeda?“ Mul on lihtne soovitus teile, mu armsad. Mina olen Vabaduse Jumal ja mul on soov, et mind väljendataks läbi maise kandja. Selle asemel, et te istuste ja arvate, et teie peate lugema dikriid, kutsuge mind dikriid lugema läbi teie. Ja mina voolan tõesti vastavalt teie võimele olla avatud ukseks ja kanda valgust.

Mida te kuulete mu hääles, selles füüsilises hääles, mida te kuulete – mitte, et see oleks minu füüsiline hääl, kuid see on kõrgemal mistahes inimhäälest – on vabaduse vool läbi maise. Üks vahend ei ole teiste ees esile tõstmiseks, vaid saage aru, et teis kõigis on potentsiaal olla avatud ukseks vabaduse voolule.

Vabadus pole passiivne omadus
Mis on vabadus? Kas see on midagi passiivset, kus te istuste ja mõtlete, et kui teid miski ei rõhu, masenda ega ängista, siis te peaksite olema vaba?

Mu armsad, nagu kaasaegne ühiskond on tõestanud, võivad teil olla kõik demokraatlikule rahvale omased vabadused – teil võib olla raha, te võite rahast mitte sõltuda, teil võib olla kõik, mida te materiaalses maailmas vajate, kuid kas see tähendab, et te olete vabad? Ei, ma ütlen!

Vaadake neid rahvaid ja paljusid teisi jõukaid rahvaid kogu maailmas. Kas nad on tegelikult vabad? Kas läbi nende energiaväljade voolab vabaduse vool? Ei, nad kannatavad küll selle all ja nad kannatavad küll tolle all. Neil on kõiksugused vaevused oma psühholoogias ja kuigi nad arvavad, et kui neil oleks väline vabadus, ei saaks nad ikka väljendada sisemist vabadust ühe või teise segava asjaolu tõttu.

See ei ole vabadus. Sellest peate te aru saama. Ja kuidas te sellest aru saate? Ainult läbi vabaduse kogemise. Ma tulen teile andma uut taustsüsteemi vabaduse suhtes. See on vool; igavene, igavestipulbitsev, igavesti ennastületav vool, mis tahab saada väljendatud ja voolata. Ja ta ei aktsepteeri ühtki takistust – ja te ei pea nõus olema aseainetega, sest vabadus on Jumala loova rõõmu ülim väljendus.

See ei ole kokkulangevus, et vabadus on seitsmes kiir. Kui te olete käinud initsiatsiooni teed kõigi ülejäänud kuue kiire osas, siis olete te jõudnud punktini, kus järgmiseks sammuks on kiirendamine. Te ei saa passiivselt istuma jääda ja oodata, et vabadus teid leiaks. Te ei saa istuda ja oodata soodsaid väliseid tingimusi ja arvata, et te siis arvatavasti olete vabad.

Ei, vabadus on valik. Vabadus on otsus kiirendada ennast üle takistavate piiride, mida te arvate oma vaimu piiravat, sest te otsustate: „Mina olen Vaim! Ja materiaalses maailmas pole olemas niisuguseid tingimusi, mis saavad enam minu Vaimu takistada, sest ma otsustan, et mina ei ole nõus ühegi tingimusega, mis takistab mu Vaimu ja Vabaduse Vaimu väljendamist läbi minu.“

Mis on puudu „vabas“ maailmas
Rikastel rahvastel, kes on olnud pikka aega demokraatlikud, puudub taustsüsteem. Nad on olnud pikka aega demokraatlikud, nad pole olnud Natsi Saksamaa, kommunismi või muus rõhumise ikkes: nad on olnud vabad pikka aega ja enamus nende rahvaste kodanikke on üles kasvanud vabaduse tingimustes.

Kuid nad ei tunne ennast vabalt, sest nad pole aru saanud, et vabadus algab otsusest ja siit tuleneb tahe kiirendusega edasi liikuda. Ja te ei kiirene omas jõus, vaid te lasete vabaduse voolul läbi enda voolata ja see annab teile kiirendusjõu.

Vabadus pole passiivne jõud. Vabadus on aktiivne jõud, mis tahab väljendatud saada ja ta tahab, et teda väljendataks vaid ühel põhjusel: ta tahab tõsta kogu elu kõrgemale, ületada piirid, tahab ületada piiratud seisundi, mida te usute ületamatu olevat, sest te usute seda valet, mida on levitanud langenud olevused, kes on kõige väiksema vabadusastmega Maa peal üldse ja nad arvavad, et te peate aktsepteerima piiranguid Vaimu suhtes.

Sellel ei ole mõtet, kui te lukustate või panete end kinni Vabaduse Leeki või vaatate elu läbi seitsme kiire perspektiivi ja Vabaduse Leegi. Mu armsad, mida on Serapis Bey ja Hillarion teile öelnud? Igas ritriidis on oma lasteaia tasand. Kui inimesed on läbinud eelmiste kiirte initsiatsioonid ja jõuavad järgmise kiire juurde, siis pannakse nad algul sellesse lasteaia seisusse, kus nad peavad tegelema vabaduse väärnähtustega.

Üks esimesi asju, millega nad kokku puutuvad, on uskumus, et vabadus on midagi niisugust, mis sõltub ahistavatest välistest asjaoludest ja millest on vaja saada vabaks. See on niisugune passiivne meeleseisund, kus inimesed arvavad, et nad peavad jääma ootama vabadust ja paremate tingimuste saabumise aega.

Veelgi vääramal arusaamise tasandil arvavad nad, et peavad oma vabaduse eest võitlema ning see võitlus paistab neile alati välise võitlusena kellegi teise vastu. Te ei võida kunagi kätte oma vabadust seni, kuni te arvate, et peate võitlema mingi teise elu osa vastu. Senikaua, kui te tunnete, et peate teise enese-teadliku olevuse vastu võitlema, ei saa te olla vaba.  

Kas te vangistate ennast ise?
Te pole vabad, sest te vangistate ise ennast meeleseisundisse, mis võtab teilt vabaduse ja sellel on üks põhjus. Kuidas te saate olla kellegagi vastasseisus ja samal ajal lasta voolata Vaimul läbi enda. Vaim tuleb läbi üksolemise. Kui te tahate üht elu osa maha suruda, siis Vaim ei saa läbi teie voolata. Kindlasti ei saa seda teha Valguse Vaim, ülestõusnud meistrite Vaim.

Loomulikult on olemas pimedusejõude, kes maskeerivad end valguse taha ja voolavad läbi nende, kelles on vaenulikkus, kuid kes arvavad, et neid juhib Vaim või juhib Jumal võitluses teiste inimeste vastu. Kuid see pole tõeline Jumal; see pole tõe Vaim. 

Vaid siis, kui teis on tahe tõsta kogu elu, on teis läbi teie voolav Vabaduse Vaim ja vaid siis olete te vaba. Te näete minu ritriidi gruppides inimesi, kes võitlevad ja vaidlevad vabaduse üle ja selle üle, mis tähendab olla vaba. Nad ei liigu edasi senikaua, kui nad lõpetavad selle vaidlemise ja lõpetavad mõne elu osa allasurumise, kehtestades sellele oma tingimusi ja seega kitsendades teiste vabadust.

Kuid kui nad hakkavad edasi liikuma, kui nad lõpuks mõistavad ja häälestuvad Vabaduse Leegile, siis on suur rõõm näha, kuidas nad avanevad, õide puhkevad, kuidas nende silmad löövad särama. Arusaamine on siis neile kohale jõudnud.

Kuid mida on vaja selleks, et eluvool selleni jõuaks? Ta peab selleks kohtuma minu Vaimuga. Need, kes võitlevad ja vaidlevad, pole valmis. Kuigi ma olen ennast neile näidanud – nagu ma näitan ennast ka praegu läbi välise kandja – ei jõua see vibratsioon neile kohale.

Mõned, kes loevad või kuulavad seda diktaati, tunnevad, et miski liigutab end neis. Need on just nimelt anti-vabaduse elemendid, mis piiravad teid ja teie Vaimu väljendust läbi enda.

Tahtke vaadata sellesse, KUI te tahate olla vabad. Kui te ei taha vabad olla, siis mina loomulikult austan teie vaba tahet. Kuid siis te ka ei vaja mind, te ei vaja Vabaduse Jumalat. Mina saan õpetada neid, kes on valmis seitsmenda kiire initsiatsioonideks.

See ei ole kriitika, kuid pole mõtet õpetada inimestele vabadust enne, kui nad tahavad olla vabad. Niikaua, kui nad hoiavad kinni mingist piirangust ja nad tahavad sellest mingit kogemust saada, ei taha mina nende kogemusse sekkuda.

Ma ei taha sekkuda kellegi kogemusse, kuid kui inimesed on valmis, siis on mul soov anda neile niisugune taustsüsteem, mis võimaldab neil tunda, mis vabadus tegelikult on ja toetada neid selle saavutamisel ning õpetada neile end kiirendama vabadusse. Sest nüüd on nad avatud, nüüd nad tahavad lennata koos vabaduse vooluga, Elu Jõuga, koos Püha Vaimu vooluga.

Näidake mulle neid vaimseid õpilasi, kes tahavad saada vabaks, olla avatud ukseks vabadusele. Näidake mulle neid rahvaid, kes tahavad olla avatud ukseks vabadusele ja kes mõistavad, et see ei tähenda võidelda kellegi välisega vabaduse nimel. Siin pole küsimus selles, et minna Liibüasse või pommitada siin ja pommitada seal. See pole seotud konfliktidega, kuhu te lasete ennast tõmmata Lähis-Idas või kusagil mujal.

Ei, siin on asi enese avamises Vabaduse Vaimule nii, et te kiirendate oma vabaduse idee kõrgemale tasandile, kus te mõistate, et vabadus pole materiaalne tingimus; see on vaimne tingimus. See peab muutuma vaimseks enne, kui te saate siseneda uuele  ja kõrgemale vabaduse tasandile.

See on Leek, mille ma ankurdan siia selle rahva sekka, kuid see pole ankurdatud mingisse konkreetsesse paika. See laotatakse üle kogu Euroopa, mitte ainult neisse maadesse, mida teie siin esindate. Kindlasti olete te käinud kasvõi mõneski Euroopa riigis ja te tunnete selle riigi olukorda.

Ma kasutan teie energiavälja ja teie tšakraid selleks, et kiirata seda valgust iga Euroopa rahva hulka. Ma olen väga tänulik, väga rõõmus ja lihtsalt ülevoolavalt õnnelik, et olen saanud rääkida siin ja et siin on neid, kes ei istu lihtsalt passiivselt ega kuula, vaid tahavad olla selle edastuse Alfa ja Omega tegudes minu ja enda vahel.  Seega olge nagu mina olen: kärme, valmis liikuma edasi ja tegus. Ma tänan teid tähelepanu eest. Ja ma jätan teiega südamlikult hüvasti.

 

Pealuu ja roos nähtuna alasti teadlikkusega

PadmaSambhava, 27. november 2011. See diktaat on antud Sneek´is Hollandis.

Buddha olen ma,
tuntud PadmaSambhavana.
Mu leegiks on üksolemine.
Mitte-duaalsus mu mängumaa.
Mind sa ei taltsuta,
sest kuulsust ei otsi ma
ja häbi ei tunne ka
ja ma ei püsi samana.

Miks sõnumitooja hoiab praegu käes pealuud ja roosi, kui mina hakkan rääkima? Mõelge sümboolikale, mille inimolevused on läbi aegade projekteerinud pealuu ja roosi peale.

Pealuu sümboliseerib tihtipeale surma, võib-olla ka pimedust, põrgut, midagi, mis on jumalikkuse vastandäärmus. Roos sümboliseerib tihti ilu, püha naispoolust, poeesiat või midagi ülendavat.

Praegusel ajajärgul teate te väga hästi, et nii pealuu kui ka roos seisavad koos molekulidest. Molekulid koosnevad aatomitest ja aatomid koosnevad aatomisisestest osakestest ning viimaste koostisaineks on puhas energia.

Kas te arvate, et pealuu koostises olev aatom on teadlik sellest, et asub üksuse koosseisus, mida teie, inimolevused, nimetate pealuuks ja millega te seostate teatud tundeid ja millele te omistate teatud seoseid? Kas te arvete, et roosi moodustav aatom on teadlik roosiga seonduvast sümboolikast? Ei, aatomid lihtsalt on.

Mis on minu eesmärk nende sümbolite hoidmisel? Minu eesmärk on näidata selle taustal Buddha õpetuse eesmärki, selle õpetuse eesmärki, mille ma andsin, kui ma viisin budismi Tiibetisse ja rajasin mitte-duaalsuse koolid. See on seesama eesmärk, mis oli Jeesuse õpetustel ja mis on kõigi vaimsete õpetajate eesmärk olnud läbi aegade.

See on aidata teil näha, et see, millega te seostate sümbolit, asju, nagu näiteks roos ja pealuu, ei ole midagi muud kui mentaalsed kujutluspildid. Nad eksisteerivad vaid mõistuses, meeles, sest nad on loodud meeles. Need saab olematuks muuta vaid seal, kus nad loodi: meeles – sinu meeles.

Kuidas mentaalseid kujutluspilte luuakse
Muidugi pole läbi aegade pealuu peale projekteeritud sümboolsus laiemas mõttes loodud sinu personaalses meeles. Suures ulatuses on pimeduse sümboolika loodud nende olevuste meeles, kes on langenud lahusoleku lõksu. Nad projekteerisid selle teiste peale ja lõpuks lõid kollektiivses teadvuses pettekujutluse. Enamus teie hulgast tuli Maa peale kehastusse siis, kui niisugune surmaviirastus oli kollektiivsesse teadvusse juba loodud. Te võtsite selle üle väljaspoolt; te ei loonud  seda ise.

Siiski on see olemuslik võti Buddha õpetuste mõistmiseks. Hoolimata sellest, kas te võtate selle üle väljaspoolt või pärineb see teie meele seest, on teil vaja aru saada, et kõik see, mis eksisteerib teie meeles praegu, ei saa olla tulnud sinna üksnes väljaspoolt. Teie meel reageeris väljast tulevale projektsioonile, kuid see, mis leidub teie meeles, pole mitte projektsioon – see on reaktsioon. Ja see, mis hoiab teid kinni, pole mitte teiste poolt teile suunatud tegu, vaid see on teie reaktsioon teie meele seest tulevatest impulssidest.

See on tõeline võti valgustumisele. See „asi“, mis hoiab teid tagasi valgustumisele jõudmast, mis hoiab teid Samsara meres, asub teie enda meele sees. See asi – reaktsioon, tajumine, mentaalne kujutluspilt – loodi sinu enda meeles. Selle saab ka olematuks muuta vaid seal, kus see loodi – nimelt sinu enda meeles.

Senikaua, kui te projekteerite endast välja seda, et teised inimesed on vastutavad  teie meeles toimuva eest, ei jõua te valgustumisele. See on võimatu, nagu on võimatu sündmus, et see pealuu hakkab järsku kõnelema. Senikaua, kui te projekteerite Jumala peale oma vastutuse selle eest, mis teie meeles toimub, senikaua, kui te projekteerite teiste inimeste või pimeduse jõudude peale vastutuse selle eest, mis toimub teie meeles, ei jõua te valgustumiseni.

Vastutuse veeretamine õpetaja kaela ei aita teil õppetükke selgeks saada
Kuid sügavamatel tasanditel eksisteerib projektsioon, mis on veelgi kavalam kui miski muu ja see on projektsioon, mida kirjeldas Maitreya detailselt raamatus „Põhivõtmed vaimsele vabadusele“. See on projektsioon, et guru, vaimne õpetaja, on vastutav selle eest, mis toimub teie meeles.

See oli põhjus, mis sundis teid maha jätma turvalist taevast, niinimetatud Eedeni aeda, mis esindab tõeliste õpetajate sugupuud ja mis läheb selles liinis üles läbi vaimsete hierarhiate kuni Loojani välja. See oli mõeldud uute eluvoolude kaitsmiseks, et neil oleks raamistik või taustsüsteem guru näol, kui nad puutuvad kokku materiaalse sfääri paratamatute initsiatsioonidega, mida sümboliseerib Esimeses Moosese raamatus vili hea ja kurja tundmise puult. 

Loomulikult on see duaalsuseteadvus, nagu me oleme seda Idas nimetanud ja need kaks vastandväljendit (hea ja kuri) saavad olla opositsioonis teineteisega ja väljendada tervikust eraldumist. See on vale, illusioon, mis hoiab teid lõksus Samsara mere kannatuste tsüklis, sest te pidevalt projekteerite välja suhtumist, et te peate muutma midagi või kedagi, kes või mis asub väljaspool teie individuaalse vaba tahte sfääri.

Mis on teie vaba tahte sfäär? See on teie enda meel! Teie ei ole vastutav mitte millegi eest, mis või kes asub väljapool teie vaba tahte sfääri. Seega ei ole te vastutav ka selle eest, mis toimub meie venna või õe meeles.

Ja nii, nagu on ka chohanid selgitanud – senikaua kui teie projekteerite asju endast väljapoole, püüdes muuta teisi, muuta nende meelt, muuta nende reaktsiooni, ei suuda te vaadata iseendasse. Ja kui te endasse ei vaata, siis ei näe te seda reaktsiooni ega neid mustreid oma meeles, mis teid lõksus hoiavad.

Langenud olevustel on olnud lihtne ülesanne
Kas te hakkate nägema läbi kõigi meie poolt antud õpetuste, et langenud olevustel on olnud väga lihtne ülesanne, kui nad vastandasid end Jumalale ja tõmbasid kõiki alla näiliselt lõputusse teo ja reaktsiooni spiraali? Kas te mõistate, et neil oli selleks tarvis teha vaid üht: nad pidid tegema midagi, mis oli väljaspool seda, mida teie, kui Maa peale vastkehastunud olevused, lootsite?

Kui nad juba olid šokeerinud teid millegagi, mida teie ei lootnud, siis oli teie jaoks kerge tunda, et te peate sellele reageerima. Alguses reageerisite te natuke. Kuid kui nemad jätkasid järjekindlalt, siis ületasite teie lõpuks piiri, kus te mitte ainult ei reageerinud, vaid arvasite, et see, mida nemad teevad, on vale ja teie peate tegema midagi selleks, et nad lõpetaksid vale ja teeksid vale õigeks.

Siis hakkasite te projekteerima väljapoole iseenda tegusid ja teised hakkasid reageerima teie tegudele. See šokeeris teid veelgi enam, sest te tundsite, et teil olid vaid head kavatsused. Miks nemad reageerivad teie selgitustele, mida teha tuleks? Mu armsad, nemad reageerisid samal põhjusel kui teiegi. See on väga lihtne mehhanism, kui te sellest aru saate. Ühel hetkel te näete, kogete, ühel hetkel on teil taustsüsteem tõeliselt gurult ja tema saab anda teile valgusülekande, mis on ainus vastumürk duaalsusemürgile.

Lihtne fakt on järgmine: teid juhendab tõeline guru ja kui te olete seotud sfääriga, kus vaba tahe on ülim seadus, siis ei ole teil ootusi selle kohta, mis peaks juhtuma või mis ei peaks juhtuma. Võib-olla tunnete te rangust minu hääles? See on sellepärast, et mul on kavatsus lõigata läbi nende kihtide tihedus, mis on massiteadvusesse loodud. See rangus on Rubiinkiire armastus, kuigi algselt oli see kõige hellem ja õrnem armastus.

Me kõik saame aru, kui raske on minna sellesse sfääri. Me teame, kui kavalpeen on dualistliku meele peibutus. Siiski pole ma siin seepärast, et hukka mõista ja teha maha, vaid anda teile võti dualismist vabanemiseks. Siin on vaid üks võti ja see on järgneva äratundmine: teid on õpetatud, et siin sfääris on vaba tahe ülim. Seega on teil olemas oma vaba tahte sfäär ja see on teie meel.

Tegutsemine teiste inimeste valikute mõjutamiseks
Siiski on võimalik kasutada oma meelt, et projekteerida midagi väljaspoole oma meelt, tahtliku eesmärgiga mõjutada teiste meeli. Te ei saa loota, et teie oleksite selles suhtes kaitstud. Te olete paratamatult vastuvõtlik kellelegi teisele väljaspool oma meelt, väljaspool oma vaba tahte sfääri, kes projekteerib midagi teie peale teadliku eesmärgiga muuta midagi teie vaba tahte sfääris, muuta teie meelt, muuta teie valikuid, mõjutada teie valikuid.

Paljudega juhtuski see, et nad tasapisi unustasid selle juhtnööri. Jällegi pole siin keegi süüdi. See lihtsalt juhtus nii. See juhtus seepärast, et te tegite valiku. Nagu Maitreya oma raamatus selgitas, oli igal eluvoolul individuaalne põhjus, miks ta niisuguse valiku tegi. Ükski põhjus polnud vale, ükski põhjus polnud parem kui mõni teine – see oli teie põhjus.

Kui te avastate selle individuaalse põhjuse, siis olete te avatud seda muutma. Kuid te pole suutelised seda avastama enne, kui te hakkate vaatama iseendasse. Selleks, et hakata vaatama iseendasse, peate te murdma teo ja reaktsiooni tsükli. Järelikult peate te mõistma lihtsat tõde, mida õpetas Buddha ja teised tema liini vaimsed õpetajad: kuidas iganes käituvad teie suhtes teised inimesed, pole olemas ühtki vaimset ega muud seadust, mis ütleb, et te peate sellele reageerima.

See puudutab teie meelt. Kui keegi teid ründab, on täiesti võimalik võtta teatud hoiak või isegi kaitsta ennast, kuid see väline tegevus ei tähenda seda, et te peaksite oma meeles reageerima, luues  oma meeles mentaalseid ja emotsionaalseid mustreid, eriti veel siis, kui väline tegevus on juba möödas. 

Niisugune meelerahu püsimine on täiesti võimalik. Seda demonstreeris Buddha ja seda demonstreeris Jeesus – olla selles maailmas, kuid mitte sellest maailmast. On võimalik kogeda teiste olevuste poolt teie peale suunatud tegusid, ilma et te reageeriksite sisemiselt, sest see sisemine reageerimine looks teis mustri ning selle mustri taga olev jõud kasvaks järk-järgult, kuni mustri taga olevad emotsionaalsed ja mentaalsed energiad muutuvad nii tugevaks, et te kaotate oma meele üle kontrolli. Te kaotate oma reaktsioonide üle kontrolli.  

Nüüd hakkate te mõtlema, et end kaitstes, Jumala plaani kaitstes või mingis üllas kavatsuses peate te asuma tegevusse. Te peate muutma teisi, kes tahavad muuta teid, sest te olete nüüd hakanud uskuma sellesse vale-uskumusse, et miski on õige ja miski on vale. Ja see, mida te tunnete, et teised teiega teevad, on vale ja te peate selle vale heaks tegema.

Heade kavatsuste petlikkus
Kas näete, kuidas on võimalik, et nii paljud inimesed läbi aegade on end arvanud tegutsevat heade kavatsuste nimel, Jumala nimel, kuid nad on olnud nende meetodite lõksus, mis on selgelt olnud vastuolus nende endi usu pühakirjaga või nihkes universaalse teadmisega selle kohta, kuidas on teise suhtes õige käituda? Te muidugi teate kõik, et teise vabasse tahtesse sekkumine pole õige. Kuid te peate ka teadma, et selles sfääris, kus vaba tahe on ülim, on siiski vältimatu, et te puutute kokku vabasse tahtesse sekkumise teemaga.

Te peate selle asemel, et püüda muuta teiste inimeste valikuid ja tegusid, keskenduma üksnes iseendale. Ja keskenduge mitte-reageerimisele, reaktsiooniliste mustrite mitte-loomisele.

Kui te olete loonud mustrid – nagu kõik meiegi siin kehastuses olles füüsilises sfääris – siis tuleb teil võimalikult kiiresti see muster lahendada või lahustada.

Kui te jõuate valgustumiseni, kui te jõuate oma ülestõusmiseni selles elus, kui te saavutate meelerahu, kui te täidate oma kõrgeima potentsiaali, peate te enne tegema valiku, otsuse hakata tühistama teo ja reageeringute mustreid. Te arvate, et peate reageerima, kui teised inimesed käituvad teatud viisil või ütlevad teatud asju. Te arvate, et peate tegutsema, kui te arvate, et Jumala heaks töötamine tähendab teiste inimeste mõjutamist. Sel juhul projekteerite TEIE mõjutamisvajaduse väljapoole oma meelt.

Te peate mõtisklema selle peene vahe üle ja jõudma arusaamisele, et vili hea ja kurja tundmise puult sümboliseerib dualistliku meele tunnusjoont: et pole olemas absoluutset väidet, absoluutset argumenti. Te võite võtta sõnad ja väänata neid, et vaielda poolt või vastu iga vaatenurga alt igas teemas.

Kas te ei näe, et ka kirjatundjad ja variserid väänasid sõnu, et vaielda vastu elavale Kristusele, kui ta lihas nende ees seisis? Kas te ei näe, et läbi aegade on kõik tõelised gurud seisnud silmitsi mõnega nende eeldatavatest õpilastest, kes olid tulnud vaid sõna tasandil vaidlema, sõnu väänama või valesti tõlgendama.

Te ei saa eristada tõde ja viga ainult sõna põhjal. Te ei saa hukka mõista inimest, te ei saa tunnetada inimest ainult lausutud sõnade põhjal ja ka mitte selle põhjal, mida inimesed kirjutavad. Te peate vaatama sõnade taha ja teis on võime häälestuda mitte ainult inimeste vibratsioonile, vaid ka nende kavatsustele. Kui te suudate teadlikuks saada oma tegutsemise ja reageerimise mustritest, siis hakkab teis tekkima niisugune eristamine ka teiste inimeste tegutsemise ja reageeringute mustrites.

Vale-guru ligitõmbamine
Kui keegi tuleb teie juurde, võite te koheselt tunnetada, et ka näiliselt neutraalsete ja lahkete sõnade taga võib olla katse mõjutada teie vaba tahet, siduda teid mingi tegevuse või reaktsioonimustriga, millel on seos teie meeles ja kasutada seda teie reaktsiooni väljatoomiseks, et panna teid tegema teatud tegevust, mille nemad teie meele peale projekteerivad. Kas te ei näe, et senikaua, kui te olete lõksus, samastades end täielikult nende tegevuste ja reaktsioonimustritega, võite te vastavalt ammutuntud seadusele - kui õpilane on valmis, siis ilmub õpetaja - paratamatult tõmmata enda juurde või tõmmata ennast ligi sellele, keda me nimetame vale-õpetajaks.

Sest ütlus, et kui õpilane on valmis, ilmub õpetaja, tähendab seda, et õpilane on alati valmis mingi õpetaja jaoks. Ja ilmuv õpetaja on õpilase jaoks õpetaja tema teadvuse tasandist lähtuvalt. Kui te olete lõksus ja samastate end täielikult teo ja reaktsioonimustritega, siis näete te õpetajana seda, kes on samuti selles mustris, kuid kes on viinud selle äärmuslikumale tasandile kui teie. Ta tahab projekteerida oma õpilaste peale seda, mida nemad peavad tegema, missugused teod ja reaktsioonid neis peavad olema tema õpetuste suhtes või ka mõne elus tekkinud probleemi suhtes, mida tema näeb õpilaste juures kui lahendamist vajavat.

Vaid siis, kui te hakkate nägema teo ja reaktsiooni mustrit oma elus, suudate te magnetiseerida ennast selle juurde, keda me nimetame tõeliseks guruks ehk selle õpetaja juurde, kes on vähemalt hakanud nägema neid mustreid ja hakanud enda identiteeti lahti harutama neist mustritest. Siis saate te avaneda õpetusele, mis tuleb õigete gurude liini pidi, neilt, kellel pole tarvidust oma mustreid teiste peale projekteerida. Nemad on õpetus, nad ei projekteeri. Nad jagavad oma Kohalolekut nagu päike jagab oma valgust.

Päike ei paista Maa peale selleks, et mõjutada inimolevusi. Päike on päike. Ta paistaks ka siis, kui tema ümber poleks planeete tiirlemas. Ta on isehelendav taevakeha, materiaalse ja kõrgemate sfääride vaheline avatud uks. Ta lihtsalt paistab, sest see on tema rõõm. Õpetaja õpetab, sest see on tema rõõm. See on tema eneseväljendus.

Seepärast on üks kavalpeeneid lõkse õpilaste jaoks vaadates õpetajat ja õpetust, näha sõnu, sõnade valikut, kontseptsioonide valikut ja õpetajat ennast kui välist  vaadates õpetajat, õpetust, näha sõnu, sõnade valikut, kontseptsioonide valikut ja õpetajat ennast kui välist vormi, pidades oluliseks tema väljanägemist, riietust, kombeid, teist ja kolmandat ja keskenduda õpetaja välisele vormile, selle asemel, et aru saada, et väline vorm on vaid vahend ja väline vorm ei ole nii oluline kui tõsiasi, et see vorm on piisavalt  transparentne selleks, et miski selle kohal asuv saaks kiirgust jagada läbi välise vormi.

Ja isegi siis, kui õpetaja väline vorm peaks osutuma vähemtäiuslikuks teie standarditega võrreldes, on teie standard teie meele teo ja reaktsiooni produkt. Kui te üritate projekteerida oma standardit õpetaja peale, kuidas te saate siis seda õpetajat tõsiselt võtta? Ainus viis võtta seda õpetajat õpetajana, on näha, et valgus särab läbi õpetaja välise vormi ja selle valguseni jõudmiseks tuleb järgneda sellele valgusele. Järgnege valgusele, mu armsad. Kõigile on teada maailma ütlus: „Järgnege rahale,“ kuid mina ütlen teile: „Järgnege valgusele!”

Vaadake kõrgemale õpetaja ja õpetuse välisest vormist mistahes õpetaja ja õpetuse puhul. Järgnege sellest läbi kiirgavale valgusele. Saagu sellest valgusest teile taustsüsteem, mis annab teile impulsi, toe ja võimaluse kasvada üle reageerimiste ja tegude mustrist, mis hoiab teid praegusel teadvuse tasandil lõksus. See saab teoks siis, kui te tunnetate, et miskit on kõrgemal, mis särab läbi õpetaja ja te olete suutelised astuma välja neist meelemustreist ja äkitselt kogema puhta teadlikkuse hetke.

Puhta teadlikkuse tähtsus
Mida annab puhta teadlikkuse kogemine? Kui te kogete puhast teadlikkust, saab teist avatud uks valgusele. Te mõistate siis, et see valgus, mida te olete siiani näinud kiirgavat läbi õpetaja, saab särada nüüd läbi teie endi. Te olete siis kogu õpetaja poolt antu vastu võtnud, mõistes, et kui te järgnete õpetajale sellesse astmesse, et te kehastate õpetust, siis kehastate te valgust ja teist saab tõeliste gurude ahela järgmine lüli.

Teist saab endast õpetaja isegi juhul, kui te pole täiuslik. Kui te olete kogenud puhta teadlikkuse hetki, olnud kõrgemal teo ja reaktsiooni mustrist, saate te avatud ukseks valgusele. Siis olete te suutelised näitama valguse mõõdupuud kellelegi teisele.                

Õpetuse kohal olev valgus
Kui ma viisin budismi Tiibetisse, asutasin ma õpetajate kooli neile, kes teadsid, et nende eesmärk pole nii väga välise õpetuse tutvustamine, vaid valguse toomine otse õpilasteni. Nad said aru, et ükskõik, kui hea õpetusega on tegemist, on need siiski vaid sõnad ja neid saab väänata, käänata ja vääriti mõista.

Kuid valgust ei saa valesti mõista, sest õpilane kas kogeb valgust või ei suuda ta seda teha üldse, sest ta näeb üksnes neid projektsioone, mille ta projekteerib õpetaja peale. Minu õpilased teadsid, et kui nad koguvad enda ümber oma õpilased, jagavad oma Kohalolekut, jagavad oma valgust, siis võib saabuda hetk, kus õpilane kogeb valgust ja mõeldes selle üle, kust see valgus tuli, saab aru, et see ei tulnud õpetajalt, sest see tuli läbi õpetaja. Kui õpilane adub seda reaalsust, siis saab ta minna puhtasse teadlikkusesse ja ta saab valguse jaoks avatud ukseks.

Siis on õpetaja ära teinud töö valguse kohaletoomiseks, isegi õpetuse kohaletoomiseks. Sest mis on õpetus? Kas on see väline sõna? Ei. Õpetus on Valgus, õpetus on Kohalolek. Kõik on Buddha loomus. Mis veel võiks olla Buddha eesmärk, kui anda edasi sulle arusaamine, et sina ise oled Buddha loomus, kogedes otseallikast Buddha loomust selle asemel, et oma meeles ja mõistuses nuputama hakata, mis Buddha loomus olla võiks.

Siis on teil vaid mentaalne kujutluspilt ja te hoiate sellest niiväga kinni, et te isegi ei taha, et Buddha teid tülitaks. Te tahate paigal istuda ja seda kujutluspilti läikima lihvida, et see saaks täiuslikuks, ega pane tähelegi, et te olete oma teel kohanud Buddhat ja te ei saa kinni pidada hoiatusest ta tappa, kui te teda kohtate.

See tähendab, et kui te samastate Buddhat kellegagi, kes on väljapool teid, siis niisugune arusaam segab teid ära tundmast iseenda Buddha-loomust. Siis on Buddhast ka parimate kavatsuste juures saanud anti-Buddha ja õpetajast ka tema parimates kavatsustes saanud anti-guru. Muidugi ei näe Buddha ja guru iseennast nii, kuid teie näete seda nii, sest te keeldute võtmast endasse õpetust ja saamast õpetuseks.

Võti valgustumisele
See on vestlus, mille te olete sellel nädalavahetusel ära teeninud, olles läbinud need protsessid oma elus, millest te olete läbi tulnud, olles tahtlikud olnud küsimärgi alla seada, olles tahtnud vaadata kõrgemale ja olles tahtlikud jõuda kõrgemate õpetusteni, kõrgemate arusaamisteni, kõrgemate kogemusteni. Kuid see näitab, et kõik teist võivad seda suuta, kui mõtlevad selle üle ja see õpetus neile tõeliselt kohale jõuab, mille ma andsin paljude sajandite eest ja mille juurde ma juhatasin nüüd selle sõnumitooja läbi raamatu „Enesevabastamine läbi alasti teadlikkuse“.

Üks viimaseid kiusatusi, mille te peate ületama vaimsel teel, on kiusatus alati püüelda selle kõrgema, ebatavalise kogemuse poole. Tegelikkus, mu armsad, on see, et idee kõrgemast kogemusest, mille te võiksite saada siis, kui kohtate Buddhat või saate valgustatud, on viimane takistus valgustumise teel. Nagu ma olen öelnud, kui te kogete puhast teadlikkust, siis te näete, et seda võiks nimetada „tavaliseks“ teadlikkuseks selles mõttes, et tal puudub vastand. Selles puudub duaalsus, et luua kontrast kõrgema ja madalama, õnnelikkuse ja kurbuse vahel.

Seepärast püüdis Buddha leida sõna, millel poleks dualistlikku vastandit. Ta rääkis õndsusest. Kuid muidugi võite alati öelda: „Kuidas oleks anti-õndsusega, kuidas oleks mitte-õndsusega“? Ja jälle olete te sõnade väänamise lõksus selle asemel, et näha sõnade kohale ja kogeda seda puhta teadlikkuse seisundit, kus pole kõrgemat ja madalamat ega kontrasti.

Kas saaks seda nimetada „puhtaks teadlikkuseks?“ Ei, kuid kuidas te saate üldse rääkida millestki, kui te ei kasuta sõnu, mu armsad. See on dilemma, millega isegi meie, kes me oleme tõelised õpetajad, vastakuti seisame. Kuid me ei näe seda kui probleemi, sest me otsime alati enamat kui sõnad; me tahame valgust edasi anda. Iga diktaat, mille on andnud ülestõusnud meistrid, on fohaatiline väljendus, kus sõnad on valguse karikad. Mõned õpilased ei märka seda; nad näevad vaid sõnu.

Kuid paljud on jõudnud äratundmisele, et need on enamat kui lihtsalt sõnad. Ja kui te järgnete sellele enamale, järgnete valgusele, siis jõuate te punktini, mis on võti valgustumisele. Kas näete, et kui õpetaja on avatud ukseks valgusele, pole õpetaja ainsaks avatud ukseks, sest teine avatud uks on teie sees? Ja kui teie saate avatud ukseks, siis on see valgustumine.

Mõned tahavad valgustumise kontseptsiooni peale projekteerida valgustumise astmed. Kuid kas pole isegi õige öelda, et valgustumises pole astmeid, sest valgustumine on selle mõistmine, et elu pole paigalseis, elu on ületamine. Astmed on vaid Elu Jõu jätkuv vool, kus te ei näe neid astmetena, mille saaks panna kõrgema ja madalama skaalale, sest te olete ületanud vajaduse öelda: „Oh, mina olen 33-ndal valgustumise tasandil ja järelikult olen ma kõrgemal kui need teised, kes on minust allpool.“.

Sest sel juhul te pole valgustumiseni jõudnud, kas pole nii? Mis on võrdlemise mõte, mis on võrdlusskaala mõte? Jah, teatud teadvuse tasandil vajavad inimesed seda. Kuid saabub punkt, kui te selle ületate ja te ei muretse selle pärast, kas te olete valgustatud või kas te olete ühel või teisel tasemel. Te hoolite vaid enese väljendamisest, lastes valgusel läbi  enda voolata, jagades oma Kohalolekut järjest suuremal määral iga päev, ilma et püstitaksite endale mingi eesmärgi.

Kuid te jõuate punktini, kus te lasete lahti eesmärgist. On aste, kus on õige omada eesmärki, kuid saabub punkt, kus te lasete lahti eesmärgikontseptsioonist, mille poole te püüdlete. Te lasete lahti kontseptsioonist, et on olemas miski, millest te olete lahus ja milleni te peate jõudma.

Selle asemel olete te see, kes te olete. Te olete avatud ukseks mistahes väljendusele, mida Vaim läbi teie väljendada tahab. Te olete nõus avama oma suu, teadmata, mida te väljendama hakkate. Ja seepärast olete te ise mõnikord sellest sama üllatunud kui juuresviibivad inimesed.

See on Vaimu voolamine, mu armsad. Teil kõigil on potentsiaal olla avatud ukseks. Kui te näete seda sõnumitoojat avatud uksena, siis ärge langege jumaldamise lõksu, vaid järgnege valgusele, kuni te näete seda endas, sest te näete ka ennast avatud uksena.

SEE on igavikuline ajatu õpetus. Ja see on minu kingitus tänasel päeval. Armastuses kinnitan ma teid oma südamesse.

 

 

 

 

 

 

Mõistatuslik otsus: lahtilaskmine ja kiirendamine üheaegselt

Serapis Bey, 26. November 2011. Diktaat on vastu võetud Sneek´is Hollandis.

Serapis Bey on see nimi, mida ma olen kasutanud siis, kui olen ülestõusnud sfäärist rääkinud Maa evolutsioonidega. Ma olen muidugi enamat, kui mistahes nimi väljendada suudaks. Kes ma siis olen? Ma olen, nagu on ilmselt teada, neljanda kiire chohan. Paljud teie hulgast peavad traditsiooniliselt neljandat kiirt puhtuse kiireks, Ema valgeks valguseks. Kuid nagu ma olen varem ka öelnud, on puhtuse kiirel ka teine aspekt. Nimelt on see kiirendamise kiir.

Kõik on loodud aeglustuva valguse poolt
Te teate põhikooli füüsikast, et kui valguskiir läbib prisma, siis jaguneb ta vikerkaarevärviliseks. Sümboolne on asjaolu, et valge valgus on kiirendamise valgus, kus kõik need värvid tulenevad valge valguse aeglustamisest.

Nagu te teate füüsikast, on Einsteini valem[1] :E=mc² . Kui nüüd jagada võrduse mõlemad pooled läbi c² -ga, siis saame uue võrduse, mis ütleb: E/c²=m.
E / c²=m c²/ c²
E/ c² = m

Kõik materiaalses universumis olev on loodud energiast, mis vibreerib niisuguses sageduses, mis on palju kõrgemal materiaalses sfääris leiduvast vibratsioonist. Siiski on materiaalne universum loodud sellest kõrgemast energiast, sest aeglustamisfaktori mitmed erinevad vormid rakenduvad kõrgema energia suhtes nii, et see jaotub kõigepealt valgeks valguseks ja siis vikerkaarevärvideks.

Kui te sellest aru saate ja kui te selle üle mõtlete, siis te ka mõistate, et kõik see, mida te näete materiaalses sfääris, koosneb vaimsest valgusest, mis on aeglustunud oma vibratsioonis. See aitab samuti mõista, et võti mistahes materiaalse sfääri olukorra puhastamiseks on kiirendada energiat konkreetsest vibratsioonitasandist kõrgemale.

Mitte kunagi pole olnud, ega kunagi ei saa ka olema võimalikkust lahendada probleem samal teadvuse tasandil, kus see probleem loodi. See on Einsteini enda kaemus, mille üle on kasulik mõelda kõigil vaimsetel inimestel. Kui teie, vaimsed inimesed, suudate omaks võtta selle kontseptsiooni, siis ei saa te mitte ainult seda kontseptsiooni rakendades vabastada ennast mistahes materiaalsest või psühholoogilisest asjaolust, vaid teist saab avatud uks ühiskonna jaoks, aitamaks tal näha, et probleemid pole lahendatavad nende tekkimistasandil. Seepärast peame me kiirendama ennast, oma ühiskonda, oma nägemust, oma teadvuse seisundit kõrgemale tasandile.

Ühiskond liigub edasi läbi kollektiivse teadvuse kiirendamise
See võib olla läänemaailma jaoks esialgu võõras kontseptsioon. Kuid see võib võõras tunduda vaid seetõttu, et te pole aru saanud, et ühiskond on seda teinud juba sajandeid või aastatuhandeid. Kuidas saab ühiskond areneda täiesti erinevale tasandile? See saab juhtuda vaid ühel moel.

Kõigepealt hakkavad mõned kiirendama oma individuaalset teadvust kõrgemale olemasolevast tasandist. Kui kriitiline mass on samuti omaks võtnud uutmoodi arusaamad, siis tekib nähtus, mida füüsikud nimetavad faasisiirdeks (faasinihkeks), kus ülejäänud hakkavad eesminejatega samamoodi asjadest aru saama. Siis toimub kollektiivses teadvuses nihe. Muidugi on neid, kes siiski maha jäävad, kuid nihe kollektiivses teadvuses on ikkagi toimunud. Äkitselt on ülesaamatu takistus muutunud ületatavaks reaalsuseks.

Vaadake oma kaasaegset ühiskonda. Võrrelge seda 200, 500 või tuhandeid aastaid tagasi eksisteerinud ühiskonnaga. Kujutlege end neisse arusaamadesse, mis olid inimestel siis. Siis tundusid inimestele paljud asjad ületamatud.

Võtkem üks väike illustreeriv näide ja te näete, kuidas on inimesed ses suhtes edasi liikunud. Mõelge sellele, kui palju aega oleks võtnud 200 aastat tagasi minek kodust mingi kauge vahemaa taha. See oleks võtnud nädalaid, kuid nüüd võib selle vahemaa läbida paari tunnise lennusõiduga või mingid tunnid kauem aega võtab selle teekonna läbimine auto või rongiga.

Te näete, et see, mida te tänapäeval peate iseenesestmõistetavaks, tundus inimestele ületamatu takistusena mitte just kaua aega tagasi. Kui te kujutleksite end tulevikku, siis te näeksite, et mineviku näitel suudab inimkond jätkata oma teadlikkuse ja teadvuse tõstmist. Saabub aeg, kus need takistused, mida te praegu ületamatuks peate, kahanevad pisikesteks probleemideks, mille pärast keegi enam ei muretse.

Kas te näete, et see samm, mis saab aidata nii teid isiklikult ja samal ajal ka ühiskonda, on selle teadvustamine, et me juba oleme oma teadvust kiirendanud. Kuid kui me keskendume sellele teadlikult ja õpime tegema seda teadlikumalt, siis meie kiirenduse aste tõuseb.

Me võime sel viisil väga kiiresti oma ühiskonna kiirendada välja mingist olukorrast, mis meid ohustab, on see siis finantskriis, rahulolematus, konfliktid, mida me ületamatuks peame. Tegelikult need ONGI ületamatud, kui te vaatate neid läbi teatud teadvuse seisundi ning see on ka põhjuseks, miks te kunagi lahendust ei näe, sest filter segab.

Te saate probleemi ületada, kiirendades oma teadvuse kõrgemale tasandile, kus te näete seda, mida te enne näha ei saanud. Ja uues teadlikkuses ilmub uus visioon ja lahendus. Kui te tunnete selles ära kiirendamise kui tõelise sisemise aspekti, siis on see neljanda kiire toimiv jõud.

Miks ei saa te lahendada teiste inimeste probleeme
Ma ei ütle seega, et te ise suudate igal hetkel kiirendada ennast kõrgemale igast oma psühholoogilisest olukorrast. Nagu paljud teie hulgast on kogenud, võtab see aega. Paljudel juhtudel võtab oma psühholoogia kallal töötamine aega aastaid!

Mu armsad, see pole niimoodi sellepärast, et te ei saaks hakkama. Need meie hulgast, kes on olnud maises kehastuses, on läbinud just sellesama protsessi. Te olete harjunud arvama, et vaimsed õpetajad nagu Jeesus, Ema Maria, Buddha või teised, peavad olema kapitaalselt teistsugused kui teie, sest neil polnud niisuguseid probleeme kui teil.

Jah, see on tõsi, et mõnel polnud viimases elus enne ülestõusmist niisuguseid probleeme, sest nad olin niisugused probleemid läbi töötanud juba eelnevates kehastustes.

Kuid ärge sattuge mõttelõksu, et mõnel ülestõusnud meistril on olnud kunagi kergem tee ülestõusmisele, kui teie kogemus teie teel teie kohta näitab. Meil kõigil on olnud omad raskused ja kas te ei mõista, et need raskused, mis seisid ees Jeesusel, olid tema jaoks sama rasked kui teie omad teie jaoks? Miks on see nii?

Sest Jeesus nägi oma raskusi läbi sama teadvuse filtri, milles ta oli oma olukorrad loonud. Ja teie näete omi raskusi samas teadvuse seisundis, milles te olete need raskused loonud. Seepärast tundub teile, et nii kerge on lahendada teiste inimeste probleeme, kuid enda omi nii raske.

See pole sellepärast, et te olete ebakompetentsed, vaid sellepärast, et te ei vaata teiste probleeme läbi selle inimese teadvuse seisundi. See tähendab kaht asja. Ühel juhul te näete lahendust, mida teine ei näe. Teisel juhul ei näe te adekvaatset lahendust. Kuigi te võite arvata, et te näete nende jaoks lahendust, ei näe te seda, et see lahendus teise puhul ei tööta, sest te ei näe teise probleemi tervikuna, nagu teine ise seda oma olukorras näeb.

Seega te näete, et te ei saa lahendada teiste inimeste probleeme nende eest ja paljudel juhtudel ei saa teised lahendada oma probleeme teie lahendust, teie nägemust kasutades. Nad peavad jõudma selleni, kus nad näevad lahendust oma teadvuse seisundist lähtuvalt.

Teil kõigil on oma unikaalne nägemus
Paljudel juhtudel on teil praktiliselt võimatu tulla välja niisuguse arusaamise, väite või argumendiga, mis aitaks teistel näha asju nii, nagu seda näete teie, sest, mu armsad, nemad ei pea tajuma elu nii nagu teie, ega nägema seda teie vaatenurgast.

Kas mõistate, et üks asi on näha konkreetset inimolevust või individuaalset eluvoolu läbi oma füüsilise keha. Kui te istuksite siin ringis, viibides samas ruumis, siis näeksite te seda ruumi igaüks pisut erineva nurga alt või natuke erinevast perspektiivist.

Te olete individuaalne eluvool ja enese-teadlik olevus, kes näeb universumit absoluutselt unikaalsest perspektiivist. See kehtib igaühe puhul. See ei tähenda sugugi, et te ei peaks teistega oma nägemust jagama, kuid see tähendab, et pole mõtet ja sellest pole ka abi, kui te oma nägemust teistele peale surute, sest teie kõrval olev inimene on Jumala loodud unikaalne indiviid. Ta ei peagi nägema elu läbi teie vaatenurga. Ta peab minema omaenda ainulaadset teed just selles nägemuses, mis on talle omane. Ja kõik te peate laiendama oma nägemust, lähtudes oma unikaalsuse keskmest.

Kas te näete nüüd, mu armsad, et paljudes usulistes ja koguni vaimsetes liikumistes valitseb niisugune teadvus, mis ütleb, et on vaid üks tõde ja üks õige õpetus. Ja kui kõik selle tõe omaks võtavad, siis nad näevad elu täpselt ühte moodi. Kuid see on argument, mida on tarvis uskuda vaid tee teatud astmel ja kui te kasvate sellest tee tasandist välja, siis peate te teadlikult tunnistama, et see on mingi kujutelm, mis ei lähtu Jumalalt.

Paljud teist teavad, kust see kujutlus tuleb. See ei tule Jumalalt, sest Jumal tahab tõsta kõrgemale tema jumalikku sädet kandvaid individuaalsusi nende täies individuaalsuses. Jumal ei taha individuaalsust, jumalikku individuaalsust kustutada. Te kõik peate leidma oma unikaalse vaatenurga ja kasvama selles oma unikaalsel viisil.

Sajad tuhanded ülestõusnud meistrid on oma ülestõusmisteel läbinud unikaalse tee. On olemas punkt, kus nende teed hakkavad ühiseks koonduma ja neis on palju sarnasust. Kuid siiski jäävad nad unikaalseteks indiviidideks, kellel on pisut erinevad nägemused elust ja universumist. Nii oleme meie, ülestõusnud meistrid, säilitanud oma individuaalsuse, kuigi see pole niisugune individuaalsus, mida teie Maa peal individuaalsuseks peate, sest Maa peal näete te inimindividuaalsust, mis on tarvis selja taha jätta.

Enamike inimlike konfliktide põhjus
Vaadake, mu armsad, paljude maapealsete konfliktide põhjustajaks on just see teadvus, mille lõksu inimesed on langenud, arvates, et viis lahendada inimkonflikte on inimindividuaalsuse elimineerimine ja ühetaolise individuaalsuse kehtestamine. Seda stsenaariumi nägite te kommunismi puhul, kus taheti luua süsteem, mis juba varases lapseeas programmeeris lapsi sel viisil, et hävitada nende unikaalne individuaalsus või pärsiti seda ning püüti teha kõik inimesed ühesugusteks, mehaaniliselt toimivateks robotiteks, kes kui arvutid väntaksid mingit programmi selle asemel, et teha individuaalseid otsuseid.

Muidugi võite te vaadata läänemaailma ja mõista, et te teete täpselt sama, kuid palju rafineeritumal moel. Ma ei taha öelda, et Lääne valitsus püüab tahtlikult inimajusid pesta, nagu kommunistlik valitsus seda planeeritult tegi, kuid ma ütlen, et siin on tegemist alateadliku programmeeringuga. Kui te kasvate üles mingis ühiskonnas, siis te lihtsalt ei pane küsimärgi alla seda, mida ühiskondki ei pane. Te võtate üle ja omaks nii paljud asjad kui niisugused, mille küsitavust te ei aimagi. Ja see hakkab teile tootma takistusi ja piiranguid.

Inimkonfliktide lahendus pole langemine niisugusesse teadvusesse, mis ütleb: „Sellepärast, et mina olen seda usku või kuulun sellesse poliitilisse parteisse või usun mingisse filosoofiasse, mis on parem kui teised, on minu roll minna teiste sekka ja siis kas rafineeritult või jõudu kasutades sundida teisi seda omaks võtma, mille mina olen omaks võtnud, sest kui me kõik võtame omaks sama lähenemise, siis peaks asjad sujuma.”

Asjad sujuksid siis, kui oleks võimalik inimeste individuaalsus kustutada, kuid te ei täida elu eesmärki, kui te oma individuaalsuses ei kasva. Te näete tegelikult, et isegi kommunistlikes maades, kes 70 aastat programmeerisid lapsi olema „head kommunistid”, oli väga palju neid, kes lihtsalt ei võtnud seda omaks; nad ei lasknud kustutada oma individuaalsust.

Sellepärast te näete, et need riigid, kes olid Nõukogude Liidu ikkes olnud 50 aastat ja rohkem, kasutasid võimalust sellest ikkest vabanemiseks, kui selleks esimene võimalus tekkis. Oli neid, kes asusid etteotsa ja olid nõus väljendama oma individuaalsust, aidates oma maal vabaneda kommunistlikust minevikust. Kõigi muutmine ühetaolisteks pole mitte ainult võimalik, vaid kui see ka võimalik oleks, oleks see elu enda edasiliikumist takistav.

Mis juhtub Serapis Bey ritriidis
Minu iva siin selle asja ülesvõtmisel on aidata teil mõista sügavamalt seda, mida on edastatud läbi selle sõnumitooja ja ka läbi teiste ülestõusnud meistrite dispensatsioonide selles küsimuses, et kui õpilased tulevad minu ritriiti Luxoris, siis pannakse nad algul gruppidesse koos teiste õpilastega, kellega neil on vastuoluline personaalsus, karma, astroloogia või mis iganes. Nad pannakse gruppidesse nendega, kellega neil on suurim potentsiaal vastuollu sattuda ja nad jäävad nendesse gruppidesse seniks, kuni nad saavad selgeks teatud asjad.

Ma tahan teid valgustada neis asjus sügavamalt, et te mõistaksite ja kasutaksite ära oma võimalused. Mu armsad, te peate jõudma teatud punktini oma teel enne, kui te olete valmis sisenema Setrapis Bey neljanda kiire ritriiti. Te peate olema mingis astmes läbinud kolm esimest kiirt ja saavutanud nende kiirte alal teatud meisterlikkuse. Täiesti võimalik on läbida esimeste kiirte initsiatsioonid ja selle protsessi käigus luua tugevam individuaalsus, kuid tihtipeale on see ego-minal või lahusoleval minal põhinev individuaalsus.

Te peate aru saama sellest, et kui te alustate vaimset teed, siis teid vägagi mõjutab massiteadvus, mis üritab individuaalsust pärssida ja surub kõik mingi vähima ühisnimetaja alla. Seepärast on tee alguses edasiliikumiseks vaja tugevamat individuaalsust selleks, et tõmmata end massiteadvusest kõrgemale. Seda te teetegi esimese kolme kiire puhul. Kuid kui te jõuate neljanda kiireni, siis ei saa te niisugusena edasi liikuda. Seepärast pannaksegi need, kellel on tugev väline isiksus, kokku sarnase mõttelaadiga inimestega. Üksteisega vastuollu sattudes puutuvad nad selle välise personaalsuse pinnal kokku järjest äärmuslikumalt. Ja ma võin teile kinnitada, mu armsad, et kui te olete näinud Maa peal seebioopereid, siis see, kuidas õpilased käituvad minu ritriidis üksteisega, ei erine sellest, mida te tüüpilises seebiooperis näete.

See on tõesti midagi niisugust, kus mina, Serapis Bey, tahaks võtta tüki seepi ja puhtaks pesta nende suud, kui ma kuulen neid õpilasi – vaimseid õpilasi – ütlemas üksteisele asju, millega nad üritavad teised inimesed saada aktsepteerima oma elunägemist ja vaimsusest arusaamist, mille nemad on oma teel kuni sinnamaani loonud.

Kas te siis ei näe sama mustrit, kui te heidate siira pilgu vaimsetele liikumistele?  On neid inimesi, kes on kasutanud vaimset õpetust selleks, et tõsta end kõrgemale teadvuse tasandile ja see on täiesti kiiduväärt. Seda te peategi tegema. Kuid on ka neid, kes leiavad, et nad teavad nüüd  kõrgemat tõde, on teistest kõrgemad või saavutanud välises organisatsioonis mingi kõrgema positsiooni ning nüüd on nende roll olla õpetaja ja nende kui õpetaja roll on panna teised inimesed nägema vaimset teed nii, nagu NEMAD seda näevad.

Nad arvavad, et teised peavad käima sama teed, mida nemad on käinud, sest nad ise peavad seda ainsaks või õigeimaks teeks. Niisuguses arvamises tulevad inimesed minu ritriiti. Paljudel neist on tunne: „Kuid ma olen käinud seda teed ja ma olen tõstnud oma teadvust kõrgemale, kui see oli varem. Sellepärast see tee, mida ma käinud olen, peab olema õige. Ja kuna see on õige tee, siis peab see olema just see tee, mida mööda kõik peavad käima, sest siis saab neile osaks samasugune edenemine, mida mina olen kogenud.”

Vaadake, mu armsad, teie tee ON õige tee – TEIE jaoks. Kuid see ei tähenda, et see on sama õige teiste jaoks. Ma ei ütle siinkohal, et te pole läbinud teatud initsiatsioone, mida igaüks peab läbima. Muidugi võite te inspireerida teisi ja aidata neid, jagades neile oma kogemusi. Kuid paljudes vaimsetes liikumistes on osalejatega juhtunud see, et oma kogemuste jagamise asemel on nad püüdnud oma vaatenurka projekteerida teiste inimeste peale.

Kui te jagate oma kogemust, mu armsad, siis te ei ole agressiivses seisus. Te lihtsalt ütlete: „Las ma räägin sulle, mis minu jaoks töötas.” Seejuures on teine inimene vaba võtma seda nii, nagu tema seda võtta tahab. Kuid kui te tahate mingit lähenemisviisi teiste peale projekteerida, siis on teil kavatsus neid muuta. Seega ei anna te neile vabadust.

Kas teate, mu armsad, mida ütles Jeesus? Mida te teete teistele, seda te olete teinud juba iseendale! See tähendab seda, et paljudel juhtudel alateadlikult pole te ka ise vabad. Kas te mõistete, mida see tähendab? See tähendab, et tee, mida te olete siiamaani järginud, on viinud teid küll kõrgemale varasemast ning te arvate, et te peate nüüd seda teed jätkama ja et see viib teid edasi kõrguste poole. Kuid kui te jõuate neljanda kiireni, siis pole see enam nii!

Neljas kiir vajab uutmoodi mõtlemist
See tee, mis viis teid läbi esimese kolme kiire, ei vii teid enam läbi neljanda kiire initsiatsiooni, sest te peate end kiirendama täiesti teistsugusele tasandile selleks, et läbida neljanda kiire initsiatsioonid. Seega, kui te püüate jätkata samas vaimus ja te lähenete oma teele nüüd sama teadvuse tasandiga, siis te jääte neisse gruppidesse, kus te pidevalt vaidlete, arutlete ja tülitsete teistega, kes on sama teadvuse lõksus. Ja te jääte sellesse senikauaks, kui sellest arusaamine teil aega võtab.

Mina, Serapis Bey, olen tuntud kui distsipliininõudja, kuid on olemas piir, kus distsipliin ei tööta, sest need inimesed ei kuule, mida ma ütlen. Kas näete nüüd, miks me räägime piitsakoolist elu õppetundide omandamisel? Sel puhul inimesed ei võta kuulda öeldut. Nad ei kuula – nad ei taha kuulata – vaimseid õpetajaid ja peavad saama endale kogemusi, kuni nad leiavad: „Mul on sellest küllalt. Peab olema mingi parem võimalus, midagi enamat.”

Kui inimesed on läbinud kolm esimest kiirt, ei kisu me neid välja nende tavaelust, kus nad peavad oma füüsilise elu kogemusi saama. Ma annan neile siis midagi vahepealset, kus nad saavad olla oma gruppides ja ammutada sealt oma kogemus kedagi teist veenda püüdes ja projekteerida oma vale teise inimese peale, kui see teine ei näe asju täpselt nii nagu tema ise.

Selles punktis ei aita neid mistahes distsiplineeritus. Nad peavad lihtsalt saama kogemuse, kuni nad tunnevad, nad kogevad, nad teadvustavad: „Mul on küllalt. Lõpuks ometi on mul küllalt! Ma olen valmis paremaks võimaluseks. Ma olen valmis katsetama, et paremat teed leida.” Sellest hetkest saan mina näidata neile – nagu ma olen seda teinud juba korduvalt – paremat võimalust. Kuid nüüd nad hakkavad vähemasti nägema selle teistsuguse lähenemise aspekte, mida nad varem ei näinud, sest nende agarus projekteerida endast väljapoole võttis neilt ära võime sisemiselt midagi vastu võtta.

Te ei saa vaadata üheaegselt ette ja taha. Kui te tahate mingi kujutluse teise peale projekteerida, siis ei saa te samal ajal sisemiselt vastu võtta kõrgemat visiooni vaimselt õpetajalt. Nii lihtne see ongi, mu armsad. Te ei saa sisemiselt vastu võtta, kui te pidevalt olete suunatud välisele. Mitte keegi ei saa seda teha!

Te võite küll pidada ennast teistest selles suhtes erinevaks, kuid te pole seda. See on üks materiaalse universumi imelistest õppetundidest. Gravitatsioon töötab samamoodi igaühe jaoks ja seda olenemata sellest, mida teie mõtlete. Pole vahet, kui kõrgeks või vägevaks te ennast teiste hulgas peate, kehtib sellele vaatamata vana ütlus: „Sa pead ikka oma püksid jalga tõmbama toetudes kordamööda kummalegi jalale.”

Arusaamine, et teie vaatenurk ja lähenemine asjadele pole teiste omast parem, on väärtuslik arusaam. Teie lähenemine on unikaalne ja selles unikaalses kordumatuses pole kohta võrdlusel ja hinnangutel. Selles rattas on olnud õpilased, kes mõnikord päris pikka aega on üksteisele vastu olnud, püüdes ajada taga oma õigust, tõestades, et teised eksivad, projekteerides nende peale selle, et nemad eksivad, et nemad peavad muutuma.

Sellesse punkti jõudes nad justkui jäävad vaikseks. Ja te näete, et järsku miskit nende olemuses justkui pehmeneb.  Miski neis rahuneb maha ja esimest korda päris pika aja jooksul näete teie kui õpetaja: „Nüüd on õpilane valmis. Nüüd ma saan välja ilmuda, sest nüüd hakkab õpilane mind nägema.” Enne nägi ta vaid mõistuse loodud kujutlust oma meeles ja kui ta ei suutnud mind selle kujutlusega vastavusse panna, siis oleks ta tagasi lükanud mind ja kogu minu poolt öeldu.

See on moment, mida me ootame. Paljud teie hulgast on oma teel kohanud niisugust kogemust, kus miski on raputanud nad välja nende tavateadvusest ja uus on ilmunud välja justkui eikusagilt. Paljud teie hulgast on kirjeldanud, et nad leidsid AskRealJesus veebilehe näiliselt imelisel või müstilisel moel. Kuid selles pole midagi müstilist. Te olete jõudnud lihtsalt punktini, kus teis on avatus.

Ülima arusaamise lõks
Kuid ärge langege, mu armsad, niisuguse arusaamise lõksu, millesse on langenud paljud teised vaimsed inimesed: „Oh, nüüd ma olen leidnud ülima õpetuse. Nüüd ma pean vaid seda lugema ja neid väliseid praktikaid tegema ja siis ma jõuan kusagile välja.” Ei, mu armsad, te saavutate vaid siis midagi, kui suudate jääda avatuks sisemisele juhtimisele. Ei ole niisugust välist juhtimist, mis taevast tuleks ja mis viiks sind läbi ülestõusmise spiraali. Pole olemas mehaanilist viisi ülestõusmise läbitegemiseks. Luciferi unelm oli seda teistele peale sundida. Tegelikkuses pole see võimalik! 

See peab tulema seestpoolt ja paljude traditsiooniliste religioonide nägemus sellest, et kusagil kõrgustes istub Jumal, kes teab ainuõiget tõde selle kohta, kuidas sina pead oma teed käima, pole korrektne. Tegelikkuses ei saa te tõusta üles vaimsesse sfääri, kui te teete nii, nagu ütleb teile keegi väline õpetaja. Te peate jõudma seisu, kus te ei otsi alati välise õpetaja nõuannet, sest te peate olema valmis ise omi otsuseid tegema!

Te ei tõuse üles, kui te teete niisuguse otsuse, et te ise otsuseid ei tee, vaid teete seda, mida see eeldatavasti ainuõige vaimne õpetaja teil teha käsib. Vaimse õpetaja järgimine võib aidata teil läbida kolme esimese kiire initsiatsioonid, kuid ta ei saa teid aidata neljanda kiire initsiatsiooni läbida. Sest neljanda kiire initsiatsioonide läbimise eeldus on oma teadvuse kiirendamine sisemise juhtimise kaudu.

Seda ei saa teha inimlikus jõus, vaid seda saab teha tunnistades: „Ma olen avanud oma meele vaimsele sfäärile. Seepärast lasen ma vaimsel valgusel voolata enda seest oma meelde.” Mitte välisest allikast, mitte Maa peal Jumalat esindavalt gurult, mitte kelleltki, kellel on rohkem valgust kui minul, mitte ka väljaspool ennast olevatelt ülestõusnud meistritelt, vaid valgus tuleb seest. Kuid selleni jõudmiseks peate te vastu võtma otsuse kiirendada oma teadvus punktini, kus te olete avatud sellele valgusele. Lahtilaskmine on oluline, sest on väga palju seda, millest te loobuma peate ja millel te peate laskma minna. Kuid lahtilaskmine üksi ei vii teid üle neljandast kiirest.

Tegelikult on lahtilaskmine, loobumine väga omane viiendale kiirele, kuigi see on oluline ka esimese kolme kiire puhul. Kuid neljas kiir on seitsme kiire spektri keskne põhiliselt selle poolest, et siin on see koht, kus te teete otsuse kiirendamiseks – oma teadvuse kiirendamiseks. See pole mitte see koht, mis on seotud millestki arusaamisega, nagu paljud seda arvavad.

Te näete inimesi istumas oma gruppides ja isekeskis vaidlemas ning arvamas, et kõik peaksid jõudma mingile ühesugusele ülimale arusaamisele. Ja kui mul on niisugune arusaamine, siis võin ma maagiliselt astuda järgmise sammu. Kuid see pole nii; siin pole küsimus arusaamises! Siin on tegemist otsusega, et: „Ma ei jätka selles lõputus ringis käimist. Ma otsustan nüüd ja praegu, et ma kiirendan ennast kõrgemale praegusest tasandist ja ma lasen lahti kõigest, mis hoiab mind kinni sellel tasandil.“

See on otsustamise, otsusekindluse moment, kuid see pole välise meele otsus. See tuleb seest! See on delikaatne protsess. Te ei saa seda välise meelega takka sundida. Kuid kui te oma tahet ei kasuta, siis ka mitte midagi ei juhtu! Te ei saa lihtsalt istuda ja passiivselt seda oodata. Ükskõik, kui kaua te ka ootaksite, midagi ei juhtu. Te ei saa ka välist meelt kasutada asja taga sundimiseks, sest mida rohkem te tahate jõuga pingutada, seda kaugemale te lükkate selle, mida te saavutada tahate. See on mõistatus, kuid lahendatav.

Meie oleme selle lahendanud ja ma näen, et paljud meie õpilased on samuti selle lahendanud. Mõned teie hulgast on selle juba lahendanud ja te kõik suudate selle lahendada. Siin on see koht, kus te näete, kus te olete kinni milleski niisuguses, mis kuhugi ei vii. Seepärast te näete, et te peate teadlikult otsustama jõuda kõrgemale, kiirendama ennast kõrgemale. Siin pole küsimus millegi lahendamises. See on teema enese kiirendamisest mingist olukorrast, sellest teadvuse seisundist kõrgemale.

Euroopa potentsiaal vanade mustrite ületamiseks
Miks ma räägin sellest praegu siin, Hollandis? Sest Holland sümboliseerib mitmel moel seda, kus asub praegu läänemaailm. Muidugi on nii mõnedki maad samas olukorras. Kuid Holland on tüüpiline näide heaoluühiskonnast, materiaalse heaolu ühiskonnast. Kuid te olete jõuetud tõsiasja ees, et mida rohkem materiaalset rikkust inimesed omavad, seda õnnetumad nad on, seda rohkem on neil psühholoogilisi probleeme.

Ja te ei tea, kuidas selle olukorraga toime tulla ja seda sellepärast, et te pole tahtnud tunnistada, et teie praegune lähenemine, mis põhineb traditsioonilise kristluse ja materialistliku teaduse isevärki segul, ei vii teid järgmisele tasandile: see ei saa anda lahendust neile probleemidele, mille te olete loonud. Pole võimalust lahendada psühholoogilisi probleeme, sest nad ei ole ei psühho- ega need pole ka loogilised. Need on vaimsed probleemid!

Siin pole loogilisust, mida rakendada. Ainus lahendus on oma teadvuse kiirendamine sellest probleemist kõrgemale. See on AINUS lahendus! Seepärast jätkate te selles ringis ringlemist, püüdes leida kas lahendusi traditsioonilise kristluse abil või lahendusi materialismi abil, et jagu saada inimeste psühholoogilistest probleemidest. Kuid te ei leia lahendust enne, kuni te mõistate, et inimestel on universaalsed vaimsed vajadused. Te ei pea neid isegi nimetama vaimseteks, kuid te peate aru saama sellest, et vaja on liikuda kõrgema poole. Inimestel peab olema eesmärk, suunataju, tunne, et nende elu on oluline, et nende teadvuse seisund on määrav, et nad on suutelised tõstma ja kiirendama oma teadvuse seisundit ja see aitab neil elada õnnelikumalt, rahulikumalt, elada täiuslikumat elu.

Pole muud teed kui näidata inimestele teadvuse kiirendamise teed. Võite seda nimetada vaimseks või mitte-vaimseks. Palju on selle väljendamiseks võimalusi, kuid see on universaalne printsiip. Kuid kui te ei kiirenda oma teadvust, kui te ei näe elu kiirendamisprotsessina, siis ei saa te olla rahus, te ei saa olla õnnelik, te ei saa olla rahul! Teist saab suletud süsteem, mis loob aina juurde probleeme teie enda teadvuses ja te muutute järjest rohkem koormatuks nende probleemide all ja teie elu jookseb kokku.

Nii see on. Ja see tähendab jälle, et Lääne ühiskond peab kõrgemale tasandile jõudmiseks kõigepealt saama teadlikuks sellest faktist, et see, kuidas nad praegu käituvad, on ümber laua käimine, mis ei vii kunagi kusagile. Nüüd tuleb teha otsus kiirendamiseks!

Kas te mõistate, mu armsad, kui te käite mingit ringi mööda, siis võite te liikumises olla katkematult? Kui te olete maja ühel korrusel ja te hakkate liikuma mööda ringjoont, siis ei tõuse te kunagi maja järgmisele korrusele. Kuid kui te liigute ringikujuliselt ja annate sellele liikumisele suuna, mis viib teid eelmise ringi kohale, siis mille te loote?

Ta muudate ringliikumise spiraalseks, mille suund on ülespoole. Nii tõusete te järgmisele tasandile spiraalses trepis ja siis te mõistate, et elu pole mitte umbkäik, nagu ta varem näis olevat, vaid te peate tegema otsuse tõusta oma impulsis ja suunavas jõus, mis muudab teie ringliikumise ülestõusmisspiraaliks. Kas te ei näe, et paljud vaimsed ja religioossed inimesed omavad küll arusaamist, kuid nad ei rakenda seda tegudesse ja nad ei saa välja neist vanadest impulssidest. Ja seda ainult ühel põhjusel. Nende arusaamine on muutunud suletud süsteemiks! Vajalik on kiirendusfaktor, mis muudaks ringliikumise ülesminevaks spiraaliks. Teist teed pole. Pole kunagi olnudki ja ei saa ka olema!

Te võite järgneda vale-õpetajatele, kes lubavad teile automaatset teed lunastuseks, otseteed ülestõusmisele, ilma et oleks vaja endasse vaadata ega otsuseid teha. Te võite nende järgi käia kaua tahate, mu armsad. Kuni te nende järgi käite, ei ole te valmis vastu võtma seda, mida mina pakun. Ja ma ei saa teha teie heaks midagi. Ma ei mõista siin teid hukka. Ma vaid konstateerin fakti kui õpetaja. Sa saad õpetada vaid neid, kes on valmis selleks, mida sa õpetad!

Mitte keegi ei saa õpetada kõike, mitte keegi ei saa õpetada kõiki! Mina olen neljanda kiire meister. Ma ei ole seotud esimese kiire õpetamisega, sest ma tean, et mu armas vend meister MORE on selles suhtes võimekas. Ma tean, et meister MORE on rohkem veel kui võimekas õpetama inimestele, õpilastele esimese kiirega seonduvat.

Ma ei istu siin üleval, ega mõtle meister MORE´i õpilasi nähes: „Oh, miks nad küll aru ei saa!“ Ja siis ma lähen Darjeelingusse[2] ja joon Moryaga[3] koos tassi teed ja ütlen: „Kas sa ei saa aru, et sa ei õpeta oma õpilasi õigesti? Niimoodi nad ei saa aru. Sa pead neid õpetama nii nagu mina seda teen, siis nad võtavad õppust.“ Nii meie ei tööta, mu armsad, sest me oleme ületanud vajaduse niimoodi asju ajada. Mina õpetan seda, mida mina õpetan. Meister MORE õpetab seda, mida tema õpetab. Lanto õpetab seda, mida tema õpetab. Ja me teame, et see, mida me õpetame, on täiesti piisav selleks, et õpilased jõuaksid järgmisele tasandile.

Me teame ka seda, et pole olemas täiuslikku õpetust, mis viib iga õpilase järgmisele tasandile, sest pole olemas garantiid, sest kõik sõltub lõpuks õpilase otsusest. Me laseme oma õpilastel – meil on lõputu kannatlikkus -  minna läbi nende kogemuste, mis on neile tarvilikud, et jõuda järgmisele tasandile, kus nad on valmis tegema otsuse astuda järgmine samm.

Andke üksteisele ruumi
Kas te, mu armsad, ei näe, et te kõnnite mööda ringi senikaua, kui te projekteerite asju endast väljapoole ja püüate muuta teisi! Te olete siis keskendunud teistele, muutes nende nägemust, nende otsuseid ja teil pole teadlikkust ega rahu minna endasse ja teha otsus, mis muudaks teie ringikujulise liikumise ülesminevaks spiraaliks. Kas te ei näe seda, mu armsad?

Palun saage aru, et kui te lasete lahti niisugusest projekteerimisteadvusesest, siis tõusete te täiesti teistsugusele tasandile, kus te saate tõeliselt hakata õpetama inimesi nii nagu teie seda teete enda näite läbi.

See on visioon, mida ma hoian õpilastele üle kogu Maa praegusel ajal. See on ka visioon sellest, et rikkamad maad Euroopas suudaksid jõuda arusaamisele vajadusest teha otsus kõrgemale tasemele liikumiseks.

Minu sõnad on fohaatilised[4] võtmed
Kuna ma olen rääkinud neid sõnu füüsilisse tasandisse, on need sõnad muutunud fohaatiliseks . Fohaatiline on sõna, mis ei kanna seda, mida te tavapäraselt seostate sõnadega, nimelt tähendust, mida teie meel võiks interpreteerida. Vaid neist sõnadest saavad valgusekarikad, valguse kandjad.

See diktaat on fohaatiline väljendus, kus valgus on välja voolanud mitte ainult läbi sõnumitooja väljaöeldud sõnade, vaid läbi teie igaühe aura ja tšakrate, kui te olete ise suuteline ja tahteline olema avatud ukseks. Kust iganes te ka tulnud poleks, on teie ja teie kodumaa vahel praegu valguskaar. Mõned on seda valgusvoogu märganud, kuid ärge heitke meelt, kui te ei märganud seda, sest see valgusvoog on olemas sellegipoolest.

Me oleme andnud sõnad, millega mõistus teeb seda, mida tema tahab, mida ta tõlgendab vastavalt oma teadvuse seisundile. Kuid ma olen ka andnud fohaatilise valgusvoo, et need, kes tahavad, saaksid selle võtta endasse ja kasutada seda enda kiirendamise impulsina.

Kui te tahate täita oma osa, siis kiirendage end ja voolake koos valgusega. Teie ei saa valgust tekitada, kas mõistate seda? Keegi ei saa valgust enda sees tekitada, kuid te saate valguse endasse juhtida, kui te avate ennast vaimu voolule, Püha Vaimu voolule.

Kuid see nõuab otsust, sest te peate olema nõus laskma valgusel end kanda sinna, kuhu valgus teid kanda tahab - kanda teid praegusest teadvuse tasandist kõrgemale. See nõuab otsust. See on otsus kiirendada ja samaaegselt ka otsus lahti lasta. See on otsus lahti lasta vanast, see on otsus võtta endasse uus ja mitte kunagi vaadata selja taha, mitte kunagi enam käia neid vanu mustreidpidi, sest te tahate need igaveseks ületada.

See on teie võimalus ja õpetajana ütlen ma: „See sõltub teist, kas te tahate kiirendada või tulete tagasi minu ritriiti ja lähete tagasi oma tavapärasesse teraapiagruppi ning jätkate samuti, kui te olete teinud seda siiani. Mina armastan teid mõlemal juhul. Kuid ma saan teile pakkuda teie aitamiseks lõputult rohkem, kui te tahate teha otsuse koos minuga kiirenduses olla.

Ja seega nagu öeldakse: „Öeldud on piisavalt“, sest pole enam midagi, mida võiks juurde lisada. Nüüd on küsimus otsustamises ja otsus on sinu, sest mina tegin oma otsuse juba palju aega tagasi.

See on lõpetatud ja ma jätan teid Kiirenduse Leegi igavesse rahusse, mis ei taha muuta teist, sest see voolab koos Kiirenduse Leegi igavesti-liikuvas rõõmus, liikudes pidevalt kõrguste poole, ilma muretsemata millegi pärast, mis jääb väljapoole tema vaba tahte sfääri. MINA OLEN Serapis![1] c – valguskiirus
    E – energia
    m – mass 

[2] Meister MORE´i eetertasandil asuv ritriit Darjeelingu kohal Indias.
[3] Meister MORE
[4] Termin fohat pärineb Tiibetist ja tähistab energilist või liikuvat ülima Vaimu aspekti.

 

 

 
E-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine